Televizijos laidos „Kas geresnio, kaimyne?“ sumanytojai ir kūrėjai tikisi, kad jų rodomi reportažai sulauks ne tik Lietuvoje gyvenančių lenkų dėmesio, bet bus įdomūs ir lietuviams.
Ištisus šimtmečius gyvename vieni šalia kitų. Priešiškų ideologijų tendencingai iškreipti istoriniai faktai, nežinojimas, klaidingi įsivaizdavimai, įsišakniję stereotipai ir kompleksai daugelį metų trukdė ir dar tebetrukdo tarp abiejų tautų tiesti draugystės ir pažinimo tiltus bei stiprinti pilietinį sąmoningumą. Dabartinis laikotarpis, pilnas grėsmių, verčia keisti požiūrį ir ieškoti bendrų sąlyčio taškų tarp šių dviejų laisvę mylinčių tautų. Todėl ir šio naujo televizijos projekto „Kas geresnio, kaimyne?“ kūrėjų laidoje senoji istorija susipina su dabartimi, su Lietuvos lenkų kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo atspindžiais.

Jau kelis dešimtmečius vandžiogaliečiai lenkai  nuoširdžiai mini 1863-1864 metų Sausio sukilimo metines. Buvo laikai, kada apie šį sukilimą, jo reikšmę, kovos devizą „Už mūsų ir jūsų laisvę!” nebuvo  pakankamai kalbama.
Vandžiogaliečiams lenkams pasisekė – jų tėvai ir protėviai  pasakojo apie lenkų žutbūtines kovas per Sausio sukilimą (Powstanie Styczniowe) mūsų krašte ir mūsų vietovėje. Tai buvo garbės ir pareigos reikalas – saugoti didvyrių atminimą. Senieji Vandžiogalos lenkai savo vaikams iš kartos į kartą perduodavo prisiminimus, rodydavo sukilimo dalyvių kapus, amžinojo poilsio vietas, simbolinius kryžius įvairiose kapinaitėse.

Vandžiogaliečiai lenkai puoselėja ir saugo krikščioniškąją šventų Kalėdų dvasią. Paskutinį Advento šeštadienį, gruodžio 17 dienos popietę, Vandžiogalos lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai kartu su savo tėveliais, seneliais, mokytoja Leonija ir kitais bendruomenės nariais gausiai rinkosi į Stankūnuose esančią kaimo turizmo sodybą „Banginis“. Tradiciškai kartu su savo tautiečiais bičiuliais motociklininkais iš Lenkijos jie norėjo pasidalyti savo džiaugsmais, rūpesčiais, pašventintais kalėdaičiais ir  švęsti didžiąją Užgimimo šventę bičiulių būryje. Vaišingi svečiai „Banginio“ sodyboje stalus nukrovė įvairiausiais kalėdiniais patiekalais, tarp kurių buvo ir lenkų tradiciniai – bigosas ir fliakai.

Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišios vyks:

Gruodžio 24 dieną (šeštadienį), Kūčių vakarą 20 val.- Piemenėlių Šv.Mišios

Gruodžio 25 dieną (sekmadienį) pirmą Kalėdų dieną 

10.00 val. bendros Šv. Mišios lietuviams ir lenkams

Gruodžio 16 dienos popietę didžiausia Lietuvos lenkų visuomeninė organizacija – Lenkų sąjunga - sukvietė savo narius, draugus ir svečius į tradicinį kasmetinį kalėdinį susitikimą Lenkų kultūros rūmuose Vilniuje. Ši graži katalikiška tradicija puoselėjama jau nuo 2003 metų. Į susitikimą atvyko apie 500 žmonių. 

Visus susirinkusius pasveikino Lietuvos Lenkų sąjungos pirmininkas Waldemar Tomaszewski, visiems linkėjo Dievo palaimos, meilės, vienybės ir taikos. Vigilijos šventime dalyvavę vandžiogaliečiai su savo tautiečiais iš Lenkijos ir įvairių Lietuvos vietovių laužė ir dalinosi pašventintu kalėdaičiu – vienybės ir atleidimo, draugystės, meilės ir noro būti kartu simboliu.

Lenkijos katalikiškojo jaunimo delegacija, akcijos „Polak z sercem“ dalyviai, su dovanomis Vandžiogalos Sekmadieninei lenkų kalbos mokyklėlei gruodžio 7 dienos popietę atvyko į Vandžiogalą. 
Atvyko net penkių Lenkijos katalikų bažnyčios diecezijų – Bielsko – Żywieckiej, Drohiczyńskiej, Zamojsko – Lubaczowskiej, Rzeszowskiej ir Lubelskiej  – katalikiško jaunimo atstovai savanoriai. Jiems vadovavo asociacijos generalinis asistentas kunigas Andrzej Lubowicki, prezidiumo pirmininkė Martyna Gieleta. Tarp svečių buvo dar du kunigai -  dvasiniai vadovai.
Vandžiogaliečiams lenkams gan netikėta, bet be galo malonu buvo priimti tautiečius,  pirmą kartą atvykusius į Vandžiogalą.

Gruodžio 3 d., šeštadienis, antro advento sekmadienio išvakarės paženklino naujosios Giraitės Šventosios Šeimos parapijos veiklos pradžią. Į parapijos veiklos pradžios šventę „Pradedant Adventą, belaukiant Šv. Kalėdų“, vykusią Giraitėje, bažnyčiai statyti skirtame sklype Bažnyčios g. 2, atvyko ir vandžiogaliečiai lenkai.
Tapome liudininkais naujai užgimstančios parapijos, kurios žmonės turi viltį, kad čia po kurio laiko iškils ir Dievo šventovė – nauja bažnyčia. Tai  bus dvasinė užuovėja ir oazė šių laikų  žmogui. Naujai parapijai priklauso Užliedžių, Giraitės, Vijūkų ir Romainių gyventojai.

Advento žvakelės vandžiogaliečiams savanoriams ir  karitiečiams tapo jau kasmetine tradicija. Uždegę šias žvakeles ant šventinio stalo, jie atneša šviesą ne tik į savo ar artimųjų namus, bet ir prisideda prie pagalbos vargą bei sunkius gyvenimo išbandymus patiriantiems žmonėms.
Šis advento laukimo metas yra puikus laikas suprasti, kad esame viena šeima, esame rekalingi vieni kitiems, visi mes Dievo, šviesos vaikai. Apie tai Jums primins šios žvakelės liepsna ant šventinio stalo.
Advento labdaros akcijos  „Gerumas mus vienija“ žvakelių kviečiame įsigyti Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje.
Vandžiogalos parapijos karitiečiai


Free Joomla! template by Age Themes