ekskursijaDSCF6880Coraz częściej do Wędziagoły przybywają autokary z miłośnikami historycznycyh, poznawczych wycieczek, którzy podróżuja szlakiem „Poznajmy Litwę“. W Wędziagole turyści i goście chętnie zapoznają się z pamiętającymi jeszcze czasy Wielkiego Księstwa Litewskiego starym terenem przykościelnym i kościołem pw. św. Trójcy, od najdawniejszych czasów mieszkającymi tu Polakami i znajdującą się w miasteczku Polską Biblioteką oraz zebranymi w niej historycznymi materiałami, świadczącymi o przeszłości naszej krainy, jej mieszkańcach.
23 września, pod wieczór, niemała grupa podróżników razem z przyjacielem wędziagolan, historykiem, docentem Uniwersytetu Witolda Wielkiego Rustysem Kamuntaviciusem odwiedziła Wędziagołę.

sutvirtinimasDSCF699824 września, w niedziele, w naszej parafii odbyło się wielkie święto – 36 młodych ludzi stało się prawdziwymi chrześcijanami, udzielony im został sakrament bierzmowania. Bierzmowanie – to znak dojrzałości chrześcijańskiej, świadomy krok ochrzczonego i przygotowanego do życia według zasad wiary katolickiej człowieka wzmocniony przez Duch Święty.
Bierzmowania w wędziagolskim kościele pw. św. Trójcy udzielał metropolita kowieński, arcybiskup Longinas Virbalas SJ. Uroczystą Mszę św. wraz z Jego Ekscelencją odprawiał przybyły razem gość, ksiądz dysydent Robertas Grigas. Metropolita kowieński, arcybiskup Longinas Virbalas SJ z tej okazji wygłosił kazanie.

vyskupasDSCF677621 września w wędziagolskiej parafii św. Trójcy z roboczą wizytą gościł metropolita kowieński, arcybiskup Longinas Virbalas. Jego Ekscelencja razem z wędziagolskim proboszczem, księdzem Skaidriusem Kandrataviciusem odwiedzili starostwo wędziagolskie, gdzie spotkali się z pracownikami administracji. A w Wędziagolskim Gimnnazjum spotkali się i rozmawiali z nauczycielami.

Metropolita kowieński, arcybiskup Longinas Virbalas odwiedził również Polską Bibliotekę w Wędziagole (ul.Kiejdańska 26). Jego Ekscelencja przywiózł też prezenty dla Polskiej Biblioteki - książki religijne w języku polskim.

salcinDSCF6525W minioną niedzielę, już po raz szósty, wędziagolanie udali się do Solecznik na dożynki. Ta piękna, tradycyjna impreza przyciąga bardzo bogatym programem kulturalnym, rozrywkami i, oczywiście, różnorodnymi smakołykami, których tu zawsze jest wbród. Chociaż droga jest daleka, jednak naprawdę warto tam się wybrać.

Rejon solecznicki jest, rzec można, najbardziej europejski - takiej mnogości różnych narodowości, kultur nie ma w innych regionach Litwy. Dlatego dożynki są tu bardzo bogate, wesołe, pomysłowe, obfite. Ludzie świętują bardzo serdecznie, jak nigdzie więcej na Litwie.

sibiriakDSCF6424Bolesny odcinek historii przypomniał i opowiedział o nim gość z Polski - Zygmunt Szwejkowski, który w minionym tygodniu odwiedził Wędziagołę. Razem z krewnymi, wierząc, to znów wątpiąc w sukces, próbował odnaleźć ślady swoich przodków, którzy już na początku XIX wieku mieszkali w naszych okolicach.

Mając półtora roku, 22 maja 1948, wraz z ojcem Józefem, mamą Walerią (panieńskie nazwisko Staszewicz), bratem Piotrem i mamą ojca Michaliną (panieńskie nazwisko Ginielewicz) ze wsi Żagowicze (Ziogaiciai) parafii wędziagolskiej został zesłany na Syberię, do Igarki (Obwód Krasnojarski).

mokyklaDSCF6380W Wędziagole, w Polskiej Bibliotece (ul. Kiejdańska 26), została otwarta sobotnia szkółka języka polskiego. Każdej soboty, o godzinie 12.00, będą się tu odbywały lekcje, podczas których dzieci będą się uczyły języka polskiego, zapoznają się z polską literaturą piękną, będą grały w różnorodne gry, doskonaliły i rozszerzały nawyki obcowania w języku polskim. Dzieci, uczące się języka polskiego, będą też miały okazję zapoznać się i spotykać w bibliotece z uczniami z różnych miast Polski, którzy często ją odwiedzają podczas podróży śladami bohaterów twórczości pisarzy, laureatów Nagrody Nobla Henryka Sienkiewicza i Czesława Miłosza.

Na początku bieżącego roku szkolnego dziesięcioro dzieci wyraziło chęć uczyć się języka polskiego. W sobotę, 2 września, o godz. 12.00 odbyła się pierwsza lekcja, którą prowadziła nauczycielka Leonia Piotrowska.

seimopirmDSCF6354Późnym popołudniem 28 sierpnia wędziagolanie spotkali się z przewodniczącym Sejmu RL, prof. Viktorasem Pranckietisem, który przybył do Wędziagoły.

Chodząc wraz z gościem po starym, historycznym przykościelnym terenie, sfotografowaliśmy się na pamiatkę przy grobach rodzinnych poety, laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza. Następnie wszyscy udaliśmy się do sali imprez w Wędziagole, gdzie odbyło się spotkanie miejscowych mieszkańców z przewodniczącym Sejmu RL.

Podczas rozmowy wędziagolanie mówili o zastarzałym problemie, który od lat budzi zatroskanie – braku wodociągu i kanalizacji w części miasteczka.

Ubiegłej niedzieli w wędziagolskim kościele pw. św. Trójcy na Mszę św. w  języku polskim zbierali się mieszkańcy miasteczka, członkowie rodziny Piotrowskich, krewni, bliscy. Upamiętniono dziesiątą rocznicę śmierci Leonarda Piotrowskiego i piątą – Janiny Piotrowskiej.  Zamieszkali w Wędziagole Piotrowscy  - to tradycyjna, katolicka polska  rodzina, która była, jest i pozostanie przykładem jak należy kochać Boga, bliźniego, jak szanować ludzi, którzy są obok.
Po Mszy św. odwiedzono groby Piotrowskich, zapalono znicze, następnie uczestnicy upamiętnienia zebrali się w miejscowej kawiarni, gdzie przy palących się świecach i grze skrzypiec, pani Jurate Dailydeniene przywołała wspomnienia o Janinie i Leonardzie.

Już po raz 21. w podwileńskich Pikieliszkach leżących na terenie gminy Rzesza tradycyjnie w ostatnią sobotę września zorganizowano Święto Plonów rejonu wileńskiego. Hasło tegorocznych dożynek - „Dzielimy się chlebem, kulturą i tradycją”.

Mer samorządu rejonu wileńskiego Maria Rekść, otwierając święto, zaznaczyła, że dożynki są wyrazem podziękowania za tegoroczne plony, za „chleb, który jest wynikiem współpracy Boga i rolnika”.
Tradycyjnie już dożynki rozpoczęto od korowodu dożynkowego z udziałem przedstawicieli wszystkich gmin rejonu wileńskiego.

Co mogło stać się najlepszego, to się stało. W dniach 18-22 września bieżącego roku na historycznych ziemiach Laudy – w Wodoktach i Szczedrobowie (rejon radziwiliski) zostało odznaczone 100-lecie śmierci pisarza,  laureta Nagrody Nobla Henryka Sienkiewicza.
„Wodokty-2016“ stały się wydarzeniem o charakterze  historycznym, literackim, poznawczym, edukacyjnym i badawczym, które objęło rejony radziwiliski, poniewieski, kiejdański, kowieński i całą  historyczną Laudę. Jeszcze od czasów króla Mendoga Lauda słynęła z dobrze urodzonej szlachty, odważnych żołnierzy: oni zasze byli wierni swoim władcom i w ciągu niejednego wieku bronili tego kraju od wrogów: krzyżaków, Turków, Szwedów, Rosjan.

Wodokty 2016
Obchody  setnej rocznicy  śmierci Henryka Sienkiewicza (1916-2016) na Laudzie (Litwa)

W dniach 19-21września w Wodoktach (Vadaktai, rej. Radwiliszki) odbędą się uroczyste obchody w ramach ustanowionego przez Senat Rzeczpospolity Polskiej Roku Henryka Sienkiewicza, organizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oraz miejscowe władze litewskie.

Dożynki w Solecznikach – to szczególne święto poświęcone rolnikom, którzy są podstawową oporą ekonomiki rejonu. Jest to widowisko kuszące swym atrakcyjnym programem artystycznym, dobrą rozrywką i, oczywiście, różnorodnymi smakołykami, których tu zawsze jest wbród.

Również tego roku 11 września, w niedzielę, wedziagolanie udali się do Solecznik na Święto Plonów, zaproszeni przez mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza. Chociaż droga jest daleka, jednak warto tam pojechać.

10 września duża grupa weteranów Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia” przybyła do Wędziagoły. Celem poznawczej wyprawy było odbycie podróży wspólnie z wędziagolanami, którzy od dawnych czasów mieszkają na tym historycznym terenie – Laudzie, śladami laureata Nagrody Nobla, pisarza Henryka Sienkiewicza, bohaterów powieści „Potop”.

Kierownikiem poznawczej wycieczki zgodził się zostać prezes Wędziagolskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie Ryszard Jankowski.

Wieczorem 7 września mieszkających w Wędziagole rodaków już po raz piąty odwiedziło 30 motocyklistów – uczestników rajdu „Ponary – pamiętamy 2016”. Na czele grupy był komandor Marcin Gałecki, dobry przyjaciel wędziagolan.

W ubiegłym roku wspomnieliśmy komandorowi, że dobrze by było przy Polskiej Bibliotece w Wędziagole ustawić krzyż – symbol męki, wiary, kultury i tradycji narodu polskiego. I zostaliśmy usłyszeni. Zawdzięczając sponsorowi rajdu Arturowi Tchórzewskiemu już mamy piękny, mocny klasyczny krzyż, który przywiózł on razem z innymi motocyklistami, uczestnikami rajdu i ustawił przy Polskiej Bibliotece w Wędziagole.

Zielna – 2016 w Wędziagole  

 

Trio "Hanki" w Wędziagole Zielna - 2016

 

 

Witamy powracających do wsi Skrzynie!

Stanisławowi Waszkiewiczowi - 90     

 

W sobotę, 3 września, w Wilnie w kościele pw. św. Piotra i Pawła Polacy modlili się prosząc Boga o błogosławieństwo na zbliżające się wybory do Sejmu Republiki Litewskiej. A także prosili Boga o to, by polskie dzieci mogły kontynuować naukę w języku ojczystym w najstarszej polskiej szkole średniej Wilna – im. Joachima Lelewela na Antokolu, z której obecnie są wypędzani.
W uroczystej Mszy św. wzięli udział również przedstawiciele Wędziagolskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie.  Po Mszy św.  rozpoczęła się konwencja wyborcza Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin.

2 września w Polskiej Bibliotece w Wędziagole gościł prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm RL Michał Mackiewicz wraz z sekretarzem Związku Pawłem Stefanowiczem. Spotkali się oni z członkami Wędziagolskiego Oddziału ZPL.

Michał Mackiewicz obejrzał odnowione locum Polskiej Biblioteki, cieszył się, że członkowie oddziału pielęgnują tożsamość narodową, ojczysty język, tradycje i zwyczaje. Podziękował rodakom za to, że nie szczędzą oni ani czasu, ani sił propagując historyczną i kulturową spuściznę tego kraju.

Święto Plonów w Rudziszkach,  na Ziemi Trockiej

2015 trakaiDSCF716420 września wędziagolanie wybrali się w podróż na Ziemię Trocką, do Rudziszek. Dowiedzili się bowiem, że ich ulubione trio „Hanki“ ( Renata Jokniene, Agnieszka Mataczyno i Iwona Grygiene) będzie promowało swoją nową płytę CD.

Tu, w Rudziszkach, w minioną niedzielę odbywały się tradycyjne dożynki rejonu trockiego. Organizatorem święta „Plon – 2015“ od czternastu lat jest Trocki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie pod kierownictwem prezesa Jarosława Narkiewicza, wicemarszałka Sejmu Litwy.

Wędziagolanie na święcie plonów w Solecznikach

2015 salcininkai DSCF6852Dożynki w Solecznikach – to szczególne święto poświęcone rolnikom, którzy są podstawową oporą ekonomiki rejonu. Jest to widowisko kuszące swym atrakcyjnym programem artystycznym, dobrą rozrywką i, oczywiście, różnorodnymi smakołykami, których tu zawsze jest wbród.

Również tegoroku 13 września, w niedzielę, wedziagolanie udali się do Solecznik na Święto Plonów, zaproszeni przez mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza. Chociaż droga jest daleka, jednak warto tam pojechać.

IV Rajd Motocykłowy „Ponary – pamietamy“ – po raz czwarty w Wędziagole

2015 rajdDSCF6601W środowy wieczór, 9 września, mieszkających w Wędziagole rodaków po raz czwarty odwiedził rajd, składający się z 50 motocyklistów pragnących uczcić miejsca pamięci. Motto ich wyprawy: „Ponary – pamiętamy“. Rankiem tego dnia rozpoczęli oni swoją podróż w Warszawie, odwiedzili Ossów, Wiznę, Augustów, o zmierzchu przyjechali do Wędziagoły. Na czele grupy – dowódca, komandor Marcin Gałecki, dobry przyjaciel wędziagolan, który przyjechał ze swoją starszą córką – pięcioletnią Marianną. Przyjechało nie tylko wielu znajomych, ale też nowych uczestników rajdu. To prawdziwi mężczyźni-patrioci – pobożni, serdeczni ludzie.

DSCF65399 września, we środę, o godz. 19.00 do Wędziagoły przybywa IV Rajd Motocyklowy „Ponary – pamiętamy”.

Spotkanie z Rodakami, uczestnikami Rajdu, odbędzie się w Polskiej Bibliotece w Wędziagole (ul.Kiejdańska 26).

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

2014 paberze

29 września Ojciec Stanisław - człowiek o wielkiej duszy -  obchodziłby 96 urodziny. Z tej okazji,  28 września, w niedzielę,  fundusz pomocy i dobroczynności „Viltis-Vikonda“ („Nadzieja-Vikonda“) zorganizował w Podbrzeziu imprezę poświęconą pamięci  tego niezwykłego człowieka.
Algirdas Mykolas Dobrovolskis (Ojciec Stanisław) był dobrze znany dla wędziagolan. Nieraz, odwiedzając  księży pełniących posługę duszpasterską w Wędziagole, spotykał się z parafianami. Doskonale znał język polski, więc  obcował z wiernymi w ich ojczystym języku. Niektórzy wędziagolscy parafianie podtrzymywali z Ojcem więzy duchowe odwiedzając go w Datnowie i Podbrzeziu. Wędziagolanie wraz ze swymi rodakami – turystami i pielgrzymami z Polski – często odwiedzali i odwiedzają Podbrzezie.  Istniejące tu muzeum powstania 1863 roku zawsze interesowało rodaków, jak i ta miejscowość na Laudzie, której nazwa pochodzi od rzeczki, która  wije się  w pobliżu  podbrzeskiego kościoła.

2014 lapesPolacy z Wędziagoły pielęgnują piękną wieloletnią tradycję, która zakłada zapraszanie mieszkańców Łop na swoje święta i imprezy. Cieszy to, że sąsiedzi z Łop również o nas nie zapominają. Oto ostatnio - minionego piątkowego popołudnia - zostaliśmy zaproszeni na święto rodaków z Łop, które odbywało się na placu przy gmachu starostwa.

Na program kulturalny imprezy złożyły się występy zespołów z Kowna, Janowa, Domejkawy, popisy piosenkarza Mino i, oczywiście, artystów-amatorów z Lop. Byli to młodzi tancerze – zaprezentowali oni współczesne tańce, kapela „Na czwartego" oraz jak zawsze czarujący duet „Teściowe", który, między innymi, pozdrowił przybyłych wędziagolan i ofiarował rodakom piosenkę „Czerwony kwiat", śpiewaną w języku polskim. Cieszymy się, że ten unikatowy duet estradowy, wykonujący utwory w różnych językach, jest naszym dobrym przyjacielem.

DSCF0435Jeszcze żywe są wspomnienia, jeszcze nie minęły emocje od czasu, kiedy gościliśmy w Wędziagole zespół "Sużanianka", który uczestniczył w naszym święcie 15 sierpnia. "Sużaniance" podobała się wizyta w Wędziagole. Tutaj znalazły członkinie zespołu nowych przyjaciół i wielbicieli. Dlatego, pamiętając o nas, ubiegłej niedzieli zaprosili wędziagolan na swoje święto - 25-lecie zespołu.

Święto zapoczątkowała Msza św. w kościele pw. Św. Feliksa Walua, podczas której śpiewały członkinie "Sużanianki". Dziękowały w swoich modlitwach za owocne, piękne i twórcze lata Panu Bogu. A jest za co dziękować: dziesiątki koncertów na Litwie, w Polsce, na Białorusi. Doczekano się dużych sukcesów. Pogratulować jubilatom przybyli przedstawiciele władz rejonu wileńskiego, kierownictwo ZPL, goście z Polski.

2103ApytaslaykyjeDzień 22 września br. stał się wyjątkowym zarówno dla parafii w Opitołokach (rejon kiejdański), jak i miejscowego kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła. Tego dnia odbył się tu odpust św. Apostoła Ewangelisty Mateusza. Podczas Mszy św. śpiewał chór Uniwersytetu Wileńskiego „Schola Cantorum Vilnensis”. Zaś po modlitwie odbyła się prezentacja monografii pt. „Parafia w Opitołokach. Historia mikrowspólnoty”. Organizatorzy imprezy, znając nasze – wędziagolan – zainteresowanie historią tego regionu oraz wspólnymi historycznymi korzeniami, zaprosili nas na tę prezentację. Nową publikację przedstawiły zabranym jej autorki, wykładowczynie Uniwersytetu Witolda Wielkiego: kierownik katedry historii prof. Vaida Kamuntavičienė oraz historyk sztuki wydziału sztuk pięknych prof. Laima Šimkūnaitė.

         W solidnym wydaniu szczegółowo się opowiada o kościele i parafii w Opitołokach, zwraca się również uwagę na kościoły – filie w Świętobrości, Łanczunawie oraz Użwalkiach.

         W monografii „Parafia w Opitołokach. Historia mikrowspólnoty” jest konsekwentnie ukazana historia powstania i rozwoju parafii, domu Bożego, sztuki sakralnej, dworów, parafialnego gospodarstwa i przytułków, szkół, bractw. Obraz ten tworzony jest za pomocą opisów kościelnych fundacji, wizytacji, spisów inwentarza, testamentów księży i magnatów, spraw sądowych, księg metrykalnych, analizy dokumentów z dworów w okolicach Kiejdan.

        

2013santaraStudencka „Santara” została utworzona na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w 2002 roku. Jej członkowie ściśle współpracują z federacją „Santara-Šviesa”, od której przejęli formy działalności oraz idee. Federacja powstała w roku 1957, kiedy to młodzież akademicka studiująca na uniwersytecie w Tiubingenie połączyła się z utworzoną w 1954 roku w USA liberalną organizacją młodzieżową „Santara”.

Stowarzyszenie studentów historii na UWW „Santara”, z inicjatywy młodzieży oraz współwyznawców idei, prowadzi aktywną działalność zarówno na uniwersytecie, jak i poza nim.

Celem stowarzyszenia jest poszerzenie zawartych w książkach wiadomości historycznych o praktyczną działalność, pobudzenie zainteresowania nie tylko faktami, ale też miejscowościami i wydarzeniami. Pragną inicjować dyskusje, a najważniejsze – jednoczyć aktywnych ludzi, którzy chętnie by się dzielili ideami i wdrażali je w życie.

Studenci UWW wiele podróżują po różnych zakątkach Litwy, odwiedzają ważne miejsca pamięci. Zapoznali się też z Warszawą i uniwersytetem stolicy Polski.

Właśnie studencka „Santara” w ubiegły weekend zorganizowała imprezę w Szetejniach (rodzinnej miejscowości Czesława Miłosza). Chociaż nosi ona nazwę „studencka”, jednak bierze w niej udział wielu starszych wiekiem i posiadających duży autorytet osób, takich jak profesorzy Egidijus Aleksandravičius, Leonidas Donskis, Algirdas Avižienis i inni.

Po południu 1 września w ramach tej imprezy do Wędziagoły przybyło wielu znanych działaczy kultury Litwy. Oprócz już wymienionych, byli to Rūstis Kamuntavičius, a także architekci Linas Tuleikis i Algimantas Kančas, polityk Ramūnas Garbaravičius, kilkoro znanych działaczy litewskich z USA, m.in. Kazys Almenas – pisarz oraz fizyk.

Nasz kanał YouTube youtube

Nasi przyjaciele

logo ZPL 180x150
logo l24 PL 180x150logo kurier 180
logo ltl 180

logo volskis 180

Katalikų renginiai

Ostatnie komentarze

 • Życzenia Bożonarodzeniowe

  Michał 05.03.2018 13:14
  Witam serdecznie, co prawda mieszkam w Łodzi, ale poszukuję swoich przodków Jagiełłów, spokrewnionych ...

  Czytaj więcej...

   
 • Wspominając „Jaskółkę“

  Ewa 24.02.2018 20:10
  Jaskółka uczyła w majątku mojego pradziadka Pawła Willamowicza, czyli w Użumiszkach.

  Czytaj więcej...

   
 • Uhonorowani laureaci plebiscytu „Polak Roku 2017”

  Krzysztof Ziemba 02.02.2018 00:11
  Panie Ryszardzie.Gratuluję i duchowo wspieram Pana działalność.Z wyrazami szacunku Krzysztof Ziemba

  Czytaj więcej...

   
 • Uhonorowani laureaci plebiscytu „Polak Roku 2017”

  henryk koczan 01.02.2018 21:49
  Serdecznie gratulujemy Panu Ryszardowi. Na zdjęciach pięknie wygląda cały Zarząd ZPL Wędziagolski.

  Czytaj więcej...

   
 • Życzenia Bożonarodzeniowe

  Jan 16.01.2018 12:27
  Serdeczne pozdrowienia dla mieszkańców Wedziagoły. Czy w Wędziagole mieszkają jeszcze poptomkowie ...

  Czytaj więcej...

Połączyć

Odwiedzający

Dzisiaj198
Wczoraj264
W tym tygodniu198
W tym miesiącu8282
Ogólny598457

6
Teraz ogląda

poniedziałek, 21 październik 2019 18:45

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Free Joomla! template by Age Themes