Minint 1863 metų sukilimo 161 – ąsias metines, atnaujintas paminklas vandžiogaliečiui

Sausio 16 dieną šių eilučių autorius gavo tokio turinio elektroninį laišką iš Lenkijos Pakarpatės Kobylany vietovės:
„Gerbiamasis Pone, džiaugiuosi galėdamas Jums pranešti, kad kitą pirmadienį, 2024 metų sausio 22 dieną, Lenkijos Pakarpatės Kobylany vietovėje įvyks atnaujinto paminklinio antkapio, skirto Franciszek Jachimowicz atminimui, atidengimo ceremonija. Velionis gimęs 1844 metais gegužės 7 dieną Vandžiogaloje, Lietuvoje. Tai Floriana Jachimowicza ir Pawliny Kudrewiczówny sūnus, 1863 metų Sausio sukilimo dalyvis, vėliau  dėl mums nežinomų priežasčių apsigyvenęs vietovėje Kobylany. Jis mirė 1906 metais gegužės 3 dieną. Jam buvo pastatytas įspūdingas paminklas,  nors Kobylany tais laikais buvo tik neturtingas kaimas.

Gerbiamas Pone, jei turite informacijos apie jo šeimą, praneškite man. Jei ne, tikiuosi, Jums bus malonu sužinoti, kad lenkų iš Lietuvos atminimas mums yra be galo svarbus. Jeigu Jums bus įdomu, galiu atsiųsti atnaujinto antkapinio paminklo nuotrauką.
Pagarbiai,
Mateusz Więcek“
Sausio sukilimo minėjimo išvakarėse buvo malonu sužinoti, kad 1863 – 1864 metų sukilimo dalyvis iš Vandžiogalos yra taip gerbiamas Lenkijoje. Todėl gerbiamam Ponui Mateusz Więcek skubiai nusiunčiau rastų istorinių žinių apie sukilėlio Franciszek Jachimowicz tėvus, kas jie tokie buvo, kur gyveno, su kuo bendravo. Pasirodo, kad šios giminės atstovai buvo susieti giminystės, kaimynystės ir kitokiais santykiais su mūsų kraštuose gerai žinomais Sausio sukilimo dalyviais. Vieni jų sukilimo metu buvo nužudyti, kiti ištremti į Sibirą. Tai liudija, kad Jachimowiczów ir Kudrewiczów giminių atstovai aktyviai dalyvavo 1863 -1864 metų sukilime Vandžiogalos krašte.
Taip užsimezgė dar viena pažintis su istorijos žinovais, istorinės atminties puoselėtojais iš Lenkijos. Paprašiau gerbiamo Pono Mateusz Więcek atsiųsti medžiagos iš iškilmių, vykusių sausio 22 dieną Lenkijos Pakarpatėje Kobylany vietovėje.
Sužinojau, kad šioms iškilmėms Kobylany bendruomenė ruošėsi labai kruopščiai. Viskas prasidėjo nuo iniciatyvos, kilusios iš vietos pagrindinės mokyklos direktorės. Ji pradžioje pasiūlė rinkti lėšas 1863 – 1864 metų sukilimo dalyvio iš Vandžiogalos antkapinio paminklo atnaujinimui. Direktorė kreipėsi į seniūniją, informavo, kad mokykla yra pasiruošusi lėšų rinkimo paminklui atnaujinti akcijai. Jau po dviejų mėnesių seniūnas pranešė apie fundacijos Orlen „Czuwamy! Pamiętamy!“ projektą. Šis projektas suteikė galimybę gauti 15.000 zlotų finansavimą. Tad kartu su parapija mokykla dalyvavo šiame projekte ir tapo jo laureatais. Taip atsirado lėšų  paminklinio antkapio atnaujinimui.
Iškilmės prasidėjo šventoriuje atidengiant ir pašventinant atnaujintą paminklą Franciszek Jachimowicz – Sausio sukilimo dalyviui iš Vandžiogalos. Bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios jo intencija. Po mišių mokyklos salėje vyko teatralizuotas mokinių pasirodymas, skirtas Sausio sukilimui. Mokiniai savo rankomis sukūrė ir dekoracijas spektakliui. Mokslinės – istorinės konferencijos metu pasisakė istorikai, politikai ir visuomeniniai veikėjai. Pasibaigus iškilmėms, konferencijai ir meninei programai, visi buvo pakviesti pabendrauti ir pasivaišinti.
Vandžiogalos lenkai nuoširdžiai dėkoja renginio iniciatoriams ir organizatoriams už jų rūpestį, atminimą ir pagarbą vandžiogaliečiui lenkui, 1863 – 1864 sukilimo dalyviui Franciszek Jachimowicz. Kviečiame visus atvykti į Vandžiogalą, kur kartu aplankysime jo gimtąsias vietas ir pagerbsime visus, kovojusius „Už mūsų ir jūsų laisvę“ Vandžiogalos krašte.

 • 00001
 • 0001
 • 0002
 • 0003
 • 0004
 • 0005
 • 0006
 • 0007
 • 0008
 • 0009
 • 001
 • 0010
 • 0011
 • 0012
 • 0013
 • 0014
 • 0015
 • 0016
 • 0017
 • 0018
 • 0019
 • 0020
 • 0021
 • 0022
 • 0023
 • 0024
 • 0025
 • 0026
 • 0027
 • 0028
 • 0029
 • 0030
 • 0031
 • 0032
 • 0033
 • 0034
 • 0035
 • 0036
 • 0037
 • 0038
 • 0039
 • 0040
 • 0041
 • 0042
 • 0043
 • 0044
 • 0045
 • 0046
 • 0047
 • 0048
 • 0049
 • 0050
 • 0051
 • 0052
 • 0053
 • 0054
 • 0055
 • 0056
 • 0057
 • 0058
 • 0059
 • 0060
 • 0061
 • 0062
 • 0063
 • 0064
 • 0065
 • 0066
 • 0067
 • 0068
 • 0069
 • 0070
 • 0071
 • 0072
 • 0073
 • 0074
 • 0075
 • 0076
 • 0077
 • 0078
 • 0079
 • 0080
 • 0081
 • 0082
 • 0083
 • 0084
 • 0085
 • 0086
 • 0087
 • 0088

Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes