Lenkijos Nepriklausomybės šimtmetis širdyse ir atmintyje

nepriklDSC00104Lietuva ir Lenkija – tarptautinės bendruomenės partnerės, šiomis dienomis besidžiaugiančios Nepriklausomybės 100-mečio jubiliejumi, bendravimo ir bendradarbiavimo vaisiais. Praėjusį savaitgalį, lapkričio 9-12 dienomis, gerų Lietuvos draugų ir mūsų bičiulių iš Varmijos – Lidzbarko apskrities visuomeninės asociacijos „Łancuch wzajemności“ pirmininko Ryšardo Pšytulos (Ryszard Przytula) ir gminos Kivity (Kiwity) seniūno Vieslavo Tkačiuko (Wiesław Tkaczuk) pakviesta delegacija iš Lietuvos vyko į iškilmingą Lenkijos Nepriklausomybės šimtmečio minėjimą.

Delegacijoje - Kaišiadorių rajono meras Vytenis Tomkus, Kruonio seniūnas Audrius Slavinskas ir kiti savivaldybės atstovai, Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras Algirdas Jurevičius, Kaišiadorių vyskupijos katalikių moterų organizacijos Všį „Vilties tiltas“ vadovai (gydytojai Virginija ir Ąžuolas Sutkai) ir nariai (Tatjana Prakapienė, Vida Keidošiūtė, Onutė Budvytienė, Sabina Simniškienė, Irutė Maciulevičienė), Vandžiogalos lenkų bendruomenės ir parapijos Carito visuomenininkė Zofija Pilypienė kartu su Lenkų bibliotekos liaudies kapelos dainininkėmis Stanislava Novikova ir Zofija Aleknavičiene.

Penktadienį, lapkričio 9d., vakarą viešbutyje „Perła Warmii“ delegaciją iš Lietuvos iškilmingai sutiko Varmijos – Lidzbarko apskrities viršininkas Janas Harhajus (Jan Harhaj), gminos Kivity seniūnas Veslavas Tkačiukas ir žmona Gražina, taip pat gausus būrys asociacijos „Łancuch wzajemności“ narių. Per iškilmingą vakarienę pasidžiaugta tvirtais abiejų bendruomenių tarptautiniais ryšiais ir vaisingu, jau dešimtmetį trunkančiu bendradarbiavimu. Svečiai ir šeimininkai pasidalijo Nepriklausomybės jubiliejaus įspūdžiais, patirtimi ir lūkesčiais. Visi jautėsi laimingi, galintys laisvai susitikti, bendrauti. Juk visai neseniai apie tokį bendravimą tegalima buvo pasvajoti. Gausiai susirinkusiems šventinio vakaro dalyviams senąsias mūsų Liaudos krašto dainas atliko dainininkės Stanislava ir Zofija.

Šeštadienį, lapkričio 10d., Lenkijos Nepriklausomybės 100-iui skirtas minėjimas prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis Kivitų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Mišias aukojo Kauno vyskupas augziliaras Algirdas Jurevičius, jam talkino lenkų kunigai. Po šv. Mišių Kultūros centre vyko Lietuvos delegacijos sutikimas. Dalyvavo gminos valdžios atstovai, parlamentaras, Pilsudskininkų draugijos nariai, laisvės kovų veteranai, policijos pareigūnai ir gaisrininkai savanoriai, mokyklų mokiniai, harcerai ir kunigai. Mokiniai atliko meninę programą, skirtą Lenkijos Nepriklausomybei paminėti. Buvo atidengta ir pašventinta jubiliejinio šimtmečio minėjimo lenta, padėtos gėlės, sakomos kalbos, teikiami apdovanojimai. Pasibaigus iškilmėms gminos seniūnas delegacijai iš Lietuvos padovanojo išvyką į Agua parką SPA „Termy Warmińskie“, kur visi lepinosi vandens ir pirčių procedūromis. Vakare viešbutyje „Perła Warmii“ vyko iškilminga šventinė vakarienė.

Sekmadienį, lapkričio 11d., Krekole Šv. Kryžiaus Išaukštinimo ir Šv. Lauryno bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už Tėvynę. Jas aukojo ir pamokslą sakė Kauno vyskupas augziliaras Algirdas Jurevičius. Iškart po šv. Mišių buvo parodyta muzikinė programa „Nepriklausomybės gimimas“. Ją atliko asociacijos „Łancuch wzajemności“ nariai. Vėliau svečiams buvo organizuota ekskursija į Kivituose esančią Dievo Motinos Taikos Karalienės šventovę (joje yra Dievo Motinos Taikos Karalienės paveikslas, kurį vainikavo šventasis popiežius Jonas Paulius II) ir vienuolyną, kur 1953-1954 metais Lenkijos komunistinė valdžia buvo įkalinusi Tūkstantmečio Prima Kardinolą Stefaną Višinskį (Stefan Wyszyński). Jautrus ir skaudus pasakojimas apie baisius ano meto įvykius ir nusikaltimus komunistinėje Lenkijoje priminė, kaip svarbu ieškoti bendrystės ir drauge įveikti laiko iššūkius.

Pirmadienį, lapkričio 12 d., - atsisveikinimo diena. Mūsų bičiuliai tautiečiai sukrovė ir įteikė lauknešėlius, kad kelionėje niekas neišalktų ir dar dovanų namiškiams parvežtų. Delegacija atsisveikino su lenkais draugais iš Varmijos – Lidzbarko, Kivity ir Krekole. Juk visą savaitgalį meldėsi, bendravo, šventė jubiliejų, reikšmingą Lenkijai ir Lietuvai.

Nuoširdžiai dėkojame Kaišiadorių rajono merui Vyteniui Tomkui už paramą ir pagalbą organizuojant kelionę ir buvimą kartu švenčiant mūsų draugų lenkų Nepriklausomybės 100- ąsias metines. Dėkojame Kaišiadorių vyskupijos katalikių moterų organizacijos Všį „Vilties tiltas“ vadovams gydytojams Virginijai ir Ąžuolui Sutkams. Jų dėka Vandžiogalos lenkų bendruomenės nariai galėjo dalyvauti šioje šventėje. Ačiū Kauno Arkivyskupijos vyskupui augziliarui Algirdui Jurevičiui už maldas ir ganytojišką palaikymą per visą kelionę.

Nacionalinės šventės atgarsiai, dvišalių santykių dvasia, kuriama labai atsakingai ir nuoširdžiai, tikrai išliks mūsų atmintyje ir širdyse nuostabaus bičiulio asociacijos „Łancuch wzajemności“ pirmininko Ryšardo Pšytulos (Ryszard Przytula) ir gminos Kivity seniūno Vieslavo Tkačiuko (Wiesław Tkaczuk) dėka. Ačiū jiems už kvietimą, draugišką, šiltą ir įspūdingą bendravimą, kurį vandžiogaliečiai ilgai prisimins.

 • DSC00058
 • DSC00067
 • DSC00069
 • DSC00079
 • DSC00088
 • DSC00104
 • DSC00106
 • DSC00110
 • DSC00151
 • DSC00155
 • DSC00179
 • IMG_20181109_171529
 • IMG_20181110_093427
 • IMG_20181110_115706
 • IMG_20181110_131244
 • IMG_20181110_134906
 • IMG_20181110_140755
 • IMG_20181111_105525
 • IMG_20181111_115022
 • IMG_20181111_121418
 • IMG_20181111_145031
 • IMG_20181111_160909
 • IMG_20181111_171650
 • IMG_20181111_211739
 
Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes