Konferencija Šiluvoje

siluvDSCF1482Gegužės mėnuo kviečia mus atverti savo širdis Prisikėlusio Jėzaus Kristaus Motinai Marijai. Ypatingai tam tinkama vieta yra Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčia ir šalia esanti Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilika.

Tuo penktadienio, gegužės 11 dienos, popietę įsitikino į Šiluvą atvykę vandžiogaliečiai. Didelį nusiraminimą, Dievo Motinos artumą jautėme liesdami koplyčioje esantį akmenį, ant kurio 1608 metais piemenėliams apsireiškė Dievo Motina. Didinga bazilika ir joje esantis stebuklais garsėjantis Švč. Mergelės Marijos paveikslas įpareigoja maldai ir susikaupimui.

Kiek kartų beatvyktume į Šiluvą, kaskart čia randame sau kažką naujo, kažką dar neatpažinto. Visada šioje vietoje aplanko ramybė, kurios taip trūksta šių dienų sekuliarioje visuomenėje, toje triukšmingoje tuštybių mugėje.

Penktadienio pavakarę Šiluvos Šv. Jono Pauliaus II piligrimų namuose vandžiogaliečiai dalyvavo ir konferencijoje, kurią organizavo Kauno arkivyskupija. Čia apie keturias valandas mokėmės, bendravome su mums jau pažįstamais vedėjais, kunigais ir pasauliečiais, atvykusiais iš įvairių parapijų. Įdėmiai klausėmės Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijos klebono ir aktyvių tikinčiųjų pasakojimo apie nuveiktus darbus ir patirtis parapijos sielovadoje.

Kiekviena kelionė į Šiluvą vandžiogaliečiams turi savą atspalvį, bet visada tai tikra atgailos, atsivertimo ir džiaugsmo piligrimystė.

 • DSCF1438
 • DSCF1441
 • DSCF1445
 • DSCF1451
 • DSCF1454
 • DSCF1465
 • DSCF1474
 • DSCF1478
 • DSCF1482
 • DSCF1487
 • DSCF1496
 • DSCF1508
 
Ričardas Jankauskas

Free Joomla! template by Age Themes