Rugsėjo 7 dieną, trečiadienį, 19 val. į Vandžiogalą atvyksta V Motociklininkų reidas „Paneriai – prisimename 2016”.

Susitikimas su tautiečiais, reido dalyviais, vyks Vandžiogalos Lenkų bibliotekoje (Kėdainių g. 26).

Kviečiame į susitikimą!

Su kunigo Klemenso Gabrio giminaite Genovaite Juodzevičiene vieną darganotą rugpjūčio popietę susitikome bažnyčios šventoriuje. Ji kartu su savo artimaisiais į Vandžiogalą atvyko iš Šilutės. Genovaitė Juodzevičienė norėjo pamatyti kunigo Klemenso Gabrio rūpesčiu 1933 metais Vandžiogalos bažnyčioje pastatytą Didįjį altorių, kurio nuotrauką ji tebeturi, taip pat norėjo sužinoti ką nors daugiau apie kunigą, tarnavusį šioje parapijoje daugiau nei dešimtmetį.
Nuo 1913 metų, beveik 20 metų, bažnyčioje vyko dideli pertvarkymai, remontai, kuriuos vykdė klebonas kunigas Kazimieras Mockus. 1932 metais parapiją perėmė kunigas Klemensas Gabrys.

Vandžiogalos Lenkų biblioteka visą rugpjūčio mėnesį yra gausiai lankoma tautiečių. Vieni atvyksta sužinoję apie čia gyvenančius lenkus iš savo pažįstamų, kiti mus randa interneto platybėse ir portale www.vandziogala.eu. Visus juos sieja tautinė bendrystė, romantiškas šio Liaudos krašto žavesys, pagarba apie jį rašiusių dviejų rašytojų Nobelio premijos laureatų Česlovo Milošo ir Henryko Sienkievičiaus kūrybiniam palikimui.
Vandžiogalos Lenkų biblioteka tampa traukos centru: susitikimų, diskusijų, pažinties, istorinių, literatūrinių ir kūrybinių pašnekesių vieta.

 

 

     Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyrius informuoja ir perspėja!

                                                    Pareiškimas

                                                 2016 m. rugpjūčio 19 d.
                                                 Kaunas

Mes, Ričardas Jankauskas ir Zofija Pilypienė, atsakingai pareiškiame, kad niekada sąmoningai ir savo valia nebuvome išreiškę noro įstoti ar įstoję į politinę partiją „Profesinių sąjungų centras“. Pažymėtina ir tai, kad niekada nesame pildę jokių prašymų įstoti į minėtą  partiją.

Žolinė Vandžiogaloje nuo seno yra didelė šventė vietiniams gyventojams, jų svečiams ir piligrimams. Taigi ir šį pirmadienį, rugpūčio 15 dieną, jau nuo ankstvo ryto į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią gausiai rinkosi ne tik vandžiogaliečiai, bet ir svečiai, piligrimai iš aplinkinių miestų ir rajonų: Jonavos, Kauno, Kėdainių, Vilniaus. Galima buvo išgirsti daug žmonių, bendraujančių lenkų kalba. Atvyko svečių ir  iš Poznanės, Varšuvos. Tai žinomi visuomenės veikėjai, iš mūsų krašto kilusių garsių giminių palikuonys.
Kodėl ir kas juos traukia į Vandžiogalą? Manau, pirmiausia  nuo amžių čia gyvenusių ir tebegyvenančių lenkų atmintis,dvasios bendrystė.

Rugpjūčio 14 dienos sekmadienio rytą aikštelėje, priešais Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią, rinkosi Skrynės kaimo  kraštiečių šventės dalyviai. Susitikimas prasidėjo gedulingomis mišiomis už visus mirusius Skrynės kaimo gyventojus. Buvo prašoma Dievo palaimos ir prisimenama pas Jį iškeliavusius  tėvus ir artimuosius. Juk tik jų dėka mes esame šioje žemėje... Po šventųjų mišių aplankėme kapus  ir pagerbėme iš Skrynės kaimo išėjusius žmones.
Ilga automobilių virtinė iš Vandžiogalos pasuko Skrynės kaimo link. Čia, Petrauskų sodyboje, ir įvyko bendraklasių, draugų, giminių, kaimynų susitikimas.

Mūsų kraštietis Nobelio premijos laureatas, poetas Cz. Miłosz mirė 2004 metų rugpjūčio 14 dieną Krokuvoje. Jau dvyliktą kartą Žolinės atlaidų išvakarėse, rugpjūčio 14 dieną, vandžiogaliečiai prisimena Anapilin iškeliavusį poetą. Tai jau tapo gražia tradicija.
Po maldų Švč. Trejybės bažnyčioje visi susirinko prie Milošų giminės kapavietės prisiminti ne vieną kartą Vandžiogaloje besilankiusį poetą, taip pat pagerbti visus čia palaidotus šios giminės atstovus. Šiais metais, minint dvyliktąsias poeto Cz. Miłosz mirties metines, kartu su vandžiogaliečiais dalyvavo svečiai iš Lenkijos ir gausus būrys tautiečių, susirinkusių į savo parapijos Skrynės kaimo žemiečių šventę.

Rugpjūčio 13 dieną garbingą 90 – ties metų jubiliejų atšventė Vandžiogalos miestelio gyventojas – lenkas, garbingas žmogus, Antrojo pasaulinio karo veteranas, karui pasibaigus dar kovojęs prieš nacionalistus iš UPA Ukrainoje, Antrosios Lenkų armijos karys – Stanislovas Vaškevičius.
Jubiliatą sveikino jo artimieji, kaimynai. Savo aktyvų bendražygį Stanislovą, stebinantį visus žiniomis, energija, dvasine branda, pasveikino ir Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus nariai. Jie jubiliatui linkėjo stiprios sveikatos, asmeninės laimės bei artimųjų meilės ir šilumos.

Savanorystė – kelias atrasti, išbandyti save, dalyvaujant aktyvioje bendruomenės veikloje. Save atrado, išbandė ir šiuo keliu jau keli dešimtmečiai žengia Vandžiogalos parapijos lenkų savanorių branduolys.

Šie savanoriai kiekvienais metais prieš didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo, Žolinės, atlaidus visą savaitę, paaukodami savo laiką ir darbą, pluša tvarkydami Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią.

Mielas Vandžiogalos parapijieti, kraštieti, piligrime, kviečiame į Švč. M.Marijos Dangun Ėmimo, Žolinių, atlaidus drauge šlovinti Viešpatį, kuris didžių dalykų padarė Švč. M.Marijai ir kuris pašaukė kiekvieną iš mūsų eiti Jėzaus ir Marijos pramintu keliu į Dangų.

Atlaidai vyks rugpjūčio 15 d., pirmadienį:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba. Dalyvauja trio Hanki” vad. R.Joknienė (Trakų raj.).

Po Mišių bendra Švč. Sakramento procesija.

10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.

Į pamaldas derėtų atsinešti žolynų, javų puokščių, vaisių, kurie bus pašventinti.

Po Šv. Mišių - trio „Hanki” koncertas.

Nuoširdžiai kviečiame!

Free Joomla! template by Age Themes