Prisimename Vandžiogalos Juozapus

juozapDSCF8553Kovo 19-oji –svarbi gamtai, religijai iš žmonėms diena. Kodėl šiais metais ypač minime ir švenčiame Juozapines? Kodėl verta atidžiau susipažinti, pažvelgti ir prisiminti mūsų Vandžiogalos krašto Juozapus ir Juzefas?
Populiaraus šventojo vardu vadinosi XIX a. ir XX amžiaus pr. Vandžiogalos krašto „galingieji“. Dvarininkas Juozapas Chlopickis (Józef Chłopicki) - miestelio įpėdinis, pagrindinis Vandžiogalos Švč.Trejybės bažnyčios rėmėjas. Apie jo asmenį, dvarą ir vietovę, kuri, beje, buvo vadinama Juozapava (Józefowo), virė visas ano meto ekonominis ir kultūrinis gyvenimas. Chlopickio nuopelnai Vandžiogalos miestelio plėtrai, parama bažnyčiai buvo didžiuliai.

Juozapas Milošas (Józef Miłosz) - Užumiškio dvaro valdytojas, aktyvus to meto Kauno apskrities politikos ir visuomenės veikėjas.
Juzefa Chmieliauskienė (Józefa Chmielewska) – Boreko dvaro valdytoja, išskirtinė moteris, daug nusipelniusi ir pasitarnavusi mūsų vietovei. Jos karitatyvinė ir sielovadinė veikla nepaliauja stebinti. Tą veiklą liudijantys faktai yra pavyzdys visų laikų žmonėms. Šie lenkų bajorai dvarininkai buvo autoritetai kitiems lenkų ūkininkams Juozapams, gyvenusiems okolicose ir vienkiemiuose. Jų XIX a. ir XX a. pr. čia buvo tikrai nemažai. Garbingas, šventas Juozapo vardas tada buvo populiarus.
Žmonės, sekdami šv. Šeimos globėjo šv. Juozapo pavyzdžiu, augino vaikus, auklėjo kurdami tikėjimo dvasios erdves, mokė juos būti sąžiningais, drąsiais ir dorais žmonėmis. Tokie jie ir tapo: gynė mūsų kraštą dalyvaudami sukilimuose prieš carinės Rusijos priespaudą, vėliau kovose su bolševikais.
Dangiškojo globėjo misija buvo suprantama ir nuoširdžiausiai priimtina mūsų Juozapams ir Juzefoms. Tai liudija jų gyvenimas ir darbai.

 • DSCF8489
 • DSCF8493
 • DSCF8495
 • DSCF8503
 • DSCF8507
 • DSCF8510
 • DSCF8513
 • DSCF8527
 • DSCF8529
 • DSCF8532
 • DSCF8543
 • DSCF8553
 • DSCF8557
 • DSCF8573
 • DSCF8577
 • DSCF8582
 • DSCF8587
 • DSCF8614
 • DSCF8620
 • DSCF8627
 • DSCF8632

Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes