Ant šimtmečio slenksčio

DSCF3166Geriausieji patiria visa, kas blogiausia.
Seneka

Daug skaudžių patyrimų sužinome, jautrių pasakojimų išgirstame susitikę su išskirtine asmenybe. Tokia asmenybė - Wladysław Grużdz, gimęs 1916 metais Užumiškių kaime, krikštytas Vandžiogalos bažnyčioje. Tai lenkas, katalikas, savo krašto patriotas. Jis noriai pasakojo vandžiogaliečiams prisiminimus apie savo netrumpą, bet spalvingą gyvenimą. Likimas buvęs įnoringas, laikai – labai prieštaringi, o žmogus - visada nuoseklus: savo vertybių neišsižadėdavo, nebijodavo prisipažinti, kad yra lenkas iš Vandžiogalos parapijos.
Sužinojome tikrai daug. Ypač ryškūs vaikystės prisiminimai. Wladysław prisiminė mokytojus, kurie lenkiškai mokydavo vaikus namie (mokykla buvo uždaryta).

Prisiminė tėvo pasakojimus apie Užumiškiuose gyvenusį poną Artūrą Milošą, kuris važinėdavo karieta, pakinkyta keturiais žirgais. Šis ponas caro laikais buvo atsakingas už rekrutus armijai. Pasakojo apie praūžusį pro Užumiškius didelį uraganą, kuris išrovė daug miško, sugriovė ir laukais nunešė pono Milošo klojimą. Įdomiai pasakota apie dvarą ir didelį sodą, tais laikais Vandžiogalos švč. Trejybės bažnyčioje vykusias pamaldas lenkų ir lietuvių kalba, daugybę maldininkų ir gausybę kinkytų vežimų turgaus aikštėje.

Pasakojo ir apie miestelio gyventojus - žydus, lenkus, lietuvius ir sentikius rusus, kurie čia draugiškai gyveno. Sužinojome apie Vandžiogaloje buvusius žydų traktierius, jų kiekį. Skaudi kalba apie tragišką genocido laikotarpį karo metais Vandžiogaloje ir jos apylinkėse, rusų ir vokiečių kareivių veiksmus, lietuvių šaulius ir policininkus, kurie sunaikino visus Vandžiogalos žydus. Ne ką ramesnis pasirodė ir pokaris... Šimtametis vaizdžiai ir liūdnai papasakojo, kaip vieną naktį atėję šeši stribai liepė susikrauti mantą vien už tai, kad turėjo keliasdešimt hektarų žemės ir samdė kelis žmones lauko darbams nudirbti. Kaimynams įskundus žmogus su šeima buvo ištremtas į Sibirą, į Tomsko sritį. Tremtyje prabuvo beveik septynerius metus.
Po Sibiro tremties Lietuvoje nebuvo laukiamas, todėl išvyko į Lenkiją. Ten su žmona Halena apsigyveno Dobre miasto mieste, kur ir gyveno iki sugrįžimo į Lietuvą 1997 metais. Lenkijos prezidentas Aleksander Kwaśniewski apdovanojo Wladysław Grużdz tremtinio medaliu.
Daug įdomių dalykų, faktų papasakojo ponas Wladysław. Stebėjomės juo, kartu džiaugėmės, kad mūsų turtas, renkant, fotografuojant ir filmuojant istorinę medžiagą, pasakojimus, didėja, o, svarbiausia - dar yra tokių ilgaamžių,šiltų ir tikrų žmonių kaip ponas Wladysław - tikras lenkas iš Vandžiogalos parapijos.

  • DSCF3166
  • DSCF3169
  • DSCF3173
  • DSCF3177
  • DSCF3180
  • DSCF3183
  • DSCF3186
  • DSCF3193
  • DSCF3199


Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes