Kartu prisiminėme Tėvą Stanislovą

2014 paberzeRugsėjo 29 dieną šiam didžios dvasios žmogui būtų sukakę 96-eri metai. Tėvo Stanislovo gimimo ir vardo dienos proga rugsėjo 28 dieną, sekmadienį, Paberžėje labdaros ir paramos fondas „Viltis-Vikonda" organizavo renginį Tėvo Stanislovo atminimui.
Algirdas Mykolas Dobrovolskis (Tėvas Stanislovas) vandžiogaliečiams buvo gerai pažįstamas. Ne kartą, lankydamasis pas Vandžiogaloje reziduojančius kunigus, susitikdavo ir su parapijiečiais. Puikiai mokėdamas lenkų kalbą, bendraudavo su jais lenkiškai. Kai kurie parapijiečiai palaikydavo dvasinius ryšius su Tėveliu Dotnuvoje ir Paberžėje. Dažnai vandžiogaliečiai su savo tautiečiais – turistais ir piligrimais iš Lenkijos – lankydavosi ir tebesilanko Paberžėje. Čia esantis 1863 metų sukilimo muziejus visada domino tautiečius, taip pat ir ši Laudos vietovė, kurios pavadinimas kilęs nuo Laudos upelio, vingiuojančio šalia Paberžės bažnyčios, pavadinimo.

Keliaudami į Nobelio premijos laureato H.Sienkiewicz trilogijoje „Tvanas" aprašytas vietoves: Mitrūnus, Pociūnėlius, Vadoktus, ieškodami jose savo giminaičių, tautiečių, palaidotų minėtų vietovių kapinėse, taip pat ir jau išnykusių kaimų kapinaitėse, kurių dar čia tebesama, daugiausia informacijos kreipdavosi į Tėvą Stanislovą ir daug ką sužinodavo, nes Tėvelis, kaip niekas kitas, gerai tas vietoves ir čia gyvenusius žmones pažinojo.
Tad, sužinoję apie renginį, vandžiogaliečiai nuvyko į Paberžę prisiminti, pagerbti šį iškilų žmogų ir už jį pasimelsti.Sekmadienio popietę Paberžės Šv. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios paminint Tėvo Stanislovo gimtadienį. Šv. Mišias aukojo trys svečiai kunigai. Vienas jų – Vandžiogalos parapijos klebonas, kunigas ir poetas, Skaidrius Kandratavičius, kuris čia po Tėvelio mirties ilgą laiką patarnavo. Šv. Mišių liturgijoje giedojo vietos giesmininkai, jiems talkino Labūnavos parapijos „Barupės" kolektyvo giesmininkai.
Po Šv. Mišių procesija iš bažnyčios pro šventorių pajudėjo link Tėvo Stanislovo kapo. Čia, prie Tėvelio kapo, visi gausiai susirinkę žmonės kartu su dainininku Liudu Mikalausku ir kitais giesmininkais sugiedojo „Viešpaties angelą".
Po visų apeigų Paberžės Šv. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčioje įvyko Vilniaus Valstybinio kvarteto ir Liudo Mikalausko (bosas) koncertas „Kur balti keliai", skirtas Tėvui Stanislovui atminti.

 • DSCF1339
 • DSCF1344
 • DSCF1347
 • DSCF1349
 • DSCF1357
 • DSCF1362
 • DSCF1365
 • DSCF1373
 • DSCF1377
 • DSCF1381
 • DSCF1382
 • DSCF1384
 • DSCF1386
 • DSCF1387
 • DSCF1388
 • DSCF1395
 • DSCF1402
 • DSCF1405
 • DSCF1407
 • DSCF1411
 • DSCF1415
 • DSCF1418
 • DSCF1420
 • DSCF1422
 • DSCF1425
 • DSCF1430
 • DSCF1431
 • DSCF1460
 • DSCF1472
 • DSCF1474
 • DSCF1487
 • DSCF1496
 • DSCF1497
 • DSCF1514
 • DSCF1516
 • DSCF1517

Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes