Praėjusį sekmadienį Vandžiogaloje įvyko poeto Czesław Miłosz (Česlovo Milošo) 20-ųjų mirties metinių minėjimas. Nuo pat ryto miestelio ir aplinkinių miestų žmonės, svečiai iš Lenkijos rinkosi į Švč. Trejybės bažnyčią. Čia 9 val. buvo aukojamos Šv. Mišios minint 20-ąsias Nobelio premijos laureato, rašytojo Czesław Miłosz mirties metines. Buvo meldžiamasi už poeto sielą ir visus šios giminės mirusiuosius, už jo protėvius – šio krašto patriotus ir šviesuolius, kurie ilsisi Viešpatyje senajame mūsų bažnyčios šventoriuje. Šv. Mišias aukojo vienuolis pranciškonas kunigas Paulius. Šv. Mišių metu giedojo choras „Ojczyzna” (Węgorzewo, Lenkija).

Liepos 21 d. (sekmadienį) 9.00 val.  Czesław Milosz (Česlovo Milošo) 20-ųjų mirties metinių intencija bus aukojamos Šv. Mišios lenkų kalba.
Maldoje prisiminsime ne tik poetą, bet ir visus jo giminės mirusiuosius.
Šv. Mišių liturgijos metu giedos choras „Ojczyzna“ (Lenkija), veiks Sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokinių piešinių ir Halinos Mordasaitės - Chachlauskienės darbų paroda „Piešiame istoriją“, skirta šiai progai paminėti.  
Po Šv. Mišių poeto ir jo protėvių atminimą pagerbsime senajame šventoriuje.
Pasibaigus pagerbimo ceremonijai, Kauno g. 83 kieme vyks piknikas kartu su svečiais iš Lenkijos, kur skambės poeto eilės, prisiminimai apie jį, dainos, muzika.
Nuoširdžiai kviečiame!
Vandžiogalos lenkai

Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje atidaryta kūrybinių darbų paroda „Piešiame istoriją“. Parodoje eksponuojami Vandžiogalos sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokinių darbai.
Į paskutinę šių mokslo metų pamoką mokiniai rinkosi senajame bažnyčios šventoriuje. Čia įvyko užsiėmimas „Kelionė istorijos labirintu“. Mokiniai leidosi į kelionę po mūsų miestelio ir jo apylinkių praeitį. Patirti nepakartojami įspūdžiai subrandino idėją visa tai pavaizduoti piešiniuose. Buvo nutarta čia, šventoriuje, įamžinti matytus vaizdus. Taip įvyko piešimo pleneras „Piešiame istoriją“.
Stenduose matome mokinių darbus, atliktus pieštuku ir akvarele.

Paskutinį birželio mėnesio sekmadienį į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią į 9 val. aukojamas lenkų kalba Šv. Mišias susirinko nemažas būrys žmonių. Buvo aukojamos  Šv. Mišios už garbingo žmogaus, lenko, mūsų bičiulio Władysław Gruźdz atminimą, taip pat už visus Lutkiewiczów (Liutkevičių) giminės mirusiuosius. Iš šios garbingos, pamaldžios lenkų giminės paskutiniaisiais metais anapilin iškeliavo patys geriausi, aktyviausi žmonės. Liko jų palikuonys, kurie nepamiršo tėvų pamokymų, jų skelbtų tiesų ir vertybių. Prisiminimai apie Vandžiogalos kraštą, gimtąsias vietas, viešnages pas tetą Janiną ir dėdę Leonardą, apie senelius Jadvygą ir Joną Preišiogalos kaime, vaikystėje išbraidžiotus laukus, medžius, kurie saugojo ir slėpė vaikus nuo saulės ir lietaus, išlikę daugelio atmintyje.

Birželio 29 dieną Vilniuje vyko XVII Lietuvos lenkų sąjungos suvažiavimas. Didžiausios Lietuvoje lenkų visuomeninės organizacijos pirmininku ateinančiai trejų metų kadencijai buvo perrinktas europarlamentaras Waldemar Tomaszewski. Jį palaikė  310 delegatų, niekas nebalsavo prieš, trys suvažiavimo delegatai, jų tarpe ir pats pirmininkas, balsuodami susilaikė.
Vilniaus lenkų kultūros rūmuose susirinkę XVII Lietuvos lenkų sąjungos suvažiavimo delegatai išrinko ne tik pirmininką, bet ir organizacijos valdybą ateinančiai trejų metų kadencijai.

Paskutinį karštą birželio mėnesio penktadienį skyrėme susitikimui, bendravimui, draugystės puoselėjimui ir istorijos žinių pagilinimui. Neeilinis renginys Baro Konfederacijos prieš 255 metus vykusiems įvykiams atminti buvo organizuotas kaimynystėje, Jonavos rajone Žeimių seniūnijoje, Normainių II kaime.
Prie Normainių dvaro Baro Konfederacijos dalyvių atminimui skirtos koplytėlės nuo pat ryto rinkosi vietiniai žmonės, svečiai, istorijos mylėtojai ir žinovai. Atvyko ir mūsų tautiečiai. Tai Lokalna grupa działania Północne Mazowsze gmina Krasne iš Lenkijos (Vietos veiklos grupė iš Šiaurės Mazovijos Krasne savivaldybės Lenkijoje).

Sekmadienį, birželio 23 dieną, Sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai susirinko į Vandžiogalos Lenkų biblioteką švęsti mokslo metų užbaigimo šventės.
Visi mokiniai atsinešė pabaigtus piešimo plenero „Piešiame istoriją“ darbus. Darbai puikūs!
Vaikai dar kartą norėjo susitikti, kartu pabūti ir tradiciškai, kaip kasmet, iškeliauti į vasaros atostogas. Lenkų kalbos mokyklėlės mokytoja Leonija padėkojo mokiniams už jų pastangas siekti mokslo žinių, už geranoriškumą ir gražų bendravimą.
Susėdę prie paruošto vaišių stalo, visi vaišinosi, bendravo.

Priešpaskutinį birželio mėnesio ketvirtadienį Vandžiogalos Sekmadieninės lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai kartu su mokytoja Leonija Petrauskaite nuo pat ryto rinkosi į senąjį bažnyčios šventorių. Čia kartu su šių eilučių autoriumi vyko kelionė istorijos labirintu po mūsų miestelio ir jo apylinkių praeitį.
Visi turėjo puikią galimybę aplankyti šventoriuje amžinojo poilsio atgulusių mūsų krašto šviesuolių, sukilėlių, patriotų kapus, sužinoti apie jų nuveiktus darbus, nuopelnus mūsų kraštui ir likimus. Su dideliu susidomėjimu mokiniai apžiūrėjo mūsų ypatingą Švč. Trejybės bažnyčią, joje esantį sakralinį meną.

Birželio 14 dieną minime Gedulo ir vilties dieną, skirtą sovietų vykdytiems trėmimams prisiminti ir pagerbti jų aukas. Vandžiogaliečiai lenkai, jungdamiesi prie pilietinės istorinės akcijos „Atminties neištremsi“, prisiminė visus savo tautiečius ir kitus nekaltus geros valios žmones, kurie per masinius areštus, pradėtus dar 1941 metų birželio 14 dieną, buvo ištremti į Sovietų Sąjungos gilumą – į Sibirą. Iš viso iki 1953 metų iš mūsų krašto buvo ištremta apie 130 tūkstančių žmonių, dar apie 156 tūkstančiai buvo įkalinti. Tarp jų buvo ir daug mūsų tautiečių lenkų.
Ta proga dar kartą norime pasidalinti prisiminimais apie puikų žmogų, mūsų bičiulį Sibiro tremtinį Władysław Gruźdz (1916 – 2016).

Šią savaitę Vandžiogaloje lankėsi bajorų palikuonis – herbas Trąby – Jacek Narbut, gyvenantis Barlinek Vakarų Pamario vaivadijoje. Gerbiamas svečias iš Lenkijos dar šių metų pradžioje kreipėsi į Vandžiogalos lenkus su prašymu padėti ieškant jo protėvių giminės šaknų mūsų krašte. Pirminiai jam žinomi duomenys tokie, kad Jan Narbutt, sūnus Andrzeja, testamentu, sudarytu 1706-05-03 ir patvirtintu Kauno Žemių teisme, padalina savo žemes ir turtą, Użumiszki (Užumiškių) kaimą, per pusę dviems savo sūnums - Kazimierz (Kazimierui) ir Jan (Jonui) ir Saszewicze (Šašių) kaimą jauniausiam sūnui Jan (Jonui).

Free Joomla! template by Age Themes