liutkevDSCF4327Joninių sekmadienį Vandžiogaloje šventėme Švč. Jėzaus Širdies atlaidus. Mylėti Jėzų,vadinasi, vykdyti Jo įsakymą: „Mylėk savo artimą kaip save patį“. Didelės meilės suvienyta Lenkų bibliotekoje sunkiai sutilpo gausi Liutkevičių giminė. Net kelių kartų atstovai susirinko į kasmetinį tradicinį giminės susitikimą...

Kartos keičiasi, tačiau tęsia gražią tradiciją per Jonines pabūti Vandžiogalos bažnyčioje, melstis už savo mirusiuosius, minėti senelį, tėvą Joną, seserį, motiną Janiną bei kitus giminės mirusiuosius. Gražus katalikų pavyzdys kasmet pritraukia vis daugiau jaunų giminaičių.

tualetDSCF4229Daugumos Vandžiogalos miestelio gyventojų namai statyti dar sovietmečio laikais. Primityvi sanitarijos, vandenvalos samprata – irgi tų laikų palikimas. Miestelio vadovams kasdieniniai žmonių poreikiai niekada nerūpėjo. Gražios mintys vadovų lūpose ir popieriuose buvo priimamos kaip tiesa.Kada tiesa – nebe tiesa, tai ir kaltė – nebe kaltė. Tiesiog įpratome nesuvokti, kad tai, kas išbėga iš mūsų tualetų, vėl atsiduria ant mūsų stalo. Tokį požiūrį lemia ne tik ekonominės aplinkybės, bet ir dvasinės savybės, kurias kiekvienas liudijame. Pažiūrėkime į save ir susimąstykime, ar nuo tos bendros, visų – jaunų ir senų, eilinių ir vadovų-ekologinės sąžinės, atsakomybės nebėgame ir nesislepiame vienas už kito, kad tik vadovų akys nė vieno veido neišskirtų. Ką reiškia šio ,,keisto“ istorinio laikotarpio apmąstymai?

gelvilkDSCF4278Ankstyvą sekmadienio rytą Vandžiogalos miestelio gatvėse pasirodė kariai, aidėjo šūviai. Į bažnyčią švęsti Devintinių šventės einantys žmonės buvo šiek tiek sutrikę – gal jau prasidėjo karas?...

Vyksta vienos didžiausios šiais metais Lietuvoje tarptautinės pratybos „Geležinis vilkas 2017“. Jų metu yra vertinama NATO priešakinių pajėgų batalionų kovinės grupės Lietuvoje pasirengimas vykdyti įvairaus tipo užduotis kartu su partneriais. Suformuotai daugianacionalinei kovinei grupei vadovauja Vokietija, o gerai parengtus ir ginkluotus karius yra atsiuntusi Belgija, Niderlandai ir Norvegija.

sirdisDSCF4907Sekmadienį, birželio 25d., iškilmingos Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba

Po jų – bendra procesija

10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba

Nuoširdžiai kviečiame!

trejybeDSCF4206Kviečiame į mūsų parapijos titulinius Švč. Trejybės atlaidus

Birželio 11d., sekmadienį:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba

Po Mišių bendra Švč. Sakramento procesija

10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba

Nuoširdžiai kviečiame!

ojczDSCF4200Per sekmines, Šv. Dvasios atsiuntimo šventę, vandžiogaliečius aplankė jų bičiuliai iš Węgorzewo savivaldybės (Lenkija). Tai choro „Ojczyzna“ ir Mozūrijos krašto liaudiško ansamblio „Mżawka“ dainininkai.
Į Vandžiogalą jie atvyko po ką tik pasibaigusio Lenkų kultūros festivalio „Znad Issy“, kur kartu su kitais tautiečiais ir svečiais dalyvavo įvairiuose renginiuose. Svečių delegacijos vadovai –„Wspolnota Polska“ Węgorzewo pirmininkas Wiesław Pietrzak ir abiejų meno kolektyvų vadovas Ryszard Zabłotny. Abu vandžiogaliečiams gerai pažįstami, nes ne kartą dalyvavo įvairiuose renginiuose Lenkijoje, taip pat ir Lietuvoje.

kedainDSCF3984Pirmojo birželio šeštadienio popietę vandžiogaliečiai dalyvavo tarptautiniame XV Lenkų kultūros festivalyje „Znad Issy“, kuris tęsėsi dvi dienas ir šiais metais vyko Paberžėje, Kėdainiuose ir Panevėžyje.

Kaip kasmet, taip ir šiemet, į jau tradiciniu tapusį festivalį atvyko daug svečių, meno kolektyvų iš Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos. Tai dainų ir šokių ansambliai, chorai, liaudies muzikos kapelos, vokaliniai ansambliai, pučiamųjų orkestrai. Visi jie grodami ir dainuodami žygiavo centrinėmis Kėdainių senamiesčio gatvėmis, linksmindami čia susirinkusius žiūrovus.

atmintDSCF3782Vandžiogaliečiai, neabejingi savo krašto istorijai, šią savaitę lankydami savo tautiečių kapus bažnyčios šventoriuje, pastebėjo piktavalių žmonių padarytą žalą Nartowskich – Gorskich šeimų kapavietėms. Savanoriai tuoj pat ėmėsi darbo ir sutvarkė kapavietes.

Šiek tiek istorijos. Šiose kapavietėse palaidotos Paszkiewiczów, Nartowskich, Gorskich giminės. Giminių protėviams jau 1661 metais priklausė Vandžiogalos žemės ir dvaras, taip pat ir daug kitų vietovių, kurios driekėsi iki Kauno. Tai buvo turtingi ir išsilavinę žmonės, daug gero padarę šiam kraštui.

Free Joomla! template by Age Themes