Lenkijos ir Lietuvos Prezidentų laiškas Šv. Jono Pauliaus II 100 – ųjų gimimo metinių proga

Vysk. Vladas MIchelevičius sveikina į Lietuvą atvykusį popiežių Joną Paulių IILietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda

Vilnius, 2020 m. gegužės 18 d.

Gerbiamieji!

Brangūs Tautiečiai!

1920-ųjų gegužės 18-ąją Vadovicėse į šį pasaulį atėjo Karolis Wojtyła, vėliau tapęs Šventuoju Popiežiumi – Jonu Pauliumi II. Filosofas ir jaudinantis kalbėtojas. Darbininkas ir inteligentijos sielų ganytojas. Poetas ir valstybės veikėjas. Fundamentalių moralinių vertybių ir krikščioniškosios Europos tapatybės gynėjas. Katalikų Bažnyčios vadovas, drąsiai ir kūrybingai siekęs įgyvendinti II Vatikano susirinkimo reformas. Nenuilstantis pontifikas – tiltų tiesėjas nesutarimų ir konfliktų varginamame pasaulyje.

Jis buvo viena svarbiausių XX amžiaus asmenybių. Jo mokymas ir asmeninis gyvenimo liudijimas vis dar jaudina milijonų žmonių visame pasaulyje širdis ir protus. Lietuvos Respublikos Seimas bei Lenkijos Respublikos Seimas ir Senatas paskelbė 2020-uosius Jono Pauliaus II metais. Lietuvos ir Lenkijos Vyriausybės parengė daug šių metinių minėjimo renginių.

Mes, lietuviai ir lenkai, skiriame Šventojo Jono Pauliaus II asmenybei didžiulę reikšmę. Jis mums yra simbolis, istorijos liudytojas, tačiau jame pažįstame ir mūsų regiono laisvės bendrakūrėją. Jo pirmoji apaštališkoji kelionė į Lenkiją ir jos metu ištarti skambūs žodžiai „Tenusileidžia Tavo dvasia ir atnaujina šios žemės veidą“ turėjo įtakos ne tik Lenkijai, bet ir Lietuvos laisvės siekiams. Ši kelionė pradėjo procesą, pasibaigusį komunizmo žlugimu ir nepriklausomybės atgavimu.

Dar būdamas Krokuvos vyskupu, Karolis Wojtyła gyvai domėjosi įvykiais Lietuvoje, skaitė anuomet Sovietų Sąjungos pogrindyje leidžiamą „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“. Vėliau Popiežius Jonas Paulius II paskyrė Kauno pagalbiniu vyskupu, paskui Kauno arkivyskupu metropolitu drąsųjį „Kronikos“ iniciatorių ir redaktorių, dvasios tėvą Sigitą Tamkevičių SJ.

1993-ųjų rugsėjį Jono Pauliaus II apaštališkoji kelionė, pirmasis Lietuvos istorijoje Popiežiaus vizitas tapo savo nepriklausomybę atkuriančiai Lietuvai dideliu moraliniu ir diplomatiniu palaikymu. Popiežius meldėsi Antakalnio kapinėse prie naujųjų Lietuvos didvyrių – 1991-ųjų sausio sovietų agresijos aukų – kapų. Jis apsilankė visose svarbiausiose Lietuvos vietose – lietuvių dvasinės jėgos šaltiniuose.

Tuomet jis suformulavo tezes programai, leidžiančiai kurti geros kaimynystės ateitį lietuviams ir lenkams –dviem krikščioniškoms, tokioms artimoms viena kitai tautoms, susietoms kaimynystės, draugystės ir brolybės ryšiais. Atsimename šiuos Šventojo Jono Pauliaus II žodžius, anuomet pasakytus Vilniuje: „Lietuviai ir lenkai yra pašaukti bendradarbiauti, bet pirmiausia – klausytis vieni kitų, kad dėl to stiprėtų jų bendras tikėjimas, ta pati viltis ir viską vienijanti meilė.“

Kartu minėdami Lietuvoje ir Lenkijoje Jono Pauliaus II, Šventojo Popiežiaus iš Lenkijos, 100-ąsias gimimo metines, norime solidarumo kultūros dvasioje, pasiremdami jo palikimu, ir toliau siekti, kad mūsų valstybių ir tautų ateitis Europoje būtų formuojama Šventojo Jono Pauliaus II katalikiškos antropologijos dvasia.

Esame nuoširdžiai įsitikinę, kad Šventasis Jonas Paulius II visada remia mūsų tautas, o šiomis pandemijos dienomis, jeigu galėtų, pakartotų mums savo 1978-ųjų spalio 22-osios raginimą: „Nebijokite“.
                                 

Free Joomla! template by Age Themes