Dailininko Mindaugo Lukošaičio instaliacijos „Gyvenimai. Vandžiogala“ pristatymas įvyko rugpjūčio 27 dienos pavakarę. Autoriaus darbai, atlikti specialia technologija, buvo eksponuojami  ant vieno iš seniausių miestelio pastatų – senosios klebonijos sienų. 

Atidarydamas savo darbų parodą, dailininkas Mindaugas Lukošaitis sakė, kad ši paroda yra  Vandžiogalos krašto stebėjimo rezultatas:  instaliacijose vaizduojami trapūs žmonių tarpusavio santykiai, skaudūs  įvykiai istorijos kryžkelėse, nerimastingas ateities laukimas.  Menininkas sukūrė savotišką Vandžiogalos įvykių piešinių dienoraštį, pripildytą autentiškų vaizdų  ir menininko fantazijos  reginių. Įsimintini dailininko darbai iš ciklo „Žydai. Mano istorija“, kuriuose meniškai supinama istorija ir vaizduotė.

Po Žolinės atlaidų, maldų ir apeigų Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje tautiečiai, bičiuliai ir svečiai rinkosi į tradicinį susitikimą. Šiemet šventė – piknikas vyko gamtoje. Susirinkę žmonės pasistatė stalus, nukrovė juos valgiais, vaišinosi, bendravo ir juokavo. Gerą nuotaiką kūrė mūsų bičiuliai, populiarūs Trakų krašto muzikai ir atlikėjai Renata Krasowska ir Darjusz Niedzwiecki. Jie pikniko dalyviams surengė nuostabų koncertą ir muzikinį pageidavimų bei šokių maratoną. Jo metu skambėjo dainos lenkų, lietuvių ir ukrainiečių kalbomis (mat šventėje dalyvavo ir karo pabėgėliai iš Ukrainos). Šoko ir dainavo visi – maži ir dideli. 

 Džiaugėmės išskirtiniu įvykiu – paveikslų parodos atidarymu. Jų autorė -  mūsų tautietė ir kraštietė Halina Mordasaitė Chachlauskienė (Halina z Mordasów Chachłowska).

Visą prieššventinę savaitę vandžiogaliečiai lenkai savanoriai intensyviai dirbo, tvarkė ir puošė Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią – ruošėsi didiesiems Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo, Žolinės, atlaidams ir tradiciniam kasmetiniam tautiečių ir bičiulių susitikimui Vandžiogaloje. 

Rugpjūčio 15 d., pirmadienį, atlaidai prasidėjo rytinėmis Šv. Mišiomis lenkų kalba, kurias aukojo Vandžiogalos klebonas, kunigas ir poetas, Skaidrius Kandratavičius. Mišių metu giedojo ir savo giesmėmis Dievo Motiną – Švč. Mergelę Mariją – šlovino puikūs iš Trakų krašto atvykę atlikėjai: Renata Krasowska ir Darjusz Niedzwiecki. Po Šv.Mišių įvyko Eucharistinė procesija aplink bažnyčią. Pagerbdamos Viešpatį Švč. Sakramente, gėles barstė Sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokinės.

Didelis būrys ypatingų svečių – motociklininkų iš Lenkijos – Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo šventės išvakarėse atvyko į Vandžiogalą. Motociklininkų vadas, komandoras Marcin Gałecki, vandžiogaliečių bičiulis, atvedė motociklininkus čia, kad parodytų, kaip Vandžiogaloje gyvenantys tautiečiai švenčia šventes, puoselėja gimtąją kalbą, tautinį identitetą ir tradicijas. Atvykę svečiai padėjo vainikus, uždegė žvakes ir meldėsi prie  tautiečių kapų bei prie simbolinių paminklų, liudijančių šio  krašto žmonių meilę ir atsidavimą tautai.

Šių eilučių autorius supažindino svečius su miestelio ir aplinkinių vietovių istorija, čia vykusiais įvykiais.

Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo, Žolinių, atlaidai Vandžiogaloje vyks rugpjūčio 15 d., pirmadienį:

 9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba.

Po mišių bendra Švč. Sakramento procesija.

10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.

11.00 val. Liudo Mikalausko (bosas) sakralinės muzikos koncertas.

Atlaidų svečiai – populiarūs atlikėjai Renata Krasowska ir Dariusz Niedźwiecki, „Erelio ir Vyties brolijos“ motociklininkai (Lenkija).

12.00 val.– Tradicinis kasmetinis tautiečių, atlaidų dalyvių, susitikimas - piknikas (Kauno g. 83)

Nuoširdžiai kviečiame!

Henrikas ir Violeta Kimontai, Vandžiogalos krašto gentainiai, liepos 31 dieną Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje, prie stebuklais ir malonėmis garsėjančio Nukryžiuotojo kojų, pakabino votą – kaip padėkos ženklą Dievo šlovei ir Jo geriems darbams bei padrąsinimą visiems. Jie dėkojo Kūrėjui  už puikią savo šeimą ir laimingai nugyventus metus.

Paskutinį liepos sekmadienį sulaukėme svečių – choro „Ojczyzna“ (vad. Ryszard Zabłotny) iš Lenkijos Varmijos Mozūrijos krašto, Węgorzewo miesto. Su choro dalyviais vandžiogaliečius sieja ilgametė nuoširdi draugystė. Choristai  gastroliuodami ar viešėdami Lietuvoje niekada nepamiršta aplankyti savo bičiulių Vandžiogaloje, dovanodami jiems puikius koncertus ir gerą nuotaiką.
Ir šį liepos 31 dienos sekmadienį choras „Ojczyzna“ mielai sutiko atvykti ir dalyvauti istorinės atminties renginyje, skirtame prisiminti  1863-1864 m. sukilimo dalyvius Vandžiogaloje, kovojusius  su šūkiu už „Mūsų ir Jūsų laisvę“, taip pat paminėti 140-ąsias aktyvaus sukilimo dalyvio ir rėmėjo Aleksander Chmielewski, kurio palaikai ilsisi senajame bažnyčios šventoriuje, mirties metines.

raczynskiDSCF0953Susitinki žmogų ir jis provokuoja sudėtingiausius klausimus. Taigi ir norisi klausti, ar daug yra žmonių, kurie mato, supranta, jaučia ir vertina plačią visuomeninę kultūrinę veiklą, saugo tikėjimą, tradicijas, tapatybę, kalbą, istorinę atmintį ir paveldą esant nepalankiai ir nedraugiškai aplinkai?
Tikriausiai nedaug, bet mums pasisekė. Toks žmogus- mūsų tautietis Vroclavo universiteto H. Teisseyre vardo Geologijos muziejaus vadovas dr. Paweł Raczyński. Jis ir praėjusiais metais su dukra Aleksandra viešėjo Vandžiogaloje. Tada užsimezgė šilti, draugiški ryšiai. Dr. Paweł Raczyński Vandžiogalos Lenkų bibliotekai tada užsakė mėnraščio mokslo populiarinimo žurnalo „Wiedza i życia“ („Mokslas ir gyvenimas“) metinę prenumeratą.

zolineDSCF0926Visą praėjusią savaitę vandžiogaliečiai lenkai intensyviai ruošėsi didiesiems Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo, Žolinės, atlaidams ir tradiciniam kasmetiniam tautiečių ir bičiulių susitikimui Vandžiogaloje.
Rugpjūčio 15d., sekmadienį, atlaidai prasidėjo rytinėmis šv. Mišiomis lenkų kalba, kurias aukojo kunigas misionierius Dariusz Stańczyk. Svečias pasakė puikų, jautrų, įsimintiną pamokslą. Mišių metu giedojo ir savo giesmėmis Dievo Motiną Švč. Mergelę Mariją šlovino atlikėjai Renata Krasovska ir Dariuš Niedzviecki, atvykę iš Trakų. Po Šv. Mišių vyko eucharistinė procesija aplink bažnyčią. Pagerbdamos Viešpatį, Švč. Sakramente gėles barstė Sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokinės. Pasibaigus procesijai, vyko Šv. Mišios lietuvių kalba.

dzwonDSCF0643Praėjusį sekmadienį minėjome Vandžiogalos varpo 300 metų sukaktį. Nuo ankstyvo ryto į Vandžiogalą rinkosi svečiai. Pirmieji atvyko mūsų bičiuliai iš Lenkijos, Varmijos – Mozūrijos vaivadijos Węgorzewo apskrities reprezentacinis choras „Ojczyzna“ (vad. Ryszard Zabłotny), asociacijos „Wspólnota Poska“ Węgorzewo pirmininkas Wiesław Pietrzak bei kiti savivaldos atstovai. Atvyko svečių iš Vilniaus ir Kauno.

9 val. šv. Mišias lenkų kalba aukojo kun. Skaidrius Kandratavičius. Šv. Mišių liturgijoje giedojo svečių choras „Ojczyzna“. Pasibaigus pamaldoms, šventės dalyviai buvo pakviesti į šventorių, prie senosios varpinės.

1atlaidzolDSCF9493Švč. M.Marijos Dangun Ėmimo, Žolinių, atlaidai Vandžiogaloje vyks rugpjūčio 15 d., sekmadienį:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba.
Po Mišių bendra Švč. Sakramento procesija.
10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.

Atlaidų svečiai – populiarūs atlikėjai Renata Krasowska ir Dariusz Niedźwiecki, „Erelio ir Vyties brolijos“ motociklininkai (Lenkija).
12.00 val.– tradicinis kasmetinis tautiečių atlaidų dalyvių susitikimas- piknikas (Kauno g. 83)
Nuoširdžiai kviečiame!

ekskursijaDSCF5523„Keliautojo tikslas niekada nesti vieta, bet dalykų matymas kitomis akimis“ - rašė Henri Miller. „Jazztravel“ tai – „Litaura“ kelionių organizatorius, kurio tikslas yra išskirtinių asmenybių, žinomų ir pripažintų savo srities profesionalų dėka atverti kelionių mėgėjams dar neatrastas vietas, supažindinti su šalies specifika ir autentika, atrasti pasaulį kitaip. Visa tai įgyvendinti kelionių agentūrai padeda gidas, istorijos mokslų daktaras, LDK instituto direktorius, doc. Rūstis Kamuntavičius.

Ar daug provincijos miestelių gali pasigirti ekskursijomis, kurias į juos organizuoja kelionių agentūros? Tikriausia nedaug.

binevicDSCF3983,,Niekuo nesidomėdamas prarandi ir atmintį”, - perspėja mus Johanas Volfgangas Gėtė.  Atmintis ne tik padeda pagerbti praeitį, bet ir perspėja, moko lyginti, vertinti žmones, jų gerumą. Prabėgo jau daugiau nei 30 metų nuo tragiško įvykio, kurį sunku pamiršti, kuris išliko atmintyje. 1988 metais rugpjūčio mėnesį, po Žolinės atlaidų, grįžome kartu su parapijos klebonu kunigu P.Gaižausku iš miesto ir prieš bažnyčią ant neštuvų pamatėme pastatytą karstą. Diena buvo karšta, todėl iš tolo pasitiko mus stiprus specifinis žmogaus lavono kvapas. Karstą atlydėję žmonės pasakė, kad tai Kleopo Binevičiaus (Kleofas Biniewicz) palaikai.

susitikzolDSCF4999Žolinė (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena) - gyvybės, gyvenimo, žiedų šventė. Kartu tai - gražus, tinkamas laikas tautiečiams ir svečiams susitikti, pabendrauti, pasidalyti naujienomis, įspūdžiais ir kartu pasilinksminti. Vandžiogaliečiai lenkai kasmet rengia šventinį tautiečių susitikimą: kviečia svečius, ruošia šventinę programą ir vaišes.

Mes palaikome senąsias, iš amžių glūdumos atėjusias tradicijas, kurios byloja, kad per Žolinę jau XVIII amžiaus pabaigoje į Vandžiogalos miestelį gausiai rinkdavosi mūsų tautiečiai iš įvairių bajorkiemių, vienkiemių ir kitų vietų. Jie visi kalbėjo ir meldėsi lenkų kalba. Tais laikais pamaldos Švč. Trejybės bažnyčioje tęsėsi ilgai.

zolineDSCF4813Nuo seniausių laikų Žolinė Vandžiogaloje yra didelė šventė vietiniams miestelio gyventojams, svečiams ir piligrimams.

Rugpjūčio 15 d., šeštadienio rytą, į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią rinkosi žmonės – svečiai ir piligrimai iš aplinkinių miestų ir rajonų. Galima buvo išgirsti juos kalbančius ir bendraujančius lenkų kalba. Kas ir kodėl šiuos žmones traukia į Vandžiogalą? Manau, pirmiausia jų protėvių, nuo amžių čia gyvenusių ir tebegyvenančių, atmintis, dvasios bendrystė, noras dar ir dar kartą sugrįžti, susitikti ir prisiminti. Jie išsaugojo tikėjimą, išlaikė gražias tradicijas.

 

talkazolDSCF4764Visą savaitę prieš didžiąją Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo šventę, Žolinės atlaidus, pilietiški, aktyvūs Vandžiogalos parapijos lenkai intensyviai dirbo ir rūpinosi, kaip geriau paruošti ir gražiau papuošti savo šventovę.

Vakarais į bažnyčią rinkdavosi Vandžiogalos Lenkų kalbos Sekmadieninės mokyklėlės mokinės repetuoti gėlių barstymo ceremoniją. Nedelsiant reikėjo tvarkyti procesijoms skirtą baldachimą, kuris buvo dar sovietmečiu nekokybiškai pagamintas ir laikui bėgant suiro, prie jo teko nemažai paplušėti.

marijaDSCF7566Mielas Vandžiogalos parapijieti, kraštieti, piligrime, kviečiame į mūsų parapijos Žolinės atlaidus drauge šlovinti Viešpatį, kuris didžių dalykų padarė Švč. M.Marijai ir kuris pašaukė kiekvieną iš mūsų eiti Jėzaus ir Marijos pramintu keliu į Dangų.

Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo, Žolinės, atlaidai            
                        rugpjūčio 15 d., šeštadienį
Pamaldos Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje vyks:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba.
Po Mišių Švč. Sakramento Eucharistinė procesija.
10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.
Atlaidų svečiai – vokalinis ansamblis „Borowianka”.

12.00 val.– tradicinis kasmetinis tautiečių susitikimas.
Nuoširdžiai kviečiame!

raczynskiDSCF4648Penktadienį, rugpjūčio 7 dieną, į Vandžiogalos Lenkų bibliotekos (Kėdainių g.26) duris pasibeldė tautiečiai iš Lenkijos. Mus aplankė Vroclavo universiteto H. Teisseyre vardo Geologijos muziejaus vadovas dr. Paweł Raczyński su dukra Aleksandra, besimokančia Wroclavo A.Mickevičiaus bendro lavinimo licėjuje. Apie Vandžiogalą, čia gyvenančius tautiečius, Lenkų biblioteką ir Sekmadieninę mokyklėlę svečiai sužinojo interneto erdvėje, iš portalo www.vandziogala.eu, ir išsiruošę į pažintinę kelionę po Lietuvą nutarė būtinai aplankyti tautiečius Vandžiogaloje. A.Mickevičiaus licėjaus auklėtinė Aleksandra padovanojo savo knygų Lenkų bibliotekai ir Sekmadieninei mokyklėlei.

arturwizDSCF4534Rugpjūčio 4 dienos vidurdienį sode prie Vandžiogalos Lenkų bibliotekos lenkų kalba buvo skaitoma Henryk Sienkiewicz „Bajka“ („Pasaka“). Šios pasakos esmė ta, kad geriausia dovana yra širdies gerumas. Pasaką vaidmenimis skaitė Sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai, taip pagerbdami į Vandžiogalą trumpam atvykusius mūsų bičiulius motociklininkus ir mokyklėlės mecenatą Arturą Tchórzevskį (Artur Tchórzewski).
Pavasarį pandemija ir karantinas sutrukdė visiems kartu švęsti mokslo metų užbaigimo šventę. Bet geradariai mūsų neužmiršo ir, progai pasitaikius, atvyko su tradicinėmis dovanomis, skirtomis mokinių vasaros atostogoms.

ojczSekmadienį, rugpjūčio 2 dieną, plazdant abiejų tautų vėliavoms, pasitikome į Vandžiogalą atvykusius tautiečius iš Lenkijos, Varmijos – Mozūrijos vaivadijos Węgorzewo apskrities reprezentacinį chorą „Ojczyzna“ (vad. Ryszard Zabłotny). Choras „Ojczyzna“ veikia Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijoje kurortiniame mieste Węgorzewo.

Kartu su choru atvyko Węgorzewo apskrityje veikiančios visuomeninės asociacijos „Wspólnota Polska“, globojamos Węgorzewo bendruomenės, aktyvių žmonių bendruomenė ir jų pirmininkas Wiesław Pietrzak bei kiti savivaldos atstovai.

langaiDSCF4401Šią savaitę buvo pakeisti visi ilgą amžių, daugiau nei 100 metų, atitarnavę Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčios langai.
Juos dar 1913 metais savo rankomis sumeistravo Vandžiogalos parapijoje tarnavęs kunigas klebonas Kazimieras Mockus. Pasirodo, kunigas Kazimieras buvo darbštus ir nagingas stalius, jo padaryti langai tarnavo ilgą amžių. Dėl prasto buvusio bažnyčios stogo ir visiškai supuvusių vandens nuvedimo latakų vanduo patekdavo ant medinių bažnyčios sienų ir langų, todėl metams bėgant jie drėko ir puvo. Daugiausia nukentėjo langai, buvę vakarinėje bažnyčios pusėje, todėl reikėjo nedelsiant juos keisti.

vivatDSCF4505Šventinių iškilmių organizatorių pakviesti, rugpjūčio 27 dienos vakare vandžiogaliečiai Kėdainių Evangelikų Reformatų bažnyčioje klausėsi didingo šventinio koncerto „Missa Te Deum“, (autorius Krzysztof Borka (1573), skirto 450-osioms Liublino unijos metinėms.

Atlikėjai- svečiai iš Lenkijos: Grzegorzo Gerwazo Gorczyckio sarmatų choras, Schola Gregoriana Silensis ir trombonų grupė Trombastic, muzikos priežiūra – Robert Pożarski. Po didingais Kėdainių Evangelikų Reformatų bažnyčios skliautais, galerijoje, virpindamas sielas, suskambo garsus kantoriaus balsas skelbdamas didžius Viešpaties darbus. Pusantros valandos tęsėsi „Missa Te Deum“, o, atrodė, praėjo tik akimirka.

szawleDSCF3715Širvintų rajone, Šiaulių kaime, rugpjūčio 10 dieną įvyko XV-asis Lenkų kultūros festivalis „Śpiewaj z nami“ („Dainuok su mumis“). Festivalio organizatoriai - lenkų liaudies ansamblis „Czerwone maki“ („Raudonos aguonos“ ) ir jo charizmatiškoji vadovė Stefanija Tomaszun- minėjo savo kūrybinės veiklos 30-ies metų jubiliejų. Kolektyvo pagerbti ir pasveikinti atvyko daugybė garbingų svečių. Ansamblį sveikino europarlamentaras Waldemar Tomaszewski, LR Vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė, Širvintų, Vilniaus, Trakų, Šalčininkų rajonų merai ar jų pavaduotojai, Lenkijos ambasados Vilniuje atstovė, mokyklų vadovai, kultūros darbuotojai.

poznaneDSCF4225Rugpjūčio 18 dieną Vandžiogaloje viešėjo Poznanės A.Mickevičiaus Klasikinės lenkų filologijos universiteto dėstytojos hab. dr. Monika Wójciak ir hab. dr. Barbara Sobczak. Šias mokslininkes į Vandžiogalą atvedė didelis noras pažinti šias vietoves ir jose gyvenančius lenkus, o viena iš jų ieškojo medžiagos būsimai monografijai apie Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo gyvenimą. Tokiam pasirinkimui didelę įtaką padarė poeto kūryba, kuriai viešnios neabejingos.

Poznanės universiteto dėstytojų paprašytas, šių eilučių autorius sutiko pasidalinti savo prisiminimais ir refleksijomis apie poetą Česlovą Milošą ir parodyti vietas, susijusias su jo giminės istorija. Viešnios norėjo pažinti poetą supusią aplinką.

institDSCF3856Praeitą savaitę Kauno rajone bendrinės kalbos standarto zonoje vyko Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro mokslinių darbuotojų tiriamoji ekspedicija. Tai pirmoji tokio formato šio centro mokslinė ekspedicija, tirianti vetinių kalbų įtaką bendrinei kalbai šiame krašte. Ekspedicijos darbuotojų tikslas – ištirti vietinių kalbų kontaktus Vandžiogalos, Domeikavos, Neveronių ir Lapių seniūnijose.

Mokslininkės – tyrėjos prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, doc. dr. Rima Bakšienė, dr. Laura Geržotaitė ir dokt. Simona Vyniautaitė rugpjūčio 12 dieną Švč. Trejybės bažnyčioje susitiko su Vandžiogalos lenkų bendruomenės atstovais.

geletDSCF3469Ketvirtadienį (2019 08 15) Vandžiogalos bažnyčioje palaimintai tvyrojo žolynų kvapas. Akis ir širdis džiugino papuošti altoriai, pasipuošę žmonės, pakylėta dvasia. Visa diena priminė Moters misiją – skleisti grožį. Tai ji bažnyčios pavidalu kovoja su blogiu žemėje, kovoja, kad būtų gražiau ir geriau gyventi. Tai ji kelia dvasinės būklės klausimą. Gyvename geriau, kai nusivalome kasdienybės dulkes, kai susikalbame, kai pamirštame tuštybę, apkalbas, rietenas, kai drauge keliame akis į Dangų ir užtraukiame giesmę ar dainą. Ši diena mums visiems primena išaukštintą moteriškumą, saulėtosios, gėlėtosios Moters sielos grožį. Esame dėkingi Vandžiogalos moterims, negalvojusioms apie save.

2talkaDSCF3429Tikėjimo ir vilties kupini, pilietiškai aktyvūs Vandžiogalos parapijos lenkų karitiečiai, savanoriai puikiai suvokdami, jog ne kas kitas, o jie patys yra savo senosios šventovės šeimininkai, toliau ją puoselėja ir visada rūpinasi jos paruošimu didžiosioms šventėms.
Keletą savaičių jie ruošėsi didiesiems Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo, Žolinės, atlaidams Vandžiogaloje. O darbų buvo daug. Nuo altorių buvo valomos dulkės, valomi kilimai, plaunamos grindys ir bažnytiniai rūbai.

Lenkų kalbos mokyklėlės mokinėms pareiškus norą barstyti gėles šventinės Eucharistinės procesijos metu ne vieną kartą su mokytoja Leonija ir savo artimaisiais repetuodavo.

2zolineDSCF4063Žolinė – graži šventė tautiečiams ir svečiams susitikti, pabendrauti, pasidalyti savo pasiekimais, įspūdžiais ir kartu, pamiršus visus rūpesčius, šauniai pasilinksminti. Vandžiogaliečiai lenkai kasmet rengia tautiečių šventinį susitikimą: pakviečia svečius, ruošia šventinę programą ir vaišes. Taip palaiko senąsias, atėjusias iš amžių glūdumos tradicijas, kurios byloja, kad per Žolinę negalima likti vieniems, - gyvenimas bus skurdus. Džiaugtis ypač gera, juolab rugiapjūtė jau baigta, aruodai pilni. Taigi reikia dalytis tuo, ką Viešpats davė. Norėdami būti bendruomeniški katalikai, kasmet organizuojame tradicinį tautiečių susitikimą.

1zolineDSCF3897Žolinės atlaidai Vandžiogaloje nuo seno yra didelė šventė ne tik vietiniams gyventojams, bet ir jų svečiams, piligrimams. Taigi, ir praėjusį ketvirtadienį, rugpjūčio 15 dieną, jau nuo ankstyvo ryto į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią su pievų gėlių puokštėmis rankose gausiai rinkosi vandžiogaliečiai, svečiai ir piligrimai iš aplinkinių miestų ir rajonų. Dauguma jų kalbėjo ir bendravo lenkų kalba. Į Žolinės atlaidus atvyko ir žinomi mokslo žmonės, iš mūsų krašto kilusių garsių žmonių palikuonys, kurie tarsi iš naujo atranda savo protėvių žemę. Juos visus į Vandžiogalą traukia nuo amžių čia gyvenusių ir gyvenančių lenkų atmintis, dvasios bendrystė, išskirtinė šventovė, didelis noras dar ir dar kartą sugrįžti, susitikti ir atsiminti.

marijaDSCF7566Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo, Žolinės, atlaidai            
                        rugpjūčio 15 d., ketvirtadienį
Pamaldos Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje vyks:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba.
Po Mišių bendra Eucharistinė procesija.
10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.

Į pamaldas derėtų atsinešti žolynų, javų puokščių, vaisių, kurie bus pašventinti.

Po Šv. Mišių 12.00 val. Stankūnų kaime „Banginio” sodyboje vyks tradicinis kasmetinis tautiečių, atlaidų dalyvių susitikimas. Šventiniame koncerte dalyvaus atlikėjai Dariusz Niedźwiecki ir trio "Hanki”. Nuoširdžiai kviečiame!

suvalkaiDSCF3052Istorinių kelionių mėgėjai iš Lenkijos, tautiečiai, kažkada gyvenę šiame krašte, bet vėliau jį palikę, vėl iš naujo ar pirmą kartą atranda Vandžiogalą. Svečių gausa praėjusią savaitę džiugino ir stebino vandžiogaliečius lenkus.
Mus aplankė kraštietė, jaunesnosios kartos Skirgailų giminės atstovė, gyvenusi JAV, o dabar su šeima grįžusi į Europą ir gyvenanti Olandijoje. Moteris atvyko į Vandžiogalą, kad vėl pamatytų, pajustų išskirtinę šio miestelio atmosferą. Kalbėdama su šių eilučių autoriumi pašnekovė paniro į vaikystės prisiminimus, regėtus vaizdinius, pajaustą stiprią magišką energiją, būnant Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje, matant maldininkų gausą ir jų lenkiškai giedamas giesmes.

sklodowskiDSCF3160Paskutinės liepos mėnesio dienos pavakare vandžiogaliečius aplankė iš Varšuvos atvykęs jų geras bičiulis istorikas, keliautojas, fotografas, knygų autorius, tarptautinių mokslinių istorinių konferencijų organizatorius dr. Jan Skłodowski.

Vakare Lenkų bibliotekoje turėjome puikią galimybę pabendrauti su mūsų bičiuliu dr. Jan Skłodowski. Svečias atvežė ir padovanojo Vandžiogalos Lenkų bibliotekai naujų knygų. Viena iš jų - šiais metais išleista nauja istoriografinė knyga „Zapomniane uzcelnie Rzeczpospolitej. Kroże. Krzemienec. Podoliniec“ („Užmirštos Žečpospolitos aukštosios mokyklos. Kražiai. Kremieniecas. Podoliniecas“).

wilkiewDSCF4253Rugpjūčio 16 d., po Žolinės atlaidų, Vandžiogalos bažnyčios šventoriuje vėl susitikome su mūsų svečiais iš Vokietijos - Zbignievu ir Angelika Vilkevičiais. Zbignievas Vilkevičius –1863 metų sukilimo dalyvio Vladislovo Vilkevičiaus, gimusio ir gyvenusio iki sukilimo mūsų parapijoje Ibėnų kaime, proanūkis. Vladislovas Vilkevičius po Sibiro tremties apsigyveno Podlasia (Lenkija), ten mirė ir palaidotas šventoriuje Wyrozęby.

Dievo Apvaizdos, stoties „Radio Wilna“, interneto dėka prieš metus Zbignievas Vilkevičius susipažino su teisininku, istoriku, dirbančiu Literatūros  institute prie Lenkijos Mokslų akademijos Varšuvoje, geru vandžiogaliečių bičiuliu, dr. Bogusławu Niemirka.

vadovelDSCF4449Vandžiogaliečiai, Lenkų kalbos mokyklėlės moksleiviai, visą šią vasarą nebuvo nutolę nuo Lenkų bibliotekos – su malonumu čia dažnai lankydavosi, dalyvaudavo čia organizuojamuose renginiuose ir net buvo nusiteikę mokytis – lankyti pamokas atostogų metu... Jie turi motyvaciją ir toliau nori lankyti Lenkų kalbos mokyklėlę.

Artėjanti rugsėjo pirmoji kelia naujus uždavinius: kad mokymasis būtų patrauklus, reikia atsinaujinti ir kūrybingai pasiruošti naujiems mokslo metams. Lenkų kalbos mokyklėlė, veikianti prie Lenkų bibliotekos (Kėdainių g.26) Vandžiogaloje, ruošiasi svetingai sutikti visus, norinčius čia mokytis.

padekaDSCF3767Pilietiškai aktyvūs Vandžiogalos parapijos lenkų karitiečiai, savanoriai puikiai suvokdami, jog ne kas kitas, o jie patys yra savo senosios šventovės šeimininkai, toliau ją puoselėja ir visada rūpinasi jos paruošimu didžiosioms šventėms.

Dvi savaites jie ruošėsi didiesiems Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo, Žolinės, atlaidams Vandžiogaloje. O darbų buvo daug. Nuo altorių buvo valomos dulkės, valomi kilimai, plaunamos grindys ir bažnytiniai rūbai. Nemažai laiko užtruko ruošiant Šv. Rašto skaitoves Lenkų kalbos mokyklėlės mokines Dianą ir Karoliną.

vyskupDSCF43832018 metų liepos 2 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus monsinjorą dr. Algirdą Jurevičių paskyrė Kauno arkivyskupijos augziliaru ir suteikė jam Materianos vyskupo titulą.

Šventinės iškilmės įvyko rugpjūčio 19 dieną 15 valandą Kauno arkikatedroje. Švenčiant iškilmingą Eucharistiją, gausiai susirinkusios bendruomenės akivaizdoje vyskupu buvo įšventintas teologijos daktaras Algirdas Jurevičius.
„Išgyvename gražų, džiaugsmingą įvykį. Jis rodo, jog Dievas neapleidžia. Jis kaskart išsirenka ir siunčia tuos, kurie tęstų apaštalų darbus“, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, šį džiaugsmingą sekmadienį sveikindamas brolius vyskupus, šventinamąjį vyskupą nominatą Algirdą, visus susirinkusius arkikatedroje ir kviesdamas į bendrą maldą.

biruteDSCF4017Trečiadienį, rugpjūčio 15-ąją, Vandžiogaloje vėl bandėme suvokti Žolinės prasmę. Suvokti ir pasidžiaugti švente, primenančia, kad gali savo ir kitų gyvenimą pasipuošti dėkodamas Dievui už gausą gamtoje. Ir ne tik.

Labai džiugu, kad yra žmonių, buriančių, jungiančių ir šviečiančių. Šalia jų kiekvienas drąsesnis, draugiškesnis, jautresnis. Atviriau gręžiasi į kitą žmogų, Dangų ir Dievą. Apie tokį žmogų Ričardą Jankauską tikrai daug esame girdėję. Ypač akivaizdi jo veikla bažnyčios klausimais. Ne veltui vis prisimename bene rimčiausią šios veiklos įvertinimą – apdovanojimą Šiluvos Dievo Motinos medaliu.

zoline2DSCF4050Po maldų ir iškilmingo Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo šventė nesibaigia. Žolinės - gražus laikas tautiečiams ir svečiams susitikti, pabendrauti, pasidalyti įspūdžiais, kartu pasilinksminti. Vandžiogaliečiai kasmet rengia tautiečių šventinį susitikimą: planuoja pokalbius, ruošia šventinę programą ir vaišes. Taip palaiko senąsias, atėjusias iš amžių glūdumos tradicijas, kurios byloja, kad per Žolinę negalima likti vieniems,- gyvenimas bus skurdus. Norėdami būti bendruomeniški katalikai, organizuojame tradicinį susitikimą.

Šiais metais šventėme Stankūnų kaime „Banginio“ sodyboje. Į sodybą atvykstančius svečius linksmai pasitiko Vandžiogalos Lenkų bibliotekos kapela.

zoline1DSCF3976Žolinė Vandžiogaloje nuo seno yra didelė šventė vietiniams gyventojams, jų svečiams ir piligrimams. Taigi ir šį trečiadienį, rugpūčio 15 dieną, jau nuo ankstyvo ryto į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią gausiai rinkosi ne tik vandžiogaliečiai, bet ir svečiai, piligrimai iš aplinkinių miestų ir rajonų: Vilniaus, Kauno, Jonavos, Kėdainių. Galima buvo išgirsti daug žmonių, bendraujančių lenkų kalba. Atvyko svečių iš Lenkijos ir Vokietijos. Tai žinomi visuomenės veikėjai, iš mūsų krašto kilusių garsių giminių palikuonys.
Kodėl ir kas juos traukia į Vandžiogalą? Manau, pirmiausia  nuo amžių čia gyvenusių ir tebegyvenančių lenkų atmintis,dvasios bendrystė, noras dar ir dar kartą sugrįžti, susitikti ir atsiminti.

skzolDSCF3730Mielas Vandžiogalos parapijieti, kraštieti, piligrime, kviečiame į mūsų parapijos Žolinės atlaidus drauge šlovinti Viešpatį, kuris didžių dalykų padarė Švč. M.Marijai ir kuris pašaukė kiekvieną iš mūsų eiti Jėzaus ir Marijos pramintu keliu į Dangų.

Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo, Žolinės, atlaidai            
                        rugpjūčio 15 d., trečiadienį
Pamaldos Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje vyks:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba.
Po Mišių Švč. Sakramento Eucharistinė procesija.
10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.

Į pamaldas derėtų atsinešti žolynų, javų puokščių, vaisių, kurie bus pašventinti. Laukiame svečių iš Lenkijos, Vilniaus ir t.t.

12.00 val. Atlaidų dalyvių, tautiečių susitikimas Lenkų bibliotekos sodelyje (Kėdainių g. 26). Vyks meno kolektyvų trio „Hanki”, lenkų liaudies ansamblio „Czerwone maki” ir Vandžiogalos Lenkų bibliotekos kapelos koncertas.

seimopirmDSCF6354

Rugpjūčio 28 dienos pavakarę vandžiogaliečiai susitiko su LR Seimo Pirmininku prof. Viktoru Pranckiečiu, atvykusiu į Vandžiogalą.

Vaikščiodami su svečiais po senąjį istorinį bažnyčios šventorių, atminimui nusifotografavome prie poeto Nobelio premijos laureato Česlavo Milošo giminės kapų. Paskui visi kartu nuvykome į Vandžiogalos laisvalaikio salę, kur ir vyko LR Seimo Pirmininko susitikimas su miestelio gyventojais.

Pokalbio metu vandžiogaliečiai kalbėjo apie daugelį metų rūpestį keliančią problemą - vandentiekio ir kanalizacijos stoką didžiojoje miestelio dalyje.

studentaiDSCF6303Antradienį, rugpjūčio 22 dienos popietę, vandžiogaliečius aplankė svečiai iš Lenkijos. Tai prof. hab. dr. h.c. Dariusz Szpoper Varmijos – Mozūrijos universiteto Olštyne Lenkijos istorinės teisės ir teisės filosofijos katedros vadovas, grupė studentų ir Joanna Puchalska – menų istorikė, anglų literatūros vertėja, rašytoja, radijo kultūros laidų autorė, poeto Adomo Mickevičiaus talento gerbėja. 

Gerbiamas profesorius Dariusz Szpoper jau yra viešėjęs Vandžiogaloje, o rašytoja Joanna Puchalska Vandžiogaloje lankėsi pirmą kartą. Svečiai ypač susidomėję apžiūrinėjo šventorių, čia esančius senuosius paminklus.

Reportažas


Reportažas

zolineDSCF6011Žolinė Vandžiogaloje nuo seno didžiulė šventė vietiniams gyventojams, jų svečiams ir piligrimams. Taigi ir šį antradienį, rugpjūčio 15 dieną, jau nuo ankstyvo ryto į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią gausiai rinkosi ne tik vandžiogaliečiai, jų svečiai, piligrimai iš aplinkinių miestų ir Jonavos, Kauno, Kėdainių, Vilniaus rajonų . Galima buvo išgirsti daug žmonių, bendraujančių lenkų kalba. Atvyko svečių ir iš Lenkijos. Šventės išvakarėse atvažiavo mūsų draugai – Rajd Katyński motociklininkai su komandoru Marcin Gałecki ir mecenatu Artur Tchórzewski priešakyje. Taip pat atvyko ir iš mūsų krašto kilusių garsių giminių palikuonys.
Kodėl ir kas juos traukia į Vandžiogalą?

 Anonsas: istorinė – publicistinė laida „Brydės“apie pasaulinio garso poetą Česlovą Milošą

talk1DSCF5802Šią savaitę vandžiogaliečiai ypač uoliai ruošiasi artėjantiems Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo (Žolinės) atlaidams. Keturias dienas lenkų savanoriai tvarkė, valė, plovė Švč. Trejybės bažnyčią, vėdino, skalbė ir džiovino liturginius rūbus, šveitė bažnytinius indus. Kasmetinė generalinė bažnyčios tvarkymo talka prieš didžiuosius Žolinės atlaidus Vandžiogaloje gyvuoja jau nuo senų laikų. Džiugu, kad šiais metais prie bažnyčios tvarkymo darbų prisijungė dar keletas savanorių. Jie yra kilę iš Vandžiogalos, todėl, nors dabar gyvena kitur, puikiai prisimena čia praleistą vaikystę, mylimus tėvus, bažnyčią, tradicijas. Jie džiaugiasi galintys prieš didžiąsias šventes savo darbu prisidėti prie šventovės tvarkymo.

1932DSCF5657Mielas Vandžiogalos parapijieti, kraštieti, piligrime, kviečiame į Švč. M.Marijos Dangun Ėmimo, Žolinių, atlaidus drauge šlovinti Viešpatį, kuris didžių dalykų padarė Švč. M.Marijai ir kuris pašaukė kiekvieną iš mūsų eiti Jėzaus ir Marijos pramintu keliu į Dangų.

 

 

Atlaidai vyks rugpjūčio 15 d., antradienį:

  • 9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba.
  • Po Mišių bendra Švč. Sakramento procesija.
  • 10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.

Į pamaldas derėtų atsinešti žolynų, javų puokščių, vaisių, kurie bus pašventinti.
Po Šv. Mišių - vokalinio ansamblio „Korzyść” koncertas ir tautiečių susitikimas Lenkų bibliotekoje (Kėdainių g.26)

Nuotraukoje Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia. Žolinės atlaidai 1932 metai.

 

stanislavaDSCF5615Gražią praėjusio šeštadienio, liepos 29 dienos, pavakarę vandžiogaliečiai sveikino aktyvią visuomenininkę   bičiulę Staselę, švenčiančią savo gimtadienį. Į šventę susirinkę artimieji, giminės ir kiti svečiai, susėdę terasoje tarp gėlių, linkėjo solinezantei sveikatos ir aktyvios kūrybinės veiklos.

Dauguma sveikinusių - kolegos. Jie labai aktyvūs žmonės: dainininkai, muzikantai, dainuojantys ir grojantys įvairiuose meno kolektyvuose. Tai jų dėka visą vakarą netrūko linksmų pasakojimų, dainų ir muzikos.

Rugsėjo 7 dieną, trečiadienį, 19 val. į Vandžiogalą atvyksta V Motociklininkų reidas „Paneriai – prisimename 2016”.

Susitikimas su tautiečiais, reido dalyviais, vyks Vandžiogalos Lenkų bibliotekoje (Kėdainių g. 26).

Kviečiame į susitikimą!

Su kunigo Klemenso Gabrio giminaite Genovaite Juodzevičiene vieną darganotą rugpjūčio popietę susitikome bažnyčios šventoriuje. Ji kartu su savo artimaisiais į Vandžiogalą atvyko iš Šilutės. Genovaitė Juodzevičienė norėjo pamatyti kunigo Klemenso Gabrio rūpesčiu 1933 metais Vandžiogalos bažnyčioje pastatytą Didįjį altorių, kurio nuotrauką ji tebeturi, taip pat norėjo sužinoti ką nors daugiau apie kunigą, tarnavusį šioje parapijoje daugiau nei dešimtmetį.
Nuo 1913 metų, beveik 20 metų, bažnyčioje vyko dideli pertvarkymai, remontai, kuriuos vykdė klebonas kunigas Kazimieras Mockus. 1932 metais parapiją perėmė kunigas Klemensas Gabrys.

Vandžiogalos Lenkų biblioteka visą rugpjūčio mėnesį yra gausiai lankoma tautiečių. Vieni atvyksta sužinoję apie čia gyvenančius lenkus iš savo pažįstamų, kiti mus randa interneto platybėse ir portale www.vandziogala.eu. Visus juos sieja tautinė bendrystė, romantiškas šio Liaudos krašto žavesys, pagarba apie jį rašiusių dviejų rašytojų Nobelio premijos laureatų Česlovo Milošo ir Henryko Sienkievičiaus kūrybiniam palikimui.
Vandžiogalos Lenkų biblioteka tampa traukos centru: susitikimų, diskusijų, pažinties, istorinių, literatūrinių ir kūrybinių pašnekesių vieta.

 

 

     Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyrius informuoja ir perspėja!

                                                    Pareiškimas

                                                 2016 m. rugpjūčio 19 d.
                                                 Kaunas

Mes, Ričardas Jankauskas ir Zofija Pilypienė, atsakingai pareiškiame, kad niekada sąmoningai ir savo valia nebuvome išreiškę noro įstoti ar įstoję į politinę partiją „Profesinių sąjungų centras“. Pažymėtina ir tai, kad niekada nesame pildę jokių prašymų įstoti į minėtą  partiją.

Žolinė Vandžiogaloje nuo seno yra didelė šventė vietiniams gyventojams, jų svečiams ir piligrimams. Taigi ir šį pirmadienį, rugpūčio 15 dieną, jau nuo ankstvo ryto į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią gausiai rinkosi ne tik vandžiogaliečiai, bet ir svečiai, piligrimai iš aplinkinių miestų ir rajonų: Jonavos, Kauno, Kėdainių, Vilniaus. Galima buvo išgirsti daug žmonių, bendraujančių lenkų kalba. Atvyko svečių ir  iš Poznanės, Varšuvos. Tai žinomi visuomenės veikėjai, iš mūsų krašto kilusių garsių giminių palikuonys.
Kodėl ir kas juos traukia į Vandžiogalą? Manau, pirmiausia  nuo amžių čia gyvenusių ir tebegyvenančių lenkų atmintis,dvasios bendrystė.

Rugpjūčio 14 dienos sekmadienio rytą aikštelėje, priešais Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią, rinkosi Skrynės kaimo  kraštiečių šventės dalyviai. Susitikimas prasidėjo gedulingomis mišiomis už visus mirusius Skrynės kaimo gyventojus. Buvo prašoma Dievo palaimos ir prisimenama pas Jį iškeliavusius  tėvus ir artimuosius. Juk tik jų dėka mes esame šioje žemėje... Po šventųjų mišių aplankėme kapus  ir pagerbėme iš Skrynės kaimo išėjusius žmones.
Ilga automobilių virtinė iš Vandžiogalos pasuko Skrynės kaimo link. Čia, Petrauskų sodyboje, ir įvyko bendraklasių, draugų, giminių, kaimynų susitikimas.

Mūsų kraštietis Nobelio premijos laureatas, poetas Cz. Miłosz mirė 2004 metų rugpjūčio 14 dieną Krokuvoje. Jau dvyliktą kartą Žolinės atlaidų išvakarėse, rugpjūčio 14 dieną, vandžiogaliečiai prisimena Anapilin iškeliavusį poetą. Tai jau tapo gražia tradicija.
Po maldų Švč. Trejybės bažnyčioje visi susirinko prie Milošų giminės kapavietės prisiminti ne vieną kartą Vandžiogaloje besilankiusį poetą, taip pat pagerbti visus čia palaidotus šios giminės atstovus. Šiais metais, minint dvyliktąsias poeto Cz. Miłosz mirties metines, kartu su vandžiogaliečiais dalyvavo svečiai iš Lenkijos ir gausus būrys tautiečių, susirinkusių į savo parapijos Skrynės kaimo žemiečių šventę.

Rugpjūčio 13 dieną garbingą 90 – ties metų jubiliejų atšventė Vandžiogalos miestelio gyventojas – lenkas, garbingas žmogus, Antrojo pasaulinio karo veteranas, karui pasibaigus dar kovojęs prieš nacionalistus iš UPA Ukrainoje, Antrosios Lenkų armijos karys – Stanislovas Vaškevičius.
Jubiliatą sveikino jo artimieji, kaimynai. Savo aktyvų bendražygį Stanislovą, stebinantį visus žiniomis, energija, dvasine branda, pasveikino ir Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus nariai. Jie jubiliatui linkėjo stiprios sveikatos, asmeninės laimės bei artimųjų meilės ir šilumos.

Savanorystė – kelias atrasti, išbandyti save, dalyvaujant aktyvioje bendruomenės veikloje. Save atrado, išbandė ir šiuo keliu jau keli dešimtmečiai žengia Vandžiogalos parapijos lenkų savanorių branduolys.

Šie savanoriai kiekvienais metais prieš didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo, Žolinės, atlaidus visą savaitę, paaukodami savo laiką ir darbą, pluša tvarkydami Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią.

Mielas Vandžiogalos parapijieti, kraštieti, piligrime, kviečiame į Švč. M.Marijos Dangun Ėmimo, Žolinių, atlaidus drauge šlovinti Viešpatį, kuris didžių dalykų padarė Švč. M.Marijai ir kuris pašaukė kiekvieną iš mūsų eiti Jėzaus ir Marijos pramintu keliu į Dangų.

Atlaidai vyks rugpjūčio 15 d., pirmadienį:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba. Dalyvauja trio Hanki” vad. R.Joknienė (Trakų raj.).

Po Mišių bendra Švč. Sakramento procesija.

10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.

Į pamaldas derėtų atsinešti žolynų, javų puokščių, vaisių, kurie bus pašventinti.

Po Šv. Mišių - trio „Hanki” koncertas.

Nuoširdžiai kviečiame!

Kaimo vieškeliu. Vandžiogala. 

Pasakojimai apie Vandžiogalos kraštą.
Nūdiena, praeitis, istorija – pokalbiai su įdomiais žmonėmis.

Žolinės Vandžiogaloje

DSCF6281Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo – Žolinių – atlaidai Vandžiogalos parapijoje turi senas, gilias tradicijas.

Vietinių senolių prisiminimuose šie atlaidai buvo didžiausi ir garsiausi mūsų krašto apylinkėse. Laikams besikeičiant, mažėjant bendravimui, tradicijoms, pamaldumui, drąsiai galima teigti, kad ir dabar Žolinė Vandžiogaloje yra didelė šventė vietiniams ir atvykstantiems piligrimams.

Vandžiogaliečiai Kėdainiuose kultūros istorijos festivalyje „Radviliada. Prologas”

2015 radviliadaDSCF6158Rupjūčio 7 dieną, penktadienį, nepaisydami karšto oro, gerai nusiteikę vandžiogaliečiai dalyvavo kultūros istorijos festivalyje „Radviliada. Prologas”, skirtame 425- osioms Kėdainių miesto savivaldos metinėms. Festivalis prasidėjo menine instaliacija „Kėdainių aukso amžiaus sapnas” prie Škotų pirklio Šiglio namo Senojoje gatvėje . Kėdainių krašto muziejaus direktorius istorikas Rimantas Žirgulis, vaidinantis vieną istorinių personažų, paskelbė festivalio „Radviliada. Prologas” pradžią, supažindino su dalyviais ir rėmėjais.

wniebowzMielas Vandžiogalos parapijieti, kraštieti, piligrime, kviečiame į Švč. M.Marijos Dangun Ėmimo, Žolinių, atlaidus drauge šlovinti Viešpatį, kuris didžių dalykų padarė Švč. M.Marijai ir kuris pašaukė kiekvieną iš mūsų eiti Jėzaus ir Marijos pramintu keliu į Dangų.

Atlaidai vyks rugpjūčio 15 d., šeštadienį:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba. Dalyvauja dainų ir šokių ansamblis „Poluknianie” vad. R.Juknienė (Trakų raj.) ir liaudiška kapela „Suderwianie”  vad.E.Michalkiewicz (Vilniaus raj.)
Po Mišių bendra Švč. Sakramento procesija.

10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.

Į pamaldas derėtų atsinešti žolynų, javų puokščių, vaisių, kurie bus pašventinti.

Po Šv. Mišių - svečių koncertas.

Nuoširdžiai kviečiame!

DSCF5877Puikus žmogus, geras bičiulis – keliautojas, diplomatas, istorijos tyrinėtojas, rašytojas Piotr Wdowiak ir šįsyk mūsų nepamiršo. Jis atsiuntė dovaną Lenkiškai bibliotekai Vandžiogaloje, savo naujausią, ką tik išleistą knygą „Bałtycka droga i żywy łańcuch Lwów – Kijów” („Baltijos kelias ir gyva grandinė Lvovas – Kijevas”) su autoriaus dedikacija tautiečiams.

Šis leidinys dar kartą paliudija konstruktyvų bendradarbiavimą ir ne vienerių metų mūsų pažinties vaisių.

2014 ibenaiPalaimintos tos akys, kurios regi tai, ką jūs regite... (Mt, 16, 16)

Ketvirtadienį Ibėnų kaimo sentikių bendruomenė minėjo Švč. Dievo Motinos Ėmimo į Dangų cerkvės pastatymo 150 –ąsias metines. Ibėnų religinės bendruomenės pirmininkas Aleksandras Nicinas į šią didelę jubiliejinę šventę pakvietė ir Vandžiogalos lenkų bendruomenės atstovus. Į šventę atvyko ir Kauno rajono savivaldybės administracijos delegacija vadovaujama rajono mero, Vandžiogalos seniūnijos atstovai ir kiti garbingi svečiai.

Subtili, iškilminga ir puikiai organizaciniu požiūriu sustyguota šventė mums priminė priešistorę, kurios archyviniai įrašai byloja, kad Ibėnų okalicoje gyveno daugiau kaip du šimtai gyventojų. Tai smulkūs bajorai, save laikę lenkais. Žymesnės Ibenskų, Vitkauskų, Vilkevičių, Stankūnavičių giminės.

DSCF0348Jau treti metai Katynės reido motociklininkai yra įtraukę Vandžiogalą į savo kelionių maršrutą ir kasmet mus aplanko.
Ir šiemet, lankydami Henryk Sienkiewicz trilogijoje „Tvanas" aprašytą Laudą, jos vietoves, antradienį, gerokai vakarėjant, nemažas reido dalyvių būrys įriedėjo į Vandžiogalą. Karšti pasisveikinimai su jau gerai pažįstamais komandorais Leszek ir Marcin, su visais dalyviais, bendra malda į Švč. Mergelę Mariją Čenstachavos Dievo Motiną, giesmės, giedamos reido dalyvių kartu su kapelionu Jasna Guros Dievo Motinos garbei, vandžiogaliečiams buvo patrauklus religingumo ir patriotizmo pavyzdys.
Iki gilaus vidurnakčio lenkiškoje bibliotekoje vyko draugiški pokalbiai, liejosi emocijos, visi džiaugėsi tais jau tradicija tapusiais kasmetiniais susitikimais Vandžiogaloje.

2014 bibliotekos atidarymasPasibaigus Žolinės atlaidų apeigoms, vandžiogaliečiai ir jų svečiai nuskubėjo į iškilmingą lenkiškos biliotekos atidarymą, kuri įsikūrė Kėdainių g.26. Čia lenkų bendruomenės pirmininko Ričardo Jankausko iniciatyva įsteigta lenkiška biblioteka, ekspozicijoje turinti 2500 knygų, tiek pat ir archyve.

Poreikis skaityti lenkų literatūrą Vandžiogaloje egzistavo nuo seno, deja, istorijos vėjai čia niekad nebuvo palankūs vietos lenkams. Todėl įgyvendinti šį sumanymą pavyko tik dabar. Simboliška, kad toje pačioje Kėdainių gatvėje prieškaryje Chmielevskių dvare buvo privati lenkiška biblioteka. Todėl į lenkiškos bibliotekos atidarymą buvo pakviestas garbingas svečias, šios žinomos giminės atstovas – profesorius, hab. daktaras Andrejus Ancuta, daug žinantis apie Chmielevskių dvaro biblioteką. Jis maloniai pasidalino prisiminimais ir įžvalgomis, jam, kaip gabingam svečiui, buvo patikėta perkirpti simbolinę bibliotekos atidarymo juostelę.

2014 zolineŠvč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo – Žolinių – atlaidai Vandžiogalos parapijoje turi senas, gilias tradicijas. Vietinių senolių prisiminimuose šie atlaidai buvo didžiausi ir garsiausi mūsų krašto apylinkėse. Laikams besikeičiant, mažėjant bendravimui, tradicijoms, pamaldumui, drąsiai galima teigti, kad ir dabar Žolinė Vandžiogaloje yra didelė šventė vietiniams ir atvykstantiems piligrimams.

O visa tai dėl to, kad nuo amžių čia gyveno daug lenkų, kurie išlaikė tas gražias tradicijas, pamaldumą, o jų palikuonys, išsibarstę po didžiuosius Lietuvos miestus ir kitas vietoves, kasmet dar randa laiko per Žolinės atlaidus aplankyti Vandžiogalos bažnyčią ir net keliose parapijos kapinėse palaidotus savo brangius mirusiuosius, susitikti su savo giminėmis, pažįstamais, bendramoksliais, pabendrauti savo gimtąja lenkų kalba.

2014 miloso10metinesPoetas mirė 2004 metais rugpjūčio 14 dieną Krokuvoje. Tapo tradicija Krasnogrūdoje, sename Milošų giminės dvarelyje, kur dabar įsikūręs Paribio Tautų Menų ir Kultūrų centras, poeto mirties dieną kasmet susirinkti ir prisiminti poeto asmenį, jo kūrybą.

Tai proga susitikti su įvairių kultūrų ir menų žmonėmis, kurie jį mums priartina. Už kelių kilometrų nuo Krasnogrūdos, Žagarų bažnyčioje, vakare aukojamos Šv. Mišios lenkų ir lietuvių kalbomis poetui atminti.

2014 kvietimasKviečiame vandžiogaliečius į susitikimą su XIV-ojo tarptautinio motociklininkų Katynės reido „Paneriai – Prisimename" dalyviais rugpjūčio 26d. (antradienį) 18val. aikštėje prieš Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią.


Susitiksime su tautiečiais, prisiminsime ir pagerbsime visus vandžiogaliečius kovojusius ir žuvusius už Tėvynės laisvę II pasaulinio karo metu, taip pat aplankysime 1863 – ųjų metų sukilimo dalyvių kapus.

Mielas Vandžiogalos parapijieti, kraštieti, piligrime, kviečiame į mūsų parapijos Žolinės atlaidus drauge šlovinti Viešpatį, kuris didžių dalykų padarė Švč. M.Marijai ir kuris pašaukė kiekvieną iš mūsų eiti Jėzaus ir Marijos pramintu keliu į Dangų.
Rugpjūčio 15 d., penktadienį, Žolinės atlaidai:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba. Dalyvauja „Sużanianka".
Po Mišių Švč. Sakramento procesija bendra lietuviams ir lenkams.
10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba. Dalyvauja Labūnavos parapijos choristai.
Į pamaldas derėtų atsinešti žolynų, javų puokščių, vaisių, kurie bus pašventinti. Laukiame svečių iš Lenkijos, Vilniaus ir t.t.

2014 ledu sventeŠeštadienį visas Kėdainių miesto gyvenimas susikoncentravo į vieną įvykį – Ledų šventę.

Vandžiogaliečiai, DADU ledų mėgėjai, taip pat dainininkės Katarzynos ir grupės „POP LADIES" gerbėjai dalyvavo šioje didžiausioje mūsų kraštuose šventėje.


„Lijo" ledais, koncertavo populiariausi Lietuvos popmuzikos atlikėjai, svečiai iš Rusijos ir Švedijos.

2014 labunava2,, Ateikite. Dvasioje nuvesiu Jus į šviesų kraštą – ūkanotą, glūdų, šnerantį. Suplasnokime sparnais – aure, jau skrendame per šalį, kur kiekvienas daiktas turi blausią atminimo spalvą. Apgobia mus vandens lelijų kvapas, plėkstančių miškų garsai..."
Poeto, filosofo Oskaro Milašiaus žodžius vandžiogaliečiams geriausiai priminė Labūnavos krašto mylėtojai ir istorijos žinovai Kristina ir Povilas Grigaičiai. Trečiadienio pavakarę susirinkusiems į Labūnavos kultūros centro salę vandžiogaliečiams jie mielai pasakojo apie šios vietovės senąją istorinę praeitį, taip pat ir dar visai nesenus tarybinius laikus, rodė kruopščiai surinktą istorinę medžiagą apie Labūnavą, vartė senuosius žemėlapius, Zabielų dvaro brėžinius, rodė senosios bažnyčios nuotraukas ir kitą vertingą istorinę medžiagą. Beje, pademonstravo ir du dokumentinius filmus, sukurtus anuomet, kada „Rytų aušros" kolūkis – milijonierius - buvo plačiai žinomas ir už Lietuvos ribų.

2012dziaugemesirliudejomTęsdami pažintines išvykas po mūsų ir kaimyninių apylinkių vietoves, ankstyvą sekmadienio rytą vandžiogaliečiai kartu su Lenkijos ambasados konsulu Piotr Wdowiak vyko pro Skrynius. Dar kartą sustojome ir pakalbinome jau gerai pažįstamą vienos sodybos šeimininkę Jadvygą Dainienę. Ji mielai pasidalino prisiminimais apie savo metus, praleistus Boreko dvare, apie pabėgėlius, prieš karą pasitraukusius iš Lenkijos į šias vietoves. Toliau kelias suko šiaurės rytų kryptimi pro Barsukinę. Čia dar prieš karą stovėjo didelis medinis Kossakowskich dvaras, kurio paskutinis valdytojas Zygmunt Kossakowski čia mirė 1941 metais.

Naujasodyje lenkiškai užkalbinome keliu grybauti skubantį žmogų. Sužinojęs, kad esame iš Vandžiogalos, nukreipė mus pas čia gyvenantį ir puikiai besitvarkantį ūkininką, kurio seneliai yra kilę iš Vandžiogalos apylinkių. Ūkininkas Algimantas Pučėta noriai bendravo ir pasakojo apie čia gyvenusius ir gyvenančius žmones, patarė mums vykti į netoliese esantį Kulvos miestelį, kur kaip tik šiandien, paskutinį rugpjūčio sekmadienį, švenčiami Švč. Mergelės Marijos – Nuliūdusiųjų Paguodos - atlaidai. Kulvos miestelis ir jo apylinkės priklausė didikų Gelgaudų giminei, vėliau pasivadinusiais Kulviečiais. Prisimenu, kaip prieš 20 metų Nobelio premijos laureato Cz.Milosz brolis Andrzejus, dabar jau miręs, kartu su žmona Grażyna, save kildinusia iš Gelgaudų – Kulviečių šeimos, čia ieškojo savo giminės protėvių kapų, taipogi ir Abraomo Kulviečio... Kapinėse prie bažnyčios sutiktas maldininkas Czesław Grejć, pasirodo beesąs kilęs iš Vandžiogalos parapijos Preišiogalos kaimo, dabar gyvenantis Vilniuje, atvykęs aplankyti čia gyvenantį savo brolį, kuriam jau 94-eri metai. Papasakojo mums, kaip per karą buvo sudeginta Kulvos bažnyčia ir dar daug įdomių dalykų.

2012zolineRugpjūčio 12 d. Vandžiogalos bažnyčioje kaip niekada iškilmingai ir šventiškai buvo švenčiami Žolinių atlaidai. Atnaujintoje ir išgražėjusioje prezbiterijoje, prie sutvarkyto altoriaus 9 val. buvo aukojamos šv.Mišios lenkų kalba, o 10 val. - senąja katalikų liturgija, atliekant sakraliąją polifoniją. Lenkų pamaldose giedojo choras iš Šalčininkų.

Šių metų šventę pagerbė svečiai iš ES ir Lietuvos parlamentų: Woldemar Tomaszewski ir Michal Mackiewisz. Parlamentarai po pamaldų tarė sveikinimo žodį vietos lenkų bendruomenei ir klebonui. Prieš atlaidų procesiją buvo giedama M.Marijos litanija lenkų ir lietuvių kalbomis. Vėliau, gausiai parapijiečių miniai lydint Švč.Sakramentas apneštas aplink bažnyčią. Šiais metais procesijoje dalyvavo kaip niekada gausus ir gražus mergaičių - gėlių barstytojų būrys.

2011 susipazistakeliauja34 – oji diena.
Lankomės vietovėje Kórnik, apžiūrinėjame Zamojskich pilį. Tai viena gražiausių neogotikinių pilių Lenkijoje. Viduje prabangūs baldai, turtingos ano laikotarpio kolekcijos. Pilies valdytojai – Działyńskich ir Zamojskich šeimos – dalyvavo įvairiose tautos išsivadavimo kovose (sukilimuose). Už tai visi buvo nuteisti mirties bausme. Paskutinis pilies valdytojas Władysław Zamojski dėjo visas lėšas ir pastangas pilies ir jos kolekcijų priežiūrai. Pavyduoliai sakydavo: „Žiūrėkit, koks turtingas, o važinėja trečiąja traukinio klase.“ O jis atsakydavo: „Važiuočiau ketvirtąja, bet tokios nėra!” Prieš pat mirtį visus savo turtus paliko Lenkijos tautai. Tai buvo tikrai dideli Lenkijos patriotai...

...

2011 susipazistakeliauja2Antroji diena.

Truputį pailsėję lankome Poznanės Arkikatedrą Baziliką, kuri yra saloje, apsuptoje dviejų upių – Wartos ir Cibinos – vadinamoje Ostrów Tumski. Katedros istorija siekia pačią krikščionybės pradžią, čia krikštijosi Lenkija. Ši didinga Katedra daugiau kaip tūkstantį metų tarnauja katalikų tikėjimui ir lenkų tautos krikščioniškajai kultūrai. Tai nekropolis, jos požemiuose ilsisi pirmųjų lenkų Piastų pelenai: Mieszko I, Bolesław Chrobrego ir kitų senųjų Lenkijos monarchų. Įspūdingai požemiuose atrodo ir pirmosios krikštyklos - didžiulis akmeninis dubuo. Išėję iš požemių, praeiname pro labai gražią ir turtingą Katedros aukso koplyčią – mauzoliejų pirmiesiems monarchams: kunigaikščiui Mieszko I ir karaliui Bolesław Chrobry. Didingas geležinis tiltas per upę Cibiną pavadintas pirmojo Lenkijos vyskupo Jordano vardu. Jis kažkada tarnavo persikeliant per upę Wartą, bet vėliau visas buvo perkeltas arčiau Katedros per Cibiną. Iš čia atsiveria puikus Katedros ir Poznanės miesto vaizdas.

Į centrą grįžtame moderniu tramvajumi „Tramino“, pagamintu firmoje „Soliaris“. Tos pačios firmos modernūs autobusai ir troleibusai važinėja ir pas mus Kaune, o firma juos gamina čia, Poznanėje.. Jau temstant grįžome į gminą Suchy Las. Stabtelėjome ant kalniuko ir iš čia atsivėrė naktinės Poznanės panorama. Mūsų globėja, miesto kultūros ir turizmo departamento pirmininkė, rodo įspūdingą įvairiomis šviesomis žėrintį naują, neseniai atidarytą stadioną. Ji dalyvavo šio stadiono atidaryme. Čia 2012 metais vyks Europos futbolo čempionato rungtynės.

2011 susipazistakeliaja1Vandžiogalos lenkų skyriaus nariai kartu su Kėdainių skyriaus nariais visą savaitę viešėjo Lenkijoje. Mūsų gerų bičiulių, dalyvavusių Č.Milošo 100 – ųjų metinių minėjime Vandžiogaloje, Poznanės regiono tarybos narių, kultūros ir turizmo departamento pirmininkės Grażynos Glowackos, ryšiams su užsienio tautiečiais pirmininko Ryszardo Glowacko, taip pat gminos Suchy Las tarybos vicepirmininkės Annos Małłek ir kitų dėka susipažinome su Centrine Lenkija (Wielkopolska).

1-oji diena.

Gmina Suchy Las, turinti 15 tūkstančių gyventojų, ribojasi su Poznanės miestu, turinčiu apie 600 tūkstančių gyventojų. Ši gmina yra viena iš penkių geriausiai išvysčiusių savo infrastruktūrą ir turtingiausių gminų Lenkijoje. Jos metinis biudžetas siekia apie 150 milijonų zlotų. Čia yra viskas: savas autobusų parkas, vandens atrakcionų parkas, stadionai su dirbtine danga, privačios mokyklos ir t.t. Čia yra apie 100 užsienio ir vietinių firmų, kurios papildo gminos biudžetą ir tai lemia šios vietovės ekonominį lygį.

Procesijos pradžia

Labai iškilmingai, pamaldžiai, gražiai ir kaip niekad gausiai dalyvaujant parapijiečiams bei svečiams iš įvairių Lietuvos vietų Vandžiogalos bažnyčioje įvyko Žolinių atlaidai.

9 val. lenkiškai aukojamose Mišiose susirinko pilna šventovė ne tik vietinių lenkų, tačiau maldininkų iš Kėdainių, Jonavos, Lapių, Kauno ir Vilniaus. Įvairias lenkų bažnytines ir klasikines giesmes atliko Maišiagalos parapijos mišrus choras, kuriam visa lenkų bendruomenė ir klebonas reiškia didelę padėką už aukštą meistriškumą ir pasiaukojimą įveikiant tolimą piligrimystės kelionę.

Po lenkiškų Mišių buvo atgiedota M.Marijos litanija lenkų ir lietuvių kalbomis, vyko Švč.Sakramento procecija, kurios giesmę pusę kelio giedojo lietuviai, kitą pusę - lenkai.

2010 sveciai is VroclavoVandžiogalos lenkų bendruomenę aplankė žymus ne tik Lenkijoje, bet ir pasaulyje daugelio knygų, veikalų, projektų autorius humanitarinių ir teisės mokslų habilituotas daktaras Vroclavo universiteto profesorius Zdisław Julian Winnicki su kolegomis. Profesorius susipažino su vietiniais gyventojais, domėjosi jų gyvenimu, miestelio istorija, bendravo, dainavo lenkiškai, padarydamas didelį įspūdį susirinkusiems. Pažadėjo nepamiršti vandžiogaliečių ir dar ne kartą čia apsilankyti.

Taip pat viešėjo ir kapelionas kunigas kanauninkas Stanisław Draguła, daug keliaujantis, evangelizuojantis ir rašantis apie savo tautiečius , gyvenančius už Lenkijos ribų. Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje prie malonėmis garsėjančio kryžiaus kartu su vietos klebonu kunigu Oskaru Petru Volskiu aukojo šv. Mišias, pasakė pamokslą, kurį kunigas Oskaras išvertė į lietuvių kalbą. Bendravo su tikinčiais parapijiečiais, palikdamas puikius, šiltus prisiminimus.

Free Joomla! template by Age Themes