DSCF4357

Gegužės 31 dieną, šeštadienį, Vilniuje įvyko XIV Lietuvos Lenkų Sąjungos suvažiavimas.

Į jį atvyko apie 400 delegatų, kurie vienbalsiai pirmininku eilinei kadencijai išrinko Michał Mackiewicz, vadovaujantį organizacijai nuo 2002 – ųjų metų. Į suvažiavimą atvykę delegatai taip pat išrinko naują Tarybą, Revizijos ir Statuto komisijas.

Mielas Vandžiogalos parapijieti, kraštieti, piligrime, kviečiame į mūsų parapijos titulinius Švč. Trejybės atlaidus.

Gegužės 31d., sekmadienį:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba.

Po Mišių bendra Švč. Sakramento procesija.

10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.

Nuoširdžiai kviečiame!

DSCF4229Šį sekmadienį Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje šventėme sekminių iškilmes – vieną svarbiausių švenčių Bažnyčios gyvenime. Ši šventė primena mums Šventosios Dvasios nužengimą ant apaštalų.

Po šio įvykio apaštalai išėjo skelbti evangeliją visam pasauliui, visai kūrinijai. Taigi, jeigu norite gyventi Šventąja Dvasia, saugokite meilę, mylėkite tiesą, trokškite vienybės ir pasieksite amžinybę.

DSCF4186Senajame bažnyčios šventoriuje jau iš tolo boluoja atnaujintos koplytėlės. Į vieną iš jų sugrąžintas kažkada iš ten išplėštas ir laikytas pradingusiu paminklinis akmuo su nuo senaties apsitrynusiais užrašais lenkų kalba. Nemažai laiko ir kantrybės pareikalavo jų identifikavimas. Buvo pasinaudota senąja archyvine medžiaga, kuri ir leido patvirtinti jų autentiškumą.

Visą šią savaitę vietos lenkai savanoriai darbavosi tvarkydami ir atnaujindami savo tautiečių senąsias paminklines koplytėles.

DSCF4083Ketvirtadienio popietę gražus būrys katalikiško jaunimo iš Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos su savo dvasiniu vadovu, parapijos klebonu kun.dekanu Audriumi Mikitiuku, nepaisydamas dulksnos, giedodamas šventas giesmes, žvaliai įžengė į Vandžiogalos miestelį ir pasuko Šv.Trejybės bažnyčios link.
Gražią tradiciją puoselėja šie jauni žmonės – jau kelinti metai pėsčiomis keliauja iš Jonavos į Šiluvą, aplanko ir Vandžiogalą, čia visada sustoja pagerbti Šv.Trejybės bažnyčioje esantį stebuklais ir malonėmis garsų Nukryžiuotąjį. Ir šį kartą piligrimai pagal seną tradiciją melsdamiesi keliais apėjo aplink Didįjį altorių, kuriame yra ypatinga Kryžiaus Kančia.

zeslanie 1Šį sekmadienį, gegužės 24 dieną,
Iškilmingos Sekminių Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos:
9 val. lenkų kalba
10 val. lietuvių kalba

Šventosios Dvasios atsiuntimas – tai Bažnyčios pradžia. Dievas buvo apreikštas Senajame Testamente, Sūnus asmeniškai mokė Žemėje ir Jo tarnystė buvo karūnuota Šventosios Dvasios atsiuntimu, kaip ir buvo žadėta. Sekminių iškilmės yra viena didžiausių Bažnyčios švenčių.

Pirmosios Komunijos šventė – Atgailos sakramentas. Didelis būrys pasiruošusių mūsų parapijos vaikų per iškilmingas Sekminių Šventąsias Mišias pirmą kartą priims Eucharistiją.

DSCF3881Vandžiogalos Švč. Trejybės parapijos varpinė pastatyta 1789 metais.Tai liudija įrėžta statybų data durų staktoje. Varpinė - medinė, dviejų kondignacijų, 5 metrų pločio, 5 metrų ilgio ir 9 metrų aukščio. Jos sienos – pušinių rąstų, o pamatai - akmeniniai. Ant cinkuotos skardos stogo - geležinis kryžius. Varpinė stovi šventoriaus pakrašty, šalia pagrindinių vartų. Pasiekti varpus galima užlipus stačiais mediniais laiptais.

Varpai yra trys. Didysis sveria 800 kilogramų, jį bažnyčiai 1898 metais paaukojo parapijos geradarė bajorė Teresa Kaszewska.

DSCF3816Jau švenčių išvakarėse, šeštadienį, tradiciškai kaip kasmet Lietuvos Lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus pirmininko Ričardo Jankausko iniciatyva ant žinomų tautiečių kapų buvo sodinamos gėlės...

Sekmadienį, gegužės 3 dieną, nuo pat ankstyvo ryto į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią rinkosi vietos gyventojai, atvažiavo tautiečiai iš Kauno, Jonavos ir gretimų apylinkių. Susirinkusieji kartu su bažnyčios lenkų giesmininkais dar gerą pusvalandį prieš Šv. Mišių pradžią lenkiškai giedojo giesmes, skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei.

DSCF3743,,Konstitucija, pasirašyta 1791 metų gegužės trečiąją, užtikrino demokratiją, lygybę visiems mūsų kraštų piliečiams. Tai mūsų bendras laimėjimas,“ – sakė Lenkijos Respublikos ambasadorius Vilniuje Jarosław Czubiński šventiniame Gegužės 3 – iosios Konstitucijos minėjime, vykusiame „Dainavos“konferencijų centre Vilniuje.

Kalboje ambasadorius Jarosław Czubiński pabrėžė, kad 1791 – ųjų metų Konstituciją lenkai laiko didžiausiu Lenkijos istorijos įvykiu. „Mūsų buvimas kartu Abiejų Tautų Respublikoje atnešė šią sėkmę.

Free Joomla! template by Age Themes