„Jaskółka” („Kregždutę”) prisimenant

jaskolkaDSCF8098Jau Butkūnuose čiulba „Jaskółka”
Nori suburt ten lenkišką pulką...

Eilėraštis buvo ilgesnis, deja, viso jau nebepamenu. Tekstą, norėdamas paerzinti lenkus, sukūrė vienas lietuvis, anais laikais gyvenęs Vandžiogaloje. Apie tai mes kalbamės su Vandžiogaloje gyvenančiu šviesuoliu Stanislovu Vaškevičium (Stanisław Waszkiewicz) , jau perkopusiu 90 metų slenkstį, bet dar guviu ir gerai prisimenančiu tarpukarį mūsų krašte.

„Kas ta „Jaskółka”? – paklausiau Stanislovo. „Tai lenkų kalbos mokytojos Jadvygos Mancevičiūtės (Jadwiga Mancewiczówna) slapyvardis. Ji tarpukariu mūsų krašte mokė čia gyvenačių lenkų vaikus gimtosios lenkų kalbos. „Ir kaip tai vyko? – susidomėjau. Kiek žinau, tais laikais čia lenkų švietimas ir kita lenkų kultūrinė veikla buvo draudžiama. „Taip, buvo daromos visokios kliūtys, - pasakojo senolis, - kad jokios švietėjiškos veiklos čia nebūtų. Pavyzdžiui, policijai buvo pavesta sekti, ar lenkų ūkininkų namuose nesirenka vaikai, ar lenkų mokytojai ten jų nemoko. Jokių susibūrimų ir mokymosi gupėmis negalėjo būti. Valdžia neleido, todėl policija tikrindavo ūkininkų kiemus. Vykstant pamokoms, kažkuris iš tėvų sergėdavo, o pamatęs policininką, slėpdavo mokytoją. Taip tarpukaryje čia buvo mokomasi. Kadangi visi čia gyvenę ūkininkai buvo lenkai, jie norėjo, kad jų vaikai gerai išmoktų gimtąją kalbą“.

Stanislovas pradėjo vardinti kaimus ir priminė, kad buvo kaimai (okolicy) ir vienkiemiai (zaścianki). Vien Butkūnuose (Butkuny) buvo 36 gaspadorių ūkiai. Šalia esančiuose Užumiškiuose (Użumiszki) – apie 70, o Gelnuose (Gełny) – 80. O kur dar kitos vietovės? Todėl darbo mokytojoms čia buvo daug. „Jaskółkai” padėjo dar dvi mokytojos.” „ O kur jos gyveno ir kas jas globojo? – pasiteiravau ir buvau maloniai nustebintas. Mat aš nežinojau,   kad  Butkūnuose  (Butkuny) mokytojos gyveno mano tėvo Romualdo Jankausko (Romuald Jankowski) polivarke. Dar Stanislovas pridūrė, kad lenkų mokytojas, mano tėvą ir kartu gyvenusias tetas siejo šilti, artimi ir draugiški santykiai. Tai liudija ir senos anų laikų mokytojų nuotraukos su dedikacijomis. Čia buvo ir „Jaskółka” („Kregždutės”) nuotrauka.

 • DSCF8088
 • DSCF8098
 • DSCF8103
 • DSCF8106
 • DSCF8109
 • DSCF8113
 • DSCF8118
 • DSCF8121
 • DSCF8159
 • DSCF8168
 • DSCF8218
 • DSCF8220
 
Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes