Sutvirtinimo sakramento šventė Vandžiogaloje

vyskupasDSCF3307Trečiadienį, liepos pirmos dienos pavakarę, Vandžiogalos bažnyčioje įvyko didelė šventė – 45 jauni žmonės iš kaimyninės Labūnavos ir Vandžiogalos parapijų tapo tikrais krikščionimis, jiems buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Sutvirtinimo sakramentas – tai krikščioniškos brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal katalikų bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.

Sutvirtinimo sakramentą Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje teikė Jo eminencija kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ.

Iškilmingas Šv. Mišias su Jo eminencija aukojo ir kartu atvykęs svečias, kunigas mons. dr. Artūras Jagelavičius. Jo eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ ta proga pasakė pamokslą.

Pasibaigus Šv. Mišioms, vandžiogaliečiai sveikino ir dėkojo Jo eminencijai už ganytojišką apsilankymą mūsų parapijoje šiais žodžiais:

„Matyti, girdėti ir justi Jus – didelė palaima. Jūs esate mums Dievo dovana. Būkite sveikas, būkite laimingas, nes didinate visų mūsų laimę, džiaugsmą, paguodą. Šiandien Jūs ne tik dalijote Sutvirtinimo sakramentą, šiandien Jūs sutvirtinote visų mūsų tikėjimą. Jūs – ištikimas, uolus Dievo tarnas – padalijote savo meilę, dalijote gerumą ir sielos stiprybę. Ačiū Jums, Jūsų Eminencija!”

Po Sutvirtinimo sakramento suteikimo garbingi svečiai - Jo eminencija kardinolas Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, kunigas mons. dr. Artūras Jagelavičius ir Vandžiogalos parapijos klebonas kunigas Skaidrius Kandratavičius - svečiavosi Vandžiogalos Lenkų bibliotekoje. Svečiai domėjosi jos veikla, parapijos rūpesčiais ir džiaugsmais. Įdomūs, atviri pokalbiai tęsėsi iki vakaro.

 • DSCF3299
 • DSCF3301
 • DSCF3306
 • DSCF3307
 • DSCF3311
 • DSCF3319
 • DSCF3322
 • DSCF3325
 • DSCF3334
 • DSCF3343
 • DSCF3359
 • DSCF3377
 • DSCF3388
 • DSCF3397
 • DSCF3416
 • DSCF3422
 • DSCF3425
 • DSCF3434
 • DSCF3436
 • DSCF3438
 • DSCF3439
 • DSCF3441

Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes