Lietuvoje yra tik dvi mokyklos, turinčios garbingą Dangiškojo jaunimo globėjo šv. Kazimiero vardą. Tai Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla (direktorė Palmira Talijūnienė) ir lenkų Vilniaus rajono Medininkų šv. Kazimiero vidurinė mokykla (direktorė Mečislava Petkevič).  Balandžio 21 dieną, ketvirtadienį, Kauno šv. Kazimiero pagrindinėje mokykloje vyko Respublikinė mokytojų ir mokinių kūrybinių bei tiriamųjų darbų konferencija „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“. Jos metu buvo organizuojama paroda – konkursas. Į konferenciją atvyko atstovai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio miestų ir rajonų mokyklų. Atvyko ir atstovai iš lenkų Vilniaus rajono Medininkų šv. Kazimiero vidurinės mokyklos.

Šiemet sukanka jau 30 metų, kai gražią gegužės mėnesio pavakarę Vandžiogalą aplankė Andrzej Miłosz, lenkų režisierius, kino dokumentininkas, Nobelio premijos laureato Czesław Miłosz brolis. 

Mes susitikome šventoriuje ir, stovėdami prie apleistos Milošų giminės kapavietės, abu nusprendėme, kad būtina kažką čia keisti. Plotas didelis - 12x6 metrų, kapavietės tvora surūdijusi, apatinė dalis jau po velėna, kapavietės viduryje auga šimtametis beržas, nuo vėtrų nulaužtos šakos daužo netoliese esančius paminklus. Vaizdas apgailėtinas.

„...Koks tai nelaimingas šis gabalėlis pasaulio, taip naikinantis tiek nekaltų žmonių...  Laikykitės ten, Vandžiogaloj, tvirtai, tautiečiai“, - tai žodžiai, kuriais į Vandžiogalos lenkus kreipėsi  Kościelskich  premijos laureatas lenkų rašytojas Tadeusz Korzeniewski. Jo giminės iš motinos pusės šaknys taip pat čia, Vandžiogaloje.  Deja, gerbiama giminė  labai  nukentėjo Vandžiogaloje pokario laikotarpiu.
Drauge norisi prisiminti kitų gyvenusių ir kentėjusių tautiečių likimus ir jų pasakojimus. Dabar jau pasiekiama archyvinė istorinė medžiaga, skundai ir pastebėjimai. Žvelgdami iš laiko perspektyvos suvokiame  - čia gyveno dori žmonės – lenkai katalikai, tikri kankiniai.

"Namas ir ūkiniai pastatai"

Pasakoja medžio drožėjas S.Vaškevičius iš Vandžiogalos

2016 m.  balandžio 3 d. Vandžiogalos Lenkiškoje bibliotekoje (Kėdainių g. 26) atidaryta paroda „Ką skaitė ir kaip meldėsi senieji Liaudos gyventojai?“, skirta rašytojo, Nobelio premijos laureato H. Sienkievičiaus 100-sioms mirties ir Lenkijos krikšto 1050-osioms metinėms paminėti.

Parodos ekspozicijoje apie 100 egzempliorių senų ir labai senų leidinių. Tai senos lenkiškos knygos ir maldaknygės, įvairių laikotarpių mūsų krašte gaunamos lenkiškos spaudos mėnraščių ir savaitraščių priedų rinkiniai, religinės knygos, katekizmai.

Medžiai ne tik puošia, švarina  mūsų erdves. Deja, jie kartais labai pavojingi. Pavojingiausi yra nesimetriški seni medžiai pakrypusiais kamienais, taip pat medžiai, kurių lajos netaisyklingos, labiau suvešėjusios vienoje pusėje, kitoje – retesnės. Greičiausiai nuo vėjų gūsių lūžta trapūs medžiai - uosialapiai paprastieji klevai.

Kaip tik tokie ir yra  mūsų bažnyčios šventoriuje. Jie pavojingi ir  žmonėms, ir arti stovintiems pastatams, ir statuloms, paminklams, esantiems kapinėse. Visa tai ypač gerai turėtų įsidėmėti statinių,  statulų ir paminklų savininkai ir, žinoma, jais rūpintis.

motinos dienaŠį sekmadienį, gegužės 3d., minėsime Motinos dieną.

Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos:
9 val. lenkų kalba.
10 val. lietuvių kalba.

Po Šv. Mišių Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyrius kartu su svečiais iš Lenkijos organizuoja šventę, skirtą Gegužės 3 d. Konstitucijos 224 – osioms metinėms pažymėti.

Susitikimas vyks Vandžiogalos Lenkiškoje bibliotekoje.

Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyrius

velykos2015

Su saulės spinduliu pirmuoju,
Su džiaugsmo šypsenom veiduos
Velykų rytmetį ankstyvą
  Suklupsime šventos maldos,
 Kurią kuždės ne lūpos.
Širdys Žodžius švenčiausius atkartos!
  Laimingi būkite sulaukę
Prisikėlimo valandos!

Kristaus Prisikėlimas
Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia

 

Ričardas Jankauskas

2014 velykosKristus prisikėlė! Šiais žodžiais Šv. Mišių lenkų ir lietuvių kalbomis dalyviai Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje sekmadienio rytą sveikino vieni kitus, džiaugdamiesi sulaukę didžiausios katalikų šventės – Velykų, taip pat ir šilto pavasario... Nuotraukose šventinės akimirkos.

    2014 velyku belaukiant Teprisikelia mūsų širdys
     Supratimui, užuojautai, pakantumui, meilei..
     Melskime sau ir kitiems džiaugsmingo
     Prisikėlimo ryto mūsų gyvenime!

     Su Šventom Velykom! Aleliuja! Aleliuja!

   Ričardas Jankauskas, Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus pirmininkas

   Nuotraukose - Kristaus Prisikėlimas Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia

2014 verbosAnkstyvą sekmadienio rytą į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią rinkosi vandžiogaliečiai ir aplinkinių vietovių gyventojai, taip pat maldininkai iš Kauno ir Kėdainių, kurie yra kilę iš šios parapijos, ją prisimena, myli ir per didžiąsias šventes aplanko šią šventovę ir joje esantį malonėmis garsėjantį Vandžiogalos Nukryžiuotąjį. Gausiai susirinkusiems tikintiesiems Šv.Mišias lenkų ir lietuvių kalbomis aukojo Vandžiogalos Švč. Trejybės parapijos klebonas kunigas ir poetas Skaidrius Kandratavičius.

Verbų sekmadienis – tai šeštasis gavėnios sekmadienis. Juo prasideda Didžiosios savaitės liturginės apeigos.

200px-AnnaboharewiczSusitikime ir susipažinkime! Birželio 10-11dienomis Vandžiogaloje, minint 100-ąsias Česlovo Milošo gimimo metines, viešės viešnia iš Lenkijos Elko miesto. Tai žinoma rašytoja publicistė, nusipelniusi Lenkijos kultūrai visuomenininkė Anna - Jadvyga Boharewicz – Richter, puikiai pažįstanti mūsų kraštą , gerai žinanti miestelio istoriją ir jo gyventojų likimus. Tai iliustruoja tikrai įdomus viešnios laiškas (originalo kalba):

Drogi Panie Ryszardzie, spotkanie z Panem było przypadkiem, przeznaczeniem, losem, czy wolą słynącej cudami figury Ukrzyżowanego Chrystusa, przed którą, w 1940 roku, po majowym nabożeństwie z koleżankami z klasy, na kolanach, okrążałam ołtarz, prosząc Boga o miejsce na ziemi i własny dom. Miałam wówczas trzynaście lat. Widziałam jak na śmierć byli pędzeni przez Niemców Żydzi i słyszałam śtrzały... Ten widok powtarzał się w snach... Rozpoczęła się okrutna XX wieku wojna. Za nim skończyłam 6 klas szkoły powszechnej uczyłam się w czterech szkołach. W Ongirach (Angiriai), gdzie urodziłam się poszłam do szkoły i nie znałam ani jednego słowa języka litewskiego.

2011 smolenskotragedijosmetines„...Melskimės už prieš metus prie Smolensko lėktuvo katastrofoje žuvusius Lenkijos prezidentą Lechą Kaczynskį, jo žmoną Mariją ir visą Lenkijos vyriausybinę delegaciją, skridusią į Lenkijos Golgotą – Katynės žutynių vietą – pagerbti tautos didvyrių,“- primena Vandžiogalos Švenčiausios Trejybės bažnyčios klebonas O.P.Volskis.

Išganinga mintis - melstis už mirusius. Čia Gavėnios laikotarpio kančios rimtyje ypatingai išryškėja žmogaus trapumas ir laikinumas, kad ir kas jis, ir koks jis čia, Žemėje, bebūtų. Degančios žvakės, gėlės, žuvusiųjų portretai, susirinkusi vietos lenkų bendruomenė ir svečiai nuoširdžiai meldėsi, prašydami Dievo gailestingumo žuvusiems ir mums, gyviesiems, kad kaip Kristaus ir Jo Bažnyčios nariai būtume verti dalyvauti Jo Prisikėlimo puotoje.


2011 poetosimtmetisBalandžio 14d. Kėdainių Krašto muziejuje iškilmingai atidaryta paroda „Czesławas Miłoszas. Poeto šimtmetis“. Joje išryškinti Cz. Miłoszo ryšiai su Lietuva, kurią jis su meile ir ilgesiu vadina Mažąja tėvyne - mistine Arkadija - svarbia vieta, idealizuota prabėgančiajame laike. Parodos atidaryme dalyvavo Lenkijos Instituto Vilniuje direktorė M. Kasner, Vilniaus Universiteto polonistikos katedros dėstytoja dr. D. Balaišienė, Kėdainių miesto valdžios atstovai, krašto kultūros veikėjai, lenkų skyriaus „Lauda“ ir Vandžiogalos lenkų skyriaus atstovai, kuriems šiame kontekste Czesławas Miłoszas yra atpažįstamas.

Free Joomla! template by Age Themes