Kiekvienas vandžiogaliečių lenkų susitikimas su menininkais, muzikantais būna įdomus ir prasmingas. Joninių išvakarėse Vandžiogaloje įvykęs susitikimas su jaunaisiais entuziastais, kūrybingais žmonėmis Viktorija Adamavičiūte ir Dangiru Petraičiu tapo įsimintinas tuo, kad visi pasijutome tarsi ilgai ruoštame ir puoselėtame plenere, kuris įvyko netikėtai čia ir dabar.   

Bažnyčios šventoriuje ištiesę ant žolės žemėlapį mūsų naujieji bičiuliai rodė mums jų aplankytas įvairiose Lietuvos vietose esančias bažnyčias, taip pat jų padarytas bažnyčių nuotraukas, pasakojo apie ten sutiktus žmones ir jų gyvenimo istorijas. Mes taip pat stengėmės kuo įdomiau pateikti informaciją apie mūsų kraštą, bažnyčią ir įvairius čia vykusius įvykius.

Sekmadienį, birželio 26 d., iškilmingos Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos:
8.30 val. Giedama švč. Jėzaus širdies litanija ir giesmės lenkų kalba
9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba
Po jų – bendra Eucharistinė procesija
10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba
Nuoširdžiai kviečiame!

Birželio 15 dieną susirinkome dar kartą apmąstyti Bažnyčios prigimties ir misijos. Mūsų susitikimas prasidėjo Šv. Mišiomis Kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje. Po mišių visi Sinodinio kelio dalyviai  rinkosi į simpoziumą Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje. Mums ypač rūpėjo  apibendrinti nueito Sinodinio kelio diecezinio etapo patirtį drauge su tais, kurie jį koordinavo, kartu keliavo, susibūrę į pokalbių grupes,  Sinodo dvasia savo bendruomenėse kalbėjo  ir mokėsi klausytis vieni kitų. Jie svarstė įvairių temų medžiagą, teikė įžvalgas apie tai, kokią mato savo bendruomenę ir visos Bažnyčios tikrovę šiandien ir kokią norėtų matyti ateityje.

Sekmadienį, birželio 19 dieną, iškilmingos Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos:
8.30 val. Giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir giesmės lenkų kalba
9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba.
Po jų - Devintinių procesija.
10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.
Devintinės – bažnytinė krikščionių šventė, skirta pagarbinti Švč. Sakramentui. Prisimenami Jėzaus Kristaus per paskutinę vakarienę prieš kančią apaštalams pasakyti žodžiai: „Jei nevalgysite žmogaus Sūnaus kūno ir negersite Jo kraujo, neturėsite savyje gyvenimo. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutinę dieną“. Taip Jėzus kalbėjo laimindamas ir dalindamas savo mokiniams duoną ir vyną.

Kviečiame į mūsų parapijos titulinius Švč. Trejybės atlaidus
Birželio 12d., sekmadienį:
8.30 val. Giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir giesmės lenkų kalba
9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba
10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba
Nuoširdžiai kviečiame!

Šeštadienio, birželio 4 dienos, rytą gausus Vilniaus lenkų šv. Jono Pauliaus II gimnazijos mokinių, jų vadovų, draugų, partnerių, bendraamžių iš Lenkijos Osvencimo apskrities Kentų savivaldybės moksleivių būrys - bendro projekto „Lenkijos – Lietuvos kultūrinė mozaika“ („Polsko – Litewska mozaika kulturowa“) dalyviai ir vykdytojai -  atvyko į Vandžiogalą.
Svečiai čia lankėsi pirmą kartą. Jie nustebo pamatę tautiečius, išlaikiusius gyvą lenkišką dvasią, daug ženklų, liudijančių šio Liaudos krašto autentiką ir paveldą. Sužinojo, kaip mūsų tikėjimas, istorinė atmintis, tautinis paveldas buvo negailestingai šimtmečius naikinamas, trinamas iš žmonių sąmonės.

piligrDSCF0137Nepasiklysti keliaujantiems piligrimams ieškant Dievo artumo, Jo malonės šaltinių, laiko ženklų, nuo amžių įspaustų gilių rėžių ąžuolo medyje ir žmonių širdyse, padėkos vaizdiniuose, dar gyvų liudytojų ar tokius prisimenančių žmonių pasakojimuose ir liudijimuose apie čia vykusius ir tebevykstančius ypatingus įvykius, reiškinius, perspėjimus, atsivertimus, pagijimus nuo fizinių ir dvasinių ligų visada padeda vandžiogaliečiai lenkai.

Nors šių laikų Vandžiogalos vietovė ir jos Švč. Trejybės bažnyčia nėra įtrauktos į žemėlapius kaip piligrimų lankytina vieta, bet apie ją nuo amžių žmonių iš lūpų į lūpas perduodama žinia nėra užmiršta.

zjazdDSCF0242Šeštadienį, birželio 26 dieną, Vilniuje, Lenkų kultūros rūmuose, įvyko XIV Lietuvos lenkų sąjungos suvažiavimas. Jo tikslas – išrinkti naują organizacijos pirmininką ir tarybą eilinei trejų metų kadencijai.
Į suvažiavimą atvyko 378 delegatai iš visų organizacijos skyrių, išsibarsčiusių po visą Lietuvą, tarp jų - ir vandžiogaliečiai. Atvyko ir svečių: Lenkijos ambasados Vilniuje konsulė Irmina Szmalec, Vilniaus ir Vilnijos krašto mylėtojų draugijos pirmininkas Józef Szylejko. Visi suvažiavimo dalyviai sugiedojo Lietuvos himną ir „Rotą“, dar vadinamą Vilniaus krašto lenkų himnu. Delegatus pasveikino ir palaimino Vilniaus Šv. Dvasios parapijos klebonas kun. Tadeusz Jasiński.

medziaiDSCF0194Trečiadienį, Joninių vakare, pro Vandžiogalą praūžė škvalas: stiprus lietus ir vėjas laužė šventoriaus medžių šakas, kurios krito žemėn ant apačioje stovinčių paminklų ir tvorelių.

Dar vieno laimingo atsitiktinumo dėka nulūžusi didelio medžio šaka tik per plauką nekliudė Milošų šeimos kapavietėje stovinčio paminklo. Šaka nukrito, kliudydama kapavietės tvorą. Šios kapavietės paminklai ir tvora yra ne kartą stipriai nukentėję nuo vėjo nulaužtų krintančių ant jų medžio šakų. Vandžiogaliečiai lenkai daug sykių parodė iniciatyvą: šalino ne vieną medį, augusį kapavietės viduje, kurie kėlė didelę grėsmę čia esantiems paminklams.

rustisDSCF0008Po užsitęsusios pandemijos, karantinų suvaržymų vėl atsinaujina pažintinės kultūrinės kelionės su „JazzTravel“ – „Litaura“ kelionių agentūra ir nepakartojamu šių išskirtinių kelionių sumanytoju ir vedliu doc. istorijos mokslų daktaru, LDK instituto direktoriumi Rūsčiu Kamuntavičiumi.

Praėjusio šeštadienio pavakarę nemaža išskirtinių kelionių po Lietuvos provinciją mėgėjų grupė iš įvairių Lietuvos miestų atvyko tiesiai iš Telšių į Vandžiogalą. Keliautojų tikslas – aplankyti vietovę, esančią Lietuvos centre, kur iki šiol gyvena lenkai, kurie šimtą metų neturėjo savo mokyklų ir vis dar nori išlikti tais ypatingais Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės piliečiais, kalbančiais ta pačia Liaudos krašto lenkų kalba, kaip ir jų žemietis, Nobelio premijos laureatas poetas Czesław Miłosz (Česlovas Milošas).

mmpabaigaDSCF9967Praėjusį sekmadienį sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai susirinko į Vandžiogalos Lenkų biblioteką švęsti mokslo metų užbaigimo šventės.
Mokiniai po ilgo karantino labai norėjo susitikti, kartu pabūti ir tradiciškai, kaip kasmet, iškeliauti į vasaros atostogas. Susėdę prie paruošto vaišių stalo, vaišinosi, bendravo, pasakojo apie karantino metu patirtus iššūkius ir įgytas patirtis. Jie sakė, kad labai trūko susitikimų su draugais ir renginių, kuriuose jie visada noriai dalyvaudavo. Taip pat pasakojo, kur ir kaip yra numatę praleisti šias vasaros atostogas. Paklausti, ar po atostogų jie toliau norės tęsti mokslus Vandžiogalos sekmadieninėje lenkų kalbos mokyklėlėje, visi kartu ir kiekvienas atskirai patvirtino, kad tikrai nori toliau siekti žinių.

sercDSCF2186Sekmadienį, birželio 13 d., iškilmingos Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba

Po jų – bendra procesija

10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba

Nuoširdžiai kviečiame!

paveiksl.DSCF9777Jau nedaug kas yra matęs senąsias mūsų krašto tarpukario ūkininkų trobas, kur garbingiausioje vietoje, ant nubaltintos sienos, dažniausiai kampe, kabodavo seni šventųjų paveikslai, po jais būdavo medinė lentynėlė, užtiesta austu lininiu rankšluosčiu arba puošta popieriniais karpiniais, o ant jos stovėdavo liktoriai su žvakėmis arba amžinosios ugnies lempelė. Toks būdavo namų altorėlis. Į jį nukrypdavo dėkingi šeimynos žvilgsniai už turtingą stalą. Ryto malda prašant Dievo palaimos darbuose ir vakare, prieš miegą, Šv. Angelų Sargų dvasinės ir fizinės apsaugos malda. Štai tokie kasdieniniai religiniai ritualai nuo amžių senųjų buvo puoselėjami, ne vieną šimtmetį iš kartos į kartą buvo stengiamasi perduoti šią liaudišką tikėjimo tradiciją. Niekas neįsivaizdavo, kad gali būti kitaip.

tvora3DSCF3289Birželio 30 dieną vandžiogaliečiai lenkai, susirinkę Lenkų bibliotekoje, paminėjo kraštiečio, žymaus lenkų poeto ir prozininko, literatūros mokslininko, intelektualo Czesław Miłosz (Česlovo Milošo) 109-ąsias gimimo metines. Prisiminimuose atgijo jo pirmoji kelionė į Vandžiogalą. Prisiminėme dar ankstesnius susitikimus su jo broliu Andrzej Miłosz (Andžejumi Milošu) Vandžiogaloje dar 1987 metais, „perestrojkos“ laikais, jo didelį norą sutvarkyti apleistą, medžiais, krūmais apaugusią senąją Milošų giminės kapavietę su joje esančiais apgriuvusiais paminklais.

tradicDSCF3252Gausios lenkų Liutkevičių giminės graži tradicija kasmet susitikti tęsiasi beveik pusę amžiaus. Kasmet birželio antroje pusėje, apie Jonines, ar iškart po jų, kelių kartų šios giminės atstovai susirinkdavo į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią, kur visada būdavo aukojamos šv. Mišios už šios giminės mirusiuosius, lankomi jų kapai senajame bažnyčios šventoriuje ir miestelio kapinėse. Vėliau susitikimas tęsdavosi namuose. Visiems būdavo linksma, kadangi tai žmonės, apdovanoti muzikiniu talentu, mylintys dainą.
Taip jau susiklostė, kad kiekvienais metais būdavo paskiriamas atsakingas asmuo, kuris organizuodavo susitikimą.

tvora2DSCF2222Ką tik atnaujinta, iš tolo švytinti, žvilganti savo metaliniu paviršiumi, padengta sidabro ir aukso spalva šimtametė Milošų giminės kapavietės tvora, esanti tamsioje didelių medžių paunksmėje, dabar tapo šviesos šaltiniu, suteikdama šiai vietai dar daugiau didingumo, paslaptingumo, prabangos, šilumos ir jaukumo.
Prieš pusantro mėnesio pradėti tvoros atnaujinimo darbai baigti. Vandžiogaliečiai lenkai savo triūsu liko patenkinti. Nors darbo apimtis buvo didelė, aptvaro plotas įspūdingas, o darbas preciziškas gelbėjant kiekvieną tvoros centimetrą nuo kerpių ir korozijos, visa tai vandžiogaliečiai lenkai sėkmingai įveikė.

uzbaigDSCF2961Sekmadieninės Lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai po Švč. Jėzaus širdies atlaidų sugužėjo į Vandžiogalos Lenkų biblioteką švęsti mokslo metų užbaigimo šventės. Mokiniai po ilgos karantino pertraukos norėjo susitikti, kartu pabūti ir tradiciškai, kaip kasmet, iškeliauti į vasaros atostogas. Nekantriausiai šio susitikimo laukė jauniausias sekmadieninės Lenkų kalbos mokinys Jonukas (Janek). Nors jam tik septyneri, jis šiam susitikimui rimtai ruošėsi. Kaip ir buvo žadėjęs, paruošė net du pranešimus: vieną lenkų kalba apie kosmosą „Saulės sistemos planetos“, kitą – lietuvių kalba „Įvairenybės apie pasaulio žvėris“.

jsirdisDSCF2829Po ilgokai trukusios visuotinės pandemijos sukeltos baimės – karantino - žmonės dar labai nedrąsiai sugrįžta į bažnyčią. Praėjusį sekmadienį Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje vyko nuo seno garsūs Švč. Jėzaus Širdies atlaidai. Kadaise jie vykdavo net tris dienas, pradedant penktadieniu ir baigiant sekmadieniu. Iš visur į atlaidus atvykę maldininkai netilpdavo bažnyčioje. Jie būriuodavosi šventoriuje, vieni keliais eidavo aplink bažnyčią, kiti bažnyčios viduje – apie didįjį altorių, kuriame yra stebuklais ir malonėmis garsėjantis kryžius su Kristaus kančia.

sirdisDSCF4907Sekmadienį, birželio 21 d., iškilmingos Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba

10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba

Nuoširdžiai kviečiame!

tvartasDSCF2337Visuotinio karantino metu, sulėtėjus vandžiogaliečių lenkų visuomeninei veiklai, pagaliau atsirado laiko atlikti svarbiems statybos darbams. Prie Vandžiogalos Lenkų bibliotekos (Kėdainių g.26) esanti klėtis ir kitos ūkinės paskirties patalpos tapo avarinės būklės: sutrešusios sienų lentos, kiauras šiferinis stogas, kilo nemažai problemų sandėliuojant kurą ir kitus ūkinės paskirties daiktus. Todėl buvo nuspręsta nedelsiant pradėti šio pastatao kapitalinį remontą.

Gegužės mėnesį pradėti intensyvūs statybiniai darbai dabar jau eina į pabaigą. Klėtis pasikeitė neatpažįstamai.

lietusDSCF2654Savaitės pradžioje pro Vandžiogalą praūžusi stipri liūtis daug nerimo sukėlė vandžiogaliečiams lenkams. Liūties metu nuo Švč. Trejybės bažnyčios stogo tiesiog jų akyse didelis kiekis vandens pradėjo tekėti bažnyčios sienomis. Pasirodo, užsikimšo stogo lietvamzdžių ir lietaus nuvedimo sistema, ir dėl to vanduo pliūptelėjo bažnyčios sienomis, sukeldamas didelį pavojų patekti ir į bažnyčios vidų, kur dar visai neseniai padarytas remontas.

Liūčiai praėjus, į šį įvykį vandžiogaliečiai lenkai reagavo greitai - nustatyta priežastis, galėjusi padaryti daug nemalonumų ir nemažų nuostolių.

gorskkapDSCF2449Švč. Trejybės šventės ir Tėvo dienos išvakarėse padirbėjome iš peties tvarkydami Gorskių ir Cholodų giminių kapavietes. Mūsų krašte nebėra likę šių giminių palikuonių, todėl akivaizdu – nebėra kam ir kapų prižiūrėti.

Vandžiogaliečiai lenkai, gerbdami tautiečių atminimą, daugelį metų stengiasi prižiūrėti jų kapus. Čia atgulę garbingos giminės atstovai nusipelno pagarbos už savo indėlį į šio krašto kultūrinį, ekonominį, politinį gyvenimą.

Vyriausieji Gorskių ir Cholodų giminių vyrai kovojo 1863 metų sukilimo dalyvių gretose, žadindami laisvės idėjas.

winnicDSCF2380Vandžiogalą šią savaitę pasiekė labai vertinga dovana iš Lenkijos Vroclavo miesto. Tai istorinė knyga „W Mińsku Litewskim mieście dawnej Rzeczypospolitej“ . Ją atsiuntė pats autorius, vandžiogaliečių lenkų bičiulis Vroclavo universiteto profesorius istorikas Zdzisław Julian Winnicki.

Prieš dešimt metų įvykęs vandžiogaliečių lenkų susitikimas su gerbiamu profesoriumi Zdzisław Julian Winnicki ir jo kolegomis iš Lenkijos Vroclavo universiteto, užsimezgusi artima pažintis ir draugystė išaugo į gražų bendradarbiavimą.

sirdisDSCF2678Birželio 30 dieną, sekmadienį, Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje šventėme Jėzaus Širdies atlaidus. Anksti ryte, dar prieš Šv. Mišias, į atlaidus atvykę maldininkai kartu su lenkų giesmininkais giedojo litaniją, taip pat giesmes šlovinančias Švč. Jėzaus Širdį.

Iškilmingas Šv. Mišias 9 val. lenkų kalba aukojo parapijos klebonas, kunigas ir poetas, Skaidrius Kandratavičius. Po Šv. Mišių įvyko Eucharistinė procesija, joje dalyvavo ir Lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai. Po to vyko Šv.Mišios lietuvių kalba.

sirdisDSCF4872Sekmadienį, birželio 30d., iškilmingos Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba

Po jų – bendra procesija

10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba

Nuoširdžiai kviečiame!

miloszDSCF2415Po savaitės minėsime poeto Česlovo Milošo 108 – ąsias gimimo metines. Daugiau nei ketvirtį amžiaus tradiciškai birželio mėnesio antroje pusėje vandžiogaliečius aplanko Nobelio premijos laureato giminės atstovai, artimiausi jo bendražygiai ir draugai.

Praėjusį šeštadienį Vandžiogaloje lankėsi Australijoje, Melburno mieste, gyvenanti Česlovo Milošo jaunesniojo brolio Andžejaus duktė Joanna Miłosz – Piekarska su savo vyru. Joanna Miłosz – Piekarska – artistų studijos vadovė, publicistė, poetė, išleidusi ne vieną knygą.

szwejkDSCF2295Susitikimai su tautiečiais Vandžiogaloje dar kartą primena, kaip svarbu yra išsaugoti gimtosios žemės atmintį ir pagarbą jos žmonėms. Vienas iš tokių išskirtinių susitikimų įvyko ir šią savaitę.
Po ilgesnės pertraukos vandžiogaliečius aplankė tautietis Zygmunt Szwejkowski. Šį kartą svečias iš Lenkijos atvyko drauge su savo sūnumi, marčia ir dviem anūkais. Tikslas kilnus – parodyti savo šeimos nariams jų protėvių žemę. Būdamas pusantrų metukų, 1948 metų gegužės 22 dieną iš Vandžiogalos parapijos Žiogaičių (Żagowicze) kaimo kartu su savo tėvu Juzefu, motina Valerija (merg. pav. Staševič), broliu Piotru ir tėvo motina Michalina (merg. pav. Ginelievič) jis buvo ištremtas į Sibirą, į Igarką (Krasnojarsko sritis).

suzanyDSCF2044Praeitą šeštadienį etnografinis ansamblis „Sužanianka“ iš Sužionių (Vilniaus raj.) šventė savo kūrybinės veiklos 30-ies metų jubiliejų. Prieš penkerius metus užsimezgusi pažintis su šiuo puikiu kolektyvu, šilti prisiminimai ir emocijos, graži draugystė, viešnagės Vandžiogaloje ir Sužionyse, - visa tai mus suartino. Mūsų draugų, etnografinio kolektyvo „Sužanianka“ dainininkių ir jų vadovės Margaritos Kšyževskos, kvietimu vandžiogaliečiai šeštadienį nuvyko kartu švęsti gražų jubiliejų.

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Sužionių šv.Felikso Valua bažnyčioje.

varpDSCF1617

Jau antra savaitė kaip vyksta šalia pagrindinių šventoriaus vartų stovinčios, dviejų kondignacijų, 5 metrų ilgio, 5 metrų pločio ir 9 metrų aukščio, ant akmenų pamato, pušinių rąstų stačiomis lentomis apkaltos medinės, 1789 metais statytos, Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčios varpinės remontas.

Nuardytos sutrešusios varpinės pakalimo lentos, senoji siena iš pušinių rąstų įvairiuose vietose yra sutvirtinta mediniais kaiščiais. Kai kurie rąstai arčiau pamato yra patrešę. Sienoje esama įvairių laiko ženklų. Kažkada ant jos buvo kabinami įvairūs skelbimai.

issaDSCF1809Birželio 8 dienos, šeštadienio, popietę vandžiogaliečiai dalyvavo tarptautiniame XVI Lenkų kultūros festivalyje „Znad Issy“, kuris tęsėsi dvi dienas ir šiais metais vyko Pociūnėliuose, Kėdainiuose ir Panevėžyje.

Kaip kasmet į jau tradiciniu tapusį festivalį atvyko daug svečių, meno kolektyvų iš Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos. Tai dainų ir šokių ansambliai, chorai, liaudies muzikos kapelos, vokaliniai ansambliai, pučiamųjų orkestras. Visi jie grodami ir dainuodami žygiavo centrinėmis Kėdainių senamiesčio gatvėmis, linksmindami čia susirinkusius žiūrovus.

grafaiDSCF1931Birželio 9 dieną, sekmadienį, Šv. Dvasios atsiuntimo, Bažnyčios įsteigimo dieną, per Sekmines, vandžiogaliečiai sulaukė garbingų svečių iš Lenkijos. Mus aplankė Jonavos miesto įkūrėjų, Žeimių, Martyniškių ir kitų žemių bei dvarų paskutiniųjų valdytojų grafų Korwin – Kossakowskių palikuonys.

Svečiams didelį įspūdį paliko Šv. Mišios, aukojamos lenkų kalba senojoje Švč. Trejybės bažnyčioje, gausiai išpuoštoje žaliais berželiais, taip pat liturgijos metu giedamos lenkų giesmininkų senosios giesmės. Jie sakė, kad pasijuto kaip H. Sienkievičiaus trilogijos „Tvanas“ herojų laikais: viskas čia taip pat, kaip tada, ir net maldos ir giesmės tos pačios, giedamos išskirtine Liaudos lenkų kalba.

wilkiewDSCF1681Po vienerių metų pertraukos, ketvirtadienį, birželio 6 dieną, Vandžiogalos bažnyčios šventoriuje vėl susitikome su mūsų pažįstamais, svečiais iš Vokietijos – Zbignievu ir Angelika Vilkevičiais. Zbignievas Ričardas Vilkevičius, istorikas, filosofijos mokslų daktaras, yra 1863 metų sukilimo dalyvio, Sibiro tremtinio Vladislavo Vilkevičiaus, gimusio ir iki sukilimo gyvenusio mūsų parapijoje, Ibėnų kaime, proanūkis.

Po pernai metais įvykusio susitikimo, kurio metu dalinai išsiaiškinome 1863 metų sukilėlio Vladislavo Vilkevičiaus sudėtingą gyvenimo istoriją, jo proanūkis Zbignievas ir vėl atvyko į Vandžiogalą pratęsti paieškas ir daugiau sužinoti apie jo protėvių kraštą, kur nuo amžių jie gyveno, sunkiai dirbo ir nukentėjo.

rustisDSCF1541Vandžiogalos lenkai unikalūs, saviti, turintys savo tarmę, tradicijas ir istoriją, gyvenantys čia nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų, atstovaujantys senajam istoriniam Liaudos kraštui, yra jo istorinio kultūrinio savitumo paveldėtojai, saugotojai bei puoselėtojai. „Vandžiogala kultūrine prasme – tai Europos masto fenomenas ir, jei jis būtų tinkamai suprastas ir parodytas kitiems, miestelis tikrai susilauktų išskirtinio dėmesio,”- tvirtina Kauno Vytauto Didžiojo universiteto istorijos mokslų daktaras Rūstis Kamuntavičius.
Jo organizuojamos istorinės pažintinės „Kitokios kelionės po Lietuvos provinciją” visada atvyksta ir į neįtikėtiną Vandžiogalą pas čia gyvenančius lenkus.

caritasDSCF1504Pernai kasmetinė tradicinė Kauno arkivyskupijos II dekanato karitiečių šventė vyko Vandžiogalos Švč. Trejybės parapijoje. Kasmet ši šventė švenčiama vis kitoje dekanato bažnyčioje. Šiemet vandžiogaliečius į šventę pakvietė mūsų kaimynai – Domeikavos Lietuvos kankinių parapijos karitiečiai.

Ketvirtadienį, gegužės 30 dieną, 11 val., iškilmingomis Šv. Mišiomis už visus dekanato gyvuosius ir jau iškeliavusius pas Dievą karitiečius šventė prasidėjo Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Domeikavos, Karmėlavos, Babtų, Rumšiškių, Čekiškės, Raudondvario parapijų kunigai, liturgijai vadovavo kunigas dekanas monsinjoras Augustinas Paulauskas.

pagTaip vyko Vandžiogalos miestelio šventė, skirta Lietuvos šimtmečiui:

,,Dūzgesys šimtmečiui“ Vandžiogaloje

2018-06-21 by kcadmin

Pagonių kultūra, tradicijos ir apeigos – apgaubti paslapties, šiek tiek žinomi iš istorijos nuotrupų, pasakojimų, mitų ir padavimų. Vis labiau domimasi savo šaknimis, protėviais ir istorija, tad šventę pradėjome Ugnies deivės Gabijos, Bičių deivės Austėjos garbinimu. Ritualines apeigas atliko Zapyškio laisvalaikio salės etnologė Jūratė Bytautė ir folkloro kolektyvas ,,Altonė“.

medalDSCF3120Birželio 24 dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupijos bedruomenė šventė dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmę. Pasibaigus šv. Mišių liturgijai, gausiai susirinkusių dvasininkų, seserų vienuolių, tikinčiųjų iš visos arkivyskupijos akivaizdoje buvo įteikti apdovanojimai arkivyskupijos bendruomenės nariams už tikėjimo liudijimą ir nuoširdų darbą ten, kur yra pakviesti tarnauti, - bažnyčioje.

Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ aukščiausiu Arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – apdovanojo 4 dvasinio luomo atstovus ir 13 pasauliečių iš įvairių arkivyskupijos parapijų.

simpoziumDSCF2964Birželio 20 dieną į simpoziumą Kaune susirinko arkivyskupijos bendruomenė – parapijų sielovados bendradarbiai kartu su arkivyskupijos ganytojais, kunigais, dekanais - apžvelgti esamos situacijos, pasidalinti turima patirtimi ir su naujomis idėjomis grįžti į parapijas tęsti savo misijos.

Šiam simpoziumui iš anksto ruošėsi ir vandžiogaliečiai. Jie dalyvavo savaitgalio seminaruose, organizuotuose Šiluvoje ir Kaune.

ekskursDSCF2676„Net nepajutome, kaip greitai prabėgo mūsų pirmieji mokslo metai Vandžiogalos lenkų kalbos mokyklėje,“- sakė jos mokiniai birželio 19 dieną vykdami į pažintinę piligriminę kelionę į Vilnių. Tai dovana mokiniams mokslo metų baigimo proga. Ši kelionė – visų metų edukacinės programos dalis, kurios tikslas - parodyti mokiniams istorines vietas, supažindinti su kultūriniu paveldu, aplankyti ir pagerbti nusipelniusių mūsų kraštui žmonių amžinojo poilsio vietas, gyvai bendraujant įtvirtinti lenkų kalbos įgūdžius.
Atvykusius į Vilnių vandžiogaliečius pasitiko gidė Ania Bierkova, su kuria greitai buvo nuspręsta kalbėtis lenkų ir lietuvių kalbomis, kad geriau suprastumėme, įgustume, papildytumėme vieni kitus, palaikytume ir įvairiakalbę, daugiakultūrę Vilniaus dvasią.

kaisDSCF2650Birželio 15 dienos rytą vandžiogaliečius aplankė būrys garbingų svečių. Atvyko mūsų draugai - Kaišiadorių vyskupijos „Vilties tiltas“ katalikiškos organizacijos nariai, aktyvūs visuomenininkai kaišiadoriečiai gydytojai Virginija ir Ąžuolas Sutkai kartu su savo bičiuliais iš Lenkijos Varmijos Mozūrijos krašto nevyriausybinės organizacijos „Łańcuch wzajemności“ draugijos nariais. Jie atvyko aplankyti, pabendrauti su tautiečiais, gyvenančiais Vandžiogaloje. Svečių iš Lenkijos delegacijoje - Varmijos Mozūrijos vaivadijos Lidzbarski apskrities Kiwity seniūnijos Krekole miestelio seniūnas, kartu su juo nevyriausybinės organizacijos „Łańcuch wzajemności“ pirmininkas, vicepirmininkas ir kiti aktyvūs šios organizacijos savanoriai.

jezausDSCF2513Tautiečiai ir piligrimai nuo ankstyvo ryto rinkosi į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią. Čia šiandien šventėme Jėzaus Širdies atlaidus. Iškilmingas Šv. Mišias lenkų ir lietuvių kalbomis aukojo parapijos klebonas, kunigas ir poetas, Skaidrius Kandratavičius. Susirinkę į atlaidus maldininkai ir piligrimai meldėsi tardami šiuos žodžius:    

„Mielasis Jėzau, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių (paveikslą). Mes Tavo esame ir norime Tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai.”

sirdisDSCF4872Sekmadienį, birželio 10 d., iškilmingos Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba

Po jų – bendra procesija

10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba

Nuoširdžiai kviečiame!

vestuvesDSCF2444Deimantinių vestuvių jubiliejų švenčiantys kraštiečiai Halina ir Juzefas Chochlauskai sekmadienį, Kristaus Kūno ir Kraujo – devintinių - iškilmių dieną, Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje atnaujino meilės ir ištikimybės įžadus.

Prieš daugelį metų prisižadėję vienas kitą gerbti, mylėti ir būti ištikimi, sutuoktiniai dabar džiaugiasi bendra gyvenimo laime ir išaugintais vaikais. Šios šeimos meilė ir atsakomybės jausmas įrodo, kad ta vienintelė ir tik tam žmogui skirta antroji pusė išties egzistuoja. Tą suprato ir savo pavyzdžiu patvirtino jubiliatai Halina ir Juzefas Chochlauskai.

devintDSCF2363Pirmasis birželio sekmadienis - Tėvo diena. Tą dieną švenčiama tėvystė, panašiai kaip Motinos dieną – motinystė.
Praėjusį sekmadienį Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje9.00 valandą buvo aukojamos mišios lenkų kalba. Mes meldėmės už mirusius mūsų tėvus, taip pat ir gyvuosius. Vandžiogaliečiai prašė tėvams Apvaizdos jėgų, prašė pagalbos įveikiant nelengvus šių dienų iššūkius. Ryte, dar gerokai prieš šv. Mišias, į bažnyčią susirinkę lenkų giesmininkai giedojo Švč. Jėzaus Širdies litaniją, pasiaukojimo aktą, giesmes, skirtas birželinėms pamaldoms, maldas į Švč. Jėzaus Širdį.

znadDSCF2063Birželio 2 dienos, šeštadienio popietę, vandžiogaliečiai vos spėjo suktis – jie aktyviai dalyvavo Lenkų kultūros festivaliuose „Znad Issy“ – XVI ir „Czesław Miłosz - 2018”. Festivalis„Czesław Miłosz- 2018”- tai jau trečiasis rašytojo garbei organizuotas festivalis Kėdainiuose. Kėdainių krašto muziejuje, V.Svirskio kryžių salėje, vandžiogaliečiai dalyvavo fotografijų parodos „Tomas Venclova: Tai artėja žodis” atidarymo šventėje. Buvo ypač įdomu klausytis doc. dr. Mindaugo Kvietkausko pranešimo „Litvakų Tėvynės ieškojimas“ ir dr. Brigitos Speičytės pranešimo „Ponas Tadas ir literatūros pogrindis Lietuvoje“.

 

zmiloszDSCF1982Birželio mėnuo turtingas renginių ir prisiminimų apie rašytoją Nobelio premijos laureatą Česlovą Milošą.Jis ir gimęs, ir Vandžiogaloje lankęsis birželio mėnesį.

Vandžiogaliečiai prisimena kūrėją, neužmiršta ir čia, bažnyčios šventoriuje, palaidotų jo protėvių, ir jau daugiau kaip ketvirtį amžiaus šios garbingos ir garsios giminės kapavietės. Tad ir šiomis dienomis vandžiogaliečiai plovė ir valė senuosius paminklus, tvarkė kapus. Juos ir šventorių vasarą gausiai lankantys užsienio turistai galės ne tik perskaityti užrašus, bet ir pasidžiaugti vandžiogaliečių rūpestingumu.

liutkevDSCF4327Joninių sekmadienį Vandžiogaloje šventėme Švč. Jėzaus Širdies atlaidus. Mylėti Jėzų,vadinasi, vykdyti Jo įsakymą: „Mylėk savo artimą kaip save patį“. Didelės meilės suvienyta Lenkų bibliotekoje sunkiai sutilpo gausi Liutkevičių giminė. Net kelių kartų atstovai susirinko į kasmetinį tradicinį giminės susitikimą...

Kartos keičiasi, tačiau tęsia gražią tradiciją per Jonines pabūti Vandžiogalos bažnyčioje, melstis už savo mirusiuosius, minėti senelį, tėvą Joną, seserį, motiną Janiną bei kitus giminės mirusiuosius. Gražus katalikų pavyzdys kasmet pritraukia vis daugiau jaunų giminaičių.

tualetDSCF4229Daugumos Vandžiogalos miestelio gyventojų namai statyti dar sovietmečio laikais. Primityvi sanitarijos, vandenvalos samprata – irgi tų laikų palikimas. Miestelio vadovams kasdieniniai žmonių poreikiai niekada nerūpėjo. Gražios mintys vadovų lūpose ir popieriuose buvo priimamos kaip tiesa.Kada tiesa – nebe tiesa, tai ir kaltė – nebe kaltė. Tiesiog įpratome nesuvokti, kad tai, kas išbėga iš mūsų tualetų, vėl atsiduria ant mūsų stalo. Tokį požiūrį lemia ne tik ekonominės aplinkybės, bet ir dvasinės savybės, kurias kiekvienas liudijame. Pažiūrėkime į save ir susimąstykime, ar nuo tos bendros, visų – jaunų ir senų, eilinių ir vadovų-ekologinės sąžinės, atsakomybės nebėgame ir nesislepiame vienas už kito, kad tik vadovų akys nė vieno veido neišskirtų. Ką reiškia šio ,,keisto“ istorinio laikotarpio apmąstymai?

gelvilkDSCF4278Ankstyvą sekmadienio rytą Vandžiogalos miestelio gatvėse pasirodė kariai, aidėjo šūviai. Į bažnyčią švęsti Devintinių šventės einantys žmonės buvo šiek tiek sutrikę – gal jau prasidėjo karas?...

Vyksta vienos didžiausios šiais metais Lietuvoje tarptautinės pratybos „Geležinis vilkas 2017“. Jų metu yra vertinama NATO priešakinių pajėgų batalionų kovinės grupės Lietuvoje pasirengimas vykdyti įvairaus tipo užduotis kartu su partneriais. Suformuotai daugianacionalinei kovinei grupei vadovauja Vokietija, o gerai parengtus ir ginkluotus karius yra atsiuntusi Belgija, Niderlandai ir Norvegija.

sirdisDSCF4907Sekmadienį, birželio 25d., iškilmingos Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba

Po jų – bendra procesija

10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba

Nuoširdžiai kviečiame!

trejybeDSCF4206Kviečiame į mūsų parapijos titulinius Švč. Trejybės atlaidus

Birželio 11d., sekmadienį:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba

Po Mišių bendra Švč. Sakramento procesija

10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba

Nuoširdžiai kviečiame!

ojczDSCF4200Per sekmines, Šv. Dvasios atsiuntimo šventę, vandžiogaliečius aplankė jų bičiuliai iš Węgorzewo savivaldybės (Lenkija). Tai choro „Ojczyzna“ ir Mozūrijos krašto liaudiško ansamblio „Mżawka“ dainininkai.
Į Vandžiogalą jie atvyko po ką tik pasibaigusio Lenkų kultūros festivalio „Znad Issy“, kur kartu su kitais tautiečiais ir svečiais dalyvavo įvairiuose renginiuose. Svečių delegacijos vadovai –„Wspolnota Polska“ Węgorzewo pirmininkas Wiesław Pietrzak ir abiejų meno kolektyvų vadovas Ryszard Zabłotny. Abu vandžiogaliečiams gerai pažįstami, nes ne kartą dalyvavo įvairiuose renginiuose Lenkijoje, taip pat ir Lietuvoje.

kedainDSCF3984Pirmojo birželio šeštadienio popietę vandžiogaliečiai dalyvavo tarptautiniame XV Lenkų kultūros festivalyje „Znad Issy“, kuris tęsėsi dvi dienas ir šiais metais vyko Paberžėje, Kėdainiuose ir Panevėžyje.

Kaip kasmet, taip ir šiemet, į jau tradiciniu tapusį festivalį atvyko daug svečių, meno kolektyvų iš Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos. Tai dainų ir šokių ansambliai, chorai, liaudies muzikos kapelos, vokaliniai ansambliai, pučiamųjų orkestrai. Visi jie grodami ir dainuodami žygiavo centrinėmis Kėdainių senamiesčio gatvėmis, linksmindami čia susirinkusius žiūrovus.

atmintDSCF3782Vandžiogaliečiai, neabejingi savo krašto istorijai, šią savaitę lankydami savo tautiečių kapus bažnyčios šventoriuje, pastebėjo piktavalių žmonių padarytą žalą Nartowskich – Gorskich šeimų kapavietėms. Savanoriai tuoj pat ėmėsi darbo ir sutvarkė kapavietes.

Šiek tiek istorijos. Šiose kapavietėse palaidotos Paszkiewiczów, Nartowskich, Gorskich giminės. Giminių protėviams jau 1661 metais priklausė Vandžiogalos žemės ir dvaras, taip pat ir daug kitų vietovių, kurios driekėsi iki Kauno. Tai buvo turtingi ir išsilavinę žmonės, daug gero padarę šiam kraštui.

Pirmadienį, jau antrą kartą šiais metais, vandžiogaliečius aplankė geras jų bičiulis, žinomas lenkų visuomeninis veikėjas, publicistas, Adam Chajewski.


Jubiliejines Lenkijos krikšto 1050 – ąsias ir Nobelio premijos laureato, rašytojo H. Sienkiewicz 100 – ąsias mirties metines mininčiai Vandžiogalos lenkų bibliotekai svečias atvežė ir padovanojo nemažai knygų, tarp kurių yra ir knygos, skirtos šioms jubiliejinėms datoms paminėti.

Šio ilgojo Joninių savaitgalio paskutiniąją dieną į Vandžiogalos švč. Trejybės bažnyčią nuo ankstyvo ryto į šv. Mišias lenkų kalba rinkosi didelė Liutkevičių giminė, kilusi iš šios parapijos. Tokia  graži tradicija per Jonines atvykti į Vandžiogalą ir bažnyčioje  pasimelsti už savo mirusiuosius, minint senelį Joną, seserį Janiną ir kitus giminės mirusiuosius tęsiasi daugelį metų. Šis gražus katalikiškas pavyzdys pritraukia ir nemažai giminės jaunimo.
Liutkevičių giminės atstovai yra balsingi, grojantys muzikos instrumentais, todėl susėdus prie vaišių stalo nestigo nei muzikos, nei dainų.

Karšti, saulėti orai ir vėjelis – tinkamiausias laikas džiovinti ir vėdinti bažnytinius liturginius apdarus: arnotus, kapas... Gulėdami stalčiuose, kybodami nešildomų bažnyčių spintose per metus jie kaupia drėgmę ir dulkes, gali juose įsiveisti pelėsis. Jis senus brangius liturginius drabužius laikui bėgant gali net sunaikinti.

Visa tai suvokdami Vandžiogalos lenkai savanoriai kasmet, esant šiltam orui,  liturginius apdarus neša į lauką, džiovina ir vėdina. Tai jau tapo graži tradicija.

Birželio 17 dienos rytą didelė Vilniaus rajono lenkų kalbos ir literatūros mokytojų konferencijos grupė atvyko į Vandžiogalą. Jų kelionės tikslas - su vandžiogaliečiais, gyvenančiais šiame istoriniame Liaudos regione, kartu pakeliauti Nobelio premijos laureato rašytojo Henryka Sienkiewicza takais, susipažinti su apylinkėmis  ir sekti jo romano „Tvanas“ herojų pėdsakais.
Pažintinės ekskursijos vadovu sutiko pabūti Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus pirmininkas Ričardas Jankauskas. Jis atvykusius svečius pirmiausiai supažindino su Vandžiogalos miestelio įžymybėmis ir  istorija.

Šeštadienį, ruošiantis į Kėdainiuose organizuojamą festivalį, skirtą Czesławui Miłoszui atminti, vandžiogaliečius aplankė mūsų miela, gera pažįstama – Paribio fondo ir Czesławo Miłoszo tarptautinio dialogo centro Krasnogrūdoje (Lenkija) vadovė Małgorzata Sporek – Czyżewska ir jos bendradarbiai.
Pažįstami esame jau ketvirtį amžiaus. Ne kartą esame susitikę Vandžiogaloje, kai ji kartu su poeto broliu Andrzej Miłosz, taip pat ir su pačiu poetu čia lankėsi. Vėliau susitikdavome tarptautiniuose renginiuose Lietuvoje ir Lenkijoje, todėl šis susitikimas Vandžiogaloje buvo ypač mielas ir nuoširdus.

Tai jau antrasis Czesławo Miłoszo garbei organizuotas festivalis  Kėdainiuose (pirmasis vyko 2014 metais). Šiemet festivalio  programa -  talpi ir intelekto, ir kultūros prasme. Birželio 4d., šeštadienį, antrąją festivalio dieną, vandžiogaliečiai Kėdainių daugiakultūriame centre susidomėję klausėsi Lietuvos ir Lenkijos PEN klubų diskusijos „Rašytojas kintančioje Europoje“. Diskusijoje dalyvavo žinomi Lietuvos ir Lenkijos  rašytojai.

Baigę koncertą  Josvainiuose, į Kėdainių centrą atskubėjo ir XIV-ojo Lenkų kultūros festivalio „Znad Issy“ dalyviai.

Antradienio pavakare Lapių laisvalaikio salėje įvyko vasaros pradžios kapelų šventė „Pasigrokim, kaimynėliai“. Joje dalyvavo Lapių liaudiška kapela „Ant ketvirto“, Jungėnų liaudiška kapela „Jungvala“, Kauno sporto veteranų klubo kapela „Ąžuolynas“, pop muzikos duetas „Uošvės“. Pasišokti, padainuoti ir linksmai kartu su saviveiklininkais, Trečiojo amžiaus universiteto absolventais, sutikti vasarą į Lapes buvo pakviesti ir vandžiogaliečiai.

Lapėse visada būna smagu – čia visada mūsų laukia tautiečiai, kurie yra labai aktyvūs ir bendruomeniški, tikri savo krašto patriotai.

metines DSCF4712Birželio 28 dieną kartu su moksleiviais iš Lenkijos, atvykstančiais į Vandžiogalą lankyti gimtųjų Poeto vietų, keliausime “Milošo keliu”.

Sekmadienį, birželio 28 dieną Vandžiogalos švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišios
9 val. lenkų kalba bus aukojamos minint Poeto gimimo metines.
Šv. Mišiose dalyvaus jaunimas iš Lenkijos.

Vėliau visi keliausime “Milošo keliu”…
Mūsų laukia pleneras Isos slėnyje Šateiniuose (Kėdainių raj.)

Vakare dalinsimės įspūdžiais, skambant muzikai ir Poeto eilėms.

 

seinai DSCF4962Neseniai Vandžiogaloje viešėjo dr. Jan Skłodowski, kuris nuo senų laikų renka istorinę medžiagą apie įvairiose Lietuvos kapinėse palaidotus tautiečius. Jo paskatinti mus aplankė ir Seinų krašto istorinių paminklų apsaugos draugijos atstovai, vadovaujami draugijos vicepirmininko Jarosław Domosławski. Ši draugija yra įsikūrusi prie Seinų krašto muziejaus.
Susipažinus užsimezgė įdomus pokalbis. Klausėmės svečių pasakojimo apie Seinų krašto istoriją, ten esančius muziejus, istorinius paminklus, apie draugijos veiklą siekiant išsaugoti istorinius paminklus ateities kartoms.

Vandžiogaliečiai ir festivalis  „Znad Issy"

Knygos „Miłoszas: biografija“ pristatyme dalyvavo ir vandžiogaliečiai

DSCF4840Tautiečiai, piligrimai iš Kauno, Jonavos, Kėdainių nuo ankstyvo ryto rinkosi į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią. Čia šiandien šventėme Jėzaus Širdies atlaidus. Iškilmingas Šv. Mišias lenkų ir lietuvių kalbomis aukojo parapijos klebonas, kunigas ir poetas, Skaidrius Kandratavičius. Susirinkę į atlaidus maldininkai ir piligrimai meldėsi tardami šiuos žodžius:    

„Mielasis Jėzau, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių (paveikslą). Mes Tavo esame ir norime Tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai.”

Jezaus sirdies atlŠį sekmadienį, birželio 14 dieną,
Iškilmingos Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos:

9 val. lenkų kalba
Po jų – bendra procesija
10 val. lietuvių kalba

Švenčiausioji Jėzaus Širdis. „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jūs atgaivinsiu!“                                                 

Žymų vaidmenį skleidžiant pamaldumą į Švč. Jėzaus Širdį atliko šv. Margarita Marija Alakok (Alacoque, 1647-1690) ir jos regėjimai. Būdama vos 24 metų ji įstojo į vizitiečių (Aplankymo) vienuoliją Paray-le-Monialyje (Prancūzija). Antgamtinėse vizijose apie 70 kartų jai pasirodė Išganytojas ir apreiškė savo Dieviškosios Širdies beribę meilę žmonėms. 1675 m. birželio 16 d., vieno pasirodymo metu, klūpančiai prieš Švč. Sakramentą Margaritai Marijai Išganytojas pasakė: Štai Širdis, kuri taip labai pamilo žmones, jog jiems viską atidavė. Kristaus noras buvo, kad gerieji katalikai stengtųsi atsiteisti už žmonių nedėkingumą, taip pat - kad būtų įvesta šventė Jo Dieviškosios Širdies garbei.

DSCF4473Šventė Kėdainiuose, Didžiojoje gatvėje, tęsiasi. Svečius ir dalyvius džiugina XIII –asis lenkų kultūros festivalis „Znad Issy“.

2010 – 2011 metais festivaliai „Znad Issy“ vyko ir Vandžiogaloje. Ypač didelis festivalis pas mus vyko 2011 metais minint Nobelio premijos laureato poeto Česlovo Milošo 100 – ąsias gimimo metines.

Šiemet festivalio dalyvių pasirodymai pirmiausia linksmino Kėdainių rajono Akademijos ir Dotnuvos miestelių žmones, vėliau persikėlė į Kėdainių miesto centrą.

DSCF4433Birželio 6 dieną, šeštadienį, Kėdainių krašto muziejaus V.Svirskio kryžių salėje įvyko Andrzej Franaszek knygos „Miłoszas: biografija“ pristatymas.

Lenkijoje ši knyga jau sulaukė pripažinimo, yra apdovanota prestižinėmis premijomis. Čia ji pasirodė 2011 metais, minint poeto Cz.Miłoszo gimimo šimtąsias metines. Pristatyme dalyvavo Krzysztof Czyżewski (Paribio menų, kultūros ir tautų centras, Krasnogrūda, Lenkija), kuris mums yra gerai pažįstamas, ne kartą yra lankęsis Vandžiogaloje. Knygos „Miłoszas: biografija“ pristatyme dalyvavo ir vandžiogaliečiai.

DSCF4691Jėzus gyvena kiekviename iš mūsų, kurie esame pakrikštyti Jo Kūne.

Per Devintinių iškilmę mes išpažįstame savo tikėjimą realiu Jėzaus Kristaus buvimu Šventojoje Eucharistijoje.

Mes taip pat išpažįstame, kad tas pats Jėzus gyvena kiekviename iš mūsų, kurie esame pakrikštyti Jo Kūne – Bažnyčioje. Mūsų krikšto metu Jėzus apsigyveno kiekviename iš mūsų.

kristauskunoŠį sekmadienį, birželio 7 dieną,
Iškilmingos Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos:

9 val. lenkų kalba
Po jų - Devintinių procesija
10 val. lietuvių kalba

Devintinės – bažnytinė krikščionių šventė, skirta pagarbinti Švč. Sakramentui. Prisimenami Jėzaus Kristaus per paskutinę vakarienę prieš kančią apaštalams pasakyti žodžiai: „Jei nevalgysite žmogaus Sūnaus kūno ir negersite Jo kraujo, neturėsite savyje gyvenimo. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutinę dieną“. Taip Jėzus kalbėjo laimindamas ir dalindamas savo mokiniams duoną ir vyną.

Šį sekmadienį minime ir Tėvo Dieną. Lietuvoje Tėvo diena švenčiama birželio mėnesio pirmąjį sekmadienį. Tad pagerbdami ir prisimindami melsimės už gyvus ir mirusius tėvus.

2014 miloso festivalisBirželio 27-28 dienomis Kėdainiuose įvyko pirmasis festivalis „ČeslovasMilošas – 2014". Jį surengė Kėdainių krašto muziejus, nes norėjo priminti ir prisiminti Lenkijoje, Lietuvoje ir visame pasaulyje vertinamą kūrėją, Nobelio premijos laureatą poetą Česlovą Milošą. „Gera gimti mažame krašte, kuriame gamta atitinka žmogaus mastelį ir kur amžiams bėgant sugyveno kartu skirtingos kalbos ir religijos. Kalbu apie Lietuvą – mitų ir poezijos šalį,"- atsiimdamas Nobelio literatūros premiją 1980 metais Stokholme ištarė Česlovas Milošas.
Poetas gimė 1911 metais Šeteniuose, netoli Kėdainių. Jo protėviai ilsisi Kėdainių krašto žemėje, taip pat Pakaunėje – Vandžiogaloje. Todėl pirmasis susitikimas 1992 metais su iš emigracijos grįžusiu poetu, jo broliu Andrzej, kai jie lankė senelių kapus Vandžiogalos šventoriuje, vandžiogaliečiams paliko didžiulį įspūdį. Po šios pažinties susiklostė gražūs ir šilti santykiai. Vandžiogaliečiai, net praėjus nemažam laikui, tą susitikimą atsimena, tuos žmones gerbia ir vertina.

2014 joninesTrumpėjančios dienos ar naktys visada primena laiko kainą. Kūryba, bendravimas tarsi praplečia amžinybės ribas ir primena, kad reikia džiaugtis jos duotybe. Poetas Justinas Marcinkevičius eil.,,Joninės" sako, kad skirtingos žmonių kartos  gali nebesusišnekėti, nebeišgirsti. Mes turime gražiausią progą įrodyti, kad yra nenykstančių buvimo ženklų, net išėjus žmonėms...

  Vandžiogaloje kasmet, tradiciškai prieš Jonines, susiburia Liutkevičių giminė. Ši plati giminė pirmiausia skuba į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią pasimelsti, prisiminti, pagerbti Anapilin išėjusius savo tėvus, seseris, brolį... Šią gražią tradiciją puoselėja jų vaikai, seserys ir broliai: Alina, Regina, Leonija,Vladislovas, Alfonsas, Boleslovas. Kartu atsiveža ir savo vaikus ir anūkus, kad jie sužinotų, suvoktų tradicijų svarbą, kad pajaustų Joninių dvasią,  giminystės ryšius, kurie, rodos, paženklinti amžinybės ženklu.

2014 kulturine nemigaPermainingas oras, lietaus debesys, balos gatvėse neišgąsdino vandžiogaliečių, atvykusių į festivalį „Kultūros naktis“. Tą šeštadienio naktį Vilnius nemiegojo: čia vyko beveik 200 įvairiausių projektų ir renginių įvairiose miesto bažnyčiose, aikštėse, gatvėse, parkuose. Ši gausi kultūrinė programų įvairovė privertė daugelį miestiečių „atsiplėšti“ nuo televizorių ekranų ir išeiti iš savo namų į gatves...

Pasimeldę Aušros vartuose, aplankę kelias senąsias bažnyčias, pasiklausę koncerto Rotušės aikštėje, vandžiogaliečiai nuvyko į Lenkų kultūros rūmus, kurie festivaliui buvo paruošę įdomią programą - naktinį šou „Kultūros naktis PLT kitaip“.

2014 svTrejybes atlaidaiBirželio 15d. Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje Šv.Mišias lenkų ir lietuvių kalbomis, skirtas tituliniems Švč. Trejybės atlaidams, aukojo parapijos klebonas (kunigas ir poetas) Skaidrius Kandratavičius.

 

Po Šv.Mišių vyko literatūrinė – muzikinė kompozicija „Šeimoje - mūsų savasties šaknys...“, prisimenant prieškario inteligentų ir mūsų laikų šeimas, bei minint 300-ąsias Kristijono Donelaičio gimimo metines – lietuvių kultūrai, kalbai, literatūrai reikšmingą jubiliejų, juk jis pirmasis lietuvišku grožiniu žodžiu pradėjo kalbėti apie dangų, žmogų ir gamtą... Kompozicijos autorė – Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė.

2014 susitikimo sviesaJau daug metų Vandžiogalos lenkų bendruomenė džiaugiasi ir didžiuojasi savo svečiu - geru bičiuliu, keliautoju, diplomatu, istorijos tyrinėtoju, rašytoju Piotr Wdowiak. Šįsyk susitikimą nušvietė puiki jo dovana - knyga „Bezdrożami Litwy i Inflant . 17 spotkań z wilniukami”. Leidinys dar kartą paliudijo mūsų draugystės stiprumą: knygoje minimi ir mes, besidžiaugiantys stipriais ryšiais ir bedravimo gyvastingumu. Tai ne vienerių metų mūsų pažinties ir artumo vaisius.

Graži ir konstruktyvi draugystė užsimezgė, kai jis dirbo Lenkijos ambasadoje Vilniuje. Ne vieną kartą Piotr Wdowiak lankėsi Vandžiogaloje mūsų organizuojamose kultūriniuose renginiuose.

2014 vandziogala630Birželio 7 d., šeštadienį, miestelio žmonės ir svečiai džiaugėsi ir minėjo dvigubą jubiliejų: „Vandžiogalai - 630", poetui Č.Milošui – 103 metai. Pirmą kartą šventę organizavo Vandžiogalos seniūnija, Vandžiogalos laisvalaikio salė ir Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyrius. Vandžiogaliečiai turi daugiametę tradiciją birželio mėnesį minėti Nobelio premijos laureato, poeto Česlovo Milošo gimimo metines. Mat Milošų giminė yra garsi nuo seno. Čia, bažnyčios šventoriuje, ilsisi poeto protėviai, dalyvavę ne tik 1863 –ųjų metų sukilime, bet ir dar ankstesniose kovose prie Kircholmo. Jie nusipelnę šiam kraštui, jie verti paminėti, pagerbti. Prisiminėme garbingus žmones, pasididžiavome jų nuopelnais ir uždegėme žvakes ant jų kapų.
Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas (kunigas ir poetas) Skaidrius Kandratavičius. Savo maldose jis prisiminė ir Česlovo Milošo 103-ąjį gimtadienį, ir jo giminės mirusiuosius, meldėsi už visus vandžiogaliečius ir atvykusius svečius. O atvyko svečių daug: Kauno rajono savivaldybės administracijos atstovai, vadovaujami Kauno rajono mero Valerijaus Makūno, taip pat kaimyninių rajonų ir miestelių bendruomenių atstovai, kultūros centrų ir mokyklos vadovai.

2014 komunija 

Sekmadienį Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje šventėme sekminių iškilmes – vieną svarbiausių švenčių Bažnyčios gyvenime. Ši šventė primena mums Šventosios Dvasios nužengimą ant apaštalų. Po šio įvykio apaštalai išėjo skelbti evangeliją visam pasauliui, visai kūrinijai. Šv.Mišias lenkų ir lietuvių kalba aukojo Vandžiogalos parapijos klebonas, kunigas ir poetas, Skaidrius Kandratavičius.

Džiaugiamės! Pirmosios Šv.Komunijos iškilmėse Eucharistiją pirmą kartą priėmė 31 vaikas.

 

 

Milosokryzius

Šiandien jau atrestauruotas ir atstatytas prieš savaitę Vandžiogalos šventoriuje, Milošų šeimos kapavietėje, sudūžęs didingas kryžius 1863-ųjų metų sukilimo vado Pakaunėje Z.Sierakausko adjutantui, Nobelio premijos laureato poeto Česlovo Milošo seneliui, – Artūrui Milošui.

2014 atsimintiKai Č. Milošas 1992 m. išlipo iš lėktuvo Vilniaus oro uoste, pirmi jo  žodžiai buvo: „Esu laimingas.“ Juk jam  pavyko sugrįžti į Šetenius, į gimtąsias vietas prie Nevėžio. Č. Milošas išgyveno tai kaip kelionę į savo įkvėpimo, vizijų, džiaugsmo valdas. Rašytojas iš tiesų buvo laimingas, nes tarsi įveikė laiką. Deja, laikas  negailestingas jo artimųjų atminimui: šio pavasario permainingų oro sąlygų neatlaikė ir sudužo Vandžiogalos šventoriuje Milošų šeimos kapavietėje esantis didingas juodo akmens kryžius čia palaidotam poeto, Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo seneliui Artūrui Milošui. Susirūpinęs daugelį metų šią kapavietę prižiūrintis Ričardas Jankauskas greitai reagavo  ir sudužusį kryžių atidavė  meistrams restauratoriams...

...

Gyvosios istorijos festivalis „Už mūsų ir jūsų laisvę”

2013iscikloŠiais metais Lenkija ir Lietuva mini 1863 - 1864 - ųjų metų sukilimo 150 - ies metų sukaktį. Šis sukilimas įėjo į abiejų tautų istoriją kaip vienas garbingiausių ilgametės kovos už laisvę epizodas. Dalgiais, šakėmis ir menkais medžiokliniais šautuvais ginkluoti įvairių socialinių sluoksnių vyrai ir moterys drąsiai stojo į kovą prieš „Europos žandaru“ vadinamą carinę Rusiją. Nors pusantrų metų vykusi nuožmi kova ir buvo pralaimėta, tačiau abi tautos nepalūžo, jos užsigrūdino tolimesnei kovai už laisvę ir nepriklausomybę. Sukilimo metu subrendo idėja ir vizija formuoti nepriklausomą valstybę.

Vandžiogaliečiai jau šių metų pradžioje, sausio 22- ąją (tai sukilimo pradžios diena), kartu su lenkų jaunimu – harcerais organizavę didelę, įspūdingą šventę, skirtą šiai sukakčiai paminėti, ir toliau aktyviai dalyvauja jubiliejiniuose renginiuose, kur tik jie bevyktų. Tad ir šį sekmadienį dalyvavo Kaune, Santakos parke, vykusiame gyvosios istorijos festivalyje „Kaunas 1863 „Už mūsų ir jūsų laisvę“. Atkurti ir parodyti, kaip prieš 150 metų vyko partizaninio karo pobūdžio mūšis, čia suvažiavo apie 100 rekonstruktorių. Daugiausia mūsų tautiečių lenkų iš įvairių Lenkijos, o taip pat ir Lietuvos, Ukrainos, Rusijos istorijos rekonstrukcijos klubų. Taigi, didžioji sukilėlius vaidinusių dalyvių dalis ir buvo lenkai. Iš Lenkijos atvykę žmonės buvo labai rimtai nusiteikę inscenizacijai, stovyklos vadai greitai sušaukė sukilėlius ir drausminga kolona pajudėjo bažnyčios link.

2013milosui102Pas mus, Vandžiogaloje, jau seniai yra gyva tradicija kasmet birželio mėnesį minėti poeto, Nobelio premijos laureato, Č.Milošo gimimo metines. Džiugu, nes kasmet atsiranda vis daugiau ir daugiau naujų poeto kūrybos ir jo pasaulėjautos tikrųjų gerbėjų. Jie, „pagauti“ ir pavilioti Isos slėnio, lanko poeto širdžiai mielas jo gimtąsias vietas. Ir šiais metais, poeto gimtadienio išvakarėse, mus aplankė mūsų draugai ir poeto gerbėjai iš Wrocławo, kurie mums atvežė ir padovanojo naujai išleistų poeto kūrybos knygų.

O praeitą šeštadienį vandžiogaliečiai ir jų svečiai nuo ankstaus ryto išsiruošė į pažintinę kelionę „Č.Milošo keliu“. Reikia paminėti, kad aš, šių eilučių autorius, 1992-aisiais metais kartu su Nobelio premijos laureatu poetu Č.Milošu ir jo broliu režisieriumi A.Milošu pradėjęs nuo Vandžiogalos apylinkių ir šventoriaus, kur jau keliolika šimtmečių laidoti ir čia ilsisi šios giminės protėviai, aplankiau visas poeto sielai mielas jo gimtąsias vietas. Ta kelionė man paliko neišdildomą įspūdį. Ir dabar jau dvidešimt metų kasmet ją kartoju su malonumu ir keliauju su visais senais ir naujais Č.Milošo gerbėjais iš viso pasaulio, kai tik jie manęs paprašo...

...

2012milosui101Kaip kasmet, taip ir šįmet birželio 10d. tradiciškai Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyrius iškilmingai paminėjo Česlovo Milošo 101-ąsias metines. Vyko iškilminga Devintinių procesija, evangelijų skaitymas lietuvių ir lenkų kalbomis. 10 val. prasidėjo Šv. Mišios lenkų kalba. Jas aukojo svečias iš Vroclavo, kunigas kanauninkas Stanisław Draguła, jam talkino vietos klebonas Oskaras Petras Volskis. Bažnyčia buvo pilnutėlė. Mišių metu giedojo keli svečių chorai, pritarė pučiamųjų orkestrai. Mišioms pasibaigus visi pajudėjo į šventorių prie poeto Česlovo Milošo giminės kapų. Po įžanginio Vandžiogalos lenkų sąjungos skyriaus pirmininko Ričardo Jankausko žodžio gėles padėjo ir žvakes uždegė Lenkijos Ambasados Vilniuje konsulas Piotr Wdowiak, Vandžiogalos seniūnas Vytautas Šniauka, kiti garbingi svečiai. Pasimeldę, grojant pučiamųjų orkestrams, visi pagerbėme ir greta palaidotus 1863-ųjų metų sukilimo dalyvius.

2012saknysVieną sekmadienį Vandžiogalos lenkų skyriaus nariai kartu su Lenkijos Ambasados Vilniuje konsulu išsirengė į pažintinę kelionę po Vidurio Lietuvą aplankyti Kauno, Kėdainių, Panevėžio ir Radviliškio rajonus – Liaudos kraštą. Kas gi ta Liauda? Tai kraštas Vidurio Lietuvoje, Nevėžio ir Dubysos aukštupiuose. Jis radosi, susikūrė pačiame kovų su kryžiuočiais įkarštyje, kai palei Nemuną ėjo kovų linija. Ten ir susiformavo ypatingas, savitas darinys – Liauda – karių profesionalų gyvenviečių (bajorkaimių – lenk.okolicų) kraštas ir karių – bajorų luomas (lenk. - szlachta Laudańska). Pažvelkime į žemėlapį, tai – ovalas, kurio pakraščius – galus žymi vietovardžiai su -gala : Ariogala, Betygala, Baisogala, Gimbogala, Ramygala, Vandžiogala. Liaudos žmonės garsėjo ir už mūsų krašto ribų savo drąsa ir karingumu. Ir vėliau, susikūrus LDK , kaip rašė Henryk Sienkiewicz „Tvane“, jais visada galima buvo pasitikėti, jų tradicijos ir kariškas garbės supratimas niekada neleido palikti Tėvynės pavojuje. LDK valdovai žinojo, kad Liaudos kariai visada atsilieps į šaukimą gintis nuo priešų...

...

2011 Milosokelias2Kėdainiai, Šventybrastis, Šateniai birželio 29-oji diena

Kėdainių krašto muziejus yra pačiame miesto centre, senamiestyje. Čia „Milošo kelio“ dalyvius pasitinka rajono meras, vicemerė, muziejaus direktorius. Pasisveikinę, susipažinę jie pakviečia svečius pasistiprinti po kelionės į jaukų senamiesčio restoraną. Pailsėję, apžiūrėję muziejaus ekspozicijas, „Milošo kelio“ dalyviai patraukia Šventybrasčio link, kur prieš 100 metų Šventybrasčio Viešpaties Atsimainymo Bažnyčioje, kaip Poetas vaizdžiai sako: „1911 metais priėmiau ktikštą, išsižadėjau velnio“. Aplankę bažnyčią ir šventoriuje palaidoto Č.Milošo prosenelio Simono Siručio poilsio vietą po penkių šimtų metų senumo ąžuolais, visi patraukėme gimtinės, Šatenių, link.

Paskutinės birželio dienos Isos slėnis. Ko gero nerasi geresnės vietos pokalbiams apie Česlovą Milošą, čia , toje vietoje, kur Nobelio premijos laureatas išvydo pasaulį... Muzikos, poezijos ir folkloro vakaronėje susitiko poetai, rašytojai ir Č.Milošo draugai, kad šimtamečių ąžuolų paunksmėje ta paslaptingai vingiuojančia Nevėžio juosta persikeltų per Jo poezijos ir prozos atsiminimus į Poeto vaikystę. Ši vieta veikia, ji turi savo magiją...

...

2011 Milosokelias11Krasnogrūda birželio 30-oji – liepos 2-oji diena

Ankstyvas rytas. Iš Kauno senamiesčio pajuda autobusas su užrašu „Milošo kelias“. Savaitės pradžioje Lietuvoje prasidėjusių jubiliejinių renginių, skirtų Poeto 100-mečiui pažymėti, dalyviai išvyksta į Lenkiją. Ten toliau tęsis renginiai, skirti Lenkijos pirmininkavimui Europos Sąjungos ir Č.Milošo metams, globojami UNESCO, tai „Europos Agoros“ ir Tarptautinio dialogo centro, unikalios vietos Europoje, skirto tirti ir praktikuoti tarpkultūriniam bendravimui įvairiuose pasaulio paribiuose, Krasnogrūdoje atidarymas.

Krasnogrūda – tai viena iš tų nuostabių Europos vietų, kuri yra prie pat Lietuvos – Lenkijos sienos, kur nuo aukštumos atsiveria nuostabūs vaizdai į civilizacijos nesuniokotų ežerų ir miškų masyvą, apimantį ir kaimynystėje esantį Rusijos (Kaliningrado sritis), Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos paribių kraštovaizdį, čia yra dvaras su dideliu parku, prieš karą priklausęs Č.Milošo šeimai.

2011 viesnageLenkijoje„Žmogus yra didis ne tuo, kiek turi turtų, bet tuo, kuo jis yra;
ne tuo, ką turi, bet tuo, kuo dalijasi su kitais“ (Jonas Paulius II)

Šypliškių seniūnijos seniūnas, kultūrinis visuomeninis susivienijimas „Pogranicze“, folklorinis kolektyvas ir jo vadovas Juzef Murawski pakvietė šio straipsnio autorių kartu pasidžiaugti ir paminėti kolektyvo 30-ties metų veiklos jubiliejų, kuris vyko liepos 10 dieną Baceiluose (Lenkija).

Baceilai – kurortinė, ežerų apsupta vietovė netoli Lietuvos – Lenkijos sienos. Švęsti jubiliejaus suvažiavo daug kolektyvų iš Lietuvos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos. Iškilmės prasidėjo Čenstachavos Dievo Motinos Bažnyčioje Baceiluose. Akomponuojant kameriniam orkestrui, gieda „Pogranicze“, Šv.Mišias aukoja Elko vyskupas Jerzy Mazur. Bažnyčia pilnutėlė, daug jaunimo. Po pamokslo giesmę „Marija, Marija“ lietuviškai gieda folkloro ansambliai iš Kalvarijos, Kazlų Rūdos. Mišios baigiasi ganytojiškais palaiminimais kolektyvui, svečiams ir visiems čia esantiems.

Birželio 25 d. 10 val. Vandžiogalos bažnyčioje pamaldose dalyvavo 50 merginų grupė iš Lenkijos Žešovo miesto, kurios giedojo lenkiškas giesmes. Tai vienintelis Europoje senovinių instrumentų, šalomajų, ansamblis, kuris po pamaldų vietos gyventojams atliko kelis kūrinius. Klausytojai liko sužavėti unikaliu kultūriniu reiškiniu ir nuotaikinga programa.

Trumpą video įrašą galima pasižiūrėti čia: http://www.youtube.com/watch?v=cbmLnDOSoo8

2011 MilosolietratususitikimaiBirželio 10d. į aikštę priešais Švč. Trejybės bažnyčią didžiuliais autobusais atvyko svečiai iš Lenkijos, Čekijos, Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos. Tai meno kolektyvai, pučiamųjų orkestrai su šokėjomis, chorai, vokaliniai ansambliai, dainų ir šokių kolektyvai, jaunimo šokių kolektyvai, atskiri dainininkai, poetai ir literatai. Iš viso atvažiavo apie 700 svečių, kad kartu su savo tautiečiais ir draugais, Vandžiogalos lenkų sąjungos nariais, deramai paminėtų poeto, Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo 100 – ąsias gimimo metines čia, Vandžiogaloje. Ekskursija po šventorių, Milošų giminės kapų aplankymas. Čia visi įdėmiai klausė šių eilučių autoriaus pasakojimo apie susitikimus su poetu, apie čia palaidotus jam brangius žmones.

Pietūs gamtoje – Vandžiogalos miestelio parke. Truputį pailsėję po kelionės, pasistiprinę, visi patraukė į Švč. Trejybės bažnyčią. Ten buvo aukojamos Šv. Mišios už visus renginio dalyvius prie malonėmis garsėjančio Kristaus Kryžiaus. Per mišias kolektyvai giedojo pasikeisdami, bet giesmę „Juodoji Madona“ giedojo visa pilnutėlė bažnyčia žmonių. Įspūdis neapsakomas...

...

2011 poeto100pradziaStipri aura, čia jauti didelę ramybę ir kartu nerimą. Žiūrint į tą nekropoliją, užrašus - tai „Tvano“ laikotarpis, sausio sukilimo stipri nuojauta su konkrečiais likimais. Česlovo Milošo protėviai savoje LDK laisvės troškusių tikinčiųjų kompanijoje ir toje istorinių laikų samplaikoje – apima kontraversiškos mintys...

Bet tik pažvelgus į Vandžiogalos šventovės stebuklais ir malonėmis garsėjantį Kryžių -  palaimos šaltinį, jauti pasitikėjimą, ramybę ir viltį... Taip kalbėjo man vienas žymus žmogus, literatas ir poetas, čia besilankęs su didele grupe poetų, meno, kūrybos žmonių iš Lenkijos, Baltarusijos, Čekijos, Amerikos, Didžiosios Britanijos ir kitų šalių. Ką čia bepridursi, teisingos įžvalgos. Tai patvirtina ir didelis svečių, turistų ir piligrimų srautas iš viso pasaulio, taip pat  ir iš Lietuvos. Džiugu, kad Vandžiogalą atranda ne tik pasaulinio garso intelektualai, bet ir dvasinių vertybių ieškantys piligrimai. Tai teikia vilčių...

Nuotraukose - piligrimai, pasaulio žmonės ir vandžiogaliečiai, užburti Česlovo Milošo mistikos ir slėnio dvasios. „Gera gimti mažame krašte, kur gamta yra žmogiška, lygiavertė žmogui, kur per šimtmečius tarpusavyje sugyveno įvairios kalbos ir įvairios religijos. Kalbu apie Lietuvą, mitų ir poezijos šalį“, - sakė Česlovas Milošas.

2010 jezaus sirdies atl2010 06 13 Vandžiogalos Švenčiausios Trejybės bažnyčioje vyko nuo seno garsūs Jėzaus Širdies atlaidai. Kadaise jie vykdavo net 3 dienas ir sukviesdavo minias tikinčiųjų.

Šįmet į šiuos atlaidus taip pat gausiai rinkosi tiek lietuvių, tiek lenkų tautybės vietiniai gyventojai ir svečiai. Visi meldėsi, dėkojo Dievui, prašė malonių. Ne vienas maldininkas ėjo keliais aplink Didįjį altorių, kur už Didžiojo altoriaus yra stebuklais garsėjanti vieta. Ne vienas garbaus amžiaus vandžiogalietis gali papasakoti apie įvykusius Dievo stebuklus, išmelstus su giliu tikėjimu.

Po iškilmingos procesijos, pasibaigus lenkiškoms mišioms, niekas neskubėjo iš bažnyčios. Visi klausėsi lenkiškų dainų, kurias temperamentingai atliko svečių iš Vilniaus krašto ansamblis „Borowianka“. Šis kolektyvas ir kiti svečiai buvo pakviesti Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus pirmininko Ričardo Jankausko ir organizatorių Leonijos Petrauskaitės, Zofijos Pilypienės iniciatyva.

2010 pradeda svesti100MilosoBirželio 5-osios rytas Vandžiogaloje buvo ypatingas. Miestelį iš sąstingio ir snaudulio pažadino pučiamųjų orkestrų maršai, patrankų šūviai. Aikštėje rinkosi svečiai iš kaimyninės Lenkijos, iš Vilniaus krašto, iš Kauno, Kėdainių, Jonavos…Vandžiogala jau pradėjo minėti Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo (Czesław Miłosz) jubiliejinius metus! Juk Lietuvos Respublikos seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2011 metais sueina 100 metų nuo poeto Česlovo Milošo gimimo, kad poeto jubiliejus yra įtrauktas į UNESCO minimų datų sąrašą, bei siekdamas suaktyvinti kultūrinį Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą, nutarė paskelbti 2011 metus Česlovo Milošo metais.

Jaunimo pučiamųjų orkestrai iš Lenkijos Wasilków ir Ciechanowiec miestų, riteriai iš Staszów, chorai, ansambliai, kapelos, visi garbingi svečiai, vandžiogaliečiai, lydimi nuotaikingų maršų melodijų, patraukė prie šventoriuje esančios Milošų giminės kapavietės.

Free Joomla! template by Age Themes