Vandžiogaliečiai pradėjo jubiliejinių renginių ciklą, skirtą 150-osioms 1863-ųjų metų sukilimo metinėms

2013sukilimometinesPrieš trejus metus Vandžiogalos Lenkų sąjungos skyriaus atstovai pasiūlė Vilnijos jaunimo katalikiškos harcerų organizacijos jaunimui ir jų vadui kun. Darjusz Stanczyk iniciatyvą minėti 1863-ųjų metų sukilimo metines, pagerbiant jų dalyvių atminimą čia, Vandžiogaloje, taip pat su sukilimu susijusiose vietovėse Kėdainių rajone. Harcerai ir jų vadas kun. Darjusz Stanczyk mielai sutiko. Ir tai jau tapo gražia tradicija. 2011 metais sausio 22 dieną (tai sukilimo pradžios diena) į Vandžiogalos miestelį įriedėjo autobusiukas su penkiolika harcerų, kurie dvi dienas viešėjo Vandžiogaloje, meldėsi, lankė sukilėlių kapus pas mus ir taip pat Kėdainių rajone, viešėjo Ibėnų kaime, kuris labai nukentėjo nuo 1863-ųjų metų sukilimo. Jaunimui iš Vilnijos krašto tai labai patiko, ir jie pažadėjo tęsti tą gražią patriotinę tradiciją. Ir tęsė. 2012 metų sausį jie jau atvyko pas mus su penkiasdešimties dalyvių grupe. Plėtėsi ir lankytinų sukilimo vietų spektras. Tai Biržų giria (Medeikiai), kur vyko aršios sukilėlių kovos su caro armija, Paberžė, Šventybrastis, Šv.Mišios Vandžiogalos bažnyčioje, sukilėlių kapų lankymas ir pagerbimas. Jaunimas pamilo tas vietas ir vandžiogaliečius ir pažadėjo kitais, jau jubiliejiniais sukilimo metais vėl atvykti į Vandžiogalą, kad kartu paminėtų šią iškilmingą sukaktį.


Ir šiais metais atvyko gausiai, aštuoniasdešimt moksleivių ir studentų kartu su kun. Darjusz Stanczyk. Jie lankė sukilimo dalyvių kapus Anykščių, Zarasų, Utenos, Kėdainių ir Kauno rajonuose. Vandžiogaliečiai harcerus sutiko Paberžės (Kėdainių raj.) bažnyčios šventoriuje, kur lygiai prieš 150 metų vienas iš sukilimo vadų kun. A. Mackevičius išvedė didelį būrį valstiečių į kovą už laisvę. Susitikimai, ekspozicijos sukilimo muziejuje peržiūra ir vakaro Šv.Mišios Paberžės bažnytėlėje jaunimui giedant Kalėdines giesmes už čia žuvusius sukilimo dalyvius, prisimenant ir čia ilgą laiką kunigavusį tėvelį – tėvą Stanislovą, - visa tai jiems įsiminė ir paliko įspūdį.
Kažkas iš jaunimo šūktelėjo: „Pažiūrėkit į viršų! Bažnyčios palubėje kažkoks baltas debesėlis!“- ir bandė fotografuoti. Šalia stovėjusi tėvelio bendražygė, dabar muziejininkė Regina Galvanauskienė susijaudinusi pasakė: „Visa tai tėveliui labai patiktų.“
Šventybrastis. Jau vėlus metas. Tamsoje pro kapines visi dalyviai pajuda prie paminklo čia žuvusiems septyniasdešimt penkiems sukilimo dalyviams, nebijodami kapinėse kažkur palaidotos nelaimėlės Magdalenos, kurios vėlė vis dar klaidžioja po tas vietas, kaip rašė Č. Milošas „Isos slėnyje“. Harcerai uždegė žvakes, meldėsi už čia palaidotus sukilimo dalyvius... Visiškai sutemus automobilių kolona pajudėjo Labūnavos link nakvynei. Tad šį kartą sausio šalčio nepabūgusio jaunimo vakare laukė kaimyninės Labūnavos parapijos bendruomenės ir mokyklos vadovai ir nariai, juos pavaišino ir apnakvydino. Atsidėkodamas už parodytą svetingumą ir žmogišką šilumą jaunimas padainavo harcerų dainų, įteikė atminimo dovanų ir nuoširdžiai dėkojo buvusiai mokyklos direktorei Kristinai Stanionienei, kuri juos pasveikino lenkų kalba, ir dabartinei direktorei Ritai Karnilavičienei.
Kitą diena pailsėję harcerai atvyko į Vandžiogalos bažnyčią, kur dalyvavo iškilmingose Šv. Mišiose už sukilimo dalyvius prie atnaujinto malonėmis garsėjančio Vandžiogalos kryžiaus. Po Šv. Mišių visi lankė kapus ir meldėsi. Senieji vandžiogaliečiai braukdami ašaras stebėjosi, ar taip gali būti, kad tiek daug jaunimo viduržiemy kasmet atvažiuoja čia, meldžiasi ir pagerbia jų, vandžiogaliečių, protėvius, kada jie patys, vietiniai, dažniausiai tai pamiršta ir to nedaro. Gal tai dar vienas stebuklas Vandžiogaloje... Ir, ačiū Dievui, kad dar yra vilties, kada visi mato entuziastingus, išlepimui nepasidavusius jaunuolius, jų tvirtus žingsnius, nuoširdų patriotizmą ir tikėjimą.
Daug emocijų, prisiminimų, pokalbių. Atsisveikinom neilgam. Vandžiogaliečiai ir harcerai tikisi dar šiais jubiliejiniais sukilimo metais susitikti renginiuose įvairiose Lietuvos ir Lenkijos vietose, kur bus paminėtas bendros kovos atminimas.

 • DSCF0754
 • DSCF0764
 • DSCF0765
 • DSCF0770
 • DSCF0808
 • DSCF0840
 • DSCF0864
 • DSCF0885
 • DSCF0896
 • DSCF0906
 • DSCF0921
 • DSCF1022

Ričardas Jankauskas
Lietuvos lenkų sąjungos
Vandžiogalos skyriaus pirmininkas

Free Joomla! template by Age Themes