W miniony weekend, 18 września, już po raz dziesiąty wędziagolanie uczestniczyli w odbywającym się w Soleczniklach święcie „Dożynki 2022“. To szczególne, piękne jesienne święto zawsze nas przyciąga i  zadziwia swoją wielonarodowością i różnorodnością: rzemiosł ludowych, spuścizny kulturowej, artystycznym programem i rozrywkami, których tu zawsze jest dużo i są one bardzo różnorodne. 
Również tego roku święto plonów odbywało się w miejskim parku w Solecznikach. Jego organizatorzy-  samorząd rejonu solecznickiego i centrum kultury. Mieliśmy wspaniałą okazję obejrzeć świąteczny kiermasz oraz wyroby zarówno miejscowych, jak też przyjezdnych rzemieślników, twórców ludowych. Tutaj działały również różnorodne warsztaty edukacyjne.

Rozpoczął się nowy rok szkolny w niedzielnej szkółce języka polskiego
W roku szkolnym 2022-2023 wyraziło chęć pobierania nauki i zgłębiania wiedzy w niedzielnej szkółce języka polskiego 12 uczniów w wieku od sześciu do osiemnastu lat.
W pierwszą wrześniową niedzielę część uczniów zebrała się w Polskiej Bibliotece w Wędziagole na pierwszą lekcję. Nauczycielka niedzielnej szkółki Leonia Piotrowska z najbardziej pilnymi uczniami omówiła tegoroczny plan nauczania, zadania i cele. Uczniowie opowiadali, jak spędzili letnie wakacje, przypomnieli najpiękniejsze ich chwile, które utrwaliły się w pamięci.
 Nauczycielka rozdała uczniom różnorodne przybory szkolne, o które zatroszczyli się nasi sponsorzy i przyjaciele: mecenat Artur Tchórzewski i członkowie Stowarzyszenia Traugutt. org.

Artysta o wędziagolanach na skrzyżowaniu historii
Prezentacja instalacji artysty malarza Mindaugasa Lukošaitisa  „Życia. Wędziagoła“ odbyła się  wieczorem 27 sierpnia. Prace autora, wykonane według specjalnej technologii, były eksponowane na jednym z najstarszych budynków miasteczka – ścianach starej plebanii.
Otwierając wystawę swoich prac, Mindaugas Lukošaitis powiedział, że ta wystawa jest wynikiem obserwacji wędziagolskiej krainy: w instalacjach są  pokazane kruche stosunki międzyludzkie, bolesne wydarzenia na skrzyżowaniach historii, trwożne oczekiwanie na przyszłość.

antkapiaiDSCF1430Tego lata wielu rodaków zwracało się do nas z prośbą o pomoc w odnalezieniu śladów swoich przodków oraz krewnych, którzy w różnych okresach historycznych mieszkali w naszej okolicy. Jedni, mając więcej wiadomości o swoich krewnych, inni – mniej, zawsze chcieli też odnaleźć miejsca ich wiecznego spoczynku. Niestety, nie wszystkim to się udawało. Pomóc w tych sprawach też nie jest łatwo. Dla starych drewnianych, jak i metalowych krzyży, a nawet kamiennych pomników czas nie jest litościwy. One zanikają, znajdujące się na nich napisy stały się nieczytelne. Inne po prostu zapadły się w ziemię, unosząc wiadomość o tym, kto spoczywa pod nimi na starym cmentarzu.

jazztravelDSCF1275W minioną sobotę, późnym popołudniem wędziagolscy Polacy witali gości, którzy przybyli do miasteczka. Była to grupa miłośników wyjątkowych poznawczych wycieczek kulturowych. Takie wycieczki po litewskiej prowincji organizuje biuro podróży„Jazztravel“-„Litaura“. Prowadzi je doktor nauk historycznych, docent Uniwersytetu Witolda Wielkiego, dyrektor Instytutu WKL Rūstis Kamuntavičius.

Polacy z Wędziagoły zawsze starają się zapoznać gości z jak największą ilością autentycznych i unikatowych miejsc i faktów dotyczących naszej krainy.

solecznikiDSCF112612 września, po rocznej przerwie, tradycyjnie na zaproszenie mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza, już po raz dziewiąty wędziagolanie brali udział w święcie plonów „Dożynki-2021“. To szczególne, piękne jesienne święto zawsze nas przyciąga swoim wielokulturowym, różnorodnym programem artystycznym i rozrywkami, których tu zawsze jest wiele.

Święto Plonów odbywało się tego roku w parku miejskim w Solecznikach. Jego organizatorzy – samorząd rejonu solecznickiego i Centrum Kultury. Wędziagolanie mieli okazję odwiedzić świąteczny kiermasz, zapoznać się z różnorodnymi wyrobami miejscowych rzemieślników i twórców ludowych i je nabyć.

Spotkanie rodaków w Wędziagole

Zielna – odpust w Wędziagole , 2021-08-15

ponaryDSCF1022W ubiegłym tygodniu mieliśmy gości, zawsze oczekiwanych, do których bardzo tęsknimy - naszych przyjaciół motocyklistów, uczestników „Rajdu Katyńskiego“ – „Ponary pamiętamy“.

Co roku, na początku września, przyjeżdżają do naszej krainy, odwiedzają i oddają hołd polskim miejscom pamięci historycznej. Tym razem na czele z komandorem Marcinem Gałeckim odwiedzili nas nie tylko starzy znajomi, ale też nowi goście. Należało ich zapoznać z okolicami Wędziagoły i znajdującymi się tu polskimi miejscami pamięci historycznej.

raczynskiDSCF0953Spotykasz człowieka i okazuje się, że on prowokuje do zadawania trudnych pytań. Więc chce się spytać, czy jest wielu ludzi, którzy widzą, rozumieją, czują i doceniają szeroko rozumianą społeczną działalność kulturalną, chronią wiarę, tradycje, tożsamość, język, pamięć historyczną i spuściznę w nieprzychylnym i nieprzyjaznym otoczeniu?

Z pewnością niewielu, ale nam się powiodło. Takim człowiekiem jest nasz rodak dr Paweł Raczyński, kierownik Muzeum Geologicznego im. H. Teisseyre Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Gościł on w ubiegłym roku w Wędziagole z córką Aleksandrą.

                                                          O wartości chrześcijańskie!
                                                          O tradycyjną rodzinę!
                                                          O sprawiedliwość społeczną!
                                                          O uczciwą politykę!

                   AKCJA WYBORCZA POLAKÓW NA LITWIE – ZWIĄZEK CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

                                                                             LISTA NR 8

LeoDSCF5931W jednomandatowym okręgu wyborczym nr 14 Šilainių – Leonija Petrauskaitė

 

ZolDSCF5940W jednomandatowym okręgu wyborczym nr 16 Savanorių – Zofija Pilypienė

 

RicDSCF5924W jednomandatowym okręgu wyborczym nr 65 Raudondvario – Ričardas Jankauskas

sklodowskiDSCF5750W ubiegłym tygodniu z roboczą wizytą gościł w Wędziagole nasz przyjaciel z Warszawy, intelektualista, historyk, humanista, podróżnik, fotograf i publicysta dr Jan Skłodowski.

Dr Jan Skłodowski jest autorem książki „Cmentarze na Żmudzi – polskie ślady przeszłości Obojga Narodów“. Nadal kontynuuje on swoją misję, szukając i rejestrując polskie miejsca pochówku na cmentarzach dawnej Laudy. Nasz przyjaciel z Warszawy na kilka dni zatrzymał się w Polskiej Bibliotece w Wędziagole i dał Polakom z Wędziagoły wyjątkową okazję do zapoznania się z jego najnowszymi odkryciami, jak też z pracami mającymi na celu uwiecznienie historycznej spuścizny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dziedzictwa po niej na Litwie i w Polsce.

mpradziaDSCF5741W roku szkolnym 2020-2021 zdobywać oraz doskonalić wiedzę w niedzielnej szkółce języka polskiego w Wędziagole wyraziło chęć 12 uczniów w wieku od 7 do 16 lat.

W drugą niedzielę września część ich zebrała się w Polskiej Bibliotece na pierwszą lekcję. Nauczycielka niedzielnej szkółki języka polskiego Leonia Piotrowska ze swoimi pilnymi uczniami omówiła plan nauczania na ten roku szkolny, jego zadania i cele. Uczniowe opowiadali jak spędzili letnie wakacje, przypomnieli najpiękniejsze chwile z ubiegłego roku szkolnego, które najbardziej utkwiły w pamięci.

altorelDSCF5362Noszone ołtarzyki procesyjne – to wspaniałe pomniki pobożności, sztuki i snycerstwa w Wędziagole. W wiekach XVIII- XX one często były używane jako atrybuty świątecznych procesji razem z kościelnymi chorągwiami i innymi rzeczami. Były one niesione przez dwie lub cztery osoby dookoła kościoła. Na upiększonych na Boże Ciało – Uroczystości Krwi i Ciała Najświętszego Jezusa Chrystusa – adorowano wyniesiony na przestrzeń publiczną Przenajświętszy Sakrament, czytano Ewangelię.

Noszone ołtarzyki kościoła św. Trójcy w Wędziagole są różnego stylu i formy.

monstrDSCF5690Monstrancja jest jednym z najważniejszych i najbardziej artystycznych dzieł spośród liturgicznych naczyń w kościele. W monstrancji jest złożona Hostia (Najświętszy Sakrament). Jest on wystawiany i adorowany w trakcie uroczystych modlitw i procesji. Po kradzieżach w 6-8 dziesięcioleciu ubiegłego wieku, podczas których z kościoła św. Trójcy były ukradzione monstrancje, nabyto skromniejszą, używaną i nie raz naprawianą monstrancję. Służyła ona około pół wieku, ale tego roku w czasie odpustu na Zielną utkwiła w tabernakulum, złamała się jej górna część – wieżyczka z krzyżem. Należało bezzwłocznie naprawić miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu, złamaną najbardziej artystyczną rzecz służacą w liturgii, którą się szczyci kosciół. Zrozumieliśmy – potrzebne są ręce dobrego fachowca.

carDSCF623728 września, w sobotę, w Kownie odbyło się jubileuszowe święto dziękczynienia z okazji 30-lecia Caritasu na Litwie. Na święto 30-lecia Caritasu zostali zaproszeni Polacy-ochotnicy – członkowie Caritasu z parafii św. Trójcy w Wędziagole, którzy w ciągu niejednego dziesięciolecia szczerze, nieodpłatnie, z zapałem pracują, pomagając i dzieląc się z potrzebującymi nie tylko materialnymi, ale też dychownymi wartościami.

Święto zostało zainaugurowane dziękczynną Mszą św. w kowieńskiej bazylice archikatedralnej. Liturgii Mszy św. przewodniczył biskup ordynariusz z Telsz Kęstutis Kėvalas, pomagali mu również przybyli na święto kapłani – biskupi Litwy.

salcDSCF5777Na zaproszenie mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza w niedzielę, 22 września, wędziagolanie po raz ósmy udali się do Solecznik na dożynki. Ta piękna, tradycyjna impreza przyciąga bardzo bogatym programem kulturalnym, rozrywkami i, oczywiście, różnorodnymi smakołykami, których tu zawsze jest wbród. Chociaż droga jest daleka, jednak naprawdę warto tam się wybrać.

Rejon solecznicki jest, rzec można, najbardziej europejski - takiej mnogości różnych narodowości, kultur nie ma w innych regionach Litwy. Dlatego dożynki są tu bardzo bogate, wesołe, pomysłowe, obfite. Ludzie świętują bardzo serdecznie, jak nigdzie więcej na Litwie.

eiszyszDSCF5659Na zaproszenie mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza w sobotę, 21 września, wędziagolanie udali się do Ejszyszek na uroczyste otwarcie Centrum Rozrywki i Biznesu.
Nowe Centrum Rozrywki i Biznesu - to wynik realizacji projektu renowacji i przebudowy byłej starej, zbudowanej jeszcze za wladzy radzieckiej szkoły. Dzięki temu ejszyszczanie będą mieli przestrzeń do spędzania wolnego czasu oraz możliwości rozwoju biznesu. W budynku jest duża sala widowiskowa, nowoczesna biblioteka, sale muzeualne i wystawowe, pomieszczenia dla młodzieży i ludzi w starszym wieku, organizacji społecznych.

rudiskesDSCF5151W sobotnie popołudnie siedmioosobowa grupa czlonków Wędziagolskiego oddziału ZPL przybyła do Rudziszek. W tym malowniczym miasteczku rejonu trockiego odbył się 28. Festyn Kultury Polskiej Ziemi Trockiej „Dźwięcz, Polska Pieśni!”, połączony w tym roku ze Świętem Plonów.
„Cieszymy się, że znów jesteśmy razem na Ziemi Trockiej. Ogłaszamy, że nasze rejonowe święta Ziemi Trockiej – Festyn „Dźwięcz, Polska Pieśni!” i dożynki – rozpoczęte!” – ogłaszając otwarcie święta powiedział prezes Trockiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie Jarosław Narkiewicz. Życzył wszystkim dobrej zabawy na placu przy ośrodku kultury w Rudziszkach.

baznvidusDSCF5027Remont wnętrza kościoła pw. św. Trójcy w Wędziagole ostatni raz miał miejsce w 1967 roku. Minęło ponad pół wieku. To naprawdę spory kawał czasu. W ciągu tego okresu z sufitu kościoła, z powodu wilgoci, w wielu miejscach osypał się tynk. Na ścianach on się wykruszył. Sufit kościoła i ściany są ciemne od kurzu, w wielu miejscach tynk się rozwarstwił i wyszczerbił. Wnętrze kościoła stało się ponure i ciemne.

Już od ponad dwóch tygodni trwają prace remontowe wnętrza kościoła pw. św. Trójcy w Wędziagole, ustawione są rusztowania.

kedainDSCF4945Już od kilku dziesięcioleci Polaków z Wędziagoły oraz pracowników kultury i sztuki Kiejdan oraz rejonu kiejdańskiego łączą serdeczne więzi twórczej współpracy, dlatego zawsze jesteśmy zapraszani na różnorodne imprezy i święta odbywające się w Kiejdanach i rejonie. Również 6 września wędziagolanie chętnie wybrali się do Kiejdan na otwarcie święta miasta „Kiejdany 647“.

Święto zostało zainaugurowane pierwszymi akordami festiwalu historii i kultury „Radzwiliada 2019“. Po historycznych dyskusjach o Radziwiłłach z Birż i Dubinek, które odbywały się w centrum wielokulturowym, festiwal przeniósł się i do kościoła ewangelicko-reformowanego, gdzie został pokazany interaktywny muzyczny spektakl „Podróż po Europie trupy św. Genezjusza“, który zmusił zebranych do śmiechu.

gorskiDSCF48085 września po południu do Wędziagoły przybyła grupa miłośników podróży z Polski, którzy wybrali się na Litwę, by odwiedzić Kowno, Troki, Wilno. Skoregował trasę wycieczki i skierował turystów do Wędziagoły inżynier elektronik mieszkający na Pomorzu, w Gdyni, Tadeusz Werner.

Z Tadeuszem Wernerem znamy się od 20 lat, podtrzymujemy serdeczne stosunki. Jeszcze w 1999 roku przyjeżdżał on z Polski do Wędziagoły ze swoją siostrą Beatą i mamą Ireną Gorską -Werner, która przed czternastu laty odeszła z tego świata. Korzenie tej znanej, szlachetnej rodziny w naszej miejscowości sięgają XVII wieku.

langaiDSCF4401W ubiegłym tygodniu zostały wymienione wszystkie okna kościoła pw. św. Trójcy w Wędziagole, które służyły świątyni przez długi czas – ponad sto lat.

W 1913 roku okna te swoimi rękoma wykonał pełniący posługę kapłańską w wędziagolskiej parafii ksiądz proboszcz Kazimierz Mockus. Jak się okazało, ksiądz Kazimierz był pracowitym i zdolnym stolarzem, przez niego zrobione okna służyły przez długi czas. Z powodu niejakościowego dachu kościoła i całkowicie przegniłych rynien woda trafiała na drewniane ściany kościoła i okna, dlatego z biegiem lat one mokły i gniły. Najbardziej ucierpiały te okna, które znajdowały się po zachodniej stronie kościoła, dlatego należało niezwłocznie je wymienić.  

oglDSCF1658W dniach 28-30 września 2018 roku odbędzie się Wędziagolski Rajd Pamięci po Laudzie i Kowieńszczyźnie, połączony z opieką nad miejscami pamięci, poświęcony setnej rocznicy Niepodległości Polski.

Rajd będzie trwał dwa dni. Wezmą w nim udział: uczniowie szkółki niedzielnej języka polskiego w Wędziagole, Polacy z Wędziagoły, motocykliści „Rajdu Katyńskiego” i „Ponary – pamiętamy”.

W piątek, 28 września, wieczorem, uczestnicy Rajdu zbiorą się w Polskiej Bibliotece w Wędziagole (ul. Kiejdańska 26), gdzie odbędzie się wieczór integracyjny.

popiezDSCF5481„...Szukajcie swoich korzeni... Nie żyjcie w przeciętności... Jesteście dziećmi męczenników – to jest wasza moc...”. Te mądre, dodające odwagi słowa, wypowiedziane w homilii, usłyszeli wędziagolanie w niedzielę, 23 września, kiedy przybyli na Mszę św. odprawianą w kowieńskim parku Santaka, gdzie papież Franciszek spotkał i pozdrawiał ludzi, którzy przybyli nie tylko z Litwy, ale też z Polski, Łotwy, Białorusi, Rosji i innych krajów.

Wędziagolanie wraz ze stutysięczną rzeszą pielgrzymów i wiernych w parku Santaka w niedzielę modlili się razem z głową Kościoła katolickiego – papieżem Franciszkiem, razem ze wszystkimi biskupami Litwy i biskupami gośćmi, z ogromnym zastępem księży, śpiewali wraz z łączonym chórem kościelnym i solistami, przyjęli Eucharystię razem z ponad 30 tysiącami braci i sióstr w Chrystusie.

angelDSCF532220 września wędziagolanie wzięli udział w otwarciu wystawy w Narodowym Muzeum Sztuki im. M. K. Ciurlionisa w Kownie pt. „Anioł i Syn. Witkiewiczowie w Zakopanym i na Litwie“. Myślą przewodnią tej ekspozycji są wieloletnie, szczególne relacje ojca i syna – Stanisława Witkiewicza i Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego), znanych polskich twórców. Na formowanie osobowości jednego z najwybitniejszych polskich artystów wielki wpływ miał jego ojciec.Taki rodzic dla każdego młodego człowieka jest największym skarbem. Kiedy wychowanie syna staje się dla ojca najważniejszym zadaniem w życiu, powstaje szczególnie bliższa więź, wspólne są codzienne prace i troski, rozmowy o literaturze, sztuce, nauce.

salcininkDSCF4869Tradycyjnie, jak co roku, zaproszeni przez mera rejonu solecznickiego, w niedzielę, 16 września 20 wędziagolan wybrało się do Solecznik na dożynki. Chociaż droga daleka, to naprawdę warto tam się udać. Rejon solecznicki jest najbardziej europejski – takiej mnogości narodów i wielokulturowości nie ma nigdzie na Litwie. Dlatego święto plonów ściąga bardzo wielu różnych ludzi.

Mieszkający w rejonie solecznickim Polacy, Litwini, Białorusini, Rosjanie podczas święta demonstrują wszystko to, co umieją i co mają najlepszego. Zespoły artystyczne, prezentujące siebie na estradzie w parku miejskim, przybywają nie tylko z Litwy, ale też z Polski i sąsiedniej Białorusi.

2rustisDSCF4798W sobotnie popołudnie, 8 września, grupa wielkich miłośników historyczno-poznawczych wycieczek na czele z historykiem Uniwersytetu Witolda Wielkiego Rūstisemu Kamuntavičiusem przybyła do Wędziagoły.
Większość przybyłych – to mieszkańcy Wilna i rejonu wileńskiego, miłośnicy i znawcy historii, studiujący ją i chcący lepiej poznać i zrozumieć swój kraj, mieszkających w nim ludzi.
Większa ich część już słyszała o mieszkających w Wędziagole Polakach, jako o aktywnych strażnikach pielęgnujących tradycje chrześcijańskie, kulturę, stare dziedzictwo, pamięć o laureacie Nagrody Nobla Czesławie Miłoszu.

freeW dn. 14-15 września br. w Wilnie odbędzie się XV edycja Festiwalu „Gdańsk w Wilnie“.
Festiwal „Gdańsk w Wilnie“ od 15 lat pokazuje to, co ważne w kulturze Wilna i Gdańska, odkrywa części wspólne, prowokuje i łączy artystów we wspólnych projektach. Nadrzędną zasadą przy powstawaniu projektów festiwalowych jest kooperacja artystów litewskich i polskich realizowana najpełniej w ramach autorskiej formuły Free Culture, która zakłada wzajemną interakcję i kładzie nacisk na przygotowywanie przez nich pozycji autentycznych, świeżych, ale także autonomicznych wobec ich przyzwyczajeń.
Program Festiwalu „Gdańsk w Wilnie“:

nartowsDSCF4551W życiu większości ludzi w pewnym okresie nastaje taki czas, kiedy zaczynają poszukiwać swoich korzeni, czynią próby utworzenia drzewa genealogicznego swojego rodu, by móc lepiej zrozumieć wagę i znaczenie przodków. Zbierając wiadomości, próbując odtworzyć historię rodziny, bardzo ważnym jest nie tylko poznanie historii oddzielnych osób, jednej linii przodków, ale też geograficznych, ekonomicznych, socjalnych, religijnych, narodowościowych aspektów ich rozwoju. Nie zawsze to się udaje. Ale jeżeli starania te wieńczy sukces, to po odkryciu swego pochodzenia, tożsamości, statusu rodziny, po odwiedzeniu i ujrzeniu miejsc, gdzie przodkowie od wieków mieszkali, poszukujący doznaje euforii.

wilkiewDSCF425316 sierpnia, po odpuście Zielnej, na przykościelnym cmentarzu znów spotkaliśmy się z naszymi gośćmi z Niemiec – Zbigniewem i Angeliką Wilkiewiczami. Zbigniew Wilkiewicz jest prawnukiem uczestnika powstania 1863 roku Władysława Wilkiewicza, który się urodził i żył do wybuchu powstania w naszej parafii, we wsi Ibiany.

Władyslaw Wilkiewicz po powrocie z zesłania na Syberię zamieszkał na Podlasiu (Polska), tam zmarł i jest pochowany na przykoscielnym cmentarzu w Wyrozębach.  

ekskursijaDSCF6880Coraz częściej do Wędziagoły przybywają autokary z miłośnikami historycznycyh, poznawczych wycieczek, którzy podróżuja szlakiem „Poznajmy Litwę“. W Wędziagole turyści i goście chętnie zapoznają się z pamiętającymi jeszcze czasy Wielkiego Księstwa Litewskiego starym terenem przykościelnym i kościołem pw. św. Trójcy, od najdawniejszych czasów mieszkającymi tu Polakami i znajdującą się w miasteczku Polską Biblioteką oraz zebranymi w niej historycznymi materiałami, świadczącymi o przeszłości naszej krainy, jej mieszkańcach.
23 września, pod wieczór, niemała grupa podróżników razem z przyjacielem wędziagolan, historykiem, docentem Uniwersytetu Witolda Wielkiego Rustysem Kamuntaviciusem odwiedziła Wędziagołę.

sutvirtinimasDSCF699824 września, w niedziele, w naszej parafii odbyło się wielkie święto – 36 młodych ludzi stało się prawdziwymi chrześcijanami, udzielony im został sakrament bierzmowania. Bierzmowanie – to znak dojrzałości chrześcijańskiej, świadomy krok ochrzczonego i przygotowanego do życia według zasad wiary katolickiej człowieka wzmocniony przez Duch Święty.
Bierzmowania w wędziagolskim kościele pw. św. Trójcy udzielał metropolita kowieński, arcybiskup Longinas Virbalas SJ. Uroczystą Mszę św. wraz z Jego Ekscelencją odprawiał przybyły razem gość, ksiądz dysydent Robertas Grigas. Metropolita kowieński, arcybiskup Longinas Virbalas SJ z tej okazji wygłosił kazanie.

vyskupasDSCF677621 września w wędziagolskiej parafii św. Trójcy z roboczą wizytą gościł metropolita kowieński, arcybiskup Longinas Virbalas. Jego Ekscelencja razem z wędziagolskim proboszczem, księdzem Skaidriusem Kandrataviciusem odwiedzili starostwo wędziagolskie, gdzie spotkali się z pracownikami administracji. A w Wędziagolskim Gimnnazjum spotkali się i rozmawiali z nauczycielami.

Metropolita kowieński, arcybiskup Longinas Virbalas odwiedził również Polską Bibliotekę w Wędziagole (ul.Kiejdańska 26). Jego Ekscelencja przywiózł też prezenty dla Polskiej Biblioteki - książki religijne w języku polskim.

salcinDSCF6525W minioną niedzielę, już po raz szósty, wędziagolanie udali się do Solecznik na dożynki. Ta piękna, tradycyjna impreza przyciąga bardzo bogatym programem kulturalnym, rozrywkami i, oczywiście, różnorodnymi smakołykami, których tu zawsze jest wbród. Chociaż droga jest daleka, jednak naprawdę warto tam się wybrać.

Rejon solecznicki jest, rzec można, najbardziej europejski - takiej mnogości różnych narodowości, kultur nie ma w innych regionach Litwy. Dlatego dożynki są tu bardzo bogate, wesołe, pomysłowe, obfite. Ludzie świętują bardzo serdecznie, jak nigdzie więcej na Litwie.

sibiriakDSCF6424Bolesny odcinek historii przypomniał i opowiedział o nim gość z Polski - Zygmunt Szwejkowski, który w minionym tygodniu odwiedził Wędziagołę. Razem z krewnymi, wierząc, to znów wątpiąc w sukces, próbował odnaleźć ślady swoich przodków, którzy już na początku XIX wieku mieszkali w naszych okolicach.

Mając półtora roku, 22 maja 1948, wraz z ojcem Józefem, mamą Walerią (panieńskie nazwisko Staszewicz), bratem Piotrem i mamą ojca Michaliną (panieńskie nazwisko Ginielewicz) ze wsi Żagowicze (Ziogaiciai) parafii wędziagolskiej został zesłany na Syberię, do Igarki (Obwód Krasnojarski).

mokyklaDSCF6380W Wędziagole, w Polskiej Bibliotece (ul. Kiejdańska 26), została otwarta sobotnia szkółka języka polskiego. Każdej soboty, o godzinie 12.00, będą się tu odbywały lekcje, podczas których dzieci będą się uczyły języka polskiego, zapoznają się z polską literaturą piękną, będą grały w różnorodne gry, doskonaliły i rozszerzały nawyki obcowania w języku polskim. Dzieci, uczące się języka polskiego, będą też miały okazję zapoznać się i spotykać w bibliotece z uczniami z różnych miast Polski, którzy często ją odwiedzają podczas podróży śladami bohaterów twórczości pisarzy, laureatów Nagrody Nobla Henryka Sienkiewicza i Czesława Miłosza.

Na początku bieżącego roku szkolnego dziesięcioro dzieci wyraziło chęć uczyć się języka polskiego. W sobotę, 2 września, o godz. 12.00 odbyła się pierwsza lekcja, którą prowadziła nauczycielka Leonia Piotrowska.

seimopirmDSCF6354Późnym popołudniem 28 sierpnia wędziagolanie spotkali się z przewodniczącym Sejmu RL, prof. Viktorasem Pranckietisem, który przybył do Wędziagoły.

Chodząc wraz z gościem po starym, historycznym przykościelnym terenie, sfotografowaliśmy się na pamiatkę przy grobach rodzinnych poety, laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza. Następnie wszyscy udaliśmy się do sali imprez w Wędziagole, gdzie odbyło się spotkanie miejscowych mieszkańców z przewodniczącym Sejmu RL.

Podczas rozmowy wędziagolanie mówili o zastarzałym problemie, który od lat budzi zatroskanie – braku wodociągu i kanalizacji w części miasteczka.

Ubiegłej niedzieli w wędziagolskim kościele pw. św. Trójcy na Mszę św. w  języku polskim zbierali się mieszkańcy miasteczka, członkowie rodziny Piotrowskich, krewni, bliscy. Upamiętniono dziesiątą rocznicę śmierci Leonarda Piotrowskiego i piątą – Janiny Piotrowskiej.  Zamieszkali w Wędziagole Piotrowscy  - to tradycyjna, katolicka polska  rodzina, która była, jest i pozostanie przykładem jak należy kochać Boga, bliźniego, jak szanować ludzi, którzy są obok.
Po Mszy św. odwiedzono groby Piotrowskich, zapalono znicze, następnie uczestnicy upamiętnienia zebrali się w miejscowej kawiarni, gdzie przy palących się świecach i grze skrzypiec, pani Jurate Dailydeniene przywołała wspomnienia o Janinie i Leonardzie.

Już po raz 21. w podwileńskich Pikieliszkach leżących na terenie gminy Rzesza tradycyjnie w ostatnią sobotę września zorganizowano Święto Plonów rejonu wileńskiego. Hasło tegorocznych dożynek - „Dzielimy się chlebem, kulturą i tradycją”.

Mer samorządu rejonu wileńskiego Maria Rekść, otwierając święto, zaznaczyła, że dożynki są wyrazem podziękowania za tegoroczne plony, za „chleb, który jest wynikiem współpracy Boga i rolnika”.
Tradycyjnie już dożynki rozpoczęto od korowodu dożynkowego z udziałem przedstawicieli wszystkich gmin rejonu wileńskiego.

Co mogło stać się najlepszego, to się stało. W dniach 18-22 września bieżącego roku na historycznych ziemiach Laudy – w Wodoktach i Szczedrobowie (rejon radziwiliski) zostało odznaczone 100-lecie śmierci pisarza,  laureta Nagrody Nobla Henryka Sienkiewicza.
„Wodokty-2016“ stały się wydarzeniem o charakterze  historycznym, literackim, poznawczym, edukacyjnym i badawczym, które objęło rejony radziwiliski, poniewieski, kiejdański, kowieński i całą  historyczną Laudę. Jeszcze od czasów króla Mendoga Lauda słynęła z dobrze urodzonej szlachty, odważnych żołnierzy: oni zasze byli wierni swoim władcom i w ciągu niejednego wieku bronili tego kraju od wrogów: krzyżaków, Turków, Szwedów, Rosjan.

Wodokty 2016
Obchody  setnej rocznicy  śmierci Henryka Sienkiewicza (1916-2016) na Laudzie (Litwa)

W dniach 19-21września w Wodoktach (Vadaktai, rej. Radwiliszki) odbędą się uroczyste obchody w ramach ustanowionego przez Senat Rzeczpospolity Polskiej Roku Henryka Sienkiewicza, organizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oraz miejscowe władze litewskie.

Dożynki w Solecznikach – to szczególne święto poświęcone rolnikom, którzy są podstawową oporą ekonomiki rejonu. Jest to widowisko kuszące swym atrakcyjnym programem artystycznym, dobrą rozrywką i, oczywiście, różnorodnymi smakołykami, których tu zawsze jest wbród.

Również tego roku 11 września, w niedzielę, wedziagolanie udali się do Solecznik na Święto Plonów, zaproszeni przez mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza. Chociaż droga jest daleka, jednak warto tam pojechać.

10 września duża grupa weteranów Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia” przybyła do Wędziagoły. Celem poznawczej wyprawy było odbycie podróży wspólnie z wędziagolanami, którzy od dawnych czasów mieszkają na tym historycznym terenie – Laudzie, śladami laureata Nagrody Nobla, pisarza Henryka Sienkiewicza, bohaterów powieści „Potop”.

Kierownikiem poznawczej wycieczki zgodził się zostać prezes Wędziagolskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie Ryszard Jankowski.

Wieczorem 7 września mieszkających w Wędziagole rodaków już po raz piąty odwiedziło 30 motocyklistów – uczestników rajdu „Ponary – pamiętamy 2016”. Na czele grupy był komandor Marcin Gałecki, dobry przyjaciel wędziagolan.

W ubiegłym roku wspomnieliśmy komandorowi, że dobrze by było przy Polskiej Bibliotece w Wędziagole ustawić krzyż – symbol męki, wiary, kultury i tradycji narodu polskiego. I zostaliśmy usłyszeni. Zawdzięczając sponsorowi rajdu Arturowi Tchórzewskiemu już mamy piękny, mocny klasyczny krzyż, który przywiózł on razem z innymi motocyklistami, uczestnikami rajdu i ustawił przy Polskiej Bibliotece w Wędziagole.

Zielna – 2016 w Wędziagole  

 

Trio "Hanki" w Wędziagole Zielna - 2016

 

 

Witamy powracających do wsi Skrzynie!

Stanisławowi Waszkiewiczowi - 90     

 

W sobotę, 3 września, w Wilnie w kościele pw. św. Piotra i Pawła Polacy modlili się prosząc Boga o błogosławieństwo na zbliżające się wybory do Sejmu Republiki Litewskiej. A także prosili Boga o to, by polskie dzieci mogły kontynuować naukę w języku ojczystym w najstarszej polskiej szkole średniej Wilna – im. Joachima Lelewela na Antokolu, z której obecnie są wypędzani.
W uroczystej Mszy św. wzięli udział również przedstawiciele Wędziagolskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie.  Po Mszy św.  rozpoczęła się konwencja wyborcza Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin.

2 września w Polskiej Bibliotece w Wędziagole gościł prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm RL Michał Mackiewicz wraz z sekretarzem Związku Pawłem Stefanowiczem. Spotkali się oni z członkami Wędziagolskiego Oddziału ZPL.

Michał Mackiewicz obejrzał odnowione locum Polskiej Biblioteki, cieszył się, że członkowie oddziału pielęgnują tożsamość narodową, ojczysty język, tradycje i zwyczaje. Podziękował rodakom za to, że nie szczędzą oni ani czasu, ani sił propagując historyczną i kulturową spuściznę tego kraju.

Święto Plonów w Rudziszkach,  na Ziemi Trockiej

2015 trakaiDSCF716420 września wędziagolanie wybrali się w podróż na Ziemię Trocką, do Rudziszek. Dowiedzili się bowiem, że ich ulubione trio „Hanki“ ( Renata Jokniene, Agnieszka Mataczyno i Iwona Grygiene) będzie promowało swoją nową płytę CD.

Tu, w Rudziszkach, w minioną niedzielę odbywały się tradycyjne dożynki rejonu trockiego. Organizatorem święta „Plon – 2015“ od czternastu lat jest Trocki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie pod kierownictwem prezesa Jarosława Narkiewicza, wicemarszałka Sejmu Litwy.

Wędziagolanie na święcie plonów w Solecznikach

2015 salcininkai DSCF6852Dożynki w Solecznikach – to szczególne święto poświęcone rolnikom, którzy są podstawową oporą ekonomiki rejonu. Jest to widowisko kuszące swym atrakcyjnym programem artystycznym, dobrą rozrywką i, oczywiście, różnorodnymi smakołykami, których tu zawsze jest wbród.

Również tegoroku 13 września, w niedzielę, wedziagolanie udali się do Solecznik na Święto Plonów, zaproszeni przez mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza. Chociaż droga jest daleka, jednak warto tam pojechać.

IV Rajd Motocykłowy „Ponary – pamietamy“ – po raz czwarty w Wędziagole

2015 rajdDSCF6601W środowy wieczór, 9 września, mieszkających w Wędziagole rodaków po raz czwarty odwiedził rajd, składający się z 50 motocyklistów pragnących uczcić miejsca pamięci. Motto ich wyprawy: „Ponary – pamiętamy“. Rankiem tego dnia rozpoczęli oni swoją podróż w Warszawie, odwiedzili Ossów, Wiznę, Augustów, o zmierzchu przyjechali do Wędziagoły. Na czele grupy – dowódca, komandor Marcin Gałecki, dobry przyjaciel wędziagolan, który przyjechał ze swoją starszą córką – pięcioletnią Marianną. Przyjechało nie tylko wielu znajomych, ale też nowych uczestników rajdu. To prawdziwi mężczyźni-patrioci – pobożni, serdeczni ludzie.

DSCF65399 września, we środę, o godz. 19.00 do Wędziagoły przybywa IV Rajd Motocyklowy „Ponary – pamiętamy”.

Spotkanie z Rodakami, uczestnikami Rajdu, odbędzie się w Polskiej Bibliotece w Wędziagole (ul.Kiejdańska 26).

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

2014 paberze

29 września Ojciec Stanisław - człowiek o wielkiej duszy -  obchodziłby 96 urodziny. Z tej okazji,  28 września, w niedzielę,  fundusz pomocy i dobroczynności „Viltis-Vikonda“ („Nadzieja-Vikonda“) zorganizował w Podbrzeziu imprezę poświęconą pamięci  tego niezwykłego człowieka.
Algirdas Mykolas Dobrovolskis (Ojciec Stanisław) był dobrze znany dla wędziagolan. Nieraz, odwiedzając  księży pełniących posługę duszpasterską w Wędziagole, spotykał się z parafianami. Doskonale znał język polski, więc  obcował z wiernymi w ich ojczystym języku. Niektórzy wędziagolscy parafianie podtrzymywali z Ojcem więzy duchowe odwiedzając go w Datnowie i Podbrzeziu. Wędziagolanie wraz ze swymi rodakami – turystami i pielgrzymami z Polski – często odwiedzali i odwiedzają Podbrzezie.  Istniejące tu muzeum powstania 1863 roku zawsze interesowało rodaków, jak i ta miejscowość na Laudzie, której nazwa pochodzi od rzeczki, która  wije się  w pobliżu  podbrzeskiego kościoła.

2014 lapesPolacy z Wędziagoły pielęgnują piękną wieloletnią tradycję, która zakłada zapraszanie mieszkańców Łop na swoje święta i imprezy. Cieszy to, że sąsiedzi z Łop również o nas nie zapominają. Oto ostatnio - minionego piątkowego popołudnia - zostaliśmy zaproszeni na święto rodaków z Łop, które odbywało się na placu przy gmachu starostwa.

Na program kulturalny imprezy złożyły się występy zespołów z Kowna, Janowa, Domejkawy, popisy piosenkarza Mino i, oczywiście, artystów-amatorów z Lop. Byli to młodzi tancerze – zaprezentowali oni współczesne tańce, kapela „Na czwartego" oraz jak zawsze czarujący duet „Teściowe", który, między innymi, pozdrowił przybyłych wędziagolan i ofiarował rodakom piosenkę „Czerwony kwiat", śpiewaną w języku polskim. Cieszymy się, że ten unikatowy duet estradowy, wykonujący utwory w różnych językach, jest naszym dobrym przyjacielem.

DSCF0435Jeszcze żywe są wspomnienia, jeszcze nie minęły emocje od czasu, kiedy gościliśmy w Wędziagole zespół "Sużanianka", który uczestniczył w naszym święcie 15 sierpnia. "Sużaniance" podobała się wizyta w Wędziagole. Tutaj znalazły członkinie zespołu nowych przyjaciół i wielbicieli. Dlatego, pamiętając o nas, ubiegłej niedzieli zaprosili wędziagolan na swoje święto - 25-lecie zespołu.

Święto zapoczątkowała Msza św. w kościele pw. Św. Feliksa Walua, podczas której śpiewały członkinie "Sużanianki". Dziękowały w swoich modlitwach za owocne, piękne i twórcze lata Panu Bogu. A jest za co dziękować: dziesiątki koncertów na Litwie, w Polsce, na Białorusi. Doczekano się dużych sukcesów. Pogratulować jubilatom przybyli przedstawiciele władz rejonu wileńskiego, kierownictwo ZPL, goście z Polski.

2103ApytaslaykyjeDzień 22 września br. stał się wyjątkowym zarówno dla parafii w Opitołokach (rejon kiejdański), jak i miejscowego kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła. Tego dnia odbył się tu odpust św. Apostoła Ewangelisty Mateusza. Podczas Mszy św. śpiewał chór Uniwersytetu Wileńskiego „Schola Cantorum Vilnensis”. Zaś po modlitwie odbyła się prezentacja monografii pt. „Parafia w Opitołokach. Historia mikrowspólnoty”. Organizatorzy imprezy, znając nasze – wędziagolan – zainteresowanie historią tego regionu oraz wspólnymi historycznymi korzeniami, zaprosili nas na tę prezentację. Nową publikację przedstawiły zabranym jej autorki, wykładowczynie Uniwersytetu Witolda Wielkiego: kierownik katedry historii prof. Vaida Kamuntavičienė oraz historyk sztuki wydziału sztuk pięknych prof. Laima Šimkūnaitė.

         W solidnym wydaniu szczegółowo się opowiada o kościele i parafii w Opitołokach, zwraca się również uwagę na kościoły – filie w Świętobrości, Łanczunawie oraz Użwalkiach.

         W monografii „Parafia w Opitołokach. Historia mikrowspólnoty” jest konsekwentnie ukazana historia powstania i rozwoju parafii, domu Bożego, sztuki sakralnej, dworów, parafialnego gospodarstwa i przytułków, szkół, bractw. Obraz ten tworzony jest za pomocą opisów kościelnych fundacji, wizytacji, spisów inwentarza, testamentów księży i magnatów, spraw sądowych, księg metrykalnych, analizy dokumentów z dworów w okolicach Kiejdan.

        

2013santaraStudencka „Santara” została utworzona na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w 2002 roku. Jej członkowie ściśle współpracują z federacją „Santara-Šviesa”, od której przejęli formy działalności oraz idee. Federacja powstała w roku 1957, kiedy to młodzież akademicka studiująca na uniwersytecie w Tiubingenie połączyła się z utworzoną w 1954 roku w USA liberalną organizacją młodzieżową „Santara”.

Stowarzyszenie studentów historii na UWW „Santara”, z inicjatywy młodzieży oraz współwyznawców idei, prowadzi aktywną działalność zarówno na uniwersytecie, jak i poza nim.

Celem stowarzyszenia jest poszerzenie zawartych w książkach wiadomości historycznych o praktyczną działalność, pobudzenie zainteresowania nie tylko faktami, ale też miejscowościami i wydarzeniami. Pragną inicjować dyskusje, a najważniejsze – jednoczyć aktywnych ludzi, którzy chętnie by się dzielili ideami i wdrażali je w życie.

Studenci UWW wiele podróżują po różnych zakątkach Litwy, odwiedzają ważne miejsca pamięci. Zapoznali się też z Warszawą i uniwersytetem stolicy Polski.

Właśnie studencka „Santara” w ubiegły weekend zorganizowała imprezę w Szetejniach (rodzinnej miejscowości Czesława Miłosza). Chociaż nosi ona nazwę „studencka”, jednak bierze w niej udział wielu starszych wiekiem i posiadających duży autorytet osób, takich jak profesorzy Egidijus Aleksandravičius, Leonidas Donskis, Algirdas Avižienis i inni.

Po południu 1 września w ramach tej imprezy do Wędziagoły przybyło wielu znanych działaczy kultury Litwy. Oprócz już wymienionych, byli to Rūstis Kamuntavičius, a także architekci Linas Tuleikis i Algimantas Kančas, polityk Ramūnas Garbaravičius, kilkoro znanych działaczy litewskich z USA, m.in. Kazys Almenas – pisarz oraz fizyk.

Nasz kanał YouTube youtube

Nasi przyjaciele

logo l24 PL 180x150logo kurier 180
logo ltl 180

 

Katalikų renginiai

Free Joomla! template by Age Themes