2012milosui101Kaip kasmet, taip ir šįmet birželio 10d. tradiciškai Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyrius iškilmingai paminėjo Česlovo Milošo 101-ąsias metines. Vyko iškilminga Devintinių procesija, evangelijų skaitymas lietuvių ir lenkų kalbomis. 10 val. prasidėjo Šv. Mišios lenkų kalba. Jas aukojo svečias iš Vroclavo, kunigas kanauninkas Stanisław Draguła, jam talkino vietos klebonas Oskaras Petras Volskis. Bažnyčia buvo pilnutėlė. Mišių metu giedojo keli svečių chorai, pritarė pučiamųjų orkestrai. Mišioms pasibaigus visi pajudėjo į šventorių prie poeto Česlovo Milošo giminės kapų. Po įžanginio Vandžiogalos lenkų sąjungos skyriaus pirmininko Ričardo Jankausko žodžio gėles padėjo ir žvakes uždegė Lenkijos Ambasados Vilniuje konsulas Piotr Wdowiak, Vandžiogalos seniūnas Vytautas Šniauka, kiti garbingi svečiai. Pasimeldę, grojant pučiamųjų orkestrams, visi pagerbėme ir greta palaidotus 1863-ųjų metų sukilimo dalyvius.

2012saknysVieną sekmadienį Vandžiogalos lenkų skyriaus nariai kartu su Lenkijos Ambasados Vilniuje konsulu išsirengė į pažintinę kelionę po Vidurio Lietuvą aplankyti Kauno, Kėdainių, Panevėžio ir Radviliškio rajonus – Liaudos kraštą. Kas gi ta Liauda? Tai kraštas Vidurio Lietuvoje, Nevėžio ir Dubysos aukštupiuose. Jis radosi, susikūrė pačiame kovų su kryžiuočiais įkarštyje, kai palei Nemuną ėjo kovų linija. Ten ir susiformavo ypatingas, savitas darinys – Liauda – karių profesionalų gyvenviečių (bajorkaimių – lenk.okolicų) kraštas ir karių – bajorų luomas (lenk. - szlachta Laudańska). Pažvelkime į žemėlapį, tai – ovalas, kurio pakraščius – galus žymi vietovardžiai su -gala : Ariogala, Betygala, Baisogala, Gimbogala, Ramygala, Vandžiogala. Liaudos žmonės garsėjo ir už mūsų krašto ribų savo drąsa ir karingumu. Ir vėliau, susikūrus LDK , kaip rašė Henryk Sienkiewicz „Tvane“, jais visada galima buvo pasitikėti, jų tradicijos ir kariškas garbės supratimas niekada neleido palikti Tėvynės pavojuje. LDK valdovai žinojo, kad Liaudos kariai visada atsilieps į šaukimą gintis nuo priešų...

...

Free Joomla! template by Age Themes