2013 prakartele

Užgimimo stebuklo sulaukus,
Prakartėlė nušvito džiaugsmu.
Jam pašvęskim ką turim brangiausia
Ir atgimkime dvasioj kartu…

Su šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais Jus sveikina Vandžiogalos lenkų bendruomenė

Nuotraukoje Vandžiogalos Švč.Trejybės bažnyčios prakartėlė

 

2013susitikimas Lapese  Laukdami Kalėdinių švenčių  žmonės ieško bendrumo, artimumo ir dvasinės šilumos. Tikriausiai dėl to ir mūsų tautiečiai – kaimynai iš Lapių - pakvietė vandžiogaliečius į šventinį padėkos vakarą. Iš tiesų visi norėjome kartu pasidžiaugti šių metų pasiekimais ir pasidalyti šventine nuotaika. Nuo seno Lapes ir Vandžiogalą sieja artimi ir kaimyniški  ryšiai. Senose istorinėse archyvinėse knygose tai akivaizdu. Jos paliudija, kad kelis šimtmečius  kaimynus, čia kartu gyvenusius, siejo ne tik socialiniai, turtiniai  santykiai, bet ir dar artimesni – santuokiniai ryšiai, todėl kilusių iš Lapių yra Vandžiogaloje, ir atvirkščiai – iš čia kilusių gyveno ir gyvena Lapėse. Ir čia, ir ten įvairiais istorijos laikotarpiais tai didesnė, tai mažesnė dalis žmonių kalbėjo lenkiškai ir dabar dar moka lenkų kalbą. Žinoma,vandžiogaliečiai palaiko praeities idėją ir visada į savo organizuojamus renginius pasikviečia tautiečius iš Lapių.

2013VigilijaLenkijos krašto bendruomenės „Wspólnota Polska” Varmijos – Mozūrijos Węgorzewo skyriaus kvietimu vandžiogaliečių atstovai kelioms dienoms nuvyko į Węgorzewo kurortinį miestą susitikti ir pasidalyti patirtimi su tautiečiais, išsibarsčiusiais po visą pasaulį, ir kartu atšvęsti Kalėdų Vigiliją. 

Węgorzewo miestas mus pasitiko pasipuošęs: baltas sniego apdaras laukuose, šventinis lempučių, dekoracijų spindesys gatvėse. Visur tvyrojo džiugi nuotaika. Ji papuošė ir mūsų širdis...

Iškilmės prasidėjo Šv. Mišiomis Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje Węgorzewe. Šv. Mišių intencija – už visus tautiečius, gyvenančius užsienyje. Itin įsiminė klebono žodžiai: svarbu išmokti mylėti vienas kitą taip, kaip moko tuoj užgimsiantis Kūdikis Jėzus, kaip svarbu išsaugoti savo tautos ir savo protėvių puoselėtą tikėjimą ir tradicijas.

2013 poezijos vakarasPenktadienio vakarą į Vandžiogalos kultūros centrą rinkosi abiejų čia gyvenančių bendruomenių, lietuvių ir lenkų, žmonės. Į poezijos ir muzikos vakarą juos pakvietė kultūros centro darbuotojai, Vandžiogalos parapijos klebonas - kunigas ir poetas Skaidrius Kandratavičius, vidurinės mokyklos mokytojai. Vakaro vedėjos, kultūros centro darbuotojos Alma Pauželienė ir Gražina Mickūnienė, pristatė vakaro dalyvius. Tai viešnios: dainuojamosios poezijos atlikėja Jūratė Dailydėnienė (gitara ir vokalas), Roma Brunzienė (smuikas) ir jaunučių kolektyvas „Dainorėliai“. Jos ir atliko muzikinę šventinio vakaro dalį. Savo kūrybos eiles skaitė poetės Zita Pranckevičienė, Lilija Radauskienė. Pauliaus Širvio eiles skaitė mokyklos direktoriaus pavaduotoja Audronė Bajarūnienė. Mokytoja Virginija Vaitkuvienė pristatė savo mokinių kūrybą.

Free Joomla! template by Age Themes