powstDSCF7724Be didelių iškilmių, be būrio žmonių, kukliai ir santūriai, kaip reikalauja griežtos pasaulinės pandemijos, karantino sąlygos, vandžiogaliečiai lenkai paminėjo 158 – ąsias 1863 metų sausio sukilimo metines.
Jie padėjo gėlių, uždegė žvakes ant sukilimo dalyvių ir jų rėmėjų kapų senajame bažnyčios šventoriuje. Visada prisimename savo tautiečius, kovotojus už išsivadavimą iš carizmo jungo, ir didžiuojamės jais. Gal ne visi jie buvo didžiai išmintingi ir išsilavinę, bet tikrai giliai tikintys ir trokštantys laisvės. Jiems didžiulė šlovė ir garbė per amžius! Sukilėliai suprato, kad tas laisvės nevertas, kas negina jos. Jų didvyriška kova ir auka už laisvę įkvėpė ne vieną kovotojų kartą.

powstanieDSCF7579Šiais metais minime jau 158 – ąsias 1863 metų sukilimo metines. Vandžiogalos kraštas, ypač okolica Ibiany (Ibėnai), tais metais pakilo į kovą prieš carinės Rusijos valdžią „Už mūsų ir jūsų laisvę“. Deja, netrukus kovotojai kazokų buvo skaudžiai nubausti: vieni prarado gyvybę, kiti su visais okolicos gyventojais buvo ištremti į Sibirą, o kaimas – sudegintas.
Toks likimas ir rūsti bausmė neaplenkė ir lenkų bajorų Wilkiewiczów (Vilkevičių) giminės. Jie gyveno Ibėnuose ir aktyviai dalyvavo 1863 metų sukilime.

priesamziusDSCF7472Noras pažinti, suprasti, išmanyti yra daugelio žmonių egzistencinės laikysenos ženklas. Nuolatinė istorinės medžiagos apie savo kraštą ir miestelį paieška visada lydi vandžiogaliečius lenkus. Šį kartą paieškos vaisiai – istorinė medžiaga, siekianti XIX šimtmečio pradžią, antrąjį jo dešimtmetį.
Tai unikali medžiaga, gal šiek tiek pikantiška, bet autentiška, įdomi ir informatyvi. Vartome XIX amžiaus pradžios kasos pajamų ir išlaidų knygą. Ji mums byloja ir apie Vandžiogalos žydus prekybininkus: Barelį, Eizeką, Rubiną, Rabšteiną, Šymelį, Joselį, Chaimą, Mojšą Leibovičių ir kitus.

parantelDSCF7369Pirmąją naujųjų 2021 metų savaitę į Vandžiogalos Lenkų biblioteką atkeliavo siunta iš Lenkijos su Šlionsko žemės Vroclavo geneologinės draugijos metiniu leidiniu „Parantele“. Šiame populiariame istoriniame geneologiniame leidinyje, leidžiamame Lenkijoje, Mieczysława Skarżyńska (Miečyslava Skaržinska) straipsnyje „Bracie nie zapomnij o nas – historia jednego zdjęcia. Rodowód Sankowskich herbu Krzywda i Wysokińskich herbu Szeliga z powiatu Kowieńskiego („Broli, nepamiršk mūsų – vienos nuotraukos istorija. Sankauskų herbas Krzywda ir Visokinskių herbas Szeliga giminių iš Kauno apskrities geneologiniai medžiai“) prisimena ir dėkoja Vandžiogalos lenkams.

chatkadovDSCF7263Dovanos – neatskiriama Kalėdų dalis. Vieni žmonės dovanoja laiką, paskirtą savanorystei, kiti stengiasi dažniau išvynioti Viešpaties gerumo dovanas, dar kiti džiaugsmingai priima biučiulystės ženklus.

Tarpušvenčio pirmadienį, anksti ryte, tiesiai iš Varšuvos į Vandžiogalą Lenkų mokyklėlės ugdytiniams atvežė kalėdines dovanas ir vadovėlius.Atrodo,kad ir norai, ir dideli troškimai buvo išklausyti ir suprasti. Mūsų naujieji draugai iš Varšuvos - ikimokyklinės įstaigos „Chatka“ ugdytiniai iš visos širdies mus pradžiugino. Įstaigos direktorė Malgorzata Wiszniewska, mokytojos ir ugdytinių tėveliai net šiais sudėtingais laikais priminė: šventės turi būti laimingos ir linksmos.

kaledosDSCF9112Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišios vyks:

Gruodžio 24 dieną (ketvirtadienį), Kūčių vakarą 18.00 val.- Piemenėlių Šv. Mišios.
Gruodžio 25 dieną (penktadienį) pirmą Kalėdų dieną
Šv. Mišios 10.00 val. .
Gruodžio 26 dieną (šeštadienį) antrą Kalėdų dieną
Šv. Mišios 10.00 val.

suchyDSCF6915Tvari draugystė ir pradžiugina, ir plečia akiratį, ir pagražina gyvenimą. Praeitą savaitę Vandžiogalos Lenkų biblioteką pasiekė Lenkijos Poznanės regiono Suchy Las savivaldybės mėnraščio „Gazeta sucholeska“ eiliniai ir jubiliejinis egzemplioriai. Juos vandžiogaliečiams lenkams jau visą dešimtmetį reguliariai siunčia mūsų geri bičiuliai Grażyna ir Ryszard Głowaccy (Gražina ir Ričardas Glovackiai) - Suchy Las savivaldybės kūrėjai, ilgamečiai jos tarybos nariai, šio krašto geriausi žinovai ir gidai. Džiaugiamės apie juos skaitydami ir matydami mėnraščio „Gazeta sucholeska“ puslapiuose. Nors ir siaučia pasaulinė pandemija, jie rankų nenuleidžia.

zvakeDSCF6858Advento žvakelės vandžiogaliečiams lenkams savanoriams ir  karitiečiams tapo jau kasmetine tradicija. Uždegę šias žvakeles ant šventinio stalo, jie atneša šviesą ne tik į savo ar artimųjų namus, bet ir prisideda prie pagalbos vargą bei sunkius gyvenimo išbandymus patiriantiems žmonėms.  Rankų darbo „Gerumas mus vienija“ žvakelės su viltimi ir dėkingumu yra pagamintos Vilniaus arkivyskupijos Caritas žvakių dirbtuvėse. 

Šis advento laukimo metas yra puikus laikas suprasti, kad esame viena šeima, esame rekalingi vieni kitiems, visi mes Dievo, šviesos vaikai. Apie tai Jums primins šios žvakelės liepsna ant šventinio stalo. 

Free Joomla! template by Age Themes