2014 bibliotekaDar gyvi tėvų, senelių pasakojimų prisiminimai apie jų vaikystėje skaitytas retas, bet labai įdomias lenkiškas knygas: H.Sienkiewicz „Tvanas", „Ponas Volodyjevskis", „Kryžiuočiai" ir kitas. Jas anais tolimais prieškario metais čia, Pakaunėje, retai kas turėjo, nedaug kas ir buvo skaitęs... Buvo toks laikas, kada bet kokia lenkų švietėjiška ir kultūrinė veikla čia buvo draudžiama ir persekiojama. Ne geresnė situacija buvo ir sovietmečiu. Lenkiška knyga čia buvo retenybė. Grožinės ir kitokios literatūros sunku buvo gauti. Vienintelis knygynas Kaune, Laisvės alėjoje, „Užsienio literatūra" prekiavo labai ribotu lenkiškų knygų kiekiu. Todėl labai brangūs ano meto prisiminimai, kada tėvai parveždavo iš miesto kokią nors vaikišką lenkišką knygelę ir mokindavo skaityti gimtąja lenkų kalba.

sklodowskiPenktadienio popietę į Lenkijos institutą Vilniuje rinkosi istorijos mylėtojai į susitikimą su jau gerai pažįstamu knygos „Žemaičių kapinės" autoriumi dr.Jan Skłodowski, atvyko ir vandžiogaliečiai. Knygos autorius ne kartą yra lankęsis Vandžiogaloje, ne vieną vakarą esame klausęsi jo pasakojimų apie jo kelionės įspūdžius, abiejų tautų istoriją, diskutavę apie šių dienų aktualijas. Mums jis yra padovanojęs ne vieną knygą. Susitikime taip pat dalyvavo mūsų bendri pažįstami: grafikos restauratorė, visuomenės veikėja Gražina Drėmaitė, Varnių žemaičių vyskupystės muziejaus direktorius Antanas Ivinskis, žinomas Jonavos krašto tautodailininkas ir kraštotyrininkas Artūras Narkevičius ir kiti.
Susitikimą vedė Lenkijos instituto direktorė dr.Małgorzata Kasner.


2014 ciwinskyDaugiau nei 1000 straipsnių, kelių dešimčių knygų autorius, geras vandžiogaliečių bičiulis, profesorius Bohdan Cywiński su žmona Małgorzata aplankė mus ir padovanojo naujausias savo knygas.
Bohdan Cywiński – lenkų istorikas, filosofas, publicistas, opozicionierius, visuomenės veikėjas, humanitarinių mokslų profesorius.
Yra baigęs polonistikos studijas Varšuvos universitete , o studijuodamas filosofiją Liublino katalikų universitete artimiau susipažino su Karoliu Wojtyła .

Free Joomla! template by Age Themes