2011sukilimopaminejimasŠeštadienio rytas. Krinta purus sniegas. Dvylikta valanda. Mašinų kolona sustoja aikštelėje priešais bažnyčią. Atvyko harcerai – jaunimas iš Vilniaus su savo vadovu, kun. Dariusz Stanczyk. Rikiuotė, pasisveikinimas, malda...

Pasisveikinę, susipažinę su vietiniais, visi patraukia į Vandžiogalos Švč. Trejybės Bažnyčią. Čia supažindinami su garsią praeitį turinčia šventove, žymiais žmonėmis, pasitarnavusiais šiam kraštui ir tėvynei ir palaidotais čia, šventoriuje. Apėję keliais aplink bažnyčios didžiajame altoriuje esantį nuo seno malonėmis garsėjantį Kristaus Kančios Kryžių, visi patraukė į šventorių prie 1863 – ųjų metų sukilimo dalyvių kapų. Prie iškeltų Lietuvos ir Lenkijos vėliavų visi sustingę rikiuotėje sugiedojo Lietuvos ir Lenkijos valstybių himnus, atidavę pagarbą, uždegė žvakes čia palaidotiems žymiems sukilimo dalyviams Aleksandrui Chmielevskiui, Artūrui Milošui, broliams Vilkevičiams, taip pat prie Ibianskų, Dackevičių, Gorskių, Jagelavičių , Liaudanskų, Vitkauskų ir kitų aktyvių sukilimo dalyvių ir rėmėjų kapų.

... su savo vadovu, kun. Dariusz Stanczyk. Švč. Trejybės bažnyčioje jie buvo supažindinti su garsią praeitį turinčia šventove, žymiais žmonėmis, pasitarnavusiais šiam kraštui ir tėvynei ir palaidotais čia, šventoriuje. Apėję keliais aplink bažnyčios didžiajame altoriuje esantį nuo seno malonėmis garsėjantį Kristaus Kančios Kryžių, visi patraukė į šventorių prie 1863 – ųjų metų sukilimo dalyvių kapų.  Sekmadienio rytą Vandžiogalos Švč. Trejybės Bažnyčioje kun. Dariusz Stanczyk aukojo šv. Mišias lenkų kalba.

 

 

Free Joomla! template by Age Themes