Prisiminėm kunigą Klemensą Gabrį

Su kunigo Klemenso Gabrio giminaite Genovaite Juodzevičiene vieną darganotą rugpjūčio popietę susitikome bažnyčios šventoriuje. Ji kartu su savo artimaisiais į Vandžiogalą atvyko iš Šilutės. Genovaitė Juodzevičienė norėjo pamatyti kunigo Klemenso Gabrio rūpesčiu 1933 metais Vandžiogalos bažnyčioje pastatytą Didįjį altorių, kurio nuotrauką ji tebeturi, taip pat norėjo sužinoti ką nors daugiau apie kunigą, tarnavusį šioje parapijoje daugiau nei dešimtmetį.
Nuo 1913 metų, beveik 20 metų, bažnyčioje vyko dideli pertvarkymai, remontai, kuriuos vykdė klebonas kunigas Kazimieras Mockus. 1932 metais parapiją perėmė kunigas Klemensas Gabrys.

Jau 1933 metais jis pastatė bažnyčioje naują ąžuolinį Didįjį altorių, kainavusį 6500 litų (aniems laikams tai buvo didžiuliai pinigai).

Vandžiogalos klebono kunigo Klemenso Gabrio lenkų kalbos mokėjimas ir geri santykiai su čia gyvenančiais parapijiečiais lenkais sustiprino parapijos ūkį ir jos finansinę padėtį. Parapijiečiai lenkai rėmė bažnyčią ne tik aukomis, bet ir fizine pagalba, mat parapija tais laikais turėjo 25 hektarus žemės. Pajamos buvo gaunamos ir iš ūkinės veiklos. Ūkyje buvo laikomi gyvuliai: banda karvių, tvartas kiaulių, o laukai apsėti javais, todėl ir reikėjo darbo rankų visiems darbams nudirbti. Buvo modernizuota parapijos klebonija - įvestas net telefonas (Vandžiogaloje tuo metu buvo tik 10 telefono abonentų, vienas iš jų - klebonijoje), remontuojami kiti ūkio pastatai.

Per ilgą savo tarnystę Vandžiogalos parapijoje kunigas Klemensas Gabrys pakrikštijo daug vaikų, sutuokė daug porų, mokė tikėjimo tiesų mokinius Vandžiogalos gimnazijoje, palaidojo daug parapijiečių... Žmonės liudija, kad kunigas Klemensas Gabrys laimino Vandžiogalos lenkus už  jų pagalbą nukentėjusiems nuo holokausto miestelio žydams.

1943 metais spalio 7 dieną, eidamas 60 metus, kunigas Klemensas Gabrys staiga  nuo širdies ligos mirė Vandžiogalos klebonijoje. Klebonas buvo palaidotas Vandžiogalos bažnyčios šventoriuje, vėliau palaikai buvo perkelti į tėviškę – Gaščiūnus, Joniškio rajone.

  • DSCF4191
  • DSCF4194
  • DSCF4195
  • DSCF4292
  • DSCF4295
  • DSCF5146
  • DSCF5150
  • DSCF5158
  

Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes