Tarptautinis jubiliejinis renginių ciklas „Milošo kelias“ iš Vilniaus persikelia į Kauną, Vandžiogalą, Šatenius ir Krasnogrūdą (3)

2011 Milosokelias33Vandžiogala birželio 29-oji diena

Didelis būrys Poeto draugų, bendražygių, kūrybos tyrinėtojų, poetų ir gerbėjų iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos dailės muziejaus, „Pogranicze“ fondo Seinuose, Kėdainių rajono savivaldybės, Amerikos, Prancūzijos, Lenkijos, Švedijos, Izraelio universitetų profesorių, istorikų, literatūrologų, vedinų Česlovo Milošo gimtinės fondo įkūrėjo ir jo sielos profesoriaus Algirdo Avižienio, atvyko į Vandžiogalą. Gerbiamas profesorius A.Avižienis pristato šių eilučių autorių kaip Poeto protėvių, gyvenusių šiuose kraštuose, istorijos žinovą ir tyrinėtoją, šeimos kapų sergėtoją ir puoselėtoją, aktyvų Poeto kūrybinės minties propaguotoją, kalendoriaus „Česlovas Milošas 1911-2011. Vandžiogala – čia prasidėjo...“ autorių, ir įspūdingų tarptautinių jubiliejinių renginių, skirtų Poetui atminti, organizatorių.

Nuoširdūs pasisveikinimai. Kai kurie svečiai jau yra pažįstami iš tų laikų, kada Česlovas Milošas lankėsi Vandžiogaloje, su kitais susipažįstama dabar. Visi džiaugėsi ir gėrėjosi, kad čia dar gyva Poeto dvasia ir puoselėjamas Jo atminimas, propaguojamas Poeto kelias iš čia, iš Vandžiogalos, gerai girdimas ir matomas ne tik Lietuvoje, Lenkijoje, bet ir Europoje. Džiugu tai girdėti. Atvyko Krokuvos Jogailos universiteto profesorius istorikas Aleksandras Fiutas, geras Poeto draugas, knygos „Su Milošu“ autorius, su kuriuo čia, Vandžiogaloje, susitinkam nebe pirmą kartą ir kaskart atrandam kažką naujo šio krašto istoriniuose vingiuose. Didelis susidomėjimas Poeto protėviais, čia gyvenusiais, kovojusiais ir čia atgulusiais amžinajam poilsiui. Labai domėtasi ir čia palaidotų prosenelių giminės gija, siejančia Česlovą Milošą ir Oskarą Milošą.

Džiugu ir gera čia, Vandžiogaloje, prie Poeto šeimos kapų matyti ir girdėti Lietuvos literatūros ir mokslo elitą, garsių užsienio šalių universitetų elitą, kalbantį įvairiomis kalbomis ir besistengiantį padėti vieni kitiems išsiversti tai į savo kalbą. Ir čia pat kyla mintis: pildosi Poeto šeimyninės Europos vizija. Gera, kad čia šiandien mes visi esame, veikiame ir kalbame, tai ir yra ta „Europinių tiltų statyba, kuri naujuose tautų ir kalbų paribiuose gebės kurti tą „jungiantį audinį“( Č. Milošas).

Kupini įspūdžių, gavę dovanų kalendorių, nuotraukų, lankstinukų, primenančių birželio 10d. Vandžiogaloje vykusią Č. Milošo 100-ųjų metinių jubiliejinę šventę ir informaciją apie Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčios stebuklais ir malonėmis garsėjantį Kristaus kryžių. Atsisveikinę su aktyviais Č. Milošo atminimo saugotojais Vandžiogaloje, visi pajudėjo į Poeto gimtinę Šatenius...

  • P1040104
  • P1040138
  • P1040139
  • P1040144
  • P1040146
  • P1040150
  • P1040153
  • P1040156
  • P1040157

Ričardas Jankauskas,
Lietuvos lenkų sąjungos
Vandžiogalos skyriaus pirmininkas

Free Joomla! template by Age Themes