2012PLnepriklausimybesdienaLapkričio 11-osios saulėtą sekmadienio popietę į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią rinkosi miestelio gyventojai, žmonės iš aplinkinių vietovių: Kėdainių, Jonavos rajonų, svečiai iš Vilniaus ir Varšuvos. Visus sukvietė viena proga -Lenkijos Nepriklausomybės diena.

Šv. Mišias lenkų kalba aukojo parapijos klebonas Oskaras Petras Volskis. Maldos intencija - už čia, šioje vietovėje, katalikiškoje tradicijoje gyvenusius, kovojusius ir kūrusius lenkų tautybės žmones, kurių indėlis kuriant katalikišką, laisvą ir nepriklausomą Lenkiją svarbus ir reikšmingas. Iškilmingų Šv. Mišių liturgijos metu giedojo svečiai iš Vilnijos ir vietos choristai. Po maldų bažnyčioje šventės dalyviai pajudėjo prie šventoriuje palaidotų žymių to istorinio laikotarpio dalyvių, Milošų, Cmielevskių, Gorskų šeimų kapų. (Pastarųjų – Gorskų ir Cholodų – kapavietes šiais metais pavyko kapitaliai sutvarkyti). Čia buvo uždegtos žvakės, o šių eilučių autorius priminė čia besiilsinčiųjų darbus ir jų reikšmę.

Fotografas Kostas Šukevičius padarė Vandžiogalos bažnyčios ir Milošų kapo panoramines nuotraukas ir patalpino internetiniame puslapyje, kurias apžiūrėti bus galima iš bet kurios pasaulio vietos.

panoramine baz 250 250Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia,
Žiūrėti. 
panoramine miloso250 250
Česlovo Milošo šeimos kapas Vandžiogalos bažnyčios šventoriuje. Žiūrėti. 

Free Joomla! template by Age Themes