ekskursijaDSCF6880Vis dažniau į Vandžiogalos miestelį užsuka turistiniai autobusai su istorinių, pažintinių kelionių mėgėjais, keliaujančiais maršrutu „Pažinkime Lietuvą“. Vandžiogaloje turistai ir svečiai noriai susipažįsta su dar LDK laikus menančiu senuoju šventoriumi, Švč. Trejybės bažnyčia, nuo seniausių laikų čia gyvenančiais lenkais ir miestelyje esančia Lenkų biblioteka, joje sukaupta istorine medžiaga bylojančia apie mūsų krašto praeitį, gyventojus.
Rugsėjo 23 dienos pavakare nemaža grupė keliauninkų drauge su geru vandžiogaliečių bičiuliu VDU istoriku doc. Rūsčiu Kamuntavičiumi aplankė Vandžiogalą.

sutvirtinimasDSCF6998Rugsėjo 24 dieną, sekmadienį, mūsų parapijoje vyko didelė šventė – 36 jauni žmonės tapo tikrais krikščionimis, jiems buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Sutvirtinimo sakramentas – tai krikščioniškas brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal katalikų bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.
Sutvirtinimo sakramentą Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje teikė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Iškilmingą šventųjų mišių auką su Jo Ekscelencija aukojo ir kartu atvykęs svečias kunigas disidentas Robertas Grigas. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ ta proga pasakė pamokslą.

vyskupasDSCF6776Rugsėjo 21 dieną Vandžiogalos Švč. Trejybės parapiją su darbiniu vizitu aplankė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Jo ekscelencija kartu su Vandžiogalos klebonu kunigu Skaidriumi Kandratavičiumi lankėsi Vandžiogalos seniūnijoje, kur susitiko su seniūnijos administracijos darbuotojais. Taip pat Vandžiogalos gimnazijoje susitiko ir kalbėjosi su gimnazijos pedagogais.

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas aplankė ir Vandžiogalos Lenkų biblioteką (Kėdainių g.26). Jo ekscelencija atvežė ir dovanų Lenkų bibliotekai – religinių knygų lenkų kalba.

salcinDSCF6525Praėjusį sekmadienį jau šeštą kartą kasmet, rugsėjui įpusėjus, vandžiogaliečiai vyko į Šalčininkus, į derliaus šventę (Dużynki). Ši graži tradicinė šventė – renginys visus vilioja savo įvairialype kultūrine, menine programa, pramogomis ir, žinoma, įvairiausiais skanėstais, kurių čia visada būna daug. Nors kelionė ir tolima, bet ten tikrai verta nuvykti.

Šalčininkų rajonas – pats europietiškiausias rajonas, tokios tautų įvairovės ir daugiakultūriškumo nėra daugiau niekur Lietuvoje.Todėl suprantama, kad ir derliaus šventė čia labai turtinga, linksma, išradinga,gausi , ji nuoširdžiai švenčiama, kaip niekur kitur Lietuvoje.

sventoji DvasiaSutvirtinimo sakramentas - tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.

Sutvirtinimo sakramentas mūsų parapijoje bus teikiamas rugsėjo 24 dieną (sekmadienį) 12 val. Šv. Mišių metu. Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ

sibiriakDSCF6424Skaudų istorijos tarpsnį mums priminė ir papasakojo šią savaitę Vandžiogalą aplankęs Zygmunt Szwejkowski, svečias iš Lenkijos. Jis drauge su savo artimaisiais tikėdamasis ir nebesitikėdamas bandė rasti jau nuo XIX amžiaus pradžios mūsų krašte gyvenusių protėvių pėdsakų.

Būdamas pusantrų metukų, 1948 metų gegužės 22 dieną iš Vandžiogalos parapijos Žiogaičių kaimo kartu su savo tėvu Juzefu, motina Valerija (merg. pav. Staševič), broliu Piotru ir tėvo motina Michalina (merg. pav. Ginelievič) buvo ištremtas į Sibirą, į Igarką (Krasnojarsko sritis).

mokyklaDSCF6380Vandžiogaloje Lenkų bibliotekoje (Kėdainių g.26) atidaryta šeštadieninė lenkų kalbos mokyklėlė. Čia kiekvieną šeštadienį 12 valandą vyks pamokėlės, kuriose bus mokoma lenkų kalbos, vaikai susipažins su grožine lenkų litaratūra, žais įvairius žaidimus, lavins ir plėtos lenkų kalbos įgūdžius. Lenkų kalbos besimokantys vaikai turės progą susipažinti ir susitikti su šioje bibliotekoje iš įvairių Lenkijos miestų mokyklų dažnai besilankančiais moksleiviais, kurie atvyksta čia, kad galėtų pakeliauti poeto ir rašytojo Nobelio premijos laureatų Česlavo Milošo ir Henriko Sienkievičiaus kūrybos herojų takais.

Šių mokslo metų pradžioje mokytis lenkų kalbos pareiškė norą dešimt mokinių. Šiandien 12 valandą vyko pirmoji pamokėlė, kurią vedė mokytoja Leonija Petrauskaitė.

Free Joomla! template by Age Themes