vaskeviciusTarpušventyje lankėmės pas jau greit perkopsiantį 90 metų ribą vandžiogalietį medžio drožėją Stanislovą Vaškevičių. Jis šioje žemėje gyvena jau netrumpą laiko tarpą, puikiai atsimena prieškarį. Karo metais jis kartu su Lenkų armija, vadovaujama gen. Anderso, kovojo prieš hitlerinius nacius. Po karo kovėsi Ukrainoje prieš UPA. Taigi žmogus daug matęs ir iškentėjęs, jo biografija sunki ir įdomi. Laimei, Stanislovas yra guvus ir su optimizmu žvelgia į ateitį, viską gerai prisimena ir negaili patarimų bei pamokymų.

Kartu susėdę įdėmiai klausėmės jo prisiminimų ir pasakojimų apie čia, Vandžiogalos parapijoje, gyvenusius jo tėvus ūkininkus. Tai ryšku net ir Stanislovo drožyboje. Jis turi išdrožęs visą „Lino kelią" – tą ilgą, sunkų darbą nuo sėjos iki verpimo ir audimo. Senolis pasakojo apie ano amžiaus vaikų auklėjimą, parodė ir drožinius, kaip jie tada buvo „mokomi ir auklėjami".

2014 kedainiaiGruodžio 27 dieną Kėdainių kultūros centre muzikinėse improvizacijose susijungė įvairūs menai: vaikų literatūra, muzika, šokiai, vaidyba, asmeniniai ir muzikiniai programos dalyvių įgūdžiai. Naujametiniame šou dalyvavo Kėdainių mamyčių klubas, Kėdainių policijos komisariato, Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai, Kauno kolegijos Jonušo Radvilos studijų centro studentai, savanoriai kariai, AB „Lifosa“ darbuotojai, kunigas Skaidrius Kandratavičius ir daug kitų dalyvių.

Muzikinis naujametinis šou tapo vartais į džiugius ir linksmus Naujus – 2015 – metus. Visiems gerai žinomos dainos ir gera programos dalyvių nuotaika užkrėtė visus susirinkusius, svečiai nesėdėjo sudėję rankų – jie juokėsi, plojo ir linksminosi. 

DSCF2524Penktadienį Lapių laisvalaikio salėje įvyko Kalėdinė vakaronė. Vandžiogaliečių draugai iš Lapių miestelio niekuomet neužmiršta pakviesti į čia vykstančius renginius ir kartu švęsti šventes. Mums džiugu čia matyti šiuos puikius žmones, šią brandžią bendruomenę, kuri moka dirbti ir šventes švęsti. Ir šį kartą buvo pagerbti šiais metais gerai dirbantys ir miestelį gražinantys žmonės, buvo linkima jiems sveikatos ir visokeriopos sėkmės ateinančiais Naujaisiais metais.

Šventinėje programoje pasirodė Lapių meno mėgėjų kolektyvai, pasiekę gražių kūrybinių rezultatų. Yra čia ir gražaus gabaus jaunimo, kuris puikiai groja ir šoka. Tai jaunimo popgrupė „The Beatles Band", šokių studija „Flash Dance", estradinis duetas „Uošvės", grupė „Genuja", liaudiškos kapelos „Ant ketvirto" ir „Girnapusė". Kalėdinėje vakaronėje dalyvavo ir Kauno rajono savivaldybės atstovai, gausus Lapių seniūnijos administracijos darbuotojų būrys, policijos nuovados darbuotojai, verslininkai.

2014 kaledos

Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskim
Prie Švento Kūčių stalo vakare.
Be pykčio, be skriaudos
Su tyluma susėskim
Ir taip kaskart, kasdien ir visados.
Tesklinda šiluma
Ir į kasdienę būtį
Ateidami visi – savi ir svetimi,
Uždekime širdy po šventinę žvakutę,
Pasidalindami šviesa ir ugnimi.

Su Kūdikėlio Jėzaus užgimimu Jus sveikina Vandžiogalos lenkų bendruomenė

Nuotraukoje Vandžiogalos Švč.Trejybės bažnyčios prakartėlė

 

2014 erelisKartu su mūsų bičiuliu Piotr Wdowiak, 2008-2012 m. dirbusiu konsulu Lenkijos Respublikos Ambasadoje Vilniuje, rašytoju, Bielefeldo universiteto absolventu, šį kartą pasukome Žemaitijos link. Sustojome Lesčiuose, 12 km į rytus nuo Ariogalos, prie Žemaičių plento. Lesčiai – sena gyvenvietė, kryžiuočių kelių aprašymuose minima jau 1384 metais ir vadinama Lesten vardu. Lesčių dvaras, kaimas ir vienkiemis XVII a. priklausė Riomeriams. Lenkų dvarininkai Riomeriai padovanojo bažnyčiai 20 dešimtinių žemės ir pastatydino Dievo Apvaizdos medinę bažnyčią. Lesčiuose ir šalia esančiuose kaimuose dauguma žmonių kalbėjo lenkiškai. Tą pastebime lankydamiesi senosiose kapinėse – tai liudija lenkiški užrašai ant paminklų. Yra čia ir Riomerių giminės kapavietė.
Privažiavome Betygalą – vieną iš seniausių, įdomią istoriją turinčių miestelių Žemaitijoje. Istoriniuose šaltiniuose Betygala minima jau XIII a. Per Žemaitijos krikštą Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas skyrė lėšų pirmajai Betygalos bažnyčiai – vienai pirmųjų bažnyčių Žemaitijoje,pastatyti.

Free Joomla! template by Age Themes