Kryžiaus kelio stotys

Kryžiaus kelias arba Via Dolorosa (Skausmingoji gatvė Jeruzalėje) – tai brangiausias krikščionių kelias. Šiuo keliu nuo pasmerkimo mirčiai vietos iki Golgotos, kur buvo nukryžiuotas, su kryžiumi ant pečių ėjo mūsų Išganytojas.
Kryžiaus kelias – tai maldingas Jėzaus Kristaus kančios ir mirties svarbių momentų (stočių) apmąstymas. Jis dažniausiai atliekamas bažnyčioje, žvelgiant į specialiai nutapytus paveikslus, vaizduojančius Viešpaties pasiaukojimą. Kryžiaus kelio apmąstymai skatina maldininką prisiminti savo nuodėmes, atgailauti, pasiryžti keistis, atsiverti Dievui, ugdo dėkingumą Jėzui, nes Jis už visų žmonių nuodėmes kentėjo, numirė ant kryžiaus ir prisikėlė.

Taip kančia ir mirtis liko nugalėta amžiams.
Graži ir prasminga kryžiaus kelio praktika  gavėnios laikotarpiu nuo neatmenamų laikų plačiai ir iškilmingai buvo puoselėjama Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje. Šiandien belieka apgailestauti, kad iš viso to beliko tik prisiminimai. Savo bažnyčioje turime istorines vertybes – 14 Kryžiaus kelio stočių, nutapytų XIX a. žinomo dailininko ir bažnyčių dekoratoriaus Maciej Bučinski. Išraiškingos stotys! Reta bažnyčia Lietuvoje tokias turi. Senasis procesinis kedro medžio kryžius iš Šventosios žemės, nugludintas rankų, kelis šimtmečius garbingai nešusių šį kryžių parapijoje. Vandžiogalos bažnyčioje būdavo ypač įsimintinas gavėnios laikotarpis laukiant šventųjų Velykų. 

Daug metų šiame krašte buvo sėjama bedievystės sėkla. Šiandien ji duoda savo vaisius: mažai kas nori eiti Kristaus keliu. Žengia „moderniu“ – nuo tikėjimo ir religinių prietarų atsikračiusiųjų keliu. Nenori stoti prieš Kristaus kančios stotis su savo protėvių rankų nugludintu senuoju kryžiumi. Apmaudu, kad jie mieliau į rankas ima plastikinį alaus butelį ir sėdę priešais televizorių noriai žengia į „modernų“ susinaikinimo kelią...

 • DSCF9902
 • DSCF9905
 • DSCF9907
 • DSCF9909
 • DSCF9910
 • DSCF9912
 • DSCF9913
 • DSCF9915
 • DSCF9917
 • DSCF9919
 • DSCF9920
 • DSCF9922
 • DSCF9925
 • DSCF9930
 • DSCF9937
 • DSCF9939
 • DSCF9967
 • DSCF9974
 • DSCF9982
 • DSCF9999

Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes