Gedulo ir vilties dieną vandžiogaliečiai lenkai jungiasi prie pilietinės akcijos „Atminties neištremsi“

Birželio 14 dieną minime Gedulo ir vilties dieną, skirtą sovietų vykdytiems trėmimams prisiminti ir pagerbti jų aukas. Vandžiogaliečiai lenkai, jungdamiesi prie pilietinės istorinės akcijos „Atminties neištremsi“, prisiminė visus savo tautiečius ir kitus nekaltus geros valios žmones, kurie per masinius areštus, pradėtus dar 1941 metų birželio 14 dieną, buvo ištremti į Sovietų Sąjungos gilumą – į Sibirą. Iš viso iki 1953 metų iš mūsų krašto buvo ištremta apie 130 tūkstančių žmonių, dar apie 156 tūkstančiai buvo įkalinti. Tarp jų buvo ir daug mūsų tautiečių lenkų.
Ta proga dar kartą norime pasidalinti prisiminimais apie puikų žmogų, mūsų bičiulį Sibiro tremtinį Władysław Gruźdz (1916 – 2016).

Jis, atrodo, dar taip neseniai buvo  tarp mūsų, bet jau aštuoneri metai kaip iškeliavęs amžinybėn. Liko tik jo pasakojimai, kada jį 1951 metų spalio 10 dieną kartu su jo motina Julija ir dviem broliais Franciszek ir Józef sovietų valdžia ištrėmė į Sibirą, į Tomsko sritį Parabelsko rajoną. Ten tremtyje jis išbuvo penkerius metus. Tikinčią, religingą lenkų ūkininko šeimą NKVD įskundė jo gimtojo Užumiškių kaimo gyventojai – kaimynai, sovietiniai koloborantai, po jų ištrėmimo pasisavinę dalį ištremtųjų turto. Tokie buvo žiaurūs laikai, sovietinės ideologijos paveikti žmonės vykdė nusikaltimus. Po tremties Władysław Gruźdz išvyko į Lenkiją, į gimtąjį Užumiškių kaimą jam grįžti jokių galimybių nebuvo. Net ir po amnestijos Tarybų Lietuvoje sovietinių piliečių visuomenėje jis vis tiek buvo laikomas „vrag naroda“ („tautos priešas“). Lenkijoje jis apsigyveno Olštyno vaivadijoje Dobre Miasto mieste. Vis tik tėviškės ilgesys padarė savo –  gyvenimo saulėlydyje jis grįžo jau į laisvą Lietuvą, apsigyveno Kaune, palaidotas Vandžiogaloje.
Tokia skaudi Sibiro tremtinio istorija. Daugiau medžiagos apie jo gyvenimą tarpukaryje, karo metais, Sibiro tremtyje galima rasti Vandžiogalos Lenkų bibliotekoje (Kėdainių g.26). Čia yra jo šeimos nuotraukų, apdovanojimų, Sibiro tremtinio kryžius ir kita archyvinė medžiaga. Vandžiogaliečiai lenkai džiaugiasi, kad mūsų biblioteka gausėja, pildosi žiniomis apie mūsų krašto Sibiro tremtinius ir dėkoja velionio Władysław Gruźdz žmonai Honoratai Gruźdz už išsaugotas ir perduotas jos vyro atminties relikvijas Vandžiogalos lenkams.
Primename, kad birželio mėn. 30 dieną, 9 val., sekmadienį, Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje lenkų kalba bus aukojamos Šv. Mišios už šį garbingą žmogų, lenką, kataliką, Sibiro tremtinį, mūsų parapijietį Władysław Gruźdz. Kviečiame jį pažinojusius ir visus geros valios žmones  atvykti į Šv. Mišias ir pagerbti jo atminimą.

 • DSCF8102
 • DSCF8103
 • DSCF8106
 • DSCF8108
 • DSCF8110
 • DSCF8112
 • DSCF8114
 • DSCF8116
 • DSCF8119
 • DSCF8121
 • DSCF8124
 • DSCF8127
 • DSCF8132
 • DSCF8135
 • DSCF8137
 • DSCF8141
 • DSCF8147
 • DSCF8151
 • DSCF8154

Ričardas JankauskasFree Joomla! template by Age Themes