Vandžiogaliečiai dalyvavo arkivyskupijos simpoziume

simpoziumDSCF2964Birželio 20 dieną į simpoziumą Kaune susirinko arkivyskupijos bendruomenė – parapijų sielovados bendradarbiai kartu su arkivyskupijos ganytojais, kunigais, dekanais - apžvelgti esamos situacijos, pasidalinti turima patirtimi ir su naujomis idėjomis grįžti į parapijas tęsti savo misijos.

Šiam simpoziumui iš anksto ruošėsi ir vandžiogaliečiai. Jie dalyvavo savaitgalio seminaruose, organizuotuose Šiluvoje ir Kaune.

„Atstovaujame vyskupijai, tačiau svarbiausia, kad bendryste esame maldoje aplink Viešpatį, be kurio tai būtų tik paprastas pasibuvimas“,- sakė arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje pradėdamas simpoziumo pradžios šv. Mišias, kurias koncelebravo daugiau kaip 30 arkivyskupijos kunigų - simpoziumo dalyvių. Savo homilijoje arkivyskupas pabrėžė, kad „kalbant apie arkivyskupijos bendruomenę, galima pasilikti tik prie žemiškų reikalų – ką veikėme, darėme, bet šis vaizdas būtų nepilnas. Gera, kad susirenkame žvelgti į Jėzų, pirmiausia šv. Mišiose save atiduodantį, mus stiprinantį ir maitinantį, ir svarbu šio žvilgsnio ir ryšio nepamesti“. Šių šv. Mišių pabaigoje jis pakvietė visus toliau tęsti bendrystę arkivyskupijos salėje.

„Dvasia, Viešpatie, ateik“,- sekminių himnu buvo pradėtas šis jau trečiasis arkivyskupijos istorijoje simpoziumas ir jame nuo savų iššūkių buvo pakviesta pažvelgti ir į visuotinę bažnyčią. Jai atstovavo misionieriai iš Slovakijos, jau nebe pirmą kartą atvykstantys į misijas Lietuvoje. Tai bendruomenės „Rieka života“ vadovas Bohušas Živčakas ir kunigas redemptoristas Rastislavas Dluhy. Jie kvietė nuolat pasitikrinti bažnyčios gyvybę, ar ji kaip ir mūsų kūno gyvybinės funkcijos yra gyva visose srityse: skelbime, liturgijoje, tarnystėje ir bendruomenėje. Vėliau kalbėjusieji be kitų dalykų atkreipė dėmesį ir į artimesnį parapijų, institucijų bendradarbiavimą, pasauliečių vaidmens stiprinimą, siūlydami daugiau galimybių, kur jie galėtų reikštis, pvz.: plėtojant pradėtą atsinaujinimą parapijose, atvirų durų dienas, į kurias galėtų atvykti ir kaimyninės parapijos. Tam pritarė ir vandžiogaliečiai.

Dar daug buvo kalbėta apie inovatyvius siūlymus sielovadoje. Savo pranešimą arkivyskupas baigė viltingai paminėdamas užtarėjus Danguje: pal. Jurgį Matulaitį ir pal. Teofilį Matulionį, Eleną Spirgevičiūtę ir Adelę Dirsytę, kurių beatifikacijos bylos pradėtos arkivyskupijoje. Naujas stiprus dvasinis impulsas – popiežiaus Pranciškaus apsilankymas Lietuvoje. Tegul jo žodis, pasak ganytojo, paliečia ir veda mus toliau.

„Šis simpoziumas - tai Dievo vedimo ženklas“, - sakė arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ dėkodamas simpoziumo dalyviams bei rengėjams. Ganytojas kvietė žmones ir toliau dalytis iniciatyvomis, ką galėtume nuveikti besirengdami sutikti popiežių – Kristaus vilties nešėją, o svarbiausia ne tik veikti, bet ir būti kartu. Arkivyskupo žodžiais, tebūna bendrystė, vienas kito pažinimas, paprastas buvimas ir keliavimas tikėjimo keliu drauge...

Pasibaigus simpoziumui, vandžiogaliečiai neskubėjo namo, jie gurkšnodami kavą arkivyskupijos kiemelyje Kauno pilies ir senosios šv. Jurgio bažnyčios fone klausėsi populiarių operečių muzikos koncerto.

 • DSCF2946
 • DSCF2948
 • DSCF2952
 • DSCF2954
 • DSCF2955
 • DSCF2957
 • DSCF2959
 • DSCF2964
 • DSCF2967
 • DSCF2970
 • DSCF2974
 • DSCF2976
 • DSCF2985
 • DSCF2991
 • DSCF3001
 • DSCF3003
 • DSCF3005
 • DSCF3009
 • DSCF3012
 • DSCF3019
 • DSCF3021
 • DSCF3023
 
Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes