2011 susipazistakeliauja34 – oji diena.
Lankomės vietovėje Kórnik, apžiūrinėjame Zamojskich pilį. Tai viena gražiausių neogotikinių pilių Lenkijoje. Viduje prabangūs baldai, turtingos ano laikotarpio kolekcijos. Pilies valdytojai – Działyńskich ir Zamojskich šeimos – dalyvavo įvairiose tautos išsivadavimo kovose (sukilimuose). Už tai visi buvo nuteisti mirties bausme. Paskutinis pilies valdytojas Władysław Zamojski dėjo visas lėšas ir pastangas pilies ir jos kolekcijų priežiūrai. Pavyduoliai sakydavo: „Žiūrėkit, koks turtingas, o važinėja trečiąja traukinio klase.“ O jis atsakydavo: „Važiuočiau ketvirtąja, bet tokios nėra!” Prieš pat mirtį visus savo turtus paliko Lenkijos tautai. Tai buvo tikrai dideli Lenkijos patriotai...

...

2011 susipazistakeliauja2Antroji diena.

Truputį pailsėję lankome Poznanės Arkikatedrą Baziliką, kuri yra saloje, apsuptoje dviejų upių – Wartos ir Cibinos – vadinamoje Ostrów Tumski. Katedros istorija siekia pačią krikščionybės pradžią, čia krikštijosi Lenkija. Ši didinga Katedra daugiau kaip tūkstantį metų tarnauja katalikų tikėjimui ir lenkų tautos krikščioniškajai kultūrai. Tai nekropolis, jos požemiuose ilsisi pirmųjų lenkų Piastų pelenai: Mieszko I, Bolesław Chrobrego ir kitų senųjų Lenkijos monarchų. Įspūdingai požemiuose atrodo ir pirmosios krikštyklos - didžiulis akmeninis dubuo. Išėję iš požemių, praeiname pro labai gražią ir turtingą Katedros aukso koplyčią – mauzoliejų pirmiesiems monarchams: kunigaikščiui Mieszko I ir karaliui Bolesław Chrobry. Didingas geležinis tiltas per upę Cibiną pavadintas pirmojo Lenkijos vyskupo Jordano vardu. Jis kažkada tarnavo persikeliant per upę Wartą, bet vėliau visas buvo perkeltas arčiau Katedros per Cibiną. Iš čia atsiveria puikus Katedros ir Poznanės miesto vaizdas.

Į centrą grįžtame moderniu tramvajumi „Tramino“, pagamintu firmoje „Soliaris“. Tos pačios firmos modernūs autobusai ir troleibusai važinėja ir pas mus Kaune, o firma juos gamina čia, Poznanėje.. Jau temstant grįžome į gminą Suchy Las. Stabtelėjome ant kalniuko ir iš čia atsivėrė naktinės Poznanės panorama. Mūsų globėja, miesto kultūros ir turizmo departamento pirmininkė, rodo įspūdingą įvairiomis šviesomis žėrintį naują, neseniai atidarytą stadioną. Ji dalyvavo šio stadiono atidaryme. Čia 2012 metais vyks Europos futbolo čempionato rungtynės.

2011 susipazistakeliaja1Vandžiogalos lenkų skyriaus nariai kartu su Kėdainių skyriaus nariais visą savaitę viešėjo Lenkijoje. Mūsų gerų bičiulių, dalyvavusių Č.Milošo 100 – ųjų metinių minėjime Vandžiogaloje, Poznanės regiono tarybos narių, kultūros ir turizmo departamento pirmininkės Grażynos Glowackos, ryšiams su užsienio tautiečiais pirmininko Ryszardo Glowacko, taip pat gminos Suchy Las tarybos vicepirmininkės Annos Małłek ir kitų dėka susipažinome su Centrine Lenkija (Wielkopolska).

1-oji diena.

Gmina Suchy Las, turinti 15 tūkstančių gyventojų, ribojasi su Poznanės miestu, turinčiu apie 600 tūkstančių gyventojų. Ši gmina yra viena iš penkių geriausiai išvysčiusių savo infrastruktūrą ir turtingiausių gminų Lenkijoje. Jos metinis biudžetas siekia apie 150 milijonų zlotų. Čia yra viskas: savas autobusų parkas, vandens atrakcionų parkas, stadionai su dirbtine danga, privačios mokyklos ir t.t. Čia yra apie 100 užsienio ir vietinių firmų, kurios papildo gminos biudžetą ir tai lemia šios vietovės ekonominį lygį.

Procesijos pradžia

Labai iškilmingai, pamaldžiai, gražiai ir kaip niekad gausiai dalyvaujant parapijiečiams bei svečiams iš įvairių Lietuvos vietų Vandžiogalos bažnyčioje įvyko Žolinių atlaidai.

9 val. lenkiškai aukojamose Mišiose susirinko pilna šventovė ne tik vietinių lenkų, tačiau maldininkų iš Kėdainių, Jonavos, Lapių, Kauno ir Vilniaus. Įvairias lenkų bažnytines ir klasikines giesmes atliko Maišiagalos parapijos mišrus choras, kuriam visa lenkų bendruomenė ir klebonas reiškia didelę padėką už aukštą meistriškumą ir pasiaukojimą įveikiant tolimą piligrimystės kelionę.

Po lenkiškų Mišių buvo atgiedota M.Marijos litanija lenkų ir lietuvių kalbomis, vyko Švč.Sakramento procecija, kurios giesmę pusę kelio giedojo lietuviai, kitą pusę - lenkai.

Free Joomla! template by Age Themes