Šventiniai tautiečių susitikimai Lenkijoje

2011 sventiniaisusitikimaiLenkijos Varmijos – Mozūrijos krašto bendruomenės „Wspólnota Polska” Olštyno skyriaus kvietimu vandžiogaliečių atstovai nuvyko kelioms dienoms į kurortinį miestą Węgorzewo susitikti ir susipažinti su savo tautiečiais, išsibarsčiusiais po visą pasaulį, ir kartu atšvęsti Kalėdų Vigiliją.

Pirmiausia stabtelėjome Šypliškėse, kur mus svetingai sutiko mūsų bičiulis, ansamblio „Pogranicze“ vadovas Józef Murawski. Jis yra žinomas garsus pasienio vietovių lenkų ir lietuvių folkloro žinovas ir propaguotojas. Dabar čia, Šypliškėse, organizuojami lietuvių kalbos tobulinimosi kursai Lenkijos lietuviams.

 

Iškilmės prasidėjo Šv. Mišiomis Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje Węgorzewe. Šv. Mišių intencija – už visus tautiečius, gyvenančius užsienyje. Po Šv. Mišių – Vigilijos vakaras restorane „Na Wankowicza“, kur kartu su Lenkijos parlamentarais, konsulatų ir savivaldybių atstovais, Węgorzewo miesto burmistru ir miesto tarybos nariais, su žinomais kultūros ir meno veikėjais buvo dalinamasi kalėdaičiais, šventiniais palinkėjimais, taip pat buvo kalbama mūsų tautiečiams aktualiomis temomis apie tolimesnį bendradarbiavimą ir perspektyvas. Kartu su choru „Ojczyzna“ giedojome kalėdines giesmes ir pastorales, tad vakaras užsitęsė iki vėlumos. Vigilijos šventimas vandžiogaliečiams paliko didelį įspūdį. Kitos dienos ankstų rytą vėl visi susitikome kaip pažįstami ir artimi draugai. Renginio organizatoriai pasiūlė įdomią kitos dienos kultūrinę programą – aplankyti šventas ir istorines vietoves, muziejus, taip pat dalyvauti miesto šventėje. Deja, mūsų laukė ilga kelionė namo. Padėkoję atsisveikinome ir, pasiėmę mums įteiktas simbolines degančias kalėdines ugneles, kaip draugystės ir tradicijų ženklą, primenantį mūsų bendrą tikėjimą, tautiškumą, patraukėme namo.

 • 2006_05030002
 • 2006_05030004
 • 2006_05030006
 • 2006_05030008
 • 2006_05030010
 • 2006_05030011
 • 2006_05030020
 • 2006_05030022
 • 2006_05030023
 • 2006_05030025
 • 2006_05030027
 • 2006_05030029
 • 2006_05030032
 • 2006_05030035
 • 2006_05030056
 • 2006_05030060
 • 2006_05030064

Lietuvos lenkų sąjungos
Vandžiogalos skyriaus pirmininkas
Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes