Pirmiausia norisi pasidžiaugti:  paskutinis gegužės savaitgalis buvo kupinas įspūdžių, naujų pažinčių ir gerų emocijų. Šeštadienį nuo pat ryto viena po kitos į Vandžiogalą atvyko net kelios pažintinių kelionių turistų grupės iš Kauno. Šių kelionių  entuziastų vedliai, iš įvairių šaltinių sužinoję apie įvairiatautį, sena istorija, žmonėmis ir stebuklais garsėjantį kraštą, nutarė atvykti, pamatyti ir išgirsti. Jiems ypač norėjosi pajusti vietovės išskirtinumą ir dvasią.
Vandžiogaliečiai lenkai mielai sutiko pabūti gidais atvykusiems svečiams. Šių eilučių autorius labai stengėsi per ribotą laiką pateikti kuo daugiau informacijos apie mūsų išskirtinę šventovę, joje atsiskleidusius antgamtinius reiškinius ir kitus įvykius.

Gegužės 29 d. Kristaus Žengimo į Dangų šventės metu Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia prisipildė vaikų džiaugsmo, nes šventėme jų pirmąjį susitikimą su Kristumi Eucharistijoje.
Eucharistija yra Bažnyčios gyvenimo centras ir viršūnė, nes joje Kristus įjungia savo Bažnyčią ir visus savo narius į šlovinimo ir dėkojimo auką Tėvui, vieną kartą visiems laikams paaukotą ant kryžiaus; per šią auką savo kūnui, kuris yra Bažnyčia, Jis teikia išganymo malones.

Praėjusį savaitgalį Vandžiogaloje lankėsi garbingi svečiai iš Gdansko. Tai dr. inž. Marcin Forkiewicz su savo žmona ir dukra. Jie – mūsų krašte garsios lenkų bajorų Gorskich (Gorskių) giminės palikuonys.
Dr.inž. Marcin Forkiewicz – žinomo lenkų dailininko Konstanty Gorski (Konstantinas Gorskis) proanūkis. Prieš 154 metus Konstanty Gorski gimė Kazimieravos dvare Vandžiogalos parapijoje. Švč. Trejybės bažnyčioje yra keletas jo XX amžiaus pradžioje tapytų šventųjų paveikslų. Senajame šventoriuje palaidoti dailininko tėvai – Karol Gorski ir Maria Elwira z Nartowskich Gorska ir kiti šios giminės atstovai.

rajdDSCF9769Didžiųjų etmonų kovų, pergalių ir šlovės takais, minint didžiojo Lietuvos etmono Jono Karolio Chodkevičiaus (Jana Karola Chodkiewicza) 400 – ąsias mirties metines, prisimenant jo laimėtą mūšį su švedų armijomis prie Kirholmo 1605 metais, kuris dažnai buvo vadinamas antruoju Žalgiriu, o jo vadas - lietuviškuoju „achilu“, į keturių dienų trukmės, 2000 kilometrų atstumo istorinės atminties reidą „Prie Kirholmo 1605“ („Pod Kirholmem 1605“) išvyko vandžiogaliečių bičiuliai motociklininkai.
Šį kartą motociklininkų kolonos vedlys – kunigas Dariusz Stańczyk. Gegužės 28 dienos ankstų rytą Varšuvoje, prie Jono Krikštytojo katedros, reido dalyviai pagerbė čia amžinojo poilsio atgulusį Lenkijos Tūkstantmečio primą palaimintą kardinolą Stefaną Vyšinskį (Stefan Wyszyński) ir aplankė Jo gimtąjį miestelį.

spitoleDSCF9512Balandžio – gegužės mėnesiais Vandžiogalos parapijoje buvo atliekami senųjų parapijinių pastatų remonto ir jų konservavimo darbai.

Padarytas senosios „špitolės“ naujas namo skliautas, apkaltas statmenai lentomis, sutvarkytas langas. Senasis skliautas buvo visiškai sutrešęs, siūbavo nuo vėjo, pro jį vanduo tekėjo į pastato vidų. Net keliose vietose užlopytas kiauras stogas, suremontuotos durys ir namo kaminas. Negyvenamą klebonijos ir kitus jai priklausančius pastatus ne vienus metus siaubė vietiniai vandalai, padarydami jiems nemažą žalą, todėl buvo užsandarinti visi galimi įėjimai į pastatus, sutvarkyti, užlopyti stogai, užkalti skliautai.

stebuklasDSCF1978Prisimenu nepakeliamą akies skausmą ir žydinčių alyvų kvapą. Gegužės mėnesį alyvos visada primena vieną nutikimą – nelaimę vaikystėje. Buvau visai dar vaikas, ne ką galėčiau daugiau prisiminti iš tų dienų. Šitas įvykis neužmirštamas.

Su draugais prisirinkę išmestų, jau panaudotų medicininių švirkštų su adatomis, kurių rasdavome šiukšlių dėžėje prie ligoninės veikusios nacionalizuotoje Vandžiogalos klebonijoje, žaidėme prie bažnyčios šventoriaus alyvų krūmuose. Pritraukdavome švirkštus vandens ir pro adatą leisdavome čiurkšles. Pamenu: iškėlęs aukštai virš galvos švirkštą per aštrią adatą leidau čiurkšlę.

Vysk. Vladas MIchelevičius sveikina į Lietuvą atvykusį popiežių Joną Paulių IILietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda

Vilnius, 2020 m. gegužės 18 d.

Gerbiamieji!

Brangūs Tautiečiai!

1920-ųjų gegužės 18-ąją Vadovicėse į šį pasaulį atėjo Karolis Wojtyła, vėliau tapęs Šventuoju Popiežiumi – Jonu Pauliumi II. Filosofas ir jaudinantis kalbėtojas. Darbininkas ir inteligentijos sielų ganytojas. Poetas ir valstybės veikėjas. Fundamentalių moralinių vertybių ir krikščioniškosios Europos tapatybės gynėjas. Katalikų Bažnyčios vadovas, drąsiai ir kūrybingai siekęs įgyvendinti II Vatikano susirinkimo reformas. Nenuilstantis pontifikas – tiltų tiesėjas nesutarimų ir konfliktų varginamame pasaulyje.

michelevicDSCF1715Garbingi žmonės, kilmingų bajorų palikuonys, atranda Vandžiogalos kraštą dėka pagarbaus amžiaus giminės atsiminimų, pasakojimų. Jie sužino apie senuosius parapijos bajorkiemius, vienkiemius: Boniškius, Narkūnus, Pociūnus, Nartavą. Ten nuo amžių gyveno jų protėviai - lenkų bajorų Dautartų (Dowtort), Michelevičių (Michelewicz), Zdanavičių (Zdanowicz) gimines. Minėtose vietovėse buvo jų žemės, augo miškai, akį džiugino dvareliai. Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje jie tuokėsi, krikštijo savo vaikus ir atgulė amžinojo poilsio senajame bažnyčios šventoriuje. Jie nuoširdžiai ir tvirtai tikėjo, tinkamai suvokė savo krikščioniškąją pareigą, mylėjo Dievą ir šio krašto žmones, rūpinosi savo šventove.

tvoraDSCF1819Koronavirusas sustabdė visus darbus, sujaukė šių metų planus ir privertė vandžiogaliečius lenkus šios pandemijos ir artėjančios krizės akivaizdoje nustatyti savo prioritetus ir atlikti neatidėliotinus darbus.
Buvo nutarta, kad reikia nedelsiant gelbėti daugiau nei šimto metų metalinę tvorą, juosiančią Milošų giminės amžinojo poilsio vietą. Pirmą kartą šią šimtametę metalinę tvorą vandžiogaliečiai lenkai gelbėjo dar praeitame šimtmetyje – 1987 metais. Tada iš po žemių ir velėnos, krūmų buvo gelbėjama tvoros apatinė dalis, kurią buvo apėmusi korozija. Ji buvo atkasta, išvalyta ir nudažyta.

motinaDSCF1435Su didžiausia pagarba Motinos dienos išvakarėse prisimename buvusią ilgametę Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčios varpininkę lenkę Zofiją Mordasovą. Ši dievota, kilni moteris savo tarnystę parapijoje pradėjo tolimais tarpukario metais. Anksti mirus sutuoktiniui su trimis dar nepilnamečiais vaikais ji nepasitraukė, toliau tarnavo bažnyčiai. Nuo pat jaunų dienų mokė savo vaikus – dvi dukras ir sūnų- meilės ir pagarbos Dievui ir žmonėms. Jai iškeliavus Anapilin, dukros tęsė šeimos tradiciją tarnauti bažnyčiai.
Sovietiniai laikai ypač daug žalos padarė Vandžiogalos katalikų bažnyčiai. Praėjus daugiau nei 70 metų bažnyčia ir dabar negali atsitiesti nuo patirtų skriaudų.

statulaDSCF1259Vandžiogalos krašto ir miestelio bendruomenė, kaip, beje, ir didžioji dalis Lietuvos visuomenės, dar nepakankamai suvokia 1791 metų Gegužės 3-iosios Konstitucijos, 1831 metų Lapkričio ir 1863 metų Sausio sukilimų, vykusių Abiejų Tautų Respublikoje, reikšmę. Šie istoriniai įvykiai pradėjo formuoti demokratijos pamatus, tikėjimo laisvę, laisvės ir nepriklausomybės troškimą ne tik Abiejų Tautų Respublikos piliečių savimonėje, bet ir kitų kaimyninių Europos šalių žmonių sąmonėje.

Vandžiogaliečiai viliasi ir tikisi, kad toks supratimas, jo svarba bus suvokti, bus gerbiama tų įvykių atmintis, o išlikę paminklai ir kiti ženklai bus saugomi ir puoselėjami.

giralaDSCF1221Prieš keletą metų vandžiogaliečiai lenkai kreipėsi į savo kraštiečius, nuo amžių gyvenusius ir gyvenančius Vandžiogalos žemėje, ragindami juos neleisti užmarštin nugrimzti atminčiai apie mūsų buvusius kaimus ir viensėdžius ir juose gyvenusius žmones. O kaimų čia buvo tikrai nemažai – daugiau nei penkiasdešimt.

Kaimai brutaliai sunaikinti: pastatai išardyti, šimtamečiai medžiai išrauti su šaknimis, upeliai paversti sovietinės melioracijos grioviais. Juose gyvenę žemę dirbę ūkininkai ištremti į Sibirą, uždaryti į lagerius, sunaikinti. Tik nedaugeliui pavyko pasitraukti į Lenkiją. Šis sovietinis genocidas ir žala, padaryta čia gyvenusiems žmonėms, neturi būti užmiršta.

komunDSCF1162Gegužės 19 d. mūsų Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia prisipildė vaikų džiaugsmo, nes šventėme jų pirmąjį susitikimą su Kristumi Eucharistijoje.

Eucharistija yra Bažnyčios gyvenimo centras ir viršūnė, nes joje Kristus įjungia savo Bažnyčią ir visus savo narius į šlovinimo ir dėkojimo auką Tėvui, vieną kartą visiems laikams paaukotą ant kryžiaus; per šią auką savo kūnui, kuris yra Bažnyčia, Jis teikia išganymo malones. 

eurDSCF0734Prieš 15 metų, 2004 metų gegužės 1 dieną, į Europos Sąjungos gretas įstojo dešimt naujų valstybių, tarp jų ir Lietuva. Lietuvai tai buvo geriausia, kas galėjo nutikti, to šiandien tikrai niekas neginčys.
Ketvirtadienį, gegužės 9 dienos popietę, į Kauno Nepriklausomybės aikštę šalia Soboro minėti Europos dieną „15 metų kartu“ vandžiogaliečius pakvietė jų geri bičiuliai iš Kauno Europe Direct informacijos centro. Šventės pradžioje vandžiogaliečiai arčiau susipažino su Lietuvoje studijuojančiais jaunais žmonėmis iš kitų Europos šalių.

pochodDSCF0578Žmonių jūra, daug jaunimo, visų jų veiduose šypsenos ir džiaugsmas, rankose baltai raudonos vėliavos ir transparantai. Pučiamųjų orkestrui grojant maršus, šeštadienį, gegužės 4 d., Vilniuje nuo Seimo rūmų pajudėjo didžiulė šventinė kolona. Taip Lietuvos lenkai, jų svečiai ir tautiečiai iš įvairių pasaulio šalių pradėjo švęsti didelę savo šventę minint 228 – ąsias Gegužės 3 –iosios Konstitucijos metines, Lenkijos vėliavos, Lenkų, gyvenančių užsienyje, dieną ir Lietuvos Lenkų sąjungos 30- metį. Šventės organizatorių duomenimis susirinko apie 10 tūkstančių žmonių. Didžiulė margaspalvė minia, žygiuojanti centrinėmis Vilniaus gatvėmis, sulaukė didelio vilniečių ir miesto svečių dėmesio.

chajewDSCF0413Vilniuje neseniai vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Nuo Liublino unijos iki Europos unijos“, į kurią susirinko daugiau nei šimtas Lenkijos ir Lietuvos mokslininkų. Mūsų tautiečiai, aktyvūs visuomenininkai, mokslo vyrai iš Varšuvos Adam Chajewski ir Jerzy Pawłowicz po konferencijos dar pakeliavę po Lietuvą, aplankę Biržų kraštą, šią savaitę keletą dienų nusprendė paviešėti ir Vandžiogaloje. Mūsų bičiuliai iš Varšuvos jau nebe pirmi metai po įvairių mokslinių konferencijų ir susitikimų Vilniuje visada atranda laiko aplankyti savo tautiečius Vandžiogaloje. Mums ypač džiugu, kad svečiai Vandžogalos Lenkų biblotekai atvežė ir knygų.

caritasDSCF1879Ketvirtadienį, gegužės 24 dieną, į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią rinkosi Kauno arkivyskupijos II dekanato kunigai su savo parapijų uoliausiais pagalbininkais – karitiečiais. Jau tapo gražia jų tradicija savo šventę švęsti vis kitoje dekanato bažnyčioje. Šiemet šventės dalyvius priėmė Vandžiogalos parapijos karitiečiai.

Į Vandžiogalą atvyko atstovai iš Rumšiškių, Paštuvos, Domeikavos, Karmėlavos, Babtų, Raudondvario parapijų, kai kurie iš jų - ir su savo parapijų klebonais. Šventė prasidėjo iškilmingomis Šv. Mišiomis už visus susirinkusius.

solczaDSCF1835Gegužės 20 dieną, sekminių sekmadienį, pasibaigus iškilmingoms pamaldoms Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje, 20 žmonių grupė - Lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai ir jų tėveliai-susėdę į autobusą išskubėjo į kasmetinį tradicinį XXIII festivalį „Daina prie Šalčios“. Šis festivalis ilgametis, spalvingas, dainingas ir turtingas. Galima drąsiai sakyti, kad tai Šalčininkų rajono vizitinė kortelė.

Šį kartą festivalio scenoje pasirodė 14 kolektyvų. Tai liaudies ansambliai, orkestrai, kapelijos, chorai, savo repertuare turintys ir atliekantys lenkų, lietuvių, baltarusių folklorą, liaudies dainas ir šokius.

komunDSCF1626Šį sekmadienį, gegužės 13 d., Kristaus Dangun žengimo šventėje mūsų Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia prisipildė vaikų džiaugsmo, nes jie šventė ir savo pirmąjį susitikimą su Kristumi Eucharistijoje.

Eucharistija yra Bažnyčios gyvenimo centras ir viršūnė, nes joje Kristus įjungia savo Bažnyčią ir visus savo narius į šlovinimo ir dėkojimo auką Tėvui, vieną kartą visiems laikams paaukotą ant kryžiaus; per šią auką savo kūnui, kuris yra Bažnyčia, Jis teikia išganymo malones. 

siluvDSCF1482Gegužės mėnuo kviečia mus atverti savo širdis Prisikėlusio Jėzaus Kristaus Motinai Marijai. Ypatingai tam tinkama vieta yra Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčia ir šalia esanti Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilika.

Tuo penktadienio, gegužės 11 dienos, popietę įsitikino į Šiluvą atvykę vandžiogaliečiai. Didelį nusiraminimą, Dievo Motinos artumą jautėme liesdami koplyčioje esantį akmenį, ant kurio 1608 metais piemenėliams apsireiškė Dievo Motina. Didinga bazilika ir joje esantis stebuklais garsėjantis Švč. Mergelės Marijos paveikslas įpareigoja maldai ir susikaupimui.

gaisrDSCF1125Kauno rajono ugniagesiai kartu su Lenkijos Punsko ir Krasnopolio valsčių kolegomis įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą „Interreg“ projektą „Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas, plėtojant savanorystę priešgaisrinės saugos srityje“. Šis projektas labai padėjo pagerinti ugniagesių darbo ir buities sąlygas, taip pat įsigyti naujos įrangos. Štai Vandžiogaloje atnaujintas gaisrinės pastatas, sukomplektuota ir pradėjo dirbti 12 gaisrininkų savanorių komanda. Šios geros permainos sutapo su šv. Florijono, ugniagesių patrono, diena.

vilnDSCF1216Šeštadienį, gegužės 5 dieną, dalyvavome lenkų šventinėse eitynėse Vilniuje. Lietuvos lenkai šventė Gegužės Konstitucijos 227 – ąsias metines, Lenkijos vėliavos, Polonijos ir lenkų, gyvenančių užsienyje, dieną. Marše Gedimino prospekte taip pat dalyvavo Lietuvoje akredituoti lenkų diplomatai, svečiai iš Lenkijos ir kitų šalių. Maršo dalyvių gretose buvo daug lenkų mokyklų moksleivių, meno kolektyvų, harcerų, studentų.

„Tai yra mūsų, lenkų, šventė, jaučiame poreikį būti kartu, tai parodo mūsų dalyvavimas čia,“ - televizijos žurnalistams sakė vandžiogaliečiai.

katalikDSCF1067Artėjant Pirmosios Šv. Komunijos šventei savo prisiminimais apie Pirmąją Komuniją ir pasirengimą jai 1952, gūdaus sovietmečio metais, pasidalijo kraštietis Vladislovas Liutkevičius.

„Mano tėvai lenkai Jadvyga ir Jonas Liutkevičiai gyveno Preišiogalos kaime, 8 km nuo Vandžiogalos miestelio, kuriame buvo bažnyčia. Kai man suėjo devyneri, tėvai nutarė ruošti Pirmajai Šv. Komunijai. Mane ir brolį Boleslovą( jam tada buvo septyneri metai) Pirmajai Šv. Komunijai Vandžiogaloje ruošė garbaus amžiaus sulaukusi pamaldžioji pani Klopotovska. Taip ją daugelis vadino.

jonavaDSCF3711Paskutinio gegužės šeštadienio popietę į Jonavos miesto kavinę „Ūžesys“ paminėti gražios sukakties ir pasveikinti jubiliato Juzefo Chachlausko, sulaukusio 80 metų, gausiai rinkosi didelės giminės atstovai: broliai, seserys, vaikai, anūkai, proanūkiai...

Pasveikinti jubiliato atvyko ir vandžiogaliečiai. Juos su jubiliatu Juzefu, jo žmona Halina ir jų vaikais sieja ilgametė pažintis. Chachlauskai, Mordosai, Gabrilavičiai, Ginelevičiai – senosios lenkų giminės- nuo neatmenamų laikų gyveno Vandžiogalos parapijos žemėje Žiogaičių (Żagowicze) ir Saviečių (Saweczany) kaimuose (okolicy).

jaunDSCF3645Ketvirtadienio popietę gausus būrys katalikiškojo jaunimo iš Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos, giedodamas giesmes, įžygiavo į Vandžiogalos miestelį. Gražią katalikišką tradiciją puoselėja šie jauni žmonės, jau kelinti metai pėsčiomis keliauja iš Jonavos į Šiluvą. Aplanko ir Vandžiogalą. Čia visada sustoja pagerbti Švč. Trejybės bažnyčioje esantį stebuklais ir malonėmis garsų Nukryžiuotąjį.
Ir šį kartą piligrimai pagal seną tradiciją melsdamiesi keliais apėjo aplink Didįjį altorių, kuriame yra ypatinga Kristaus kančia. Įdėmiai išklausę šių eilučių autoriaus pasakojimo apie šioje bažnyčioje besimeldžiančiųjų patyrimus, gaunamas malones, išgijimus, sužinojo šios bažnyčios istoriją.

komunijaDSCF3481Gegužės 14 d. mūsų Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia prisipildė vaikų džiaugsmo, nes šventėme jų pirmąjį susitikimą su Kristumi Eucharistijoje.

Eucharistija yra Bažnyčios gyvenimo centras ir viršūnė, nes joje Kristus įjungia savo Bažnyčią ir visus savo narius į šlovinimo ir dėkojimo auką Tėvui, vieną kartą visiems laikams paaukotą ant kryžiaus; per šią auką savo kūnui, kuris yra Bažnyčia, Jis teikia išganymo malones. 

monstrancDSCF3255Prieš 100 metų gegužės 13 d. Fatimoje (Portugalija) 3 piemenėliams apsireiškusi Dievo ir mūsų Motina Švč.Mergelė Marija kvietė žmoniją į atsivertimą prie Dievo ir Jos Sūnaus, mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo, Jėzaus Kristaus.
Nuoširdžiai kviečiame visus gegužės 16-17 d.d. nuo 8 val. ryto iki kitos dienos 8 val. ryto ateiti į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią pagarbinti Švč. Altoriaus Sakramente pasilikusio eucharistinio Jėzaus Atpirkėjo, nes tą parą Švenčiausiojo Sakramento adoracija, keliaujanti per Kauno arkivyskupiją, bus mūsų Vandžiogalos parapijoje.

ibianyDSCF3192Kaip ir buvome rašę, prieš savaitę Vandžiogaloje viešėjo svečiai iš Lenkijos. Drauge su piligrimais atvyko istorikas Bogusław Niemirka. Jis Vandžiogalos Lenkų bibliotekai atvežė ir padovanojo reikšmingų istorinių žinių apie 1863 metų sausio sukilimą, skaudžiai susijusį su Vandžiogalos parapijos Ibėnų kaimu. Bogusław Niemirka Ibėnų kaimo tragediją aprašė ir paliudijo archyvinėmis nuotraukomis stende „1863 metų sausio sukilimo aidas: Lietuva – Podlasie“.

Vandžiogaliečiams žinomoje Ibėnų kaimo tragiškoje istorijoje ir jos herojų likimuose iškyla naujų istorinių faktų.

jub3DSCF3034Bičiulių vakarienė

Apie pusantro šimto šventės dalyvių rinkosi vakaroti „Bučkio“ bare. Net vietos stoka netrukdė gerai šventės dalyvių nuotaikai ir bendravimui. Mūsų bičiulio mecenato Artur Tchόrzewski dėka ant šventinių stalų puikavosi lenkų virtuvės patiekalai - jie buvo paruošti Lenkijoje ir atvežti į Vandžiogalą. Visi galėjo paragauti ir tradicinių lenkų patiekalų: bigos, fliaki ir kitų.

Vakaro muzika rūpinosi ir visus linksmino maestro Kazimierz Moroz.

jub2DSCF2964Kryžiaus šventinimas

Tamsūs debesys, stiprus vėjas ir lietus nesutrukdė šventės dalyviams gausiai susiburti aplink naują kryžių, kuris dar praeitų metų rudenį vandžiogaliečių draugo mecenato Artur Tchόrzewski dėka iškilo Lenkų bibliotekos (Kėdainių g.26) kiemelyje.
Pliaupiant lietui du kunigai: svečias lenkas Kazimierz Niemirko ir lietuvis Skaidrius Kandratavičius, didelis būrys parapijiečių, lenkų ir lietuvių, atvykusių svečių piligrimų abiem kalbom meldėsi ir šventino naująjį kryžių, pastatytą prie Lenkų bibliotekos.

jub1DSCF2698Gegužės 3 –iosios Konstitucijos 226 – osios metinės, malda už draugus, jubiliato sveikinimai

Ankstų šeštadienio rytą Lenkijoje iš Siedlce miesto Lietuvos link pajudėjo autobusas su grupe tautiečių piligrimų, taip pat ir motociklininkai iš „Rajd Katynski“. Į šią kelionę juos išlydėti atvyko pats Siedlce miesto prezidentas Wojcech Kudelski ir Siedlce diecezijos vyskupas Kazimierz Gurda.
Po pusiaudienio vandžiogaliečiai ir svečiai iš Lenkijos gausiai rinkosi į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią.

Sekmadienį, birželio 5d., iškilmingos Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba

Po jų – bendra procesija

10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba

Sekmadienis yra ir Tėvo diena, pagerbsime gyvus ir mirusius tėvus.
Nuoširdžiai kviečiame!

„Važiuojam į Vandžiogalą, aš jums parodysiu savitą vietovę, esančią pačiame Lietuvos viduryje, ir supažindinsiu su ten gyvenančiais lenkais. Kaip jie ten gyvena, ką veikia, kaip šventes švenčia, papasakos jie patys,“- šiais ar panašiais žodžiais į didoką istorinių pažintinių kelionių mėgėjų grupę iš Vilniaus kreipėsi Vytauto Didžiojo universiteto politikos ir diplomatijos mokslų Česlovo Milošo centro vadovas docentas dr. Rūstis Kamuntavičius.

Su docentu dr. Rūsčiu Kamuntavičiumi vandžiogaloečius sieja ilgametis kūrybinis bendradarbiavimas.

Savaitgalį Vandžiogaloje viešėjo geri vandžiogaliečių bičiuliai Grażyna ir Ryszard Głowaccy ir Irena ir Jacek Baraniaki iš gminos Suchy Las, esančios šalia Poznanės.
Susipažinome dar 2010 metų vasarą, kai jie su grupe savo draugų dviračiais keliavo iš Lenkijos į Skandinaviją ir poilsiui buvo apsistoję pas mus, Vandžiogaloje.

O jau 2011 metų birželio mėnesį, kai mes Vandžiogaloje šventėme 100–ąsias Nobelio premijos laureato, poeto Czesław Miłosz gimimo metines, jie pas mus atvyko iš gminos Suchy Las su keliais meno kolektyvais ir dalyvavo šventiniame renginyje.

Šį sekmadienį Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje šventėme titulinius Švč. Trejybės atlaidus.

Anuo metu Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas dar turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs“.
Jn 16, 12-15

Ketvirtadienį grupė Vilniaus universiteto Polonistikos centro studentų kartu su savo dėstytojais svečiavosi Vandžiogaloje. Džiugu, kad studijuojantis jaunimas domisi Vandžiogala ir šiuo praeityje garsiu Liaudos kraštu.

Čia būtinas diskursas. Kas gi ta Liauda? Tai kraštas vidury Lietuvos, Nevėžio ir Dubysos aukštupiuose. Jis susiformavo pačiame kovų su kryžiuočiais įkarštyje, kai Nemunu ėjo fronto linija. Čia, išilgai dešiniojo Nemuno kranto, buvo pats lietuvių pilių tirštumas, kas keletą ar keliolika kilometrų.

Kviečiame į mūsų parapijos titulinius Švč. Trejybės atlaidus.

Gegužės 22d., sekmadienį:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba.

Po Mišių bendra Švč. Sakramento procesija.

10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.

 Pirmąją Šv.  Komuniją priims Vandžiogalos parapijos vaikai.

Nuoširdžiai kviečiame!

Ketvirtadienio popietę gausus būrys katalikiško jaunimo iš Jonavos šv. Apaštalo Jokūbo parapijos su savo dvasiniu vadovu, parapijos klebonu kun. dekanu Audriumi Mikitiuku, sustojo Vandžiogaloje. Gražią katalikišką tradiciją puoselėja šie jauni žmonės – jau kelinti metai pėsčiomis keliauja iš Jonavos į Šiluvą, aplanko ir Vandžiogalą, čia visada sustoja pagerbti Švč. Trejybės bažnyčioje esantį stebuklais ir malonėmis garsų Nukryžiuotąjį.

Ir šį kartą piligrimai pagal seną tradiciją, melsdamiesi keliais apėjo aplink Didijį altorių, kuriame yra ypatinga Kryžiaus Kančia.

„Laudos Bajorų palikuonys“ Grażyny Orłowskiej-Sondej Studio Wschόd TVP3  Wrocław filmas http://wroclaw.tvp.pl/25279498/10052016

Šeštadienį atstovavome Vandžiogalai Vilniuje vykusiose Lenkų eitynėse -  minėjome Polonijos ir lenkų, gyvenančių užsienyje, dieną, 1050 – ąsias Lenkijos krikšto metines ir Gegužės 3 – osios Konstitucijos 225-ąsias metines.
Sekmadienį  visiems lenkams svarbiomis šventėmis džiaugėmės  Vandžiogaloje. Jau nuo ankstyvo ryto skubančius į bažnyčią tautiečius šventoriaus prieigose pasitiko populiari Lenkijos Vroclavo TVP3 televizijos programų redaktorė, žurnalistė Grażyna Orłowska – Sondej ir visa filmavimo grupe. Į Vandžiogalą atvyko ir garbūs svečiai iš Vroclavo ir Varšuvos.

Vilniuje, Šv. Dvasios bažnyčioje, minint 1050 – ąsias Lenkijos krikšto metines, praėjusį šeštadienį nuskambėjo oratorija „Nieszpory Ludźmierskie“. Jan Kanty Pawluśkiewicz sukūrė kūrinį, kuris pakeri klausytoją ne tik artistiškumu, bet ir didžia savo dvasine jėga. Šie mišparai netipiški, sukomponuoti visiškai kitu stiliumi, bet nenutolę nuo tradicinių normų. Tai didis himnas, šlovinantis Dievą Tėvą, Jo Sūnų, Šventąją Dvasią ir Švenčiausią Mergelę Mariją. Kūrinyje – daug maldavimų, gailestingumo, meilės dvasios, remiamasi psalmėmis, brevijoriaus ir Loretano litanijos fragmentais ir citatomis iš šv. Pauliaus laiškų.

Po maldų prie Aušros vartų Vilniaus Rotušės aikštėje prasidėjo koncertas. Čia pasirodė Vilniaus krašto atlikėjai: Šalčininkų St. Moniuškos meno mokyklos pučiamųjų orkestras, dainų ir šokių kolektyvai „Vilia“, „Zgoda“, „Melodia“, „Perła“, „Sto uśmiechów“, trio „Hanki“, taip pat ir svečiai iš Lenkijos „Golec uOrkiestra“.

„Lenkybės diena Vilniuje - tai kažkas fantastiška,“ - pasakė čia, Vilniaus širdyje, Rotušės aikštėje, koncertuojantys broliai Golcowie iš ansamblio „Golec uOrkiestra“.
Ir broliai Golcowie įkaitino Vilnių!

Šventinė eisena nusitęsė Vilniaus gatvėmis: Gedimino prospektu, Katedros aikšte, Pilies ir Didžiąja gatvėmis iki pat Aušros vartų.

Čia, Aušros vartuose, prie atviro lango, priešais stebuklingą Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslą, buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios minint 1050 – ąsias Lenkijos krikšto metines, 225 –ąsias Gegužės 3 – osios Konstitucijos metines ir Švč. Mergelės Marijos, Lenkijos karalienės, garbei. Šventąsias mišias aukojo Lenkijos ir Vilniaus krašto kunigai.

Šeštadienį dalyvavome lenkų šventinėse eitynėse Vilniuje. Lietuvos lenkai šventė Polonijos ir lenkų, gyvenančių užsienyje, dieną, taip pat 1050 – ąsias Lenkijos krikšto metines ir 225 – ąsias Gegužės 3 – osios Konstitucijos metines.

Eitynėse dalyvavo Lietuvoje akredituoti lenkų diplomatai, Lenkijos valdžios atstovai ir Amerikos Kongreso Polonijos atstovai. Eitynių priešakyje, tuoj pat už paminėtų svečių, ėjo tautiečiai iš Kauno, Vandžiogalos, Druskininkų ir kitų mažesnių Lietuvos vietovių. Gausiausiai renginyje dalyvavo Vilniaus ir Šalčininkų rajonų atstovai.

DSCF4357

Gegužės 31 dieną, šeštadienį, Vilniuje įvyko XIV Lietuvos Lenkų Sąjungos suvažiavimas.

Į jį atvyko apie 400 delegatų, kurie vienbalsiai pirmininku eilinei kadencijai išrinko Michał Mackiewicz, vadovaujantį organizacijai nuo 2002 – ųjų metų. Į suvažiavimą atvykę delegatai taip pat išrinko naują Tarybą, Revizijos ir Statuto komisijas.

Mielas Vandžiogalos parapijieti, kraštieti, piligrime, kviečiame į mūsų parapijos titulinius Švč. Trejybės atlaidus.

Gegužės 31d., sekmadienį:

9.00 val. Šv. Mišios lenkų kalba.

Po Mišių bendra Švč. Sakramento procesija.

10.00 val. Šv. Mišios lietuvių kalba.

Nuoširdžiai kviečiame!

DSCF4229Šį sekmadienį Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje šventėme sekminių iškilmes – vieną svarbiausių švenčių Bažnyčios gyvenime. Ši šventė primena mums Šventosios Dvasios nužengimą ant apaštalų.

Po šio įvykio apaštalai išėjo skelbti evangeliją visam pasauliui, visai kūrinijai. Taigi, jeigu norite gyventi Šventąja Dvasia, saugokite meilę, mylėkite tiesą, trokškite vienybės ir pasieksite amžinybę.

DSCF4186Senajame bažnyčios šventoriuje jau iš tolo boluoja atnaujintos koplytėlės. Į vieną iš jų sugrąžintas kažkada iš ten išplėštas ir laikytas pradingusiu paminklinis akmuo su nuo senaties apsitrynusiais užrašais lenkų kalba. Nemažai laiko ir kantrybės pareikalavo jų identifikavimas. Buvo pasinaudota senąja archyvine medžiaga, kuri ir leido patvirtinti jų autentiškumą.

Visą šią savaitę vietos lenkai savanoriai darbavosi tvarkydami ir atnaujindami savo tautiečių senąsias paminklines koplytėles.

DSCF4083Ketvirtadienio popietę gražus būrys katalikiško jaunimo iš Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos su savo dvasiniu vadovu, parapijos klebonu kun.dekanu Audriumi Mikitiuku, nepaisydamas dulksnos, giedodamas šventas giesmes, žvaliai įžengė į Vandžiogalos miestelį ir pasuko Šv.Trejybės bažnyčios link.
Gražią tradiciją puoselėja šie jauni žmonės – jau kelinti metai pėsčiomis keliauja iš Jonavos į Šiluvą, aplanko ir Vandžiogalą, čia visada sustoja pagerbti Šv.Trejybės bažnyčioje esantį stebuklais ir malonėmis garsų Nukryžiuotąjį. Ir šį kartą piligrimai pagal seną tradiciją melsdamiesi keliais apėjo aplink Didįjį altorių, kuriame yra ypatinga Kryžiaus Kančia.

zeslanie 1Šį sekmadienį, gegužės 24 dieną,
Iškilmingos Sekminių Šv. Mišios Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos:
9 val. lenkų kalba
10 val. lietuvių kalba

Šventosios Dvasios atsiuntimas – tai Bažnyčios pradžia. Dievas buvo apreikštas Senajame Testamente, Sūnus asmeniškai mokė Žemėje ir Jo tarnystė buvo karūnuota Šventosios Dvasios atsiuntimu, kaip ir buvo žadėta. Sekminių iškilmės yra viena didžiausių Bažnyčios švenčių.

Pirmosios Komunijos šventė – Atgailos sakramentas. Didelis būrys pasiruošusių mūsų parapijos vaikų per iškilmingas Sekminių Šventąsias Mišias pirmą kartą priims Eucharistiją.

DSCF3881Vandžiogalos Švč. Trejybės parapijos varpinė pastatyta 1789 metais.Tai liudija įrėžta statybų data durų staktoje. Varpinė - medinė, dviejų kondignacijų, 5 metrų pločio, 5 metrų ilgio ir 9 metrų aukščio. Jos sienos – pušinių rąstų, o pamatai - akmeniniai. Ant cinkuotos skardos stogo - geležinis kryžius. Varpinė stovi šventoriaus pakrašty, šalia pagrindinių vartų. Pasiekti varpus galima užlipus stačiais mediniais laiptais.

Varpai yra trys. Didysis sveria 800 kilogramų, jį bažnyčiai 1898 metais paaukojo parapijos geradarė bajorė Teresa Kaszewska.

DSCF3816Jau švenčių išvakarėse, šeštadienį, tradiciškai kaip kasmet Lietuvos Lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus pirmininko Ričardo Jankausko iniciatyva ant žinomų tautiečių kapų buvo sodinamos gėlės...

Sekmadienį, gegužės 3 dieną, nuo pat ankstyvo ryto į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią rinkosi vietos gyventojai, atvažiavo tautiečiai iš Kauno, Jonavos ir gretimų apylinkių. Susirinkusieji kartu su bažnyčios lenkų giesmininkais dar gerą pusvalandį prieš Šv. Mišių pradžią lenkiškai giedojo giesmes, skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei.

DSCF3743,,Konstitucija, pasirašyta 1791 metų gegužės trečiąją, užtikrino demokratiją, lygybę visiems mūsų kraštų piliečiams. Tai mūsų bendras laimėjimas,“ – sakė Lenkijos Respublikos ambasadorius Vilniuje Jarosław Czubiński šventiniame Gegužės 3 – iosios Konstitucijos minėjime, vykusiame „Dainavos“konferencijų centre Vilniuje.

Kalboje ambasadorius Jarosław Czubiński pabrėžė, kad 1791 – ųjų metų Konstituciją lenkai laiko didžiausiu Lenkijos istorijos įvykiu. „Mūsų buvimas kartu Abiejų Tautų Respublikoje atnešė šią sėkmę.

2014 bibliotekaDar gyvi tėvų, senelių pasakojimų prisiminimai apie jų vaikystėje skaitytas retas, bet labai įdomias lenkiškas knygas: H.Sienkiewicz „Tvanas", „Ponas Volodyjevskis", „Kryžiuočiai" ir kitas. Jas anais tolimais prieškario metais čia, Pakaunėje, retai kas turėjo, nedaug kas ir buvo skaitęs... Buvo toks laikas, kada bet kokia lenkų švietėjiška ir kultūrinė veikla čia buvo draudžiama ir persekiojama. Ne geresnė situacija buvo ir sovietmečiu. Lenkiška knyga čia buvo retenybė. Grožinės ir kitokios literatūros sunku buvo gauti. Vienintelis knygynas Kaune, Laisvės alėjoje, „Užsienio literatūra" prekiavo labai ribotu lenkiškų knygų kiekiu. Todėl labai brangūs ano meto prisiminimai, kada tėvai parveždavo iš miesto kokią nors vaikišką lenkišką knygelę ir mokindavo skaityti gimtąja lenkų kalba.

sklodowskiPenktadienio popietę į Lenkijos institutą Vilniuje rinkosi istorijos mylėtojai į susitikimą su jau gerai pažįstamu knygos „Žemaičių kapinės" autoriumi dr.Jan Skłodowski, atvyko ir vandžiogaliečiai. Knygos autorius ne kartą yra lankęsis Vandžiogaloje, ne vieną vakarą esame klausęsi jo pasakojimų apie jo kelionės įspūdžius, abiejų tautų istoriją, diskutavę apie šių dienų aktualijas. Mums jis yra padovanojęs ne vieną knygą. Susitikime taip pat dalyvavo mūsų bendri pažįstami: grafikos restauratorė, visuomenės veikėja Gražina Drėmaitė, Varnių žemaičių vyskupystės muziejaus direktorius Antanas Ivinskis, žinomas Jonavos krašto tautodailininkas ir kraštotyrininkas Artūras Narkevičius ir kiti.
Susitikimą vedė Lenkijos instituto direktorė dr.Małgorzata Kasner.


2014 ciwinskyDaugiau nei 1000 straipsnių, kelių dešimčių knygų autorius, geras vandžiogaliečių bičiulis, profesorius Bohdan Cywiński su žmona Małgorzata aplankė mus ir padovanojo naujausias savo knygas.
Bohdan Cywiński – lenkų istorikas, filosofas, publicistas, opozicionierius, visuomenės veikėjas, humanitarinių mokslų profesorius.
Yra baigęs polonistikos studijas Varšuvos universitete , o studijuodamas filosofiją Liublino katalikų universitete artimiau susipažino su Karoliu Wojtyła .

2013briuselis

 

Mes, Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus atstovai, į kelionę pasikvietę ir parapijos kleboną Oskarą Petrą Volskį, su grupe Vilnijos krašto žmonių viešėjome Briuselyje. Pravažiavę Lenkiją, Vokietiją, Olandiją, pasiekėme Belgiją. Lankėmės Europos Parlamente, kur susipažinome su jo struktūra, veikla, klausėmės paskaitų ir pasakojimų apie Parlamento veiklos svarbą suvienytoje Europoje, apie žmonių teises, apie ateities planus, turėjome galimybę pateikti įvairius klausimus ir išgirsti atsakymus į juos. Apžiūrėjome Briuselį, gėrėjomės senamiesčio architektūra, muziejų ekspozicijomis. Už šią kelionę ir globą viešnagės metu esame dėkingi europarlamentarui Valdemarui Tomaševskiui, kuris visada atsimena ir savo tautiečius iš Pakaunės, iš Vandžiogalos.

Leonija Petrauskaitė,
Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus narė

2013polonijosdŠeštadienį, gegužės 4 dieną, Vilniuje surengtos Polonijos dienos eitynės, organizuojamos Lietuvos lenkų sąjungos. Ši diena simbolizuoja viso pasaulio lenkų vienybę. Vienuoliktą valandą eisena nuo seimo rūmų Gedimino prospektu pajudėjo link Aušros vartų. Vidurdienį skambant varpams Aušros vartų koplyčioje buvo aukojamos Polonijos dienai skirtos šv. Mišios. Vandžiogalos lenkų sąjungos atstovai taip pat dalyvavo šioje didelėje iškilmingoje šventėje, susitiko su jau pažįstamais tautiečiais iš Lietuvos ir užsienio, susipažino su naujais. Šventė šurmuliavo iki pat vakaro. Geras oras, daug muzikos, naujos pažintys paliko puikų įspūdį.

 

2012priesalciosKelionės į Briuselį metu susitikome ir susipažinome su puikiu dainų ir šokių ansambliu „Solczanie“, kurio repertuare - unikalios Vilnijos ir įvairių Lenkijos regionų melodijos, dainos ir šokiai. Ansamblis jau yra surengęs daugiau kaip 450 koncertų Lietuvoje ir užsienyje. Ansamblio administratorės Reginos Sokołowicz kvietimu vandžiogaliečiai gegužės 20 dieną nuvyko į gražiausią ir smagiausią pavasario renginį Šalčininkuose – 17-ą tarptautinį folkloro festivalį „Daina prie Šalčios“.

Festivalis prasidėjo Šv. Mišiomis, kurios buvo aukojamos trimis kalbomis: lenkų, lietuvių ir baltarusių. Šalčininkų miesto ir rajono gyventojus, atvykusius svečius sveikino rajono meras Zdzisław Palewicz, Vilniaus rajono merė Maria Rekść, Lietuvos lenkų sąjungos pirmininkas, Seimo narys Michał Mackewicz, Lenkijos Respublikos ambasadorius Vilniuje Janusz Skolimowski.

2012briuselisSu grupe Vilnijos krašto žmonių ir aš, Vandžiogalos lenkų sąjungos atstovas, dalyvavau penkių dienų viešnagėje Briuselyje. Ne tik apžiūrėjau Briuselio miestą, bet taip pat lankiausi ir Europos Parlamente, kur susipažinau su jo struktūra, veikla, klausiausi paskaitų ir pasakojimų apie Parlamento veiklos svarbą suvienytoje Europoje, apie žmonių teises ir ateities planus. Artimiausioje ateityje dar keli aktyvūs skyriaus nariai viešės Briuselyje, kad geriau suvoktų tautinių mažumų teises Europos sąjungoje. Už šią kelionę ir globą viešnagės metu dalyviai dėkingi europarlamentarui Valdemarui Tomaševskiui, kuris visada atsimena savo tautiečius ir iš Pakaunės, iš Vandžiogalos.

2012konstitucijospaminejimasJau nebe pirmi metai Vandžiogalos lenkų bendruomenė iškilmingai mini Gegužės 3-osios Konstitucijos metines. Ir šįmet gegužės 5 d., šeštadienį, Vandžiogaloje vyko Lenkijos ir Lietuvos Konstitucijos 221-ųjų metinių minėjimas.

Iškilmės prasidėjo Vandžiogalos šv.Trejybės bažnyčioje. Šv.Mišias lenkų kalba aukojo parapijos klebonas kun. Oskaras Petras Volskis, mišių metu giedojo jau nebe pirmą kartą besilankantis Vandžiogaloje ir šią vietovę pamilęs choras „Ojczyzna“ iš Lenkijos. Po šv. Mišių klebonas stebėjosi sakydamas, kas galėtų pamanyti, kad pas mus čia vyksta toks renginys. O svečiai džiaugėsi, kad čia galėjo melstis, išklausyti puikų pamokslą lenkų kalba. Atminimui visi įsiamžino nuotraukoje priešais didįjį altorių.

"Brazilija!" - sušuko į Vandžiogalą užsukęs pakeleivis, išvydęs pagrindinėje miestelio aikštėje prie bažnyčios išdėstytą skuduryną. Vandžiogalos "nacionalinė vertybė" - padėvėtų rūbų turgus, kuris kiekvieną dieną sukviečia gyventojus pasikuisti skudurų krūvose. Šiltomis vasaros dienomis "ekspozicija" grožėjasi ant šalia esančios kapinių tvoros, o praėjusį Didįjį Penktadienį net prie kelių pardavėjų sąstatų pirkėjus viliojo ritminga muzika!

Čia žmogus nebegimsta ir nebemiršta be garsiųjų Vandžiogalos skudurų turgų! Antai skambant varpams iš bažnyčios išnešamas karstas pro krūvas "puošmenų": gyvenai, vandžiogalieti, tarp skudurų, ir pro juos iškeliauji į amžinybę!

Prieš didesnes valstybines ar bažnytines šventes lydi nuolatinis nerimas: kas nuo šeštos valandos ryto galės pabudėti ir neleisti skudurų turgui okupuoti aikštelės, kur atvykusiam pastatyti automobilį? Kur akis dėti, ką pasakyti svečiams iš Kauno, Varšuvos ar Briuselio? Nors skradžiai žemėn prasmek!

Vasario 16 šventė ar Velykos yra niekai, palyginti su švente ir džiaugsmu, kurį atveža padėvėtų rūbų pardavėjai: čia plūsta minios, ištroškusios pasidabinti. "Mums kultūros nereikia, mes ją pigiai perkame skudurų turgelyje!" - džiaugiasi "auksinės gerklės" savininkas.

Bet netrukus Vandžiogalos ekonomiką ištiks baisi krizė, nes aikštelės viduryje atsirado užrašas, draudžiantis rengti turgus be seniūnijos leidimo. Pasirodo, jog jie jie iki šiol vykdavo nelegaliai. Kur tai matyta - "šešėlinė ekonomika" vidury baltos dienos pagrindinėje aikštėje!?

Turgus Vandžiogalai pasitarnautų, jam net numatyta vieta, berods prie gaisrinės (jei užsiliepsnotų netyčia skudurai...). Kad bent ekologiškų burokėlių būtų galima nusipirkti! Bet čia juk Vandžiogala ir jos vertybė - skudurynas...

...

2011konstitucijosmetinesGegužės 7d., šeštadienį, į Vandžiogalos miestelį atvyko svečių iš Lenkijos, kad kartu su čia gyvenančiais savo tautiečiais pasidžiaugtų, pabūtų ir paminėtų pirmosios demokratinės modernios Europoje Gegužės 3-iosios Konstitucijos 220-ąsias metines. Tai kamerinis orkestras, vyrų choras ir teatras iš Nižansko, taip pat H.Vieniavskio muzikos mokyklos auklėtiniai iš Lodzės, iš viso 120 atlikėjų.

Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Švč. Trejybės bažnyčioje. Mišias aukojo ir pamokslą lenkų kalba pasakė Vandžiogalos klebonas O.P.Volskis, pabrėžęs Konstitucijos vaidmenį ir svarbą ano meto abiejų katalikiškų Lietuvos ir Lenkijos tautų gyvenime, taip pat ir šių laikų abiejų tautų vaidmenį ir misiją sekuliarizuotoje Europoje. Per mišias giedojo vyrų choras iš Nižansko, kurio vadovas H.Choroško.

Free Joomla! template by Age Themes