Kelionę tęsiame toliau. Prie pat pal. Władysława z Gielniowa bažnyčios matome didžiulį pastatą. Jame įsikūrusi katalikiškoji mokykla. Čia veikia  ir daugybė popamokinės veiklos (sporto, technologijų, muzikos) būrelių.

Vandžiogaliečiai, bendraudami su parapijiečiais, daug sužinojo  apie šią Varšuvos Ursynów rajone esančią pal. Władysława z Gielniowa parapiją, turinčią apie 40 tūkstančių parapijiečių, papasakojo apie save, apie Vandžiogalos parapiją.

Visai neseniai patyrėme didžiulį gerumą, pasotinome pažinimo alkį.Varšuvoje gimęs, augęs ir dabar čia gyvenantis mūsų bičiulis Andrzej Radecki parodė vandžiogaliečiams Varšuvos kultūrines ir istorines vietas, papasakojo apie jų praeitį ir dabartį.
Kelionę pradėjome nuo viešbučio, esančio Varšuvos Okęce rajone, kur buvome apsistoję. Pirmiausia apžiūrėjome didžiausią Lenkijoje Varšuvos Šopeno oro uostą. Po to atvykome į Wilanów, vieną seniausių Varšuvos rajonų, įsikūrusį kairiajame miesto krante. Jau iš tolo pamatėme įspūdingo dydžio Dievo Apvaizdos šventovę. Jos statyba užsitęsė daugiau nei 200 metų.

Šeštadienį, lapkričio 19 dieną, Varšuvoje įvyko 60 - ųjų Katalikiškos inteligencijos klubo (KIK) metinių minėjimas – VIII-asis kelių kartų karitatyvinis balius, skirtas KIK jaunimo mokslo ir stipendijų fondui remti.
Šeštadienio vakarą kviestiniai svečiai rinkosi į pramogų salę „Forteca“, įsikūrusią senajame Legionų forte Varšuvoje, Zakroczymska gt. 12. Iškilmingas balius prasidėjo polonezu. Skambant švelniu ilgesiu viliojančiai polonezo melodijai, visi baliaus dalyviai poromis nuvilnijo po „Forteca“ salę.

Rasų kapinėse, prie Motinos ir Sūnaus širdies mauzoliejaus, įvyko iškilmingas 98 – ųjų Lenkijos Nepriklausomybės metinių minėjimas.

Tradiciškai minėjimas prasidėjo sveikinimu XXII-osios Nepriklausomybės estafetės bėgikams, kurie į Rasų kapines atbėgo iš Zulovo. Estafetės organizatorius, charizmatiškas kunigas Dariusz Stańczyk, kuris dieną prieš tai už nuopelnus Lenkijos Respublikai buvo apdovanotas karininko Kryžiaus ordinu. Reikia priminti, kad kunigas Dariusz Stańczyk yra geras vandžiogaliečių bičiulis, ne kartą su savo jaunimu (harcerais) pas mus viešėjęs ir dalyvavęs renginiuose.

Jau tapo žinomas finalininkų dešimtukas titului „Metų lenkas – 2016“ laimėti. Juos lapkričio 4 dieną po ilgų svarstymų dienraščio „Kurier Wileński“ redakcijoje atrinko čia susirinkusi plebiscito „Metų lenkas – 2016“ kapitula.

Jau devynioliktą kartą šis populiarus dienraštis organizuoja plebiscitą, o skaitytojai renka laureatus. Jau trečius metus į populiariausiųjų dešimtuką patenka ir vandžiogalietis, Lietuvos lenkų sąjungos Vandžiogalos skyriaus pirmininkas, Ryszard Jankowski.

Sekmadienį Vandžiogaloje viešėjo lenkiškos spaudos plunksnos meistrai. Tai savaitraščio „Tygodnik Wileńszczyzny“ redaktorė Irena Mikulewicz ir žurnalistė Teresa Worobiej. Pasak viešnių iš Vilnijos krašto, jos seniai norėjo aplankyti Vandžiogalą, arčiau susipažinti su šia senojo istorinio Liaudos krašto vietove ir su čia dar nuo Pirmos Rzeczpospolitos laikų gyvenančiais lenkų palikuonimis.
Atvykusias viešnias domino viskas. Žurnalisčių ekskursijos vadovu tapęs šių eilučių autorius pirmiausia jas supažindino su Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia ir joje esančiu stebuklais garsėjančiu Nukryžiuotoju, parodė žymių tautiečių amžinojo poilsio vietas bažnyčios šventoriuje.

Šiandien, lapkričio 1-ąją, – Visų Šventųjų dieną - nuo ankstaus ryto į Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčią susirinko vietiniai, taip pat ir atvykę aplankyti savo artimųjų giminių kapų išsibarstę po įvairiausias Lietuvos vietoves vandžiogaliečiai.
Iškilmingas Šv. Mišias lenkų kalba aukojo Vandžiogalos parapijos klebonas, kunigas ir poetas Skaidrius Kandratavičius. Po Šv. Mišių vyko bendra gedulinga procesija šventoriuje, kurios metu meldėmės už mirusius artimus ir nežinomus žmones. Mes prisiminėme juos, prisiminėm skausmingus netekties išgyvenimus, drauge apmąstėm mūsų būsimą didelę kelionę, kurią mums visiems reikia ruoštis įveikti.

Free Joomla! template by Age Themes