Prisiminėme šviesuolius

Praėjusį sekmadienį į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje vykstančias lenkiškas Šv. mišias rinkosi miestelio žmonės, Petrauskų šeimos nariai, giminės ir artimieji. Buvo minimos Leonardo Petrausko dešimtosios ir Janinos Petrauskienės penktosios mirties metinės.
Vandžiogalos miestelyje gyvenę Petrauskai –  tradicinė katalikiška lenkų šeima, kuri buvo, yra ir liks pavyzdžiu, kaip reikia mylėti Dievą, savo artimą, kaip gerbti aplinkinius žmones. Po Šv. mišių, aplankę Petrauskų kapus, uždegę žvakes, minėjimo dalyviai rinkosi į vietinį barą, kur, degant atminimo žvakėms, skambant smuiko muzikai, gerb. Jūratė Dailydėnienė kalbino ir žadino prisiminimus apie Janiną ir Leonardą.

Artimiausių giminių, taip pat pažįstamų prisiminimai ir pasakojimai nostalgiškai grąžino dar į tą netolimą praeitį, kada čia esantys jautė Petrauskų  artumą. Kokie gražūs ir vertingi buvo jų pamokymai, koks artimas  ryšys su visais juos supusiais žmonėmis. Janinos ir Leonardo namų durys visada buvo atviros, visi ieškantys rasdavo paguodos žodį, patarimą, atjautą ir priminimą, kad tik su Dievo pagalba ,,viskas stosis į savo vietą“. Su liūdinčiais čia buvo liūdima, o su dainuojančiais - dainuojama. Namai - tvirtas tradicijų ir kultūros traukos centras. Štai kodėl visada čia būdavo žmonių. Štai kodėl Petrauskų gyvenimas -  prasmingas ir po mirties...

Žmonės išeina, bet jų geri darbai ir atmintis lieka. Kiekvienas, Petrauskus pažinojęs, atėjęs į sodybą, kurioje jie gyveno (Kėdainių g. 26, dabar – Lenkų biblioteka), pastebi, kad išėjusieji Anapilin tikrai džiaugtųsi pamatę, kas čia vyksta. Šiuose namuose tęsiamos jų svajonės, tradicijos, čia garsiai ir plačiai skamba jų dainuotos dainos. Iš tiesų šis namas Kėdainių gatvėje jau yra tapęs lenkų kultūros židiniu. Apie čia įsikūrusią Lenkų biblioteką žmonės girdėję ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje. Čia atvyksta svečių ir iš kitų šalių, čia kasdien kažkas apsilanko...

Tikėjimo, tradicijų, kultūros tąsa – geriausias paminklas Vandžiogalos parapijos ir miestelio šviesuoliams Janinai ir Leonardui Petrauskams. Prisimindami garbingus žmones ir jaukius jų namus, atrodo, dar kartą akivaizdžiai pajutome, ką reiškia bendrystės galia, ką reiškia gražiai nugyventas gyvenimas...

 • ADSCF7099
 • BDSCF7092
 • CDSCF7085
 • DSCF7039
 • DSCF7042
 • DSCF7054
 • DSCF7058
 • DSCF7062
 • DSCF7067
 • DSCF7070
 • DSCF7076
 • DSCF7083
  

Ričardas Jankauskas

 

Free Joomla! template by Age Themes