2014 svOnos atlaidai labunavojeSekmadienį, liepos 27 dieną, vyko tradiciniai didieji Šv. Onos atlaidai. Nuo pat ryto į grafų Zabielų statytą kapinių koplyčią, kuri ir yra Dievo Apvaizdos Labūnavos bažnyčia, rinkosi vietiniai gyventojai ir maldininkai iš kaimyninių apylinkių.

Čia, prie koplyčios, šventoriuje, vandžiogaliečiai susitiko su tautiečiais, Anusiškių kaimo gyventojais, kurie aprodė savo artimųjų kapus ir paminklus su lenkiškais užrašais, papasakojo, kad senieji Labūnavos gyventojai dar tebemoka lenkų kalbą ir kalba ja, apgailestavo, kad jaunimas jau nenori kalbėti namuose lenkiškai...

Prieš vidurdienio Šv. Mišias koplyčioje koncertavo Kėdainių sakralinės muzikos ansamblis „Giesmė" (vadovas Jonas Bernadišius). Šv. Mišias aukojo Labūnavos klebonas, kunigas ir poetas Skaidrius Kandratavičius.

2014 650 metu jubiliejusMūsų kaimynei Labūnavai šiemet sukako 650 metų. Prieš tiek metų jos vardas (Labunowe) pirmą kartą buvo paminėtas istoriniuose metraščiuose - kryžiuočių H.Vartbergės „Livonijos kronikoje".

Tad praėjusį šeštadienį į laisvalaikio ir sporto aikštyną gausiai rinkosi labūnaviečiai ir jų svečiai, kad kartu pasidžiaugtų gražiu gyvenvietės jubiliejumi. Labūnaviečių pakviesti, tradiciškai, kaip kasmet, o šiemet - į jubiliejinę šventę atvyko ir vandžiogaliečiai.

Šventėje dalyvavo, sveikinimus ir padėkas nusipelniusiems labūnaviečiams teikė ne tik rajono ir vietinės valdžios atstovai, bet ir Seimo nariai, jų čia buvo net penki.

2014 70 Ostra Brama

Sekmadienį, liepos 13 dieną, Pavilnės Kriaučiūnuose buvo iškilmingai paminėtos 70-sios Vilniaus išvadavimo iš hitlerinių okupantų metinės. Čia 1944 metais liepos 6-13 dienomis buvo vykdoma karinė operacija kodiniu pavadinimu „Ostra Brama“. Per šią mūšio dėl Vilniaus išvadavimo su vokiečių okupantais savaitę žuvo beveik 500, buvo sužeista apie 1000 AK karių.

Palyginimui: prie Monte Cassino, per dvi savaites kruvinose kovose žuvo beveik 1000, sužeista 3000 karių. Tad kovos dėl Vilniaus išvadavimo buvo žutbūtinės. Todėl Kriaučiūnai yra viena iš svarbesnių Vilnijos lenkų tautinės atminties vietų, kur lygiai prieš 70 metų šiame Pavilnio kaime AK Vilniaus apskrities daliniai kovojo savo paskutinę didžiausią kovą su naciais.

Free Joomla! template by Age Themes