Nuoširdžiai meldėmės ir džiaugsmingai giedojome

kalDSCF8533Ankstyvą šventų Kalėdų rytą, po ramių ir santūrių Kūčių vandžiogaliečiai skubėjo į pirmąsias šv. Mišias. Čia prasideda tikroji šventė. Pagarbinti užgimusio Kristaus, susitikti su parapijos žmonėmis į bažnyčią skubėjo ir Lenkų kalbos mokyklėlės mokiniai kartu su mokytoja Leonija. Jie atsinešė nuo Kūčių stalo likusių kalėdaičių ir tradiciškai dalijosi su bažnyčioje esančiais žmonėmis. Visi vieni kitiems linkėjo Dievo palaimos ir sėkmės ateinančiais metais.

Sustoję prie prakartėlės moksleiviai lenkiškai sukalbėjo Viešpaties maldą ir pagerbė užgimusią Šviesą, sugiedojo lenkišką kalėdinę giesmę „Lulajże, Jezuniu“.

Pirmąsias Šv. Kalėdų Mišias lenkų kalba aukojo Vandžiogalos klebonas, kunigas ir poetas Skaidrius Kandratavičius. Šventinės liturgijos metu kalėdines giesmes giedojo Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčios lenkų giesmininkai, jiems talkino ir Lenkų kalbos mokyklėlės moksleiviai, o kalėdinę giesmę „Cicha noc“ jie sugiedojo savarankiškai.

Tą rytą visiems į bažnyčią susirinkusiems vandžiogaliečiams buvo dvigubas džiaugsmas ir dviguba šventė: jie džiaugėsi užgimusiu Jėzumi ir bažnyčioje pasirodžiusiu jaunimu, kuris meldėsi ir giedojo kalėdines giesmes. Atrodo, kad čia gimsta stebuklai, nors ir maži: užgimusį pasaulio Atpirkėją sveikina mokiniai, tebeieškantys savo santykio su Dievu, su bažnyčia, su kalba. Ačiū už šitokią patirtį.

  • DSCF8522
  • DSCF8524
  • DSCF8525
  • DSCF8526
  • DSCF8529
  • DSCF8533
 
Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes