2013lenkuteatrasĮ teatro šventę Vandžiogalos kultūros centre šeštadienio popietę rinkosi miestelio gyventojai. Iš Vilniuje vykstančio VI Tarptautinio Vilniaus lenkų scenos festivalio mus aplankė tautiečiai iš Ukrainos. Tai Lenkų J.I. Kraševskio vardo teatras iš Žitomiro. Jis mums atvežė puikią dovaną – festivalio spektaklį pagal Gabrielą Zapolską „Ponios Dulskos moralė“ (rež. Mikolaj Varfolomiejev). Prieš svečių pasirodymą publikai „apšildyti“ pasirodė Vandžiogalos kultūros centro teatro mėgėjų grupė (vad. Alma Pauželienė) su humoristine miniatiūra „Teatro festivalio belaukiant“.

        Prieš savo spektaklį teatro režisierius Mikolaj Varfolomiejev kreipėsi į susirinkusią publiką, primindamas, kad spektaklis vyks lenkų kalba ir paklausdamas, ar visi supranta lenkiškai. Dauguma čia susirinkusių patvirtino suprantantys. Žiūrovai aktorių pasirodymo buvo pakerėti. Pusantros valandos trukęs spektaklis visus sužavėjo. Aktorių profesionalumas, temperamentas, nuoširdumas, vitališkumas taip atitiko spektaklio scenarijaus dvasią, kad atrodė, jog pjesė parašyta būtent šiai teatro trupei. Pasibaigus spektakliui, žiūrovai dar ilgai plojo svečiams - Lenkų J.I. Kraševskio vardo teatro iš Žitomiro aktoriams – už šią puikią teatro šventę.

2013teatrasVILNIAUS SUSITIKIMAI SU LENKŲ SCENA suteikia žiūrovams galimybę susipažinti su profesionaliu teatro menu, pajausti, išgyventi autentiškas emocijas betarpiškai bendraujant su aktoriumi. Aktoriai čia turi galimybę pademonstruoti savo talentą ir sugebėjimus, artistinį įdirbį prieš įnoringą Vilniaus publiką, kuri taip pat nevengia aktyvaus dalyvavimo interaktyviuose spektakliuose. Dalyvauti VI festivalyje buvo pakviesti tiek profesionalūs, tiek mėgėjiški teatrai iš Europos ir Pietų Amerikos, kurių repertuaruose yra spektakliai vaidinami lenkų kalba. Taip festivalio programoje atsirado 13 spektaklių, kurie ir bus parodyti Vilniaus teatre Na Pohulance, Vilniaus Valstybiniame Mažajame teatre, Lenkų kultūros rūmuose Vilniuje. Kai kurių teatrų festivaliniai spektakliai bus parodyti ir keliose Vilniaus krašto kultūros centruose, taip pat ir Vandžiogaloje.                                                                                                                                                   

            2013 m. lapkričio 23 d.(šeštadienis) 15.00 val.
             J. Kraševskio vardo teatras iš Žitomiro (Ukraina)

            „Ponios Dulskos moralė”  Gabriela Zapolska,  Rež. Mikołaj Warfołomiejew    

            Vandžiogalos kultūros centre (Parko g. 6),  Įėjimas laisvas

Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyrius

2013nepriklausomybeVanSekmadienį, lapkričio 10 dieną, 9 val. prasidėjo Šv. Mišios lenkų kalba Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčioje už visus kritusius kovose dėl Nepriklausomybės, už šį didį stebuklą ir Dievo dovaną lenkų tautai – valstybės Nepriklausomybę. Su gilia poetine išraiška į Jasna Guros Švč. Mergelę Mariją, Čenstachavos Dievo Motiną, meldėsi ir Šv. Mišias aukojo Vandžiogalos klebonas – kunigas ir poetas – Skaidrius Kandratavičius.

       13 val. prie bažnyčios, į senąjį šventorių, rinkosi vandžiogaliečiai, sulaukėme ir svečių iš Vilnijos. Į šventės iškilmes atvyko ansamblis „Jezioranka“ iš Pikeliškių (vad. Jeronimas Černis). Girdėję iš savo pirmtakų, kurie yra lankęsi Vandžiogaloje, apie šios vietovės istorinę praeitį ir čia gyvenusius žmones, atvykę svečiai įdėmiai išklausė trumpos istorinės įžangos, stebėjosi ir gėrėjosi čia gyvenančiais tautiečiais, išsaugojusiais savo kalbą, tapatybę, tikėjimą ir gražias protėvių tradicijas. Šių eilučių autorius vedini visi pasuko link 1863 metų sukilimo dalyvių, jų rėmėjų, legionierių ir šio krašto patriotų kapų, kurie anais rūsčiais kovų ir pergalių už tautos nepriklausomybę metais įnešė ir savo svarų indėlį. Iš lenkų tautos Golgotos–Katynės - ir Smolensko tragedijų vietos atvežta žemė buvo simboliškai išberta ant kapų, uždegtos žvakės, malda ir giesmės skambėjo šventoriuje. Pagerbti čia palaidotų artimųjų kapų į šventę atvyko ir 1863m. sukilimo dalyvių palikuonys. Tai hab. dr. profesorius Andrejus Edvardas Ancuta, kuris savo pasakojimu dar papildė mūsų žinias apie čia palaidotus anų metų kovų dalyvius, savo giminaičius. Prie vieno iš sukilimo dalyvių kapo suskambus „Ave Marijai“ visi sustingo tyloje. Ją atliko čia palaidoto 1863 m. sukilimo dalyvio Aleksandro Chmielievskio anūkė, dainininkė, buvusi Kauno Muzikinio teatro solistė, pedagogė, Teresė Chmieliauskaitė. Tylos minute pagerbtas ir Ibėnų kaimo tragedijos atminimas, kai visas kaimas buvo sudegintas, žmonės vieni pakarti, kiti – ištremti į Sibirą.

2013nepriklausomybeKedLapkričio 8 dienos vakarą Kėdainiuose, daugiakultūriniame centre, vyko šventinis koncertas, skirtas Lenkijos Nepriklausomybės 95-osioms metinėms. Šventinę programą pristatė puikus pučiamųjų orkestras (vad. Krzysztof Żeleszkiewicz) iš Chludowo (Lenkija). Įspūdingoje patriotinėje programoje orkestro atliekami kūriniai ir jo vadovo skaitoma lyrika visus akimirką nukėlė į tuos tolimus, rūsčius kovų už Nepriklausomybę metus.

Į šventinį minėjimą pakviesti vandžiogaliečiai susitiko su savo pažįstamais. Orkestre dalyvauja ir jubiliejiniais Česlovo Milošo metais Vandžiogaloje su savo choru koncertavęs „Dębowy liść” iš gminos Suchy Las charizmatiškasis vadovas Zygmunt Urbaniak, su kuriuo vandžiogaliečiai tą vakarą dar ilgai dalinosi prisiminimais.

2010 kalediniaisusitikimaiTradicinį kalėdinį susitikimą 600-ųjų Žalgirio mūšio metinių paminėjimo ir Šopeno metų užbaigimo proga, vaišes ir kultūrinę programą savo tautiečiams Vilniuje surengė Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje ir Lietuvos lenkų sąjunga.Jame dalyvavo daug žymių žmonių iš Lenkijos: senatoriai Andrzej Person, Olga Iwaniak, Tadeusz Adam Pilat ir kiti. Susitikimas buvo jaukus iš šiltas. Toje šventinėje lenkiškų tradicijų aplinkoje ir mūsų skyriaus nariai jautėsi puikiai. Šventę užbaigė Lenkijos kariuomenės reprezentacinis orkestras, padovanojęs kalėdinį šventinį koncertą Vilniaus nacionalinėje filharmonijoje. Tai buvo įspūdinga...

Sulaukę pakvietimo iš mūsų geros bičiulės,Lenkijos kurortinio miestelio Węgorzewo skyriaus „Wspólnota Polska” pirmininkės Zofii Rycharskiej, kartu su tautiečiais iš Kėdainių, Kauno ir Vilniaus užpustytais keliais nuvykome į Lenkiją. Ten kartu su tautiečiais, atvykusiais iš Latvijos, Rusijos, dalyvavome tradicinėje kalėdinėje Vigilijoje. Kartu su burmistru Krzysztof Piwowarczyk, senatoriumi Marek Konopka, kun.dek.Maciej Maciejewski, departamento direktore Wioletta Sokół ir kitais žinomais visuomenės ir kultūros veikėjais už kalėdinio Kūčių stalo susėdo daugiau nei 100 žmonių. Jautėme nepakartojamą brolišką artumą ir tikrą Kalėdų dvasią.

poland herb 150Nuoširdžiai kviečiame į Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus organizuojamą šventę, skirtą Lenkijos Nepriklausomybės 95-osioms metinėms, kuri įvyks
                           2013 m. lapkričio 10 d. (sekmadienį)

9.00 val.  Šventosios Mišios lenkų kalba Vandžiogalos bažnyčioje.
13.00 val. Mirusiųjų pagerbimas, žvakių uždegimas kapinėse šventoriuje.
14.00 val. Šventiniame koncerte dalyvauja svečiai iš Vilniaus rajono ansamblis „Jezioranka“.

Šventė ir vaišės vyks bare „Bučkis“.
Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyrius

2013mirusiupagerbimasVisų Šventųjų ir Vėlinių dienomis prisiminti, pagerbti, pasimelsti, aplankyti savo artimų ir mylimų mirusiųjų kapų į senąjį bažnyčios šventorių, taip pat ir kitas parapijos kapines gausiai rinkosi vietiniai, čia gyvenantys ir išsibarstę po didžiuosius Lietuvos miestus, kitus rajonus, užsienį vandžiogaliečiai. Atvyko ir svečių iš Lenkijos.

 Gedulingos procesijos po senąjį šventorių metu Vandžiogalos parapijos klebonas - kunigas ir poetas - Skaidrius Kandratavičius lankė tiek žymių, šiam kraštui nusipelniusių, tiek eilinių žmonių kapus, meldėsi, primindamas, kad visi jie gyveno toje žemėje, kūrė, dirbo, bet Viešpaties pakviesti išėjo... Tad malda ir šilta uždegtos žvakės liepsna tegul byloja apie tai, kad mes juos prisimename...

...

Free Joomla! template by Age Themes