Svečiuose pas tautiečius Skaruliuose

2015 DSCF7983Lapkričio 8 dieną mes buvome pakviesti minėti Antano Adomo Skorulskio SJ 300 – ąsias gimimo metines ir aplankėme savo tautiečius.

Nuostabą ir šiandien tebekelia tikri patriotai iš Jonavos Skarulių, čia kažkada buvusio , bet tarybiniais laikais sunaikinto Skarulių kaimo. Senieji šio krašto gyventojai, čia esančios šv. Onos bažnyčios sergėtojai ir puoselėtojai pakvietė vandžiogaliečius prisiminti ir Skarulių bažnyčią.

Esame nustebinti teisės daktaro, jėzuito, kunigo nepaprastos biografijos, Vilniaus universiteto profesoriaus ir rektoriaus gimimo metinių jubiliejaus organizavimo.

Tėvas Antanas Adomas Skorulskis SJ (Antoni Adam Skorulski) gimė 1715 metais lapkričio 22 dieną. Tikėtina, kad jo gimimo vieta - Skarulių miestelis, kuris dabar yra Jonavos miesto dalis. Tikslios gimimo vietos nustatyti greičiausiai nepavyks, nes neišliko 1715 metų Skarulių bažnyčios krikšto knygų įrašų. Profesorius Roman Darowski SJ kunigo gimimo datą ir biografijos detales išsiaiškino pagal Romoje esančius 1730 – 1774 m. ARCHIVUM ROMANUM SOCIETATIS JESU dokumentus.
Skorulskių giminė – sena ir žymi, turėjusi netgi savo Kosciesza herbą, kuriame buvo pavaizduota nukreipta į viršų strėlė su dviem skersiniais. Šios giminės atstovai yra ir Skarulių bažnyčios fundatorius ir statytojas, Kauno maršalka Andrejus Skorulskis bei vėlyvesnis Skarulių miestelio globėjas Rapolas Zigmantas Skorulskis.
Jubiliejinės iškilmės prasidėjo Šv. Mišiomis Skarulių Šv. Onos bažnyčioje už Antaną Adomą Skorulskį SJ ir už visą Skorulskių giminę. Jas aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ su dar trimis pagalbininkais kunigais jėzuitais. Iškilmingų Šv. Mišių metu atnašas aukojo Skarulių bendruomenės atstovai, Vandžiogalos parapijos lenkų bendruomenės atstovai, Lietuvos bajorų sąjungos atstovai ir vienuolės benediktinės.
Po Šv. Mišių įvykusioje mokslinėje konferencijoje buvo skaitomi pranešimai apie tėvą Antaną Adomą Skorulskį. Dėl svarių priežasčių negalėjusį iš Lenkijos atvykti profesorių hab. dr. Roman Darowski (Krokuvos Ignatianum Akademija) pavadavo ir jo atsiųstą pranešimą konferencijos dalyviams ir visiems susirinkusiems perskaitė viena iš šio jubiliejinio renginio organizatorių ir moderatorių KTU doc. fizikos mokslų daktarė Judita Puišo. Taip pat savo mintimis ir įžvalgomis apie tėvą Antaną Adomą Skorulskį SJ dalijosi doc. dr. Liudas Jovaiša (Vilniaus universitetas Lietuvos katalikų mokslo akademija) ir prof. dr. Vaida Kamuntavičienė (Vytauto Didžiojo universitetas).
Jau temstant iškilmingų pamaldų ir konferencijos, skirtos Antano Adomo Skorulskio SJ 300 – ųjų gimimo metinių minėjimui, dalyviai skirstėsi iš šv. Onos bažnyčios.
Organizatoriai pakvietė vandžiogaliečius sušilti ir prie kavos puodelio pabendrauti su vietiniais žmonėmis. Pokalbis išsirutuliojo į teminį vakarą apie gimtinę, gyvą atmintyje, apie sunaikinto Skarulių kaimo atminimą. Išgirdome įdomių pasakojimų apie šios vietovės senuosius gyventojus, jų likimus ir didelę skriaudą, padarytą šio kaimo žmonėms. Klausėmės lenkiškai dainuojamų folklorinių dainų ir atrodė, kad stebuklas įvyko: praeitis gali priartėti, jeigu yra ją branginančių, gerbiančių, atsidavusių, atsakingų žmonių. Atsisveikindami vandžiogaliečiai nuoširdžiai dėkojo šventės organizatoriams.

 • DSCF7926
 • DSCF7930
 • DSCF7932
 • DSCF7937
 • DSCF7939
 • DSCF7941
 • DSCF7942
 • DSCF7944
 • DSCF7945
 • DSCF7946
 • DSCF7949
 • DSCF7950
 • DSCF7951
 • DSCF7956
 • DSCF7959
 • DSCF7963
 • DSCF7969
 • DSCF7973
 • DSCF7977
 • DSCF7983
 • DSCF7984
 • DSCF7990
 • DSCF7996
 • DSCF8001
 • DSCF8005
 • DSCF8008
 • DSCF8010

Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes