1863 – ųjų metų sausio sukilimo paminėjimas

2011sukilimopaminejimasŠeštadienio rytas. Krinta purus sniegas. Dvylikta valanda. Mašinų kolona sustoja aikštelėje priešais bažnyčią. Atvyko harcerai – jaunimas iš Vilniaus su savo vadovu, kun. Dariusz Stanczyk. Rikiuotė, pasisveikinimas, malda...

Pasisveikinę, susipažinę su vietiniais, visi patraukia į Vandžiogalos Švč. Trejybės Bažnyčią. Čia supažindinami su garsią praeitį turinčia šventove, žymiais žmonėmis, pasitarnavusiais šiam kraštui ir tėvynei ir palaidotais čia, šventoriuje. Apėję keliais aplink bažnyčios didžiajame altoriuje esantį nuo seno malonėmis garsėjantį Kristaus Kančios Kryžių, visi patraukė į šventorių prie 1863 – ųjų metų sukilimo dalyvių kapų. Prie iškeltų Lietuvos ir Lenkijos vėliavų visi sustingę rikiuotėje sugiedojo Lietuvos ir Lenkijos valstybių himnus, atidavę pagarbą, uždegė žvakes čia palaidotiems žymiems sukilimo dalyviams Aleksandrui Chmielevskiui, Artūrui Milošui, broliams Vilkevičiams, taip pat prie Ibianskų, Dackevičių, Gorskių, Jagelavičių , Liaudanskų, Vitkauskų ir kitų aktyvių sukilimo dalyvių ir rėmėjų kapų.

Atiduodama pagarba prie koplytstulpio, pastatyto Ibėnų kaimo tragedijai, įvykusiai 1863 metais atminti.

Kolona pajuda Ibėnų kaimo link. Primenam, kad šis kaimas labai nukentėjo dėl ten įvykusio mūšio su sukilėliais, po kurio caro valdžia visus gyventojus ištrėmė į Sibirą, o į jų vietą buvo atkelti rusai sentikiai.

Ibėnuose visi šiltai sutinkami. Susėdę už gausiai vaišėmis nukrautų stalų šeimininkės Genės Sakalauskienės namuose kun. Dariusz Stanczyk, Vandžiogalos parapijos klebonas Oskaras Petras Volskis, Vandžiogalos lenkų skyriaus pirmininkas Ričardas Jankauskas, Ibėnų religinės bendruomenės pirmininkas Aleksandras Nicinas ir kiti susirinkę vietos bendruomenės nariai pasimeldę pradėjo pokalbį apie visų bendrą istoriją, gyvenimą, tarpusavio santykius. Skambant gyvai muzikai liejosi dainos lenkų, rusų, lietuvių kalbomis. Ibėnų bendruomenės pirmininkas Aleksandras Nicinas pakvietė visus susirinkusius į vietos cerkvę. Visi: ir jauni, ir seni - per ledą, pusnis, tačiau su gera nuotaika nuvyko į maldos namus, kur pirmininkas labai vaizdžiai papasakojo apie sentikių bendruomenę ir jos istoriją čia, Lietuvoje. Labai gražiai senąja slavų kalba giedojo giedotojos Aleksandra Zapevalova ir Aglikerija Kovalenkina. Jau temstant svečiai, tarp kurių buvo gražaus jaunimo, atsisveikino su nuoširdžiais šeimininkais.

Sekmadienio rytas, devinta valanda. Vandžiogalos Švč. Trejybės Bažnyčioje kun. Dariusz Stanczyk aukoja šv. Mišias lenkų kalba. Harcerai aktyviai dalyvauja mišių aukoje: skaito skaitinius, gieda. Ir ne vienam pagyvenusiam mišių dalyviui ištrykšta ašara, o galvoje, ko gero, sukirba mintis: „O kodėl čia ne mūsų anūkai...“

Po šv. Mišių jaunimas dar kartą keliais apeina aplink didžiajame altoriuje esantį malonėmis garsėjantį Kristaus Kančios Kryžių.

Mašinų kolona pajuda link Česlavo Milošo gimtinės. Aplankomas Šventybrastis, pagerbiami ten 1863 – iais metais žuvę 75 sukilimo dalyviai, aplankomas Česlavo Milošo giminės kapas. Paskui Šateiniuose, konferencijų salėje vyksta pažintinė paskaita apie poeto tėviškę. Pro langą matosi nuostabūs parko ir tekančio Nevėžio vaizdai. Sustojama Apytalaukyje, vietovėje, taip pat susijusioje su Č. Milošu.

Pro Kėdainius grįžtama į Vandžiogalą. Harcerai (tai lenkų tautybės jaunimas iš Vilniaus miesto mokyklų ir studentai) pravažiuodami pro Vandžiogalos mokyklą užklausia, kaip čia vyksta dvasinis patriotinis auklėjimas, ar mokykloje yra kokios nors patriotinės organizacijos, ar jaunimas domisi savo krašto istorija, ar gerbia savo tėvų ir protėvių tradicijas, ar meldžiasi toje ypatingoje šventovėje...

Deja, teko tik apgailestauti, kad visa tai nei gerbiama, nei propaguojama, nei suvokiama. Viskas čia kaip sovietiniais laikais - viskas tas pats ir visi tie patys. Ir mokyklai visa tai nėra jokios vertybės. Tad svečiai palinkėjo, kad ir į tą garsią istorinę praeitį turintį, bet sovietiniais laikais nugyventą kraštą galų gale ateitų atgimimas.

Atsisveikinimas. Rikiuotė. Malda. Visi pritaria, kad pajautė sukilimo ir Česlavo Milošo minties dvasią... Iki susitikimo birželio mėnesį Vandžiogaloje, kur vyks renginiai, skirti Česlavo Milošo 100 – osioms gimimo metinėms!

 • GrobyCmielewskich2011
 • GrobyMiloszow2011
 • GrobyWilkiewiczow2011
 • P1030225
 • P1030244
 • P1030262
 • P1030274
 • P1030279
 • P1030285
 • P1030297
 • P1030302
 • P1030304

Ričardas Jankauskas, Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus pirmininkas

Free Joomla! template by Age Themes