Švč. Trejybės iškilmė ir Sutvirtinimo sakramentas Vandžiogaloje

Pirmąjį sekmadienį po Sekminių švenčiame Švč. Trejybės iškilmę. Vandžiogaloje tai ypatinga šventė, nes mūsų šventovė tituluota Švč. Trejybės vardu – tai mūsų bažnyčios vardadienis.
Sekmadienį, gegužės 26 dieną, švęsdami Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčios vardadienį, 26 vandžiogaliečiai, jaunuoliai ir jaunuolės, priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Sutvirtinimo sakramentas – krikščioniškos brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal katalikų bažnyčios tikėjimą pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia. Turime viltį ir tikime, kad šį sekmadienį Vandžiogala iš Dangaus buvo laiminama dvigubai.

Lygiai 10 valandą ryto į šventinę iškilmę atvyko Kauno arkivyskupas metropolitas Jo Ekscelencija Kęstutis Kėvalas. Jį bažnyčios prieigose su relikvijoriumi rankose pasitiko Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. Tomas Trečiokas. Pagarbinęs kryžiaus relikviją, Jo Ekscelencija, lydimas bažnyčios šeimininko, laimindamas tikinčiuosius įžengė į mūsų ypatingą šventovę. Pagarbinęs stebuklais ir malonėmis garsėjantį didžiajame altoriuje esantį Nukryžiuotąjį, maldoje prašė Šv. Dvasios ir Švč. Trejybės Dangaus palaimos visiems čia susirinkusiems tikintiesiems. Po maldos Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. Tomas Trečiokas Kauno arkivyskupui metropolitui Kęstučiui Kėvalui visų susirinkusių parapijiečių akivaizdoje perskaitė trumpą ataskaitą apie padėtį parapijoje, finansus, akualijas ir pasiekimus. Pasibaigus ataskaitai, po pasiruošimo pertraukos prasidėjo iškilmingos Šv. Mišios. Joms vadovavo arkivyskupas metropolitas Jo Ekscelencija Kęstutis Kėvalas, jam talkino jo sekretorius, kurijos vicekancleris kun. Vincentas Lizdenis ir Vandžiogalos klebonas kun. Tomas Trečiokas. Po prasmingo šioms iškilmėms skirto arkivyskupo pamokslo buvo atliekamos tradicinės Sutvirtinimo sakramento apeigos. Visi, laukiantys Sutvirtinimo sakramento, ir jų artimieji maldoje prašė Šv. Dvasios dovanų, prisiminė ir atnaujino krikšto įžadus. Jie kartu su sutvirtinimo tėvais ėjo prie arkivyskupo, kuris Krizmos aliejumi Kryžiaus ženklu patepė sutvirtinamųjų kaktą, tardamas: „Šiuo ženklu priimk Šv. Dvasios dovaną“. Kiekvieną pateptąjį ganytojas sveikino žodžiais: „Ramybė tau“. Šio Sutvirtinimo sakramento apeigos metu skambėjo himnas Šv. Dvasiai, kurį atliko Eglė Mačiulytė (sopranas). Šios atlikėjos atliekami bažnytiniai liturginiai himnai, giesmės lietuvių, lotynų kalbomis, skambant vargonų ir violončelės garsams, labai praturtino iškilmingų Šv. Mišių liturgiją. Pasibaigus iškilmėms, visi Sutvirtinimo sakramento šventės dalyviai bažnyčios didžiojo altoriaus fone sustojo bendrai nuotraukai.
Švč. Trejybės bažnyčios klebono kun. Tomo Trečioko prašymu šių eilučių autorius mūsų garbingiems svečiams surengė nedidelę ekskursiją po bažnyčią, senąjį šventorių, varpinę su istoriniais varpais, papasakojo apie mūsų kraštą, čia vykusius istorinius įvykius, sukilimus, kovas už nepriklausomybę, čia palaidotus žymius nusipelniusius žmones, šio krašto patriotus. Atsisveikindamas Kauno arkivyskupas metropolitas Jo Ekscelencija Kęstutis Kėvalas suteikė mums ganytojišką palaiminimą ir dėkojo už tarnystę Dievui, bažnyčiai, žmonėms ir savo kraštui.

 • DSC04708
 • DSC04711
 • DSC04712
 • DSC04718
 • DSC04720
 • DSC04726
 • DSC04729
 • DSC04735
 • DSC04740
 • DSC04744
 • DSC04747
 • DSC04755
 • DSC04757
 • DSC04766
 • DSC04768
 • DSC04772
 • DSC04773
 • DSC04782
 • DSC04785
 • DSC04788
 • DSC04795
 • DSC04797
 • DSC04800
 • DSC04803
 • DSCF8058
 • DSCF8060
 • DSCF8068
 • DSCF8069
 • DSCF8075
 • DSCF8081
 • DSCF8083

Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes