2011VilniaussusitikimaiVasario 18 dieną Vilniaus Universitete F.Smuglevičiaus salėje įvyko Lenkijos instituto Vilniuje organizuotas susitikimas su Česlovo Milošo bičiuliais ir jo kūrybos tyrinėtojais. Į susitikimą atvyko artimiausieji Č.Milošo draugai, tai Krokuvos Jogailos universiteto profesorius Aleksandr Fiut, žinomas knygų leidėjas, spaustuvės „Znak“ generalinis direktorius Jerzy Illg, asmeninė poeto sekretorė daktarė Agnieszka Kosińska ir kiti. Svečiai papasakojo daug įdomių epizodų iš poeto gyvenimo Amerikoje ir Lenkijoje, atsakė į užduotus klausimus. Susitikime dalyvavo ir keli atstovai iš Vandžiogalos, kurie gerbiamus svečius pažįsta nuo „perestrojkos“ laikų ir iki šiol palaiko šiltus santykius. Įvyko įdomus pokalbis. Svečiai gyrė mus ir pažadėjo birželio mėnesį, švenčiant Č.Milošo jubiliejų, būtinai aplankyti ir Vandžiogalą. Tad išsiskyrėme neilgam.

2011vasario16Tautos jėga – vienybėje! Puikiai tai žino ir lietuvių, ir lenkų tautos. Istorijos vingiuose šios tautos ir kartu, ir atskirai kovojo dėl savo Valstybių atkūrimo ir Nepriklausomybės, tad žino tos kovos ir laisvės kainą.Todėl nuo amžių čia, Vandžiogaloje, gyvenantys lenkai mato ypatingą prasmę susikaupus, su malda ir iškilmingai švęsti vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, kadangi visi: ir lenkai, ir lietuviai visada norėjo gyventi laisvėje ir nepriklausomybėje.

Todėl vasario 16 dienos popietę visi susirinkę į Vandžiogalos kultūros centrą iškilmingai pradėjo minėjimą. Šventinius sveikinimo žodžius tarė Vandžiogalos seniūnas Marius Norvaiša, šių eilučių autorius, Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus pirmininkas Ričardas Jankauskas, Vandžiogalos parapijos klebonas Oskaras Petras Volskis, kuris pabrėžė, kad pagrindinės Tautos šventės turi būti švenčiamos laiku, pakiliai ir oriai todėl, kad tai yra pamatinės, tikros ir išliekančios vertybės ir nereikėtų blaškytis švenčiant kitas tautai nereikšmingas šventes, kad neprarastume istorinio identiteto ir tikrų vertybių suvokimo. Po šių žodžių lektorius, žinomas Vilniaus krašto etnografas ir istorikas Michał Treszczyński pradėjo pasakojimą apie visą valstybės atkūrimo istorinę raidą, supažindino su Atkuriamojo seimo signatarais, rodė ekrane vizualinę medžiagą su to laikotarpio svarbių Lietuvos valstybei dokumentų faksimilėm ir signatarų nuotraukom. Skambant Lietuvos valstybės himnui salė atsistoja ir sustingsta pagarbioje tyloje...

...

Free Joomla! template by Age Themes