Vandžiogalos vargonai

Sekmadieniais, šventadieniais ir eilinėmis dienomis Vandžiogalos parapijiečiai ir piligrimai gausiai susirinkdavo į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią ne tik tada, kai parapija buvo labai didelė ir jai priklausė dabartinės Babtų ir Labūnavos parapijos, kurios vėliau atsiskyrė, bet ir tada, kai parapijos ribos susiaurėjo. Tad ir nekeista, kad reikėjo parapijos bažnyčią praplėsti ir įsigyti naujus vargonus.
1838 metais bažnyčios klebonas Justyn Sperski savo ir parapijos
bajorkaimių gyventojų lėšomis nupirko bažnyčiai naujus, tais laikais modernius dviejų klaviatūrų vargonų meistro C.A. Herrmann w Libawie vargonus.

Šiais vargonais Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje per Šv.Mišių liturgiją grojama ir dabar. Tiesa, šie vargonai per Antrąjį pasaulinį karą labai nukentėjo. Rusų karo lėktuvas numetė aviacinę bombą, kuri pataikė į bažnyčios bokštą ir vargonus, sudaužė ir sugadino daug vargonų vamzdžių, bet, laimei, nesprogo. Jei būtų sprogus, bažnyčios neturėtume. (Reikia priminti, kad šis tragiškas įvykis, pasibaigęs, palyginti, laimingai, yra priskiriamas prie dar vieno stebuklingo atvejo Vandžiogalos bažnyčioje.) Deja, padarytos žalos vargonams visiškai atitaisyti nepavyko: antroji vargonų klaviatūra nebeveikia. Ankstesniais laikais, kai dar nebuvo elektros, o ir vėliau vargonų dumples turėdavo kojomis pumpuoti žmonės, vadinami kalkantais arba dumpliuotojais.  Vandžiogalos bažnyčios vargonus daug metų dumpliavo ilgametė bažnyčios varpininkė Zofia Mordasowa,  padėdavo ir jos vaikai, ir šių eilučių autoriui dažnokai tekdavo padumpliuoti. Tai buvo nelengvas ir atsakingas darbas…

1968 metais bažnyčios klebono Antano Slavinsko rūpesčiu bažnyčios vargonams buvo įrengta elektrinė turbina ir nuo tada jau nebereikėjo kojomis dumpliuoti vargonų per liturgiją. 2012 metais bažnyčios klebonas Oskaras Petras Volskis pakeitė seną, avarinės būklės, nusidėvėjusią turbiną į naują, taip pat pagamino ir naujas dumples, kurios akivaizdžiai pagerino Vandžiogalos bažnyčios senųjų vargonų galimybes.Tad senieji, galima sakyti, istoriniai Vandžiogalos bažnyčios vargonai ir toliau tarnauja Dievo garbei Šv. Mišių liturgijoje.

 • DSCF9082
 • DSCF9089
 • DSCF9091
 • DSCF9096
 • DSCF9104
 • DSCF9106
 • DSCF9114
 • DSCF9121
 • DSCF9124
 • DSCF9125
 • DSCF9131
 • DSCF9135
 • DSCF9154
 • DSCF9157
 • DSCF9158
 • DSCF9163
 • DSCF9167
 • DSCF9184

Ričardas Jankauskas

 

Free Joomla! template by Age Themes