Praėjusį sekmadienį į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje vykstančias lenkiškas Šv. mišias rinkosi miestelio žmonės, Petrauskų šeimos nariai, giminės ir artimieji. Buvo minimos Leonardo Petrausko dešimtosios ir Janinos Petrauskienės penktosios mirties metinės.
Vandžiogalos miestelyje gyvenę Petrauskai –  tradicinė katalikiška lenkų šeima, kuri buvo, yra ir liks pavyzdžiu, kaip reikia mylėti Dievą, savo artimą, kaip gerbti aplinkinius žmones. Po Šv. mišių, aplankę Petrauskų kapus, uždegę žvakes, minėjimo dalyviai rinkosi į vietinį barą, kur, degant atminimo žvakėms, skambant smuiko muzikai, gerb. Jūratė Dailydėnienė kalbino ir žadino prisiminimus apie Janiną ir Leonardą.

Derliaus šventė Vilniaus rajone, prie maršalo Jόzefo Pilsudskio dvarelio Pikeliškėse, praėjusį šeštadienį, rugsėjo 24 dieną, įvyko jau dvidešimt pirmąjį kartą. Šventės šūkis - „Dalinkimės duona, kultūra ir tradicijomis“.
Šioje derliaus šventėje buvo galima sutikti beveik visą Vilniaus rajono lenkų bendruomenę, taip pat svečius iš Lenkijos ir kitų kraštų. Čia buvo galima išgirsti lenkų dainas, pamatyti liaudies šokius, pabūti lenkų kultūrinėje tradicijoje ir, žinoma, paskanauti įvairiausių valgių, paragauti gėrimų. O jau kiemelių įvairovė ir gražumas užbūrė visus atvykusius!

Kas galėjo įvykti geriausia, tai ir įvyko. Šiais, 2016 metais, rugsėjo 18-22 dienomis, istorinės Liaudos žemėje Vadaktuose ir Sidabrave (Radviliškio raj.) buvo paminėtos Nobelio premijos laureato rašytojo H.Sienkiewicz 100 - osios mirties metinės.
,,Vadaktai – 2016“- istorinio, literatūrinio, pažintinio, piligriminio, edukacinio ir tiriamojo pobūdžio renginys,  apėmęs  Radviliškio, Panevėžio, Kėdainių, Kauno rajonus ir  visą plačią istorinę Liaudą. Dar nuo karaliaus Mindaugo laikų Liauda garsėjo kilmingais bajorais, narsiais kariais: jie visada buvo ištikimi savo valdovams ir ne vieną amžių gynė šį kraštą nuo priešų – kryžiuočių, turkų, švedų, rusų.

Derliaus šventė - tai ypatinga šventė, skirta Šalčininkų rajono žemdirbiams, kurie yra pagrindiniai rajono ekonomikos ramsčiai. Ši graži tradicinė šventė – renginys, visus viliojantis savo įvairialype kultūrine menine programa, pramogomis ir, žinoma, įvairiausiais skanėstais, kurių čia visada būna apsčiai.
Ir šiemet rugsėjo 11 dieną, sekmadienį, pakviesti Šalčininkų rajono mero Zdzislaw Palewicz, vandžiogaliečiai išsiruošė į Šalčininkus, į derliaus šventę. Nors kelionė ir tolima, bet verta ten nuvykti.
Šalčininkų rajonas – pats europietiškiausias rajonas, tokios tautų įvairovės ir daugiakultūriškumo nėra daugiau niekur Lietuvoje.

Rugsėjo 10 – osios rytą didelė lenkų dainų ir šokių ansamblio „Vilija“ veteranų grupė atvyko į Vandžiogalą. Jų pažintinės kelionės tikslas – kartu su vandžiogaliečiais, nuo labai senų laikų gyvenančiais šiame istoriniame Liaudos regione, pakeliauti Nobelio premijos laureato rašytojo Henryk Sienkiewicz takais, susipažinti su apylinkėmis ir sekti jo trilogijos romano „Tvanas“ herojų pėdsakais.
Pažintinės kelionės vadovu sutiko pabūti Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus pirmininkas Ričardas Jankauskas. Jis atvykusius svečius pirmiausia supažindino su Vandžiogalos miestelio istorija, papasakojo apie Vandžiogalos apylinkėse buvusius kaimus (okolicy) ir vienkiemius (zascianki), apie juose gyvenusius lenkų bajorus, parodė apie tai bylojančią istorinę medžiagą, kuri labai sudomino išvykos dalyvius.

Rugsėjo 7 dienos pavakarę Vandžiogaloje gyvenančius tautiečius jau penktą kartą aplankė 30 motociklininkų reido „Paneriai - prisimename 2016“ dalyvių grupė. Grupės priešakyje – vadas komandoras Marcin Galecki, geras vandžiogaliečių bičiulis.
Praeitais metais reido komandorui buvome užsiminę, kad gerai būtų prie Lenkų bibliotekos Vandžiogaloje pastatyti kryžių – tą lenkų tautos kančių, tikėjimo, kultūros ir tradicijų simbolį. Ir buvome išgirsti. Reido dalyvių sponsoriaus Artur Tch
rzewski dėka jau turime gražų, stiprų, klasikinį kryžių, kurį jis atvežė ir kartu su kitais motociklininkais, reido dalyviais, pastatė prie Lenkų bibliotekos Vandžiogaloje.

Vandžiogaloje Žolinė - 2016

 

Trio "Hanki" Vandžiogaloje Žolinė - 2016

 

 

Stanislovui Vaškevičiui 90 

 

Šeštadienį, rugsėjo 3 dieną, Vilniuje Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje lenkai meldėsi prašydami Dievo palaimos artėjančiose rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą. Jie taip pat prašė Dievo, kad lenkų vaikai galėtų tęsti mokslą gimtąja kalba seniausioje Vilniaus lenkų Joachimo Lelevelio vidurinėje mokykloje, iš kurios dabar yra vejami. Iškilmingose Šv. Mišiose dalyvavo ir Lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus atstovai.
Po Šv. Mišių prasidėjo rinkiminė LLRA-KŠS konvencija. Konvencijos vedėjai pasveikino visus atstovus ir svečius, atvykusius iš įvairių Lietuvos vietų.

Lietuvos lenkų sąjungos pirmininkas, LR Seimo narys Michał Mackiewicz kartu su sąjungos sekretoriumi Paweł Stefanowicz šiandien lankėsi Vandžiogaloje. Lenkų bibliotekoje jie susitiko su Vandžiogalos lenkų skyriaus nariais.

Pirmininkas Michał Mackiewicz apžiūrėjo atnaujintas Lenkų bibliotekos patalpas, džiaugėsi, kad skyriaus nariai puoselėja tautinį identitetą, gimtąją kalbą, papročius ir tradicijas. Jis padėkojo tautiečiams už tai, kad jie negaili nei laiko, nei jėgų propaguodami šio krašto istorinį ir kultūrinį paveldą.

Free Joomla! template by Age Themes