Lenkijos katalikiškojo jaunimo asociacija Vandžiogaloje

Lenkijos katalikiškojo jaunimo delegacija, akcijos „Polak z sercem“ dalyviai, su dovanomis Vandžiogalos Sekmadieninei lenkų kalbos mokyklėlei gruodžio 7 dienos popietę atvyko į Vandžiogalą. 
Atvyko net penkių Lenkijos katalikų bažnyčios diecezijų – Bielsko – Żywieckiej, Drohiczyńskiej, Zamojsko – Lubaczowskiej, Rzeszowskiej ir Lubelskiej  – katalikiško jaunimo atstovai savanoriai. Jiems vadovavo asociacijos generalinis asistentas kunigas Andrzej Lubowicki, prezidiumo pirmininkė Martyna Gieleta. Tarp svečių buvo dar du kunigai -  dvasiniai vadovai.
Vandžiogaliečiams lenkams gan netikėta, bet be galo malonu buvo priimti tautiečius,  pirmą kartą atvykusius į Vandžiogalą.

Svečiai sakė, kad nepamiršta mūsų, kad veža mums dovanų ir nori stiprinti bendrystės ryšius su čia nuo seno gyvenančiais tautiečiais. Šie žodžiai mus sušildė ir suteikė vilties. Šis susitikimas buvo ypatinga proga padėkos maldai. Visi, dalyvavę Šv. Mišių aukoje, meldėsi už mūsų susitikimą Kristaus užgimimo švenčių išvakarėse, taip pat už visus lenkus, palaidotus senajame Vandžiogalos bažnyčios šventoriuje. 

Po trumpos ekskursijos visi nuskubėjome į Vandžiogalos Lenkų biblioteką, kur džiaugėmės mūsų svečių atvežtomis dovanomis. Jaunimas susidomėjęs apžiūrinėjo knygų rinkinius, stebėjosi senųjų nuotraukų gausa ir 18 a. knygomis. 

Lenkijos katalikiškojo jaunimo asociacija jungia visos šalies pasaulietinį jaunimą nuo 14 iki 30 metų. Jos tikslas – ugdyti krikščionišką jaunimą ir kartu su katalikų bažnyčia vykdyti misiją puoselėjant katalikiškas vertybes visose gyvenimo srityse, aktyviai dalyvaujant visuomeninėje, kultūrinėje ir religinėje veikloje. Jų devizas – „Per dorą, mokslą ir darbą tarnauti Dievui ir Tėvynei pasiruošę!“ (,,Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie- Gotów!”).
Malonu sutikti jaunus žmones, kurie gražiais darbais siekia įprasminti savo gyvenimą.
Vandžiogaliečiai lenkai, Sekmadieninės Lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai nuoširdžiai dėkoja visiems karitatyvinės akcijos „Polak z sercem“ sumanytojams, sponsoriams, rėmėjams ir vykdytojams, visiems geros valios žmonėms, Lenkijos katalikiško jaunimo asociacijos vadovams, Lenkijos katalikų bažnyčios diecezijų jaunimui ir savanoriams už gausias, nuostabias, labai reikalingas dovanas, už jų darbą, paramą, maldą ir bendrystę, kurios taip trūksta tautiečiams gyvenantiems už Lenkijos ribų.

 • DSC01684
 • DSC01686
 • DSC01687
 • DSC01689
 • DSC01692
 • DSC01696
 • DSC01698
 • DSCF4953
 • DSCF4955
 • DSCF4960
 • DSCF4962
 • DSCF4965
 • DSCF4967
 • DSCF4971
 • DSCF4979
 • DSCF4981
 • DSCF4986
 • DSCF4992
 • EDSC01701
 • EDSC01703
 • EDSC01709
 • EDSC01711
 • EDSC01715
 • EDSC01717
 • EDSC01718
 • EDSC01721
 • EDSC01725
 • EDSC01733
 • EDSC01734
 • EDSC01739
 • EDSC01741
 • EDSC01743
 • EDSC01746
 • EDSCF4996
 • EDSCF5006
 • EDSCF5009
 • EDSCF5010

Ričardas Jankauskas

 

Free Joomla! template by Age Themes