Praeitis – dabarties akimis

Pirmiausia norisi pasidžiaugti:  paskutinis gegužės savaitgalis buvo kupinas įspūdžių, naujų pažinčių ir gerų emocijų. Šeštadienį nuo pat ryto viena po kitos į Vandžiogalą atvyko net kelios pažintinių kelionių turistų grupės iš Kauno. Šių kelionių  entuziastų vedliai, iš įvairių šaltinių sužinoję apie įvairiatautį, sena istorija, žmonėmis ir stebuklais garsėjantį kraštą, nutarė atvykti, pamatyti ir išgirsti. Jiems ypač norėjosi pajusti vietovės išskirtinumą ir dvasią.
Vandžiogaliečiai lenkai mielai sutiko pabūti gidais atvykusiems svečiams. Šių eilučių autorius labai stengėsi per ribotą laiką pateikti kuo daugiau informacijos apie mūsų išskirtinę šventovę, joje atsiskleidusius antgamtinius reiškinius ir kitus įvykius.

Buvo remtasi liudytojų parodymais, votų gausa, maldininkų paliktais  pėdsakais ąžuolinėse grindyse. Turistams buvo priminta ir parodyta daug rašytinės informacijos, ženklų, daiktų, menančių Vandžiogalos krašto lenkų bajorų ir kitų patriotų, aktyviai dalyvavusių visuose XIX amžiuje vykusiuose sukilimuose ir kovose už laisvę ir nepriklausomybę. Buvo prisimintas ir holokaustas, kurio metu  sunaikinta gausi Vandžiogalos žydų bendruomenė, taip pat per trėmimus į Sibirą sunaikinta ir didžioji dalis lenkų bendruomenės.
Atvykę svečiai buvo nustebinti: tiek daug pamatė ir išgirdo tokiame nedideliame ir apleistame provincijos miestelyje. Jie pateikė daug ir įdomių klausimų įvairiomis temomis. Kai kurie atsisveikindami pažadėjo dar šią vasarą čia sugrįžti ir išsiaiškinti juos asmeniškai dominančias problemas, sužinoti dar daugiau apie šią vietovę, kartu pakeliauti  poetą rašytoją  Česlovą Milošą ir jo protėvius menančiomis gimtosiomis vietomis.
Savaitgalis iš tiesų buvo turtingas susitikimų. Sekmadienio popietę mus aplankė šiomis dienomis Lietuvoje viešinti grupė akademinio sluoksnio  žmonių, vadovaujamų profesoriaus hab. dr. Zdzisław Julian Winnicki iš Vroclavo. Su gerbiamu profesoriumi ir su kitais atvykusiais svečiais vandžiogaliečius sieja ilgamečiai glaudūs ir draugiški ryšiai. Todėl, susėdus už stalo Vandžiogalos Lenkų bibliotekoje, buvo ką prisiminti, dėl ko diskutuoti. Mes parodėme leidinius, kuriuos paskutiniais metais įsigijo biblioteka. Svečiai susidomėję apžiūrėjo sukauptą istorinę medžiagą apie čia gyvenusius tautiečius ir jų likimus.
Džiaugiamės sulaukę garbingų svečių ir didžiuojamės aukštu mūsų atlikto darbo įvertinimu. Drauge su svečiais suvokiame, kokią vietą istorijoje  užima žmonės, faktai ir kokia svarbi jų interpretacija ir atmintis. Intensyvus, įdomus kultūrinių ir edukacinių renginių kupinas vasaros sezonas prasidėjo.

 • DSC00581
 • DSC00584
 • DSC00589
 • DSC00590
 • DSC00602
 • DSC00605
 • DSCF2660
 • DSCF2667
 • DSCF2680
 • DSCF2684
 • DSCF2691
 • DSCF2708
 • DSCF2724
 • DSCF2728
 • DSCF2730
 • DSCF2736
 • DSCF2737
 • DSCF2741
 • DSCF2750
 • DSCF2754
 • DSCF2758
 • DSCF2806
 • DSCF2807
 • DSCF2808
 • DSCF2809

Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes