2010 jezaus sirdies atl2010 06 13 Vandžiogalos Švenčiausios Trejybės bažnyčioje vyko nuo seno garsūs Jėzaus Širdies atlaidai. Kadaise jie vykdavo net 3 dienas ir sukviesdavo minias tikinčiųjų.

Šįmet į šiuos atlaidus taip pat gausiai rinkosi tiek lietuvių, tiek lenkų tautybės vietiniai gyventojai ir svečiai. Visi meldėsi, dėkojo Dievui, prašė malonių. Ne vienas maldininkas ėjo keliais aplink Didįjį altorių, kur už Didžiojo altoriaus yra stebuklais garsėjanti vieta. Ne vienas garbaus amžiaus vandžiogalietis gali papasakoti apie įvykusius Dievo stebuklus, išmelstus su giliu tikėjimu.

Po iškilmingos procesijos, pasibaigus lenkiškoms mišioms, niekas neskubėjo iš bažnyčios. Visi klausėsi lenkiškų dainų, kurias temperamentingai atliko svečių iš Vilniaus krašto ansamblis „Borowianka“. Šis kolektyvas ir kiti svečiai buvo pakviesti Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus pirmininko Ričardo Jankausko ir organizatorių Leonijos Petrauskaitės, Zofijos Pilypienės iniciatyva.

2010 pradeda svesti100MilosoBirželio 5-osios rytas Vandžiogaloje buvo ypatingas. Miestelį iš sąstingio ir snaudulio pažadino pučiamųjų orkestrų maršai, patrankų šūviai. Aikštėje rinkosi svečiai iš kaimyninės Lenkijos, iš Vilniaus krašto, iš Kauno, Kėdainių, Jonavos…Vandžiogala jau pradėjo minėti Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo (Czesław Miłosz) jubiliejinius metus! Juk Lietuvos Respublikos seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2011 metais sueina 100 metų nuo poeto Česlovo Milošo gimimo, kad poeto jubiliejus yra įtrauktas į UNESCO minimų datų sąrašą, bei siekdamas suaktyvinti kultūrinį Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą, nutarė paskelbti 2011 metus Česlovo Milošo metais.

Jaunimo pučiamųjų orkestrai iš Lenkijos Wasilków ir Ciechanowiec miestų, riteriai iš Staszów, chorai, ansambliai, kapelos, visi garbingi svečiai, vandžiogaliečiai, lydimi nuotaikingų maršų melodijų, patraukė prie šventoriuje esančios Milošų giminės kapavietės.

Free Joomla! template by Age Themes