metines DSCF4712Birželio 28 dieną kartu su moksleiviais iš Lenkijos, atvykstančiais į Vandžiogalą lankyti gimtųjų Poeto vietų, keliausime “Milošo keliu”.

Sekmadienį, birželio 28 dieną Vandžiogalos švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišios
9 val. lenkų kalba bus aukojamos minint Poeto gimimo metines.
Šv. Mišiose dalyvaus jaunimas iš Lenkijos.

Vėliau visi keliausime “Milošo keliu”…
Mūsų laukia pleneras Isos slėnyje Šateiniuose (Kėdainių raj.)

Vakare dalinsimės įspūdžiais, skambant muzikai ir Poeto eilėms.

 

seinai DSCF4962Neseniai Vandžiogaloje viešėjo dr. Jan Skłodowski, kuris nuo senų laikų renka istorinę medžiagą apie įvairiose Lietuvos kapinėse palaidotus tautiečius. Jo paskatinti mus aplankė ir Seinų krašto istorinių paminklų apsaugos draugijos atstovai, vadovaujami draugijos vicepirmininko Jarosław Domosławski. Ši draugija yra įsikūrusi prie Seinų krašto muziejaus.
Susipažinus užsimezgė įdomus pokalbis. Klausėmės svečių pasakojimo apie Seinų krašto istoriją, ten esančius muziejus, istorinius paminklus, apie draugijos veiklą siekiant išsaugoti istorinius paminklus ateities kartoms.

Vandžiogaliečiai ir festivalis  „Znad Issy"

Knygos „Miłoszas: biografija“ pristatyme dalyvavo ir vandžiogaliečiai

DSCF4840Tautiečiai, piligrimai iš Kauno, Jonavos, Kėdainių nuo ankstyvo ryto rinkosi į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią. Čia šiandien šventėme Jėzaus Širdies atlaidus. Iškilmingas Šv. Mišias lenkų ir lietuvių kalbomis aukojo parapijos klebonas, kunigas ir poetas, Skaidrius Kandratavičius. Susirinkę į atlaidus maldininkai ir piligrimai meldėsi tardami šiuos žodžius:    

„Mielasis Jėzau, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių (paveikslą). Mes Tavo esame ir norime Tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai.”

Jezaus sirdies atlŠį sekmadienį, birželio 14 dieną,
Iškilmingos Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos:

9 val. lenkų kalba
Po jų – bendra procesija
10 val. lietuvių kalba

Švenčiausioji Jėzaus Širdis. „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jūs atgaivinsiu!“                                                 

Žymų vaidmenį skleidžiant pamaldumą į Švč. Jėzaus Širdį atliko šv. Margarita Marija Alakok (Alacoque, 1647-1690) ir jos regėjimai. Būdama vos 24 metų ji įstojo į vizitiečių (Aplankymo) vienuoliją Paray-le-Monialyje (Prancūzija). Antgamtinėse vizijose apie 70 kartų jai pasirodė Išganytojas ir apreiškė savo Dieviškosios Širdies beribę meilę žmonėms. 1675 m. birželio 16 d., vieno pasirodymo metu, klūpančiai prieš Švč. Sakramentą Margaritai Marijai Išganytojas pasakė: Štai Širdis, kuri taip labai pamilo žmones, jog jiems viską atidavė. Kristaus noras buvo, kad gerieji katalikai stengtųsi atsiteisti už žmonių nedėkingumą, taip pat - kad būtų įvesta šventė Jo Dieviškosios Širdies garbei.

DSCF4473Šventė Kėdainiuose, Didžiojoje gatvėje, tęsiasi. Svečius ir dalyvius džiugina XIII –asis lenkų kultūros festivalis „Znad Issy“.

2010 – 2011 metais festivaliai „Znad Issy“ vyko ir Vandžiogaloje. Ypač didelis festivalis pas mus vyko 2011 metais minint Nobelio premijos laureato poeto Česlovo Milošo 100 – ąsias gimimo metines.

Šiemet festivalio dalyvių pasirodymai pirmiausia linksmino Kėdainių rajono Akademijos ir Dotnuvos miestelių žmones, vėliau persikėlė į Kėdainių miesto centrą.

DSCF4433Birželio 6 dieną, šeštadienį, Kėdainių krašto muziejaus V.Svirskio kryžių salėje įvyko Andrzej Franaszek knygos „Miłoszas: biografija“ pristatymas.

Lenkijoje ši knyga jau sulaukė pripažinimo, yra apdovanota prestižinėmis premijomis. Čia ji pasirodė 2011 metais, minint poeto Cz.Miłoszo gimimo šimtąsias metines. Pristatyme dalyvavo Krzysztof Czyżewski (Paribio menų, kultūros ir tautų centras, Krasnogrūda, Lenkija), kuris mums yra gerai pažįstamas, ne kartą yra lankęsis Vandžiogaloje. Knygos „Miłoszas: biografija“ pristatyme dalyvavo ir vandžiogaliečiai.

DSCF4691Jėzus gyvena kiekviename iš mūsų, kurie esame pakrikštyti Jo Kūne.

Per Devintinių iškilmę mes išpažįstame savo tikėjimą realiu Jėzaus Kristaus buvimu Šventojoje Eucharistijoje.

Mes taip pat išpažįstame, kad tas pats Jėzus gyvena kiekviename iš mūsų, kurie esame pakrikštyti Jo Kūne – Bažnyčioje. Mūsų krikšto metu Jėzus apsigyveno kiekviename iš mūsų.

kristauskunoŠį sekmadienį, birželio 7 dieną,
Iškilmingos Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos:

9 val. lenkų kalba
Po jų - Devintinių procesija
10 val. lietuvių kalba

Devintinės – bažnytinė krikščionių šventė, skirta pagarbinti Švč. Sakramentui. Prisimenami Jėzaus Kristaus per paskutinę vakarienę prieš kančią apaštalams pasakyti žodžiai: „Jei nevalgysite žmogaus Sūnaus kūno ir negersite Jo kraujo, neturėsite savyje gyvenimo. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutinę dieną“. Taip Jėzus kalbėjo laimindamas ir dalindamas savo mokiniams duoną ir vyną.

Šį sekmadienį minime ir Tėvo Dieną. Lietuvoje Tėvo diena švenčiama birželio mėnesio pirmąjį sekmadienį. Tad pagerbdami ir prisimindami melsimės už gyvus ir mirusius tėvus.

Free Joomla! template by Age Themes