jonavaDSCF3711Paskutinio gegužės šeštadienio popietę į Jonavos miesto kavinę „Ūžesys“ paminėti gražios sukakties ir pasveikinti jubiliato Juzefo Chachlausko, sulaukusio 80 metų, gausiai rinkosi didelės giminės atstovai: broliai, seserys, vaikai, anūkai, proanūkiai...

Pasveikinti jubiliato atvyko ir vandžiogaliečiai. Juos su jubiliatu Juzefu, jo žmona Halina ir jų vaikais sieja ilgametė pažintis. Chachlauskai, Mordosai, Gabrilavičiai, Ginelevičiai – senosios lenkų giminės- nuo neatmenamų laikų gyveno Vandžiogalos parapijos žemėje Žiogaičių (Żagowicze) ir Saviečių (Saweczany) kaimuose (okolicy).

jaunDSCF3645Ketvirtadienio popietę gausus būrys katalikiškojo jaunimo iš Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos, giedodamas giesmes, įžygiavo į Vandžiogalos miestelį. Gražią katalikišką tradiciją puoselėja šie jauni žmonės, jau kelinti metai pėsčiomis keliauja iš Jonavos į Šiluvą. Aplanko ir Vandžiogalą. Čia visada sustoja pagerbti Švč. Trejybės bažnyčioje esantį stebuklais ir malonėmis garsų Nukryžiuotąjį.
Ir šį kartą piligrimai pagal seną tradiciją melsdamiesi keliais apėjo aplink Didįjį altorių, kuriame yra ypatinga Kristaus kančia. Įdėmiai išklausę šių eilučių autoriaus pasakojimo apie šioje bažnyčioje besimeldžiančiųjų patyrimus, gaunamas malones, išgijimus, sužinojo šios bažnyčios istoriją.

komunijaDSCF3481Gegužės 14 d. mūsų Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia prisipildė vaikų džiaugsmo, nes šventėme jų pirmąjį susitikimą su Kristumi Eucharistijoje.

Eucharistija yra Bažnyčios gyvenimo centras ir viršūnė, nes joje Kristus įjungia savo Bažnyčią ir visus savo narius į šlovinimo ir dėkojimo auką Tėvui, vieną kartą visiems laikams paaukotą ant kryžiaus; per šią auką savo kūnui, kuris yra Bažnyčia, Jis teikia išganymo malones. 

monstrancDSCF3255Prieš 100 metų gegužės 13 d. Fatimoje (Portugalija) 3 piemenėliams apsireiškusi Dievo ir mūsų Motina Švč.Mergelė Marija kvietė žmoniją į atsivertimą prie Dievo ir Jos Sūnaus, mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo, Jėzaus Kristaus.
Nuoširdžiai kviečiame visus gegužės 16-17 d.d. nuo 8 val. ryto iki kitos dienos 8 val. ryto ateiti į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią pagarbinti Švč. Altoriaus Sakramente pasilikusio eucharistinio Jėzaus Atpirkėjo, nes tą parą Švenčiausiojo Sakramento adoracija, keliaujanti per Kauno arkivyskupiją, bus mūsų Vandžiogalos parapijoje.

ibianyDSCF3192Kaip ir buvome rašę, prieš savaitę Vandžiogaloje viešėjo svečiai iš Lenkijos. Drauge su piligrimais atvyko istorikas Bogusław Niemirka. Jis Vandžiogalos Lenkų bibliotekai atvežė ir padovanojo reikšmingų istorinių žinių apie 1863 metų sausio sukilimą, skaudžiai susijusį su Vandžiogalos parapijos Ibėnų kaimu. Bogusław Niemirka Ibėnų kaimo tragediją aprašė ir paliudijo archyvinėmis nuotraukomis stende „1863 metų sausio sukilimo aidas: Lietuva – Podlasie“.

Vandžiogaliečiams žinomoje Ibėnų kaimo tragiškoje istorijoje ir jos herojų likimuose iškyla naujų istorinių faktų.

jub3DSCF3034Bičiulių vakarienė

Apie pusantro šimto šventės dalyvių rinkosi vakaroti „Bučkio“ bare. Net vietos stoka netrukdė gerai šventės dalyvių nuotaikai ir bendravimui. Mūsų bičiulio mecenato Artur Tchόrzewski dėka ant šventinių stalų puikavosi lenkų virtuvės patiekalai - jie buvo paruošti Lenkijoje ir atvežti į Vandžiogalą. Visi galėjo paragauti ir tradicinių lenkų patiekalų: bigos, fliaki ir kitų.

Vakaro muzika rūpinosi ir visus linksmino maestro Kazimierz Moroz.

jub2DSCF2964Kryžiaus šventinimas

Tamsūs debesys, stiprus vėjas ir lietus nesutrukdė šventės dalyviams gausiai susiburti aplink naują kryžių, kuris dar praeitų metų rudenį vandžiogaliečių draugo mecenato Artur Tchόrzewski dėka iškilo Lenkų bibliotekos (Kėdainių g.26) kiemelyje.
Pliaupiant lietui du kunigai: svečias lenkas Kazimierz Niemirko ir lietuvis Skaidrius Kandratavičius, didelis būrys parapijiečių, lenkų ir lietuvių, atvykusių svečių piligrimų abiem kalbom meldėsi ir šventino naująjį kryžių, pastatytą prie Lenkų bibliotekos.

jub1DSCF2698Gegužės 3 –iosios Konstitucijos 226 – osios metinės, malda už draugus, jubiliato sveikinimai

Ankstų šeštadienio rytą Lenkijoje iš Siedlce miesto Lietuvos link pajudėjo autobusas su grupe tautiečių piligrimų, taip pat ir motociklininkai iš „Rajd Katynski“. Į šią kelionę juos išlydėti atvyko pats Siedlce miesto prezidentas Wojcech Kudelski ir Siedlce diecezijos vyskupas Kazimierz Gurda.
Po pusiaudienio vandžiogaliečiai ir svečiai iš Lenkijos gausiai rinkosi į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią.

Free Joomla! template by Age Themes